Astroglial differentiation from neuroepithelial precursor cells of amphibian embryos: an in vivo and in vitro analysis

14 

Download now (14 pages)

New documents

Significante verschillen tekstproblemen op de cd-rom tussen de vijf groepen Gemiddeld aantal problemen per cd-rom Visueel beperkt zonder hulpmiddelen Visueel beperkt met

Uit de resultaten blijkt dat het model, naast de regio Twente, ook voor andere regio’s met verschillende kenmerken, in staat is goede voorspellingen te doen over het aantal

- Materialen van het product mogen niet schadelijk zijn voor de gebruiker - Het product moet stabiel zijn. Productie en

Aangezien het prototype alleen wordt gemaakt om het model te bekijken (moet het nog worden aangepast?), zullen in een aantal gevallen niet de geselecteerde materialen worden gebruikt.

Uit het onderzoek is gebleken dat dezelfde informatie die voor de ruimtelijke ordening nodig is ook goed gebruikt kunnen worden voor de communicatie naar burgers.. De informatie voor

Om onderscheid te kunnen maken tussen interne en externe ritten, is de volgende aanname gemaakt: als bij een locatie een voertuig is waargenomen met een kenteken uit de buurt zelf,

Aan de hand van de aanbevelingen voortgekomen uit hoofdstuk 2 zal in dit hoofdstuk een opzet gemaakt worden voor een model waarmee printplaten in de benchmark effectiever gemeten

Three characteristics of the PRE approach, stakeholder involvement, role of the facilitator and the learning strategies had an effect on the level of participation of farmers in

Bij 8 en 13 zijn de lijnen een soort aansluiting op de lichaamsvorm, die de illusie geeft van een figuur met een smaller wordend (en dus slanker) verloop van de

Er lijkt geen eenvoudige en kindvriendelijke manier te zijn om platen aan elkaar te bevestigen op zo’n manier dat je er goed muren mee kan bouwen en verschillende hoeken kan maken..