Mahalaga ang pagnanarseri sa paghahalaman. Ang maayos na paggawa nito ay kailangan upang mapabuti at mapaunlad ang paghahalaman. Sa modyul na ito, pag-aaralan mo ang iba’t-ibang gawaing may kinalaman sa pagnanarseri. Malalaman mo ang kahalagahan ng bawat

12  675  Download (2)

Full text

(1)

E

P

P

5

Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)

Distance Education for Elementary Schools

SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

(2)

Revised 2010

by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS),

DepEd - Division of Negros Occidental

under the Strengthening the Implementation of Basic Education

in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE).

This edition has been revised with permission for online distribution

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the

Government of the Republic of the Philippines. However,

prior approval of the government agency or office wherein

the work is created shall be necessary for exploitation of

such work for profit.”

(3)

GRADE V

MGA GAWAIN KAUGNAY SA PAGNANARSERI

ALAMIN MO

Mahalaga ang pagnanarseri sa paghahalaman. Ang maayos

na paggawa nito ay kailangan upang mapabuti at mapaunlad

ang paghahalaman.

Sa modyul na ito, pag-aaralan mo ang iba’t-ibang gawaing

may kinalaman sa pagnanarseri. Malalaman mo ang

kahalagahan ng bawat gawain, sa ikatatagumpay ng

paghahalaman.

PAGBALIK-ARALAN MO

A. Itala ang pitong (7) salik na kailangan sa pagpili ng tamang lugar o pook sa pagnanarseri.

(4)

B. Magbigay ng isa o dalawang pangungusap bilang paliwanag kung bakit mahalaga ang bawat salik.

PAG-ARALAN MO

Maraming gawain ang nauugnay sa pagnanarseri at ang mga ito ay mahahalaga rin. Pag-aralan mo isa-isa.

1. Ang Paghanda ng Narseri

Isaalang-alang ang mga salik sa pagpili ng lugar o pook na pagtatayuan ng narseri.

2. Paggawa ng Shed o Paglalagay ng Lilim

Kinikailangan maayos ang pagkakagawa ng silugan upang magsalbi itong panangalang sa init ng araw. Kapag sobra ang init ng araw, ito ay nakadadarang at nagiging sanhi ng pagtuyo ng lupa, mga punla at iba pang mga halaman. Maaring gumamit ng kawayan, kahoy o table at kailagan tibayan ang pagkakagawa nito. Ng pundasyon ay dapat kontreto upang hindi magiba agad.malakas na hangin.

(5)

3. Paghahanda ng Lupa

(6)

4. Paglalagay ng Pataba

Ito rin ay isang gawaing kaugnay sa pagnanarseri. Binibigyan ng karagdagan sustansya ang lupa sa pamamagitan ng paglalagay ng pataba. Ang mga binhi ay may nakaimbak na sariling pagkain. Ito ay nauubos habang sila ay lumalaki. Kapag naubos, umaasa sila sa sarili para sa kanilang pagkain. Kaya ang paglalagay ng pataba sa wastong panahon at paraan ay dapat na ugaliin.

5. Pagtatanim at Paglilipat

Mula sa kahong punlaan ang mga punla ay maari ng ilipat sa paso, supot ng plastic, mga kahon, tubong kawayan, mga lata at iba pang lalagyan. Ginagawa ito kung ang mga punla ay nasa katamtamang laki na o gulang. Gawin ito ng buong ingat upang hindi mapinsala ang mga ugat

(7)

Kadalasan, ang pagtatanim at paglilipat ng punla ay

ginagawa bago o makalipas ang tag-ulan, dahil hindi gaanong malagkit ang lupa. Maaari ding maglipat ng punla o magtanim sa bandang hapon kapag hindi matindi ang sikat ng araw. 6. Pangangalaga sa mga Punla at mga Halaman

Ang mga punla at iba pang halaman sa narseri ay nangangailangan ng pangangalaga tulad ng:

a. Katamtaman at palagiang pagdidilig. Ang wastong paraan ng pagdidilig ay dapat tandaan. Ang sobrang tubig ay makakasama sa punla. Maari itong pagmulan ng impeksyon o pagkakasakit ng mga punla.

b. Pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman. Ginagawa ito upang madaling masipsip ng mga ugat ang tubig at mga sustansya sa lupa.

c. Pag-aalis ng mga ligaw na damo. Ang mga damo ay kumukuha din ng nga sustansya sa lupa. Kinakailangang alisin ang mga ito upang hindi magkaroon ng kaagaw ang mga punla at mga halaman sa mga sustansya na dapat nilang makuha sa lupa.

Ang iba pang paraan ng pangangalaga sa halaman ay dapat ding gawin sa wastong paraan upang makatiyak sa maunlad na pagnanarseri.

7. Pag-aayos ng mga punla

Kailangan maayos ang pagkakalagay ng mga punla sa narseri. Upang maging magaan at madali ang pagkilos ng tagapagalaga.

8. Pagpuksa ng mga peste at sakit

Kinakailangang panatilihing malinis at maayos ang tubig malapit sa narseri. Kailangan ito upang higit na madaling maiwasan ang pagdapo ng mga sakit at peste.

(8)

SUBUKIN MO

Subukin mong hanapin sa pahulaan ang pitong (7) gawaing kaugnay

sa pagnanarseri. Ang mga ito’y matatagpuan sa ayos na pahalang,

paayon at pasibad. Isulat sa kuwaderno ang sagot.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(9)
(10)

TANDAAN MO

Dapat mong isaisip ang mga sumusunod na mga gawaing

kaugnay sa pagnanarseri:

1. Ang paghahanda ng narseri

2. Paggawa ng shed o paglalagay ng lilim 3. Paghahanda ng lupa

4. Paglalagay ng pataba

5. Pagtatanim at paglilipat ng mga punla

6. Pangangalaga sa mga punla at mga halaman 7. Pag-aayos ng mga punla

8. Pagpuksa ng mga sakit at peste

Dapat mo ring tandaan na ang iba’t ibang gawain sa pagnanarseri ay nararapat na isagawa nang mahusay at maingat. Kung magagawa ito, magiging tagumpay at kasiya-siya ang paghahalaman.

ISAPUSO MO

Ang hanapbuhay ng mag-anak ni Mang Ikoy ay pag-aalaga ng iba’t ibang halaman sa isang narseri. Napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang limang anak.

Sa kasalukuyan, katulong na niya ang kanyang limang anak sa mga gawaing kaugnay sa pagnanarseri. Lalong lumago ang kanilang hanapbuhay at nahirang ang pamilya ni Mang Ikoy na Huwarang Pamilya ng kanilang bayan,

(11)

GAWIN MO

Sa isang papel, itala mo ang mga panuntunang pangkabuhayan at

pangkaligtasan na dapat tandaan sa bawat gawaing kaugnay sa

pagnanarseri.

PAGTATAYA

Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Lagyan ng tsek (

√) ang

puwang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mga gawaing kaugnay

sa pagnanarseri. Gawin sa kuwaderno.

__________1. Ang pagnanarseri ay nagpapaganda ng paligid.

__________2. Ang paglalagay ng pataba ay nagdadagdag ng sustansya sa lupa na kailangan ng mga binhi at iba pang halaman,

__________3. Kapag malapit sa maayos na daan ang isang narseri madaling maisasapamilihan.

__________4. Sa paghahanda ng narseri, dapat isaalang-alang ang mga salik sa pagpili ng lugar o pook.

__________5. Ang paggawa ng silungang maayos ay magsisilbing bubong na pananggalang sa init ng araw.

__________6. Kaaya-ayang pagmasdan ang paligid kapag maraming halamang ornamental at halamang bulaklakin ang nakatanim.

__________7. Ang lupang tatamnam ay dapat bumagay sa butong ipupunla o itatanim.

__________8. Sa pamimili ng halamang-gulay na itatanim sa bakuran,dapat sumangguni sa kalendaryo ng pagtatanim.

(12)

__________11.Magiging magaan,madali at maayos ang pagkilos ng tagapag- alaga ng mga punla at mga halaman sa narseri kung maayos ang pagkakalagay ng mga ito.

__________12. Maiiwasan ang pagdapo ng mga sakit at peste sa halaman kung mapapanatiling malinis at maayos ang loob at paligid ng narseri. __________13. Ang pagsunod sa mga pamantayan at alintuntunin ay ito ang

mga nasisilbing gabay.

__________14. Ang mga halamang-bagin ay ginagawan ng balag upang dito gumapang ang halaman.

Figure

Updating...

References

Related subjects :