6 Razvrstitev vin po kategorijah Répartition des vins par catégorie / Classification of wines by categories

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

VINO LJUBLJANA 2008

Kazalo

Tables des matières / Contents

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.

Organizator prireditve in izdajatelj kataloga

Gospodarsko razstavišče d.o.o.

1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija tel.: +86/1/00 26 00, faks.: +86/1/00 26 49 info@gr-sejem.si

www.gr-sejem.si www.ljubljanafair.com Vodja projekta Urša Repše Tisk Vogmar, junij 2008

5

Člani mednarodne ocenjevalne komisije

Membres du jury international / Members of the international commission

6

Razvrstitev vin po kategorijah

Répartition des vins par catégorie / Classification of wines by categories

7

Nagrajevanje vin

Distribution des prix / Wine awards

9

Rezultati ocenjevanja vin

Résultats de l’ évaluation de vins / Evaluation results for wines

13 Pregled rezultatov po državah

Résumé des résultats par pays / Summary of the results by states

14 Posebna priznanja

Des prix spéciaux / Special awards

Svetovni šampion

Champion du monde / World Champion

Slovenski šampion

Champion de Slovène / Slovenian champion

Prvak države

Champion du pays / Champion national

15 Posebna priznanja

Des prix spéciaux / Special awards

Prvak vinorodnega okoliša

Champion de l`AOC / Leading wine of Slovene viniferous region

Slovenski prvak sorte

Champion du cépage / Leading wine of Slovenia in sorts

16 Ocenjevanje alkoholnih pijač

Évaluation de spiritueux / Evaluation of spirits

Člani mednarodne komisije

Membres du jury international / Members of the international commission

Razvrstitev alk. pijač po kategorijah

Répartition de spiritueux par catégorie / Classification of spir its by categories

17 Rezultati ocenjevanja alk. pijač

Résultats de l’ évaluation de spiritueux / Evaluation results of spirits

Šampion

Champion / Champion

18 Reference mednarodnega ocenjevanja

vin v Ljubljani

Références du concurs Vino Ljubljana Ljubljana international wine competition references

(2)

Člani mednarodne ocenjevalne komisije in vodstvo GR pred Gospodarskim razstaviščem, maj 2008

Membres du jury international devant Le Ljubljana Exposition Centre, Mai 2008

Members of the international commission in front of Ljubljana Exhibition and Convention Center, May 2008

(3)

VINO LJUBLJANA 2008

Člani mednarodne ocenjevalne komisije

Membres du jury iternational / Members of the international commission

PREDSEDNIK OCENJEVANJA

LE PRESIDENT DU CONCOURS / PRESIDENT OF EVALUATION

Iztok Klenar (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Enolog svetovalec / conseiller d` oenologie / enologist consultant

Tatjana Košmerl (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Enolog svetovalec / conseiller d` oenologie / enologist consultant

Matjaž Kovačič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Enolog svetovalec / conseiller d` oenologie / enologist consultant

I. KOMISIJA / COMMISSION

Janez Istenič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Predsednik / President

Estela de Frutos (Urugvaj / Uruguay / Uruguay)

Daniele Calzavara (Italija / Italie / Italy)

Luboš Bárta (Češka / République Tchèque / Czech Republic)

Franjo Francem (Hrvaška / Croatie / Croatia)

Darinko Ribolica (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Franc Čuš (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Darja Bovha (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Boštjan Zidar (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Dejan Bavčar (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Mirjana Košuta (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

II. KOMISIJA / COMMISSION

Jože Protner (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Predsednik / President

Christopher Morrison (Avstralija / Australie / Australia)

Wojciech Bosak (Poljska / Pologne / Poland)

Fedor Malik (Slovaška / Slovaquie / Slovakia)

Matin Palz (Avstrija / Autriche / Austria)

Margit Scheiblhofer (Avstrija / Autriche / Austria)

Jože Simončič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Tadeja Vodovnik Plevnik (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Tamara Rusjan (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Uroš Rojac (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Tomaž Škerl (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Sašo Topolšek (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

III. KOMISIJA / COMMISSION

Julij Nemanič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Predsednik / President

Michael A Schaefer (ZDA / Etats-Unis / USA)

Yves Blondel (Švica / Suisse /Switzerland)

Peter Sarkany (Madžarska / Hongrie / Hungary)

Biljana Knežević (Črna gora / Monténégro / Montenegro)

Cvetka Sakelšek (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Robert Gorjak (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Igor Jakomin (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Ingrid Saksida (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Tamara Glavina (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Aleš Kristančič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Janez Valdhuber (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

IV. KOMISIJA / COMMISSION

Joško Ambrožič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Predsednik / President

Shigeki Kida (Japonska / Japon / Japan)

Kurt Brutscher (Nemčija / Allemagne / Germany)

Zoltan Zilai (Madžarska / Hongrie / Hungary)

Ivanka Rosati (Hrvaška / Croatie / Croatia)

Bojan Kobal (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Katarina Merlin (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Mitja Jakončič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Jožef Prus (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Miha Balon (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Jože Rozman (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

V. KOMISIJA / COMMISSION

Mitja Kocjančič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Predsednik / President

Marcos Vian (Brazilija / Brésil / Brazil)

Harald Scheiblhofer (Avstrija / Autriche / Austria)

Estrella Gabriel Rodriguez (Španija / Espagne / Spain)

Željko Suhadolnik (Hrvaška / Croatie / Croatia)

Boštjan Zidar (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Marin Berovič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Leonida Gregorič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Rastko Tement (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Mitja Herga (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Urša Cvilak (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

VI. KOMISIJA

Friderik Vodopivec (Slovenija / Slovénie / Slovenia) Predsednik / President

Francis Loumagne (Francija / France / France)

Ralf Anselmann (Nemčija / Allemagne / Germany)

Bento Augusto dos Santos Pereira de Carvalho (Portugalska / Portugal / Portugal)

Zvonimir Božinovič (Makedonija / Macédoine / Macedonia)

Anton Pezdirc (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Matjaž Lemut (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Andreja Škvarč (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Barbika Žunič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Janez Verboten (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Samo Hudoklin (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Barbika Žunič (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

Janez Verboten (Slovenija / Slovénie / Slovenia)

(4)

Razvrstitev vin po kategorijah

Répartition des vins par catégorie / Classification of wines by categories

I. BELA VINA NEAROMATIČNIH SORT

VINS BLANCS DE CÉPAGES NON AROMATIQUES WHITE WINES OF NONAROMATIC SORTS

a) mirna vina / vins tranquilles / still wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 1 - podskupina / sous-groupe / subgroup 4,1–12 2 - podskupina / sous-groupe / subgroup 12,1–4 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 4 b) biser vina / vins pétillants / pearl wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 6 c) penine / vins mousseux / sparkling wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–1 7 - podskupina / sous-groupe / subgroup 1,1–40 8 - podskupina / sous-groupe / subgroup 40,1–80 9 - podskupina / sous-groupe / subgroup >80 10

II. ROSÉ VINA NEAROMATIČNIH SORT

VINS ROSÉS DE CÉPAGES NON AROMATIQUES ROSÉ WINES OF NONAROMATIC SORTS

a) mirna vina / vins tranquilles / still wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 1 1 - podskupina / sous-groupe / subgroup 4,1–12 12 - podskupina / sous-groupe / subgroup 12,1–4 1 - podskupina/ sous-groupe / subgroupp >4 14 b) biser vina / vins pétillants / pearl wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 1 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 16 c) penine / vins mousseux / sparkling wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–1 1 7 - podskupina / sous-groupe / subgroup 1,1–40 18 - podskupina / sous-groupe / subgroup 40,1–80 19 - podskupina / sous-groupe / subgroup >80 20

III. RDEČA VINA NEAROMATIČNIH SORT

VINS ROUGES DE CÉPAGES NON AROMATIQUES RED WINES OF NONAROMATIC SORTS

a) mirna vina / vins tranquilles / still wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 21 - podskupina / sous-groupe / subgroup 4 22 b) biser vina / vins pétillants / pearl wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 2 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 24 c) penine / vins mousseux / sparkling wines 2

IV. VINA AROMATIČNIH SORT

VINS DE CÉPAGES AROMATIQUES WINES OF AROMATIC SORTS

a) mirna vina / vins tranquilles / still wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 26 - podskupin / sous-groupe / subgroup 4,1–12 27 - podskupina / sous-groupe / subgroup 12,1–4 28 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 29 b) biser vina / vins pétillants / pearl wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–4 0 - podskupina / sous-groupe / subgroup >4 1 c) penine / vins mousseux / sparkling wines

- podskupina / sous-groupe / subgroup 0–1 2

- podskupina / sous-groupe / subgroup 1,1–40 - podskupina / sous-groupe / subgroup 40,1–80 4 - podskupina / sous-groupe / subgroup >80

V. VINA POD MRENO

VINS SOUS VOILE WINES ’UNDER VEIL’

skupina vin / groupe des vins / group of wines 0–4 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 1 vol. % 6

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content >1 vol. % 7

skupina vin / groupe des vins / group of wines 4,1–20 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 1 vol. % 8

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content >1 vol. % 9

skupina vin / groupe des vins / group of wines >20 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 1 vol.% 40

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content >1 vol.% 41

VI. LIKERSKA VINA

VINS DE LIQUEUR LIQUEUR WINES

a) nearomatične sorte / cépages non aromatiques / non-aromatic kinds

skupina vin / groupe des vins / group of wines 0–6 42 skupina vin / groupe des vins / group of wines 6,1–40 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 18 vol.% 4

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique/

alcohol content >18 vol.% 44

skupina vin / groupe des vins / group of wines 40,1–80 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 18 vol.% 4

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content >18 vol.% 46

skupina vin / groupe des vins / group of wines >80 - podskupina 1 / sous-groupe 1 / subgroup 1

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content <_ 18 vol.% 47

- podskupina 2 / sous-groupe 2 / subgroup 2

vsebnost alkohola / richesse alcoolique /

alcohol content >18 vol.% 48

b) aromatične sorte

cépages aromatiques / aromatic kinds 49

Vina Vsebnost sladkorja (g/l) Št.

Vins Teneur en sucre (g/l) No. Wines Sugar content (g/l) No.

Vina Vsebnost sladkorja (g/l) Št.

Vins Teneur en sucre (g/l) No. Wines Sugar content (g/l) No.

(5)

VINO LJUBLJANA 2008

Nagrajevanje vin

Distribution des prix / Wine awards

Vina se ocenjujejo po 100TOČKOVNI METODI, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za vinsko trto in vino OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris), Mednarodna zveza eno-logov UIOE (Union Internationale des Oenologus, Milano) in Sve-tovna federacija strokovnih ocenjevanj vin VINOFED (Fédération mondiale des Grands Concours internationaux de Vins et Spiritueux).

Točke VZL diploma z veliko zlato medaljo od 92 – 100

ZL diploma z zlato medaljo od 86 – 91,99

SR diploma s srebrno medaljo od 81 – 8,99 Vsota vseh medalj, ki so podeljene na mednarodnem ocenjevanju ne sme presegati 30% od vseh udeleženih vzorcev. V primeru pre-koračitve te omejitve se črtajo medalje slabše ocenjenim vzorcem.

POSEBNA PRIZNANJA

CH SVETOVNI ŠAMPION. Naziv šampion prejme po eno ocenjeno vino v naslednjih kategorijah:

1 bela suha mirna vina

2 bela mirna vina z ostankom reducirajočega sladkorja rosé mirna vina

4 rdeča suha vina peneča vina 6 vina pod mreno 7 likerska vina

Vsaka komisija pokuševalcev lahko zagotovi enega kandidata za šampiona (najbolje ocenjeno vino), če je vino iz navedenih kategorij doseglo po kakovosti naslednje predpogoje: • vzorec mora biti ocenjen z najmanj 86 točk,

• pri vinih z zaporednimi številkami 1, 2, 4 morajo sodelovati najmanj 4 države in skupno število vzorcev v kategoriji mora presegati 40 vin,

• pri vinih pod zaporednimi številkami , , 6 in 7 morajo sodelovati najmanj državein skupno številovzor cev v kategoriji mora presegati 1 vin,

• skupinski šampionski naziv se lahko podeli za vina 6. in 7. kategorije, če je naocenjevanju več kot 1 vin iz najmanj držav.

SCH Najbolje ocenjenemu slovenskemu vinu se podeli naziv SLOVENSKI ŠAMPION, ob predpogoju, da doseže vino najmanj zlato medaljo.

PD Najbolje ocenjeno vino posamezne države, če le ta sodeluje vsaj z 20 vzorci, dobi naziv PRVAK DRŽAVE, ob predpogoju, da doseže vino najmanj zlato medaljo.

TT Najvišje ocenjenemu rdečemu vinu v kategoriji III/21 se podeli odličje TROFEJA TSUKAMOTO. Vino mora doseči vsaj 86 točk.

AA Najbolje ocenjenemu vinu v kategoriji likerskih vin (kat. VI) se podeli odličje TROFEJA AKOS ASVANY, v spomin na dolgoletnega zaslužnega člana mednarodnega

ocenjevanja vina v Ljubljani. V kategoriji mora sodelovati najmanj 10 vzorcev.

TV Organizacija Vinofed podeljuje odličje TROFEJA VINOFED (Le Prix de Vinofed) vinu, ki je ocenjeno z najmanjšimi odstopanji v ocenah posameznih članov komisije in ima najmanjšo razliko med aritmetično sredino ocen, ob predpogoju, da doseže vino najmanj zlato medaljo.

Za slovenske vinogradnike se podeljujejo še naslednje nagrade:

PVO Najbolje ocenjenemu slovenskemu vinu v posameznem vinorodnem okolišu se podeli naziv PRVAK

VINORODNEGA OKOLIŠA, ob predpogoju, da doseže vino najmanj zlato medaljo in da sodeluje vsaj 20 vzorcev iz tega okoliša.

SPS Naziv SLOVENSKI PRVAK SORTE prejme najbolje ocenjeno vino v okviru posamezne sorte, ob

predpogoju, da doseže vino najmanj zlato medaljo in da sodeluje vsaj 10 vzorcev te sorte.

Les vins se ront jugés sui vant la MÉTHO DE DE 100POINTS préco nisée par l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris (OIV), par l’Union Internationale des Oenologus, Milano (UIOE) et par la Fédération mondiale des Grands Concours internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED).

Points VZL Le diplôme avec grande médaille d’or de 92 – 100 ZL Le diplôme avec médaille d’or de 86 – 91,99 SR Le diplôme avec médaille d’argent de 81 – 85,99 Le nombre total des médailles distribuées au concours international ne doit pas dépasser 30 % de tous les échantillons participants à la compétition. En cas de dépassement de cette limite, on procède à l’élimination des médailles des échantillons ayant été le moins bien évalués.

DES PRIX SPÉCIAUX

CH CHAMPION DU MONDE. Le titre de Champion est décerné à un vin évalué dans la catégorie suivants:

1 vins blancs secs tranquilles

2 vins blancs tranquilles avec sucre résiduel réducteur 3 vins rosés tranquilles

4 vins rouges secs 5 vins mousseux 6 vins sous voile 7 vins de liqueur

Chaque commission de dégustateurs peut assurer un candidat au titre de champion (évalué comme le meilleur vin) si le vin dans la catégorie mentionnés remplit les conditions de qualité préalables suivantes:

• l’échantillon évalué doit obtenir au moins 86 points, • pour les vins visés aux points 1, 2, 4, quatre pays au moins doivent concourir et le nombre total des échantillons dans la catégorie doit dépasser 40 vins,

(6)

• pour les vins visés aux points 3, 5, 6 et 7, trois pays au moins doivent concourir et le nombre total des échantillons dans la catégorie doit dépasser 15 vins,

• le titre de champion dans la catégorie peut être décerné pour les vins dans la catégorie 6 et 7 si plus de 15 vins d’au moins 3 pays sont évalués.

SCH Le vin de Slovénie le mieux coté se voir décerner le titre de

CHAMPION DE SLOVÈNE s’il est primé au moins avec médaille d’or.

PD Le vin le mieux coté de chaque pays, si celui-ci présente au moins 20 échantillons, peut se voir décerner le titre de

CHAMPION DU PAYS s’il est primé au moins avec médaille d’or. TT Au vin rouge le mieux évalué (cat.III/21) sera attribué le

TROPHÉE TSUKAMOTO. L énchantion du vin évalué doit obtenir au moins 86 points.

AA Le vin le mieux coté dans la catégorie des vins de liqueur (cat. VI) se voir décerner de TROPHÉE AKOS ASVANY en mémoire du dégustateur méritoire membre pendant de longues années des évaluations internationales de vins a Ljubljana, pourvu que dans cette catégorie participent au moins 10 échantillons.

TV Le TROPHÉE VINOFED est le prix, que Vinofed décerne pour le vin qui sera coté avec de moindres écarts entre les évaluations de chaque membre de la commission et qui obtiendra la moindre différence entre la moyenne arithmétique des cotes et les cotes de chaque dégustateur. L énchantion du vin évalué doit obtenir au moins 86 points. Des prix spéciaux pour les vins de Slovénie

PVO Le mieux évalué vin de Slovénie pour chaque region vinifère se voir décerner le titre de CHAMPION DE LAOC s’il est primé au moins avec médaille d’or et pourvu que participent au moins 20 échantillons.

SPS Le titre de CHAMPION DU CÉPAGE se voir décerner le vin de Slovénie le mieux coté à condition que l’évaluation de cette orte porte sur au moins 10 vins. Le vin doit recueillir au moins 86 points.

Wines shall be judged according to THE 100POINTS METHOD su-ggested by the International Organisation for Grapewines and Wine OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris), the In-ternational Association of Enologists UIOE (Union InIn-ternationale des Oenologus, Milano) and the World Federation of Major International wine and spirits competitions VINOFED (Fédération mondiale des Grands Concours internationaux de Vins et Spiritueux).

Points VZL The diploma with double gold medal from 92 – 100 ZL The diploma with gold medal from 86– 91,99 SR The diploma with silver medal from 81– 85,99

The total number of medals awarded at the international wine ta-sting must not exceed 30% of all participating samples. In the event this limit is exceeded, the lower marked samples are excluded. SPECIAL AWARDS

CH WORLD CHAMPION, in each of the following categories: 1 white dry still wines

2 white still wines with traces of reducing sugar 3 rosé still wines

4 red dry wines 5 sparkling wines 6 wines ’under veil’ 7 liqueur wines

Each committee of tasters can provide one candidate for the champion (the highest marked wine) where the wine from the stated categories achieves the following levels of quality:

• the wine must have at least 86 points,

• in wines with serial numbers 1, 2, 4 at least 4 countries must participate and the total number of samples in the category must be greater than 40,

• in wines with serial numbers 3, 5, 6, and 7 at least 3 countries must participate and the total number of samples in the category must exceed 15,

• a joint champion title can be awarded for wines in 6 and 7 category if there are more than 15 wines from at least 3 countries evaluated.

SCH The highest scoring slovenian wine gets the title SLOVENIAN CHAMPION if it receives at least a gold medal.

PD The highest scoring wine of an individual country from which at least 20 samples are participating can be awarded the title

CHAMPION NATIONAL if it receives at least a gold medal. TT The TSUKAMOTO TROPHY is awarded for the red wine

(category III/21) with the highest marks. The wine must get at least 86 points.

AA The highest marked wine in the category of liqueur wines is awarded the AKOS ASVANY TROPHY in memory of the long serving member of the international wine tasting in Ljubljana where there are at least 10 samples participating in that category.

TV TROPHY VINOFED (Le Prix de Vinofed) is an award presented by FIGCIVS under strictly defined conditions: the wine with the least deviation among scores received from each committee member and with the smallest difference between the arithmetic mean score and the scores of individual tasters. The wine must get at least gold medal.

Special awards for Slovenian vinegrovers

PVO The highest scoring slovenian wine from vine regions of Slovenia gets the title LEADING WINE OF SLOVENE VINIFEROUS REGION from which at least 20 samples are participating and if it receives at least a gold medal.

SPS LEADING WINE OF SLOVENIA IN SORTS - the best assessed wine in a certain sort shall be awarded the title of Leading wine of Slovenia in sorts; however, a minimum of 10 wines of the same sort shall participate in the tasting. This wine shall have a minimum of 86 points.

(7)

VINO LJUBLJANA 2008

HRVAŠKA

/ CROATIE / CROATIA

AGROMEĐIMURJE d.d.

282 Moslavac izvorna berba prozušenih

bobica, 200 1/04 ZL

BADEL 1862, d.d.

97 Sauvignon Daruvar, 2007 4/27 ZL

BELJE d.d. PC VINSKI PODRUMI

01 »Goloberg« Chardonnay, 2006 1/02 SR

BOJAN ŠTAMPAR

28 Šipon ledeno vino, 2001 1/01 SR

FRAJONA d.o.o.

97 Merlot, 200 /21 SR

99 Noa desertno vino, 200 /41 ZL

ILOČKI PODRUMI d.d.

1 Traminac izborna berba bobica, 2006 4/29 SR 16 Traminac izborna berba prosušenih bobica,

2006 4/29 ZL ISTRAVINO d.d. 1 CUVEE DAJLA, 2007 /21 ZL KOCIJAN VLADIMIR 272 Traminac mirisavi, 2007 4/27 SR KUTJEVO d.d.

14 Traminac ledeno vino, 200 1/04 VZL 1 Graševina ledeno vino, 2006 1/04 ZL

OPG LOVREC

277 Traminac-izbor bobica, 2006 4/29 ZL 278 Muškat žuti-kasna berba, 2006 4/28 ZL

VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BELOVIĆ

274 Traminac, 2007 4/28 SR

VINOGRADNIŠTVO I PODRUMARSTVO KRAUTHAKER

07 Chardonnay barrique nefiltrirano, 2007 1/01 SR 09 Zelenac izbrana berba prosušenih

bobica, 2007 1/01 ZL

10 Graševina, 2007 1/01 ZL

ITALIJA

/ ITALIE / ITALIY

AZIENDA MARRAMIERO

Montepulciano d Abruzzo doc Incanto, 200 /21 ZL

CAVIRO S.C.A.

90 Montepulciano d'Abruzzo DOC, 2007 /21 ZL 91 Sangiovese di Romagna Superiore, 2007 /21 SR

Rezultati ocenjevanja vin

Résultats de l' évaluation de vins / Evaluation results for wines

AVSTRIJA

/ ATRICHE / AUSTRIA

FINK HERMANN

241 Welschriesling TBA, 2006 1/04 ZL 242 Muskat-Ottonel, 2006 1/04 ZL

TSCHIDA JOSEF

24 Welschriesling Trockenbeeren Auslese, 200 1/04 ZL

WEINGUT FELBERJÖRGL

262 Florian´s Essenz Nr.1 Strohwein, 2006 1/04 ZL

BRAZILIJA

/ BRÉSIL / BRAZIL

SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA

14 Panizzon reserva Merlot vinho tinto, 200 /21 SR

ČESKA REPUBLIKA

/ TCHÉQUE / CZECH REPUBLIC

BOHEMIA SEKT, ČESKOMORAVSKA VINARSKA a.s.

8 Bohemia sekt prestige brut, 200 1/07 SR 9 Bohemia sekt prestige brut, 2004 1/07 SR 60 Bohemia sekt prestige demi sec, 200 1/08 SR 61 Louis girardot brut, 200 1/07 SR

LIVI spol. s.r.o.

26 Rulandske šede (Pinot gris), 2007 1/04 ZL

OLDRICH DRAPAL 21 Riesling, 2004 4/29 ZL 216 Tramin, 2004 4/29 ZL 217 Frankovka, 2006 /22 ZL 218 Bobulky, 200 4/29 ZL SPIELBERG CZ s. r.o

81 Ryzlink rýnsky výbér z hroznů, 2006 4/27 ZL

STREDNI ODBORNA ŠKOLA VINARSKA

88 Muškat Moravský, 2006 4/28 SR

VLADIMIR TETUR

44 Muškát moravskí kabinetní, 2007 4/26 SR

VINARSTVI OVČAČIK

40 Tramín červený, barrique, 200 4/27 ZL 41 Rulandské šede, barrique, 200 1/0 ZL

VINNE SKLEPY LECHOVICE spol.s.r.o

78 Veltlínské zelené, 2006 1/04 ZL

80 Pálava, 2007 4/29 ZL

VINO MIKULOV, spol. s.r.o.

40 Cardonnay výběr z hroznů, 2007 1/0 SR 41 Sauvignon pozdní sbér, 2007 4/27 SR

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

(8)

CAVIT

141 CAVIT BOTTEGA VINAI LAGREIN DUNKEL

TRENTINO DOC, 200 /21 SR

144 CAVIT ARELE VINO SANTO TRENTINO DOC, 1997 /40 ZL 14 CAVIT RUPE RE VENDEMMIA TARDIVA

TRENTINO DOC SUPERIORE, 2006 /40 ZL

EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI

24 Broy, 2006 1/01 SR

MASOTTINA SPA

186 Cabernet doc Piave, 2007 /21 ZL

VAL D'OCA SRL

220 PUNTO ROSA VAL D'OCA, 2006 4/2 SR

JAPONSKA

/ JAPON / JAPAN

SUNTORY LTD.

9 Tomi, 1997 /21 SR

1 Shiojiri Shinshu Merlot, 200 /21 SR

LUKSEMBURG

/ LUXEMBOURG / LUXEMBURG

CAVES GALES S.A.

24 Gales Cuvee Premiere Rose Brut 2/17 SR

CAVES KRIER FRERES REMICH S.A

246 Cremant Cumibert Brut Cremant de

Luxembourg 1/07 SR

247 Cremant Millessime Brut Cremant

de Luxembourg, 200 1/07 SR

LES DOMAINES DE VINSMOSELLE

422 Crémant POLL-FABAIRE Cuvée brut 1/07 SR 42 Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée

200 brut 1/07 SR

MADŽARSKA

/ HONGRIE / HUNGARY

TOLCSVA - BOR Kft

486 Tokaji Furmint, 200 1/04 SR

MAKEDONIJA, NEKDANJA JUG. REP.

/ MACÉDONIE / MACEDONIA

SKOVIN AD - SKOPJE

49 Kale, 2007 /21 SR

VINARSKA VIZBA TIKVEŠ AD SKOPJE

1 Vranec Special Selection, 200 /21 SR 18 Vranec Limited Edition, 200 /21 SR

NEMČIJA

/ ALLEMAGNE / GERMANY

WEINGUT ANSELMANN

6 Anselmann Dornfelder trocken -im

Barrique gereift-, 200 /21 ZL 66 Anselmann Ortega Trockenbeerenauslese,

2006 1/04 SR

69 Anselmann Riesling Eiswein, 2007 1/04 SR 72 Anselmann Dornfelder Spätlese trocken -im

Barrique gereift-, 2006 /21 SR

ROMUNIJA

/ ROUMANIE / ROUMANIA

MURFATLAR ROMANIA SA

146 Chardonnay Hectare, 2006 1/01 SR 147 Sauvignon blanc sec de Murfaltar, 2007 1/01 SR 10 Lacrima Luiovidiu 6/47 SR

S.C. COTNARI S.A.

121 GRASA DE COTNARI 200, 200 1/04 SR 122 GRASA DE COTNARI 2002, 2002 1/04 SR

SLOVAŠKA

/ SLOVAQUE / SLOVAKIA

JANOUŠEK, s.r.o.

249 CHARDONNAY, 2007 1/02 SR

KARPATSKA PERLA spol. s.r.o.

199 Cabernet Sauvignon, 2006 /21 ZL

VINO NITRA s.r.o.

208 Rizling Rynsky, 2007 4/26 SR 211 Tramin cerveny, 2007 4/27 SR 214 Sekt Palffy extra suche 4/ ZL

VINO MATYŠAK s.r.o.

127 Breslava, 2007 1/04 SR

VÍNO MRVA & STANKO, s.r.o.

60 Cabernet Sauvignon barrique, 2006 /21 SR

ZANDBERG

61 Chardonnay - golf edition, 200 1/01 SR 62 Cabernet Sauvignon, 200 /21 ZL 6 Cabernet Sauvignon - golf edition, 200 /21 SR

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

(9)

VINO LJUBLJANA 2008

SLOVENIJA

/ SLOVÉNIE / SLOVENIA

BORISLAV LISJAK

44 Zvrst sara, 2000 /21 ZL

BRIČ d.o.o.

291 Sladki muškat, 2004 1/04 SR 29 Cabernet Sauvignon, 2002 /21 ZL 72 Vino iz sušenega grozdja, 2004 1/04 ZL

BRUMEC JURIJ

28 LAŠKI RIZLING SUHI JAGODNI IZBOR, 2006 1/04 ZL

DUŠAN KRISTANČIČ

10 Merlot, 2006 /21 SR

104 Pavo rdeče - mešano rdeče, 2006 /21 SR

DVERI - PAX d.o.o.

20 Sauvignon, 2007 4/27 SR 21 Renski rizling M, 2006 4/26 SR JERUZALEM ORMOŽ VVS d.d. 227 Traminec, 2007 4/28 SR 228 Muškatna penina, 2007 4/ ZL KRISTANČIČ 8 Pavo belo , 0 1/01 SR

KLET BISTRICA D.O.O.

1 Laški rizling, 2006 1/04 ZL 17 Rumeni muškat, 2007 4/27 SR

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.

426 Kolednik rumeni muškat ledeno vino, 200 4/29 ZL

LIDIJA MAVRETIČ

461 Rumeni muškat, 2006 4/29 ZL 462 Vino iz sušenega grozdja Traminec, 2007 4/29 ZL

LISJAK RADIVOJ

190 Chardonnay, 2006 1/01 SRV

LJUTOMERČAN, kmetijstvo in predelava d.d.

76 Chardonnay, 2007 1/02 SR

MARTINČIČ d.o.o.

4 Laški rizling, 2006 1/0 SR

PRIMOŽ in TADEJ ŠTOKA

4 Carsus, 2001 /21 ZL

PRUS JOŽEF

442 Rumeni muškat suhi jagodni izbor, 2006 4/29 ZL 44 Rumeni muškat posebno naravno vrhunsko vino

iz sušenega groz, 2004 4/29 VZL

PTUJSKA KLET d.o.o.

16 Cuveé Pullus 7 sodov, 2006 1/01 SR 17 Sauvignon Pullus, 2007 4/26 ZL 21 Penina rose, 2006 2/18 ZL 484 Traminec Pullus, 2006 4/26 SR 18 Sauvignon Pullus limited edition, 2007 1/01 SR

RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA d.d.

20 Zlata radgonska penina ,2004 1/08 SR 206 Zlata radgonska penina, 200 1/08 SR

SIMONIČ IVAN

189 Semiška penina, 2006 1/07 SR

VINOGRADNIŠTVO ČURIN - PRAPOTNIK

67 Šipon ledeno vino, 200 1/04 ZL 69 Šipon suhi jagodni izbor, 200 1/04 ZL

VINOGRADNIŠTVO ZORJAN

2 Renski rizling jagodni izbor, 2006 1/04 SR

VINOGRADNIŠTVO ŽELEZNIK

24 Probus-Sivi pinot-izbor, 2001 1/04 ZL

VINAKOPER d.o.o.

6 Sladki muškat, 2007 4/29 SR 6 Capo d'Istra cabernet sauvignon, 200 /21 ZL 66 Capo d'Istra shiraz, 2006 /21 ZL 67 Capris marlot, 200 /21 SR 68 Capo d'Istra refošk, 200 /21 SR 70 Capris cabernet sauvignon, 200 /21 ZL 72 Capris plemenito rdeče, 2004 /21 ZL

VINA DORNBERG d.o.o.

0 Merlot Barrique, 2002 /21 ZL

04 Merlot, 2004 /21 ZL

VINA KRAS z.o.o. SEŽANA

Teranton, 200 /21 SR

VINO JAMNIK

1 Traminec izbor, 2006 4/29 ZL

VINSKA KLET GORIŠKA BRDA z.o.o., DOBROVO

446 Beli pinot quercus, 2007 1/01 SR 448 Merlot bagueri, 200 /21 SR 449 Cabernet s. bagueri, 2006 /21 SR

VIPAVA 1894 d.d.

40 Chardonnay ventus, 2006 1/01 SR 404 Pikolit-vino iz sušenega grozdja, 2002 1/04 SR 406 Theodosius, 2006 1/08 SR 41 Cuvee prestige rdeči, 200 /21 SR

UM Fakulteta za kmetijstvo

77 Suhi jagodni izbor laški rizling, 2006 1/04 ZL

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

(10)

VINO BREŽICE d.d.

78 Laški rizling jagodni izbor, 2007 1/04 SR 77 Moscon Tawnny, 1986 6/46 SR 80 Chardonnay izbor arhiva, 199 1/0 ZL 79 Laški rizling ledeno vino, 2001 1/04 ZL

ZVEZA ZADRUG Z.O.O.

492 RUMENI MUŠKAT, 2007 4/26 SR

ŠPANIJA

/ ESPAGNE / SPAIN

BODEGAS ARAGONESAS, S.A.

49 Coto de Hayas Tempranilo Cabernet

Sauvignon, 2007 /21 SR

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L.

61 Tinto Arzuaga Reserva, 2004 /21 ZL

BODEGAS AYUSO, S.L.

62 Estola Gran Reserva, 1999 /21 SR 6 Finca Los Azares Petit Verdot, 200 /21 ZL

LA BODEGA DE ALBOLODUY, S.L.

60 CCC Syrah, 200 /21 ZL

BODEGAS FERNANDO CASTRO S.L.

4 Castillo de Santa Barbara rva, 2001 /21 ZL Castillo de Santa Barbara G. rva, 2000 /21 SR 6 Raices rva de Bodegas Fernando Castro,

2001 /21 SR

7 Viloria G.rva de Bodegas Fernando Castro,

2001 /21 SR

BODEGAS LA TAPADA S.A.T.

26 Guitian fermentado eb barrica, 2006 1/01 SR

BODEGA LIBERALIA ENOLOGICA S.L.

24 Liberalