Mga Awitin Sa Panahon Ng Pagdating

110  Download (0)

Full text

(1)

St. Francis of Assisi and Sta. Quiteria Parish

Bigkis at Ugnayan ng mga Kabataang Lingkod ng Diyos

(BUKLOD)

MGA AWITIN SA PANAHON NG PAGDATING (ADVENT) (Suggested Songs Only)

Mga Pambungad na Awit

PAMAGAT TITIK / MUSIKA AKLAWIT

Halina, Hesus, Halina Javellana & Hontiveros Bayan Umawit

Balang Araw

Borres & Francisco Note: Pwedeng palitan

ng “Darating na’ng Manunubos, Luwalhatiin

ang Diyos”

The Best of Bukas-Palad vol. 1 Halina Hesus, Aming

Mananakop

Danny Isidro & Nemy Que

Ang Panginoo'y Darating Lucio San Pedro

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang

Mga Awitin sa Misa Para sa Adbiyento Ang Panginoon ay

Darating Lester Delgado

Misa Delgado III Sa Kanyang Pagdating Masaya Nating

Ipaghanda ang Pagdating

Lucio San Pedro

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Halina, Hesus sa Aming

Piling Teofilo Vinteres

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang

Magalak sa Panginoon P. Leo Nilo Mangussad Mga Awitin sa Misa Parasa Adbiyento

Halika Na, Emmanuel

Veni, Veni Emmanuel, Latin ika-siyam na siglo

Isinalin sa Filipino ni: Rdo. Damaso A.

Panganiban, Jr.

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Halina Mananakop Filipino version of O

(2)

Come Divine Messiah

O Come Divine Messiah

Venez, Devin Messsie Abbe Simon-Joseph

Pellegrin

Translated by Sr. Mary of Saint Philip Traditional French Carol,

16th Century Every Valley based on Isaiah 40:1, 3, 4, 9 Robert J. Dufford, SJ O Come, O Come Emmanuel

Veni, Veni Emmanuel, Latin 9th Century A paraphrase of the Latin 12th-13th Century “Great O Antiphon” Translated by John Neale Bayan Umawit

Let Heaven Rejoice

(Advent verses 1 & 2) Robert J. Dufford, SJ Mga Awit sa Pag-aalay

PAMAGAT TITIK / MUSIKA AKLAWIT

Alay Namin P. Carlo Magno S. Marcelo

Mga Awitin sa Misa Para sa Adbiyento

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Ang Tanging Alay Lester Delgado Misa Delgado III

Sa Kanyang Pagdating Unang Alay Rey Magnaye Note: “Ngayo’y nananalig (umaawit), dumudulog (sumasamba), umaasa (naghihintay) sa ‘Yo.” Inaalay Ko Album Bayan Umawit Tinapay at Alak Naming

Hatid Lester Delgado

Misa Delgado II Pag-aalay Ang Tanging Alay Ko Dhan Naguid Bayan Umawit

(3)

(priority stanza 3) Mga Awit sa Pakikinabang

PAMAGAT TITIK / MUSIKA AKLAWIT

Panginoon, Hanggang Kailan

Danny Isidro & Fruto Ramirez

Papuri sa Diyos Bayan Umawit Panginoon, Halina’t

Pumarito Ka Lucio San Pedro

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Panginoon, Masdan Mo Danny Isidro & Nemy

Que

Papuri sa Diyos Bayan Umawit Sa Kanyang Pagdating Lester Delgado Misa Delgado III

Sa Kanyang Pagdating

Emmanuel P. Damaso A.

Panganiban

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Aliw ng Israel Isaias 40: 1-11

Eduardo Hontiveros, SJ Himig Heswita 2 Mamuhay Tayo Lucio San Pedro Archdiocese of Manila

Pananabik Rey Kagitla & Eduardo Hontiveros

The Face of God

Manoling Francisco SJ & Francisco Reyes Sung by Bukas Palad

Tinapay ng Buhay vol. 2

Draw Us to God’s Heart Manoling Francisco SJ & Norman Agatep

To Love and Serve Bukas Palad Chants

Bayan Umawit

O Come, O Come Emmanuel

Veni, Veni Emmanuel, Latin 9th Century A paraphrase of the Latin 12th-13th Century “Great O Antiphon” Translated by John Neale

Traditional Advent Song

Bayan Umawit

O Come Divine Messiah Venez, Devin Messsie Abbe Simon-Joseph

Pellegrin

(4)

Translated by Sr. Mary of Saint Philip Traditional French Carol,

16th Century

Traditional Advent Song

Patience People John Foley SJ

Gentle Night Music for Advent and

Christmas

One Bread, One Body – A Retrospective vol. 2

Bayan Umawit Like a Shepherd Robert Dufford SJ

A Time Will Come for Singing

Based on Isaiah 2 and 35

Dan Schutte

Gentle Night Music for Advent and

Christmas Bayan Umawit A King Shall Come Traditional Advent Song

Russian Hymn Mga Awiting Pangwakas

PAMAGAT TITIK / MUSIKA AKLAWIT

Balang Araw

Borres & Francisco Note: Pwedeng palitan

ng “Darating na’ng Manunubos, Luwalhatiin

ang Diyos”

The Best of Bukas-Palad vol. 1

Panginoon, Hanggang Kailan

Danny Isidro & Fruto Ramirez

Papuri sa Diyos Bayan Umawit

Nagpupuri sa Maykapal Lucio San Pedro

Mga Awitin sa Misa Para sa Adbiyento

Himnal para sa Panahon ng Adbiyento at Pasko

ng Pagsilang Pasasalamat Lester Delgado Misa Delgado III

(5)

Sa Kanyang Pagdating The King of Glory Williard Jabusch

Traditional

The Faith We Sing, No. 2091

A King Shall Come Traditional Advent Song Russian Hymn Let the King of Glory

Come

Refrain and verse 1 based on Psalm 24 and

the verses 2-4 on the “O” Antiphons John Michael Joncas NOTES:

Ang Adbiyento ay panahon ng paghihintay - apat na Linggo ng paghihintay ng pagsilang ng Mesiyas. Hindi pa ito panahon ng Pasko. Galing sa salitang Latin na "adventus" na ibig sabihin, "pagdating", ito ang hudyat ng bagong taon sa kalendaryo ng ating Simbahan. Dumating na ang bagong taon ng Simbahan, dumating na ang panibagong paghahanda sa muling pagsilang ng Mesiyas, hindi sa sabsaban, kundi ang muling pagsilang sa ating mga puso. Kaya kinakailangang linisin at dalisayin muli ang magiging tahanan ng Sanggol na si Hesus. Kailangang malinis muli ang bagong sabsaban, ang puso natin.

 Important Ideas: Anticipation, waiting, preparedness, some degree of eschatology

 Instrumental solos are bawal kapag advent.

 No Gloria Sources:

Aklawit / Album

 Bayan Umawit, 2015 Edition

 Misa Delgado III: Sa Kanyang Pagdating, 2007

 Mga Awitin Para sa Adbiyento

Web Sources  http://www.cccb.ca/site/Files/CBW_III_Music_suggestions_YrC.html  http://choirmassguide.blogspot.com/2013/11/suggested-songs-for-december-1-2013.html  http://www.bukaspalad.com/board/showthread.php?t=9866  http://www.bukaspalad.com/board/archive/index.php?t-474.html  http://dclm-malolos0.tripod.com/misalsongsarchive.htm

(6)

 http://www.magsimba.com/index.asp

 http://saap_childrenschoir.webs.com/adventchristmassongs.htm

 http://dioceseofparanaque.org/?p=151 Inihanda ni:

Josevee Sapphire Dagdag Worship Head-BUKLOD Binigyang Pansin ni: Roylito Torres

(7)

Reb. Padre George Alfonso, MSC

Figure

Updating...

Related subjects :