Kailangan Kita - Brian Ponce

Full text

(1)

° ¢ ° ¢ ° ¢

Copyright © 2015 Brian Ponce brianjasonponce@gmail.com SOPRANO

ALTO

TENOR

BASS

loo loo loo loo

q = 65

loo loo loo loo loo Sa pi ling mo lang na da- -ra

loo loo loo loo loo

loo loo loo loo loo

loo loo loo loo loo

6

ma ang tu nay- na pag sin- - ta. Pag ya kap- ki ta- ng ma hig- - pit, pa rang- a

loo loo loo loo loo loo loo loo

loo loo loo loo loo loo

loo loo loo doo doo doo doo

11

ko'y na sa- la - ngit. doo doo doo doo doo doo doo

loo loo Min san- lang a ko na ka- da ma- ng ga ni tong- pag - i-bigna wa gas na sad

loo loo doo doo doo doo doo

44 44 44 44 &###

Kailangan Kita

original music by: Ogie Alcasid arranged by: Brian Ponce

&### & ‹ ### ?### &### &### 3 3 & ‹ ### ?### &### &### & ‹ ### ?### Ó ‰ œj œœ ˙™ œ œ ˙™ œ œ œ œ ˙ w Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ™ œj œ œ œ œ™j œ œr œ™œ w ˙™ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w w w ˙ ˙ w ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ ˙™ œ œ œ ˙™ ‰ œj œ œ œ ˙ œ œ œ ˙™ œ œ œ œœ œœ ˙œ œ œw œ ˙ ˙˙™™ œœ w˙ ˙ w˙™ œ ˙ ˙ w ˙ œ™ œj ˙w ˙ ˙w ˙ ˙œ œ™˙œ œ œ ˙˙ œœ œœœœ w ˙™ œ w ˙™ œ œ œ œ œ ˙™ ˙w œ œ œ ˙w ˙ ˙w œ œ w˙ œ œ ˙˙™™ ‰ œj œ™ œ œœ œœ œ œ œj œ œ œ œ™ œj œœ œ™œ œ œ™ œ œ ˙™ œ œ ˙˙ ˙œ œ w w ˙ œ œ

(2)

° ¢ ° ¢ ° ¢

doo doo doo doo Kai la- -ngan ki- ta nga yon- at

doo doo doo doo doo doo doo

yang to to o.- Na na- -na bik i tong a kung pu so.- doo doo

doo doo doo doo doo

kai lan- man. Kai - la ngan mong ma la man- na i kaw- la mang ang tu nay- kong mi na ma- - hal. Ang 20

doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo

doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo

doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo

ta ngi kong hi ling- ay ma ka- - pi- lingkang mu - li. Sa pi ling mo lang na da ra- -ma ang tu -25

doo doo doo doo mu - li. Sa pi ling mo lang na da ra- - ma ang tu

-doo doo mu - li. Sa pi ling mo lang na da ra- -ma ang tu

-doo doo doo doo mu - li. Sa pi ling mo lang na da ra- - ma ang tu

-&### 3 &### & ‹ ### ?### &### &### & ‹ ### ?### &### U  &### U  & ‹ ### U  ?### U  ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ‰ œj œ œ œ œ™J ˙ œr œ œ ˙™w œ ˙ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ œ™ œ œ œ™ œJ œ œ œ™ œ œ œ œ œ w ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙™ œ œ w œ œj ˙ œj œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œj œ œœ œœ œœ œœ™™J ˙˙ œ œœ™™œœ ˙˙™™ ‰ œJ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ‰ œœJ œœ œœ ˙˙ ˙˙ w ˙ œ œ ˙ ˙ ˙™ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œj ˙™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ ˙™ œ œ ˙ œ œ œj ˙™ œj ˙™ œ œ œ œœ œ™ œ œ™ œ ˙ œ œ œ w œj ˙™ œj ˙™ œœ œœ œœ œœœœ œœ™™ œœ œœ™™ œœ ˙˙™™ œ œ ˙ œ œ œJ ˙™ œJ ˙™ œ œœ œœ œœœœ œœ™™ œœ œœ™™œœ ˙˙ œ œ œ

