Н а у к о в а б і б л і о т е к а і м. М. М а к с и м о в и ч а

20  Download (0)

Full text

(1)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Інформаційно-бібліографічний відділ

Микола Костянтинович Зеров

(1890–1937)

Рекомендаційний список літератури

до 130-річчя від дня народження

(2)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

Микола Костянтинович Зеров (1890–1937) : рекомендаційний список літератури до 130-річчя від дня народження / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд.: А. В. Козонущенко ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін]. – Київ : [б. в.], 2020. – 20 с. Список укладено до ювілею видатного українського поета, літературознавця, літературного критика, перекладача античної поезії, професора Київського університету – Зерова Микола Костянтиновича. Представлена література у списку, відображає фонди Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.

(3)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

Основні наукові праці М. К. Зерова

1929 1. Зеров М. Від Куліша до Винниченка : нариси з новітнього українського письменства / М. Зеров. – Київ : Вид-во "Культура", 1929. – 192 с. 1930 2. [Зеров М.] Поети пошевченківської пори / вибір і стаття М. Зерова ; прим. М. Зерова і В. Покальчука. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XL, 134 с. – (Літературна бібліотека). 1966 3. Зеров М. К. Вибране / М. К. Зеров. – Київ : Дніпро, 1966. – 539 с. 1977 4. Зеров М. Лекції з історії української літератури (1798–1870) = Lectures on the history of Ukrainian literature (1798–1870) / М. Зеров ; під ред. Дорін В. Горзлін, О. Соловей ; Канадський ін-т укр. студій. – Торонто : Мозаїка, 1977. – 272 с. 1990 5. Зеров М. К. Антологія римської поезії / М. К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 63 с. 6. Зеров М. К. Камена / М. К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. 7. Зеров М. К. Сонети і елегії / М. К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. 8. Зеров М. К. Твори : [у 2 т.]. Т. 1. Поезії. Переклади / М. К. Зеров ; [упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 843 с.

(4)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

9. Зеров М. К. Твори : [у 2 т.]. Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці / М. К. Зеров ; [упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко ; ред. М. Н. Москаленко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 601 с. 2003 10. Зеров М. Українське письменство / М. Зеров ; [упоряд. М. Сулима]. – Київ : Основи, 2003. – 1301 с. 2007 11. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – (Cogito: навчальна класика). 2011 12. Зеров М. К. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / Микола Зеров ; [передм. та ред.-упоряд. М. Сулима]. – Київ : Український письменник, 2011. – 710, [2] с. 2015 13. Зеров М. К. Автобіографія / М. К. Зеров // Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років : [докум. зб.] / НАН України, Ін-т ліІн-т. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Раїса Мовчан]. – Київ, 2015. – С. 215–219. 2016

(5)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

14. Зеров М. К. Антологія римської поезії / Микола Зеров ; [упоряд. І. В. Хроненко ; передм. К. В. Москальця ; післямова М. Н. Москаленка та М. В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с.

Література про життя та творчість М. К. Зерова

1930 15. Зеров Микола Костевич // Литературная энциклопедия : [в 11 т.] – [Москва], 1930. – Т. 4. – Стб. 338–340. 1947 16. Клен Ю. Спогади про неоклясиків / Юрій Клен. – Мюнхен : Українська видавнича спілка, 1947. – 48 с. – (Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто). 1958 17. О. К. Микола Костьович Зеров / [псевд.] О. К. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 101, черв. – С. 11–13. 1950 18. Кр-о С. Мої спогади про Миколу Зерова / [псевд. Кр-о С.] // Київ. – Philadelphia, 1950. – 3, листоп.–груд. – С. 149–152.

(6)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

1962

19. Цівчинська А. Незабутнє, немеркнуче... : (повість-спогади про Миколу Зерова) / Алла Цівчинська. – Нью-Йорк : [б. в.], 1962. – 63, [1] c. – Екслібрис : From the library of Dr. E Mrs. T. Olesijuk.

1973 20. Коптилов В. Переводя с русского. О наследии Миколы Зерова / В. Коптилов // Мастерство перевода. – Москва, 1973. – № 9. – С. 153–170. 1990 21. Білокінь С. І. Закоханий у вроду слів / С. І. Білокінь ; ред. З. М. Гермаш.– Київ : Час, 1990.– 41, [2] с., [10] с. вкл. іл. 22. Івашко В. Микола Зеров і літературна дискусія (1925–1928) / В. Івашко // Слово і час. – Київ, 1990. – № 4. – С. 18–27. 23. Кочур Г. Микола Зеров – ім’я, прийдешнє не з приміток / Г. Кочур // Нові дні. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487. – С. 13–15. 1991 24. Брюховецький В. Микола Зеров / В. Брюховецький // ...З порога смерті... : письменники України – жертви сталінських репресій / [упоряд. О. Г. Мусієнко] – Київ, 1991. – Вип. 1. – С. 195–198. 25. Зубрицька М. Микола Зеров: проблема діалогу з читачем / М. Зубрицька // Слово і час. – Київ, 1991. – № 9. – С. 54–58. 1992

(7)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

26. Петров В. Микола Зеров / В. Петров // Діячі української культури (1920–1940 рр.) : жертви більшовицького терору / В. П. Петров ; Київське наук. товариство ім. Петра Могили. – Київ, 1992. – С. 58–61. 1994 27. Мельник С. Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров – два погляди на історію літератури / С. Є. Мельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Київ, 1994. – Вип. 2. – С. 16–22. 1997 28. Кузьменко В. І. Микола Зеров / В. І. Кузьменко // Гроно нездоланих співців : лiт. портрети укр. письменникiв XX сторiччя, твори яких увiйшли до оновлених шкiльних програм : навч. посiб. / В. І. Кузьменко. – Київ,

1997. – С. 73–82. 2000 29. Білик Г. Ліричний суб’єкт як концепт художньої цілісності (М. Зеров, "Камена") / Г. Білик // Рідний край. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 80–83. 30. Горячева О. Микола Зеров і його епоха, або великий нонкомформіст. Спроба "некомпліментарного" розгляду / О. Горячева // Українська мова та література. – Київ, 2000. – № 16 (квіт.) – С. 5–6. 31. Гримич Г. М. Микола Зеров – літературний критик, оглядач / Г. М. Гримич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. – Київ, 2000. – Вип. 8. – С. 37–39.

(8)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

32. Заславський І. Видатний учений. Талановитий поет. Майстер перекладу : (до 110-річчя від дня народження Миколи Зерова) / І. Заславський // Українська мова та література. – Київ, 2000. – № 16 (квіт.) – С. 6–8. 2001 33. Донченко Л. Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова / Л. Донченко // Літературознавчі студії. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 103–107. 2002 34. Башманівський В. Творчість І. Франка в інтерпретації М. Зерова / В. Башманівський // Літературознавчі студії. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 16–19. 35. Іванюха Т. В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова / Т. В. Іванюха // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 1. – С. 47–50. 2003 36. Гречанюк С. У гроні п`ятірнім – перший / С. Гречанюк // Урок української. – Київ, 2003. – № 3. – С. 44–50. 37. Заславський І. Я. Микола Зеров перекладає Пушкіна / І. Я. Заславський // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І. Я. Заславського. – С. 60–69. 38. Заславський І. Я. Микола Зеров як особистість / І. Я. Заславський // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І. Я. Заславського. – С. 142–148. 39. Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвський // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ, 2003. – С. 83– 130. – (Українські мемуари).

(9)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

40. Іванюха Т. Рецепція традицій класичної поезії на строфічному рівні (на матеріалі лірики неокласиків М. Зерова і М. Драй-Хмари) / Т. Іванюха // Літературознавчі обрії. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 33–36. 41. Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 7–65. – (Українські мемуари). 42. Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ, 2003. – С. 195–236. – (Українські мемуари). 43. Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла Филиповича / Олександр Оглоблин // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ, 2003. – С. 237–252. – (Українські мемуари). 44. Полонська-Василенко Н. Київ часів М. Зерова та П. Филиповича / Наталя Полонська-Василенко // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ, 2003. – С. 175–194. – (Українські мемуари). 45. Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова / Г. Синьоок // Вісник Черкаського університету / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47 : Філологічні науки. – С. 119–124. 46. Филипович О. Златопільські роки в житті М. К. Зерова / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ, 2003. – С. 131– 136. – (Українські мемуари). 2004 47. Башманівський В. Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М. К. Зерова / В. Башманівський // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ, 2004. – № 3. – С. 34–35. 48. Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова / О. Гальчук // Сучасні літературознавчі студії. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22–26.

(10)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

49. Гозенпуд А. Микола Зеров / А. Гозенпуд // Критика. – Київ, 2004. – Трав., (число 5). – С. 30–32. 50. Гринівський Т. Микола Зеров як літературознавець та критик на сторінках часопису «Книгарь» / Т. Гринівський // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Літературознавство. – Тернопіль, 2004. – Вип. 14. – С. 39–45. 51. Калєтнік А. А. Мова українського письменства в аналізі Миколи Зерова: до питання про лінгвістичні ідеї неокласиків / А. А. Калєтнік // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 158–162. 52. Кузьменко М. М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО – КДУ у 1920–1930 роках / М. М. Кузьменко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62–63. 53. Левінець Р. П. Зеров Микола Костьович / Р. П. Левінець, І. І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834–2004 рр.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – С. 230. 54. Москалець К. Зеров і публіка / К. Москалець // Критика. – Київ, 2004. – Трав. (число 5). – С. 27–29. 55. Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей – української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) / Г. Семенюк // Урок української. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48– 52. 2005 56. Агеєва В. П. Формалізм у концепціях київських неокласиків / В. П. Агеєва // Наукові записки «НаУКМА» / Києво-Могилянська академія. – Київ, 2005. – Т. 48 : Філологічні науки. – С. 3–10.

(11)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

57. Зеров Микола Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк]. – Київ, 2005. – [Т. 1]. – С. 350–351. – (Незабутні постаті). 58. Коваль О. В. Мовотворчість "неокласика" Миколи Зерова / О. В. Коваль // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2005. – № 1. – С. 109–112. 59. Лещенко М. П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : монографія / Марія Лещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 180 с. 60. Сацик І. К. Микола Зеров та концепція європеїзації української естетики / І. К. Сацик // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2005" : (26–27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А. Є. Конверський, В. А. Бугров, Л. В. Губерський та ін.]. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 107–109. 61. Сингаївський М. Митець розкованої душі і глибокого розуму / М. Сингаївський // Українське слово. – [Чикаго], 2005. – 23 лют. – С. 10. 62. Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова / Т. Шмігер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 289–296. 2006

63. Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) / О. Грабовецька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Іноземні мови. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 184–189. 64. Мельник С. Микола Зеров як соціолог літератури / С. Мельник // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 205–209.

(12)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

65. Наш сучасник Микола Зеров / [упоряд.: М. Зерова, Р. Корогодський, М. Коцюбинська]. – Луцьк : Терен, 2006. – 368 с. 2007 66. Борець А. Микола Зеров – редактор часопису "Книгар" / А. Борець // Образ. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 77–83. 67. Кудряшова М. В. Іншомовні вкраплення у поетичній мові Миколи Зерова / М. В. Кудряшова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – № 787, вип. 52 : Філологія. – С. 94–97. 68. Лагода О. Формування світогляду М. Зерова / О. Лагода // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 431–435. 69. Лагода О. Формування світогляду М. Зерова / О. Лагода // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 175–176. 70. Невська Ю. В. Зеров Микола Костянтинович / Ю. В. Невська // Літературна Харківщина : [довідник] / [за заг. ред. М. Ф. Гетьманця]. – Харків, 2007. – С. 123–124. 2008 71. Будний В. "Ad fontes" Миколи Зерова / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Василь Будний, Микола Ільницький]. – Київ, 2008. – С. 98–99. 72. Гривко А. В. Зеров Микола Костьович / А. В. Гривко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки

(13)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

України, НДІ українознавства ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ, 2008. – С. 99– 101. 73. Зеров К. Повернення із забуття : Микола Зеров (14.04.1890 – 03.11.1937) / Костянтин Зеров. – Київ : АВЕРС, 2008. – 66с. 74. Сацик І. К. Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.08 / Сацик Ігор Каленикович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. 2009 75. Денисюк С. Найпослідовніший європеїзатор української культури (до 120-річчя від дня народження Миколи Зерова) / С. Денисюк // Українознавство : календар-щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 196–201. 76. Калєтнік А. А. Власні назви УКРАЇНА та КИЇВ у неокласичній поезії: М. Драй-Хмара та М. Зеров / А. А. Калєтнік // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ., 2009. – Вип. 19. – С. 185– 194. 2010 77. Вздульська В. Між горою Фавор і Болотяною Лукрозою. Євангельський текст у поезії Миколи Зерова / В. Вздульська // Слово і час. – Київ, 2010. – № 11. – С. 24–35. 78. Волошин О. Микола Зеров як критик перекладу / О. Волошин // Іноземна філологія. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 180–185. 79. Зеров К. Микола Зеров: повернення із забуття / К. Зеров // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса

(14)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) : [матеріали наук.-практ. конф.] / Фінанс.-прав. ліцей коледжу Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33–35. 80. Ніколенко О. Овідій української неокласики Микола Зеров : Із серії літературознавчо-документальних нарисів "Соловецькі в’язні з України" / О. Ніколенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 106–126. 81. Сахневич Ю. А. Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України / Ю. А. Сахневич // Архіви України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 134–142. 82. Смольницкая О. О. Філософські проблеми літературознавства XIX ст. в контексті досліджень М. Зерова / О. О. Смольницкая // Гуманітарні студії. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 128–135. 2011 83. Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36–37. 84. Дунай П. Леся Українка і Микола Зеров: перегук у регістрі неокласичності / П. Дунай // Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. І. Щукіна]. – Київ, 2011. – С. 38–48. 85. Зіневич Л. Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова / Л. Зіневич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 333–336. 86. Мацибок-Стародуб Н. О. Феномен культури: модерне прочитання (на матеріалі публіцистичних виступів М. Хвильового та М. Зерова) / Н. О. Мацибок-Стародуб // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – С. 188–192. – (Бібліотека Інституту філології).

(15)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

87. Панченко В. Зеров і шантрапа / В. Панченко // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 12 (177). – С. 54–57. 2012 88. Білик Г. Трагічна Зеровіана / Г. Білик // Рідний край. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 129–141. 89. Демська-Будзуляк Л. Реконструкція літературознавчого канону: прологомени до вивчення наукової спадщини Миколи Зерова / Л. Демська-Будзуляк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21. – С. 267–275. 90. Дзюба І. Зеров Микола Костянтинович / І. Дзюба // Дух і літера. – Київ, 2012. – № 24. – С. 39–70. 91. Зварич В. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) / В. Зварич // Вісник Львівського університету [ім. І. Франка]. Іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 20, ч. 1. – С. 136–144. 92. Сюндюков І. "У науку іншим людям і вікам". Трагедія Миколи Зерова на тлі його доби / І. Сюндюков // День. – Київ, 2012. – 10–11 серп. (№ 140/141). – С. 8. 2013 93. Білокінь С. Микола Зеров / С. Білокінь // Літературна Україна. – Київ, 2013. – 25 квіт. (№ 17). – С. 8–9. 94. Білокінь С. Микола Зеров і його доба / С. Білокінь // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ, 2013. – С. 27–37. – (Книжкова "Літературна Україна" / авт. проекту C. Козак). 95. Бросаліна О. Гекзаметр як шестиіктовий дольник (на матеріалі першої книги "Енеїди" Вергілія у перекладі Миколи Зерова) / О. Бросаліна

(16)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

// Український дольник : [колективна моногр.] / за ред. проф. Н. В. Костенко. – Київ, 2013. – С. 210–214. 96. Войналович А. В. Античні алюзії в поезії К. Кавафіса та М. Зерова / А. В. Войналович // Літературознавчі студії. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111–117. 97. Коломієць Л. В. Микола Зеров / Л. В. Коломієць // Український художній переклад та перекладачі 1920–30-х років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – С. 199–217. 98. Ніколенко В. А. Канон української класики у роботах М. Зерова / В. А. Ніколенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 44–51. 99. Панченко В. Микола Зеров: формування української ідентичності / В. Панченко // Мандрівець. – Тернопіль, 2013. – № 2 (104). – С. 50–57. 100. Шевченко С. В. Микола Зеров: неокласика політичних репресій / Сергій Шевченко // Соловецький реквієм / Сергій Шевченко. – Київ, 2013. – С. 165–172. 2014 101. Башманівський В. І. Міжкультурна складова творчості Миколи Зерова / В. І. Башманівський // Дні науки філософського факультету – 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Ч. 6. – С. 3–7. 102. Гальчук О. Шевченкознавчі студії Миколи Зерова / О. Гальчук // Літературознавчі студії. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 224–230. 103. Демська-Будзуляк Л. Роль та місце Тараса Шевченка в неокласичній концепції української літератури Миколи Зерова / Л. Демська-Будзуляк // Слово і час. – Київ, 2014. – № 7. – С. 11–17.

(17)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

104. Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим / В. Кузьменко // Філологічні семінари. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 69–77. 105. Николенко О. Крестный путь Николая Зерова на Соловки / О. Николенко // Філологічні семінари. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 54–61. 106. Панченко В. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917–1918) (із майбутньої книжки) / В. Панченко // Слово і час. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53–67; № 10. – С. 44–53. 107. Панченко В. Микола Зеров: формування української ідентичності / В. Панченко // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX–XXI ст. : [колективна моногр.] / [В. Агеєва та ін. ; наук. ред., упоряд., передм.: Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ, 2014. – С. 135–155. 108. Роспопа Т. В. Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років XX століття) / Т. В. Роспопа // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107, вип. 70 : Філологія. – С. 200–205. 2015 109. Коцарев О. Микола Зеров: ювілейна презентація і виставка / О. Коцарев // Смолоскип України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 6. 110. Коцарев О. Микола Зеров: ювілейна презентація і виставка / О. Коцарев // Літературна Україна. – Київ, 2015. – 21 трав. (№ 21). – С. 7. 111. Кроп Т. "Читаючи Зерова, почуваєш себе людиною" / Т. Кроп // Літературна Україна. – Київ, 2015. – 28 трав. (№ 22). – С. 16. 112. Ніколаенко О. М. Микола Зеров – поет і перекладач / О. М. Ніколаенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – Київ, 2015. – № 10 (177). – С. 2–9.

(18)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

113. Ніколенко О. Доля і слово Миколи Зерова / О. Ніколенко // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ, 2015. – № 3. – С. 13– 21. 114. Ніколенко О. М. Микола Зеров – поет і перекладач / О. М. Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 56–64. 115. О’Лір О. Година Зерова: до ювілею неокласика / О. О’Лір // Слово Просвіти. – Київ, 2015. – 30 квіт.–6 трав. (№ 17). – С. 16. 116. О’Лір О. Зеровські пенати в Зінькові / О. О’Лір // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 верес. (№ 19). – С. 15. 117. Панченко В. Два епізоди із життя Миколи Зерова (до 125-річчя від дня народження неокласика) / В. Панченко // Слово і час. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77–82. 118. Степаненко М. Зеров Микола Костянтинович / М. Степаненко // Літературознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава, 2015. – С. 100–101. 119. Чередниченко О. Метр українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) / О. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Київ, 2015. – Вип. 1 (48). – С. 6–9. 120. Яцько А. І. Література Київської Русі як джерело поетичних візій Миколи Зерова / А. І. Яцько // Літературознавчі студії. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 362–372. 2016 121. Башманівський В. І. Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова / В. І. Башманівський // Соціум. Документ. Комунікація. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 155–163. 122. Гальчук О. Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину / О. Гальчук // Слово і час. – Київ, 2016. – № 9. – С. 12–21.

(19)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

123. Дужа Л. Алюзія як елемент поетичного тексту: лінгводидактичний аспект (на матеріалі поезій М. Зерова) / Л. Дужа // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 197–201. 124. Кулик Н. Його називали батьком / Н. Кулик // Освіта України. – Київ, 2016. – 31 жовт. (№ 43). – С. 14–15. 2017 125. Вакулик І. І. Ad fontes: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського / І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва // Мова. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 53–58. 126. Галкіна Я. Суб’єктна структура циклу М. Зерова "Мотиви Одіссеї" як єдиної лиричної системи / Я. Галкіна // Філологічні семінари. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 195–200. 127. Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці / В. Панченко // Київ. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78–87. 128. Панченко В. Київські "табунки" 1919–1920 років. Розділ майбутньої книги про Миколу Зерова / В. Панченко // Кур’єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2017. – № 326/327/328. – С. 151–187. 2018 129. Боєва Е. В. Українські ономастичні реалії у поетичному дискурсі Миколи Зерова / Е. В. Боєва // Записки з ономастики. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 40–55. 130. Карпінчук Г. Шевченкознавство Михайла Новицького та Миколи Зерова: історія співпраці вчених / Г. Карпінчук // Слово і час. – Київ, 2018. – № 3. – С. 17–23. 131. Смольницька О. О. Шекспірівський дискурс у вибраній поезії та перекладах Максима Рильського і Миколи Зерова / О. О. Смольницька // Вісник

(20)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

і м. М. М а к с и м о в и ч а

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філологія. – Харків, 2018. – Вип. 79. – С. 59–67. 2019 132. Ковалів Ю. Микола Зеров / Ю. Ковалів // Слово і час. – Київ, 2019. – № 4 (700). – С. 44–50.

Figure

Updating...

References

Related subjects :