(3)

° ¢ ° ¢ ° ¢

nay na pag sin ta.- Pag ya kap ki ta- ng ma hig pit,- pa rang a ko'y- na sa- la - ngit.

nay na pag sin ta.- Pag ya kap ki ta- ng ma hig pit,- pa rang a ko'y- na sa- la - ngit.

nay na pag sin ta.- Pag ya kap ki ta- ng ma hig pit,- pa rang a ko'y- na sa- la- ngit. Min

nay na pag sin ta.- Pag ya kap ki ta- ng ma hig pit,- pa rang a ko'y- na sa- la - ngit.

doo doo doo doo doo

36

doo doo doo doo doo doo doo doo

san lang a ko- na ka- -da-ma ng ga ni tong- pag ma- ma hal na 'di mag ba- - ba-go at

doo doo doo doo doo doo doo

da dah da dah dah Kai la ngan- ki ta- nga yon- at kai lan- - man. Kai -40

da dah da dah dah dah doo doo kai lan- kai lan- man

ha bang bu- hay na i pag la- -la-ban ko. doo doo kai lan- kai lan- man

da dah da dah dah doo doo kai lan- kai lan- man

&### 3 3 &### 3 3 & ‹ ### 3 3 ?### 3 3 &### &### & ‹ ### ?### &### - - 3 &### -& ‹ ### ?### - -˙™ œ œ œ ˙ œ™ œj œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙™ œ œœ œœ ˙™ œ œ œ œ œ œ ˙ œ™ œj œ œ œ ˙ œ œ œ ˙™ œ œ œ ˙™ œ œœ œ œ ˙™ ˙™ œ œ œ ˙ œ™ œJ œœ œœ œœ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙™™ œ œ œ ˙™ œ œœ ˙ œ™ œj ˙™ œ œ œ ˙ œ™ œJ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ œ œ œ ˙™ œ œœœ œœœœ ˙˙™™ w ˙™ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙w ˙ ˙w ˙ ˙w ˙ ˙™w œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ™ œj œ œ œ™ œœ œ™ œ œ™ œj œ™ œJ w w ˙ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ ‰ œœj œœ ‰ ˙˙ ‰ œœjœœ œœ œœ œœ™™J ˙˙ œœr œœ œœ œœ œœj ˙˙ œœj œœj œœ ‰ œœj œœ˙ ˙˙ ˙ ˙ œ œ œœœ œ œ œ œ™ œ œ œœ œ œ œ œ ˙™ ˙˙ ˙˙ œ œ œœœ œ œœj œœ ‰ œœj œœ ‰ w ˙ ˙ œ œ œœœ œ

(4)

° ¢ ° ¢ ° ¢

la ngan mong ma la- -man na i kaw- la mang ang tu nay kong mi na ma- - hal. Ang la gi

-doo doo doo doo doo doo doo mi na ma- hal

doo doo doo ang tu nay kong, ang tu nay- kong doo mi na ma- hal

doo doo doo doo doo doo doo mi na ma- hal

kong di -na - ra- sal. Kai la- -nganki - ta nga yon- at kai- lan man. Kai -48

doo ah dah dah ah

doo ah ah dah dah ah

doo ah dah dah dah ah

la ngan mong ma la- - manna i kaw- la mang- ang tu nay- kong mi na ma- - hal ang la gi -52

ang tu nay- kong mi na ma- -hal

ang tu nay- kong mi na ma- - hal

ang tu nay- kong mi na ma- - hal

&### &### & ‹ ### ?### &### 3 bb &### bb & ‹ ### bb 3 ?### bb &bb &bb & ‹ bb ?bb œœ œœ œœ œœ œœ™™ œœ œœ™™œœ œœ œœj œœ œœ œœ œœ œœ™™J ˙˙ œœ œœ™™ œœ œœJ ˙˙ œj œ œ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ œj ≈œrœ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ‰ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœj ≈œœrœœ™™œœ ˙˙ ˙ ˙ ˙™ œ ˙ œ œ œj ≈œR œ™œ ˙ ˙ œ™ œ œ™ œ œ œ™ œ ‰ œnj œb œn œn œ™J ˙ œR œ œ œ œJ ˙ œj w ˙˙ bn˙˙ w ˙ œœ œœ ˙ ˙ ˙˙ ‰ œnj œb œn œn ww ˙ œœ œœ ˙ œ™ œJ ˙ ˙n ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œJ œ œ œ œ ˙ œ™ œ œ™ œ ˙ œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ œj ˙ œ œœ œœ ˙ œ™ œ œ™ œ ww œ˙ œ ˙œ œ œ œ œœJ ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ™™ œœ œœ™™ œœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œJ ˙ œœ œœ œœ ˙˙ œ™ œ œ™ œ œw œ ˙

(5)

° ¢ ° ¢ ° ¢

kong di na- - ra - sal. Kai la- ngan ki - ta nga yon at kai- lan man. Kai

-da -da -da -da ah ah Kai la- ngan ki - ta nga yon at kai- lan man. Kai

-dah da da da ah Kai la- ngan ki - ta nga yon at kai- lan man. Kai

-ah ah ta nga yon at kai- lan man. Kai

-la ngan- mong ma la- - man na i- kaw la mang ang tu nay- kong mi na- ma-hal. 60

la ngan- mong ma la- - man na i- kaw la mang ang tu nay- kong, ang tu nay- kong mi na- ma -hal.

la ngan- mong ma la- - man na i- kaw la mang ang tu nay- kong, ang tu nay- kong mi na- ma -hal.

la ngan- mong ma la- - man na i- kaw la mang ang tu nay- tu - nay kong mi na- ma -hal.

Ta ngi- kong hi ling- ay ma ka- - pi- ling kang mu - li. loo loo loo loo 64

doo doo doo doo ah loo loo loo

Ta

doo- ngi kong hi ling- ay ma ka- -doopi- ling kang ah loo

doo doo doo loo loo

&bb 3 nn &bb 3 nn & ‹ bb nn 3 ?bb nn & 3 U u & U 3 & ‹ U 3 ? 3 U & & & ‹ ? ˙ œ™ œ œ™ œ œ œ™ œ™ œœj œœ œœnn œœ œœ™™J ˙˙ œR œ œ œ œJ ˙ œj œ œ œ œ œ™ œj ˙ œn œn œn œ œ œ™j ˙ œr œ œ œ œj ˙ œj ˙ b œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œn œœ œœ™™J ˙˙ œR œ œ œœ œœJ ˙˙ œJ ww b ˙˙™™ œœnn œœ™™J ˙˙ œœR œœ œœ œœ œœJ ˙˙ œJ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œJ œ œ œ œœ ˙˙™™œ œœ œœ œœ w˙ ˙ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œj œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙w ˙ œœ œœ œœ œœ œœ™™ œ œ™ œ œœ œœJ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œJ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙w ˙ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™J ˙ œR w œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ œ œ wœ œ œ œ œ™ œ œ œ wœ œ ˙™ ˙˙ ˙˙ w ˙ ˙ w w ˙ ˙

(6)

°

¢

loo Kai la- ngan ki - ta.

loo loo Kai la- -ngan ki ta- nga yon at doo

loo Kai la- ngan ki - ta nga yon- at kai - lan - man.

loo loo Kai la- ngan ki - ta nga yon- at kai lan- - man.

& 3 Uu & 3 U & ‹ U 3 ? 3 U ˙ ‰ œj œ œ œ w w˙™ œ ww ˙ ˙œj œ œ œ ˙ œ™ œ œ œ œ œ™ ww ˙ ‰ œj œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œJ ˙˙ œœj ww w ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ www

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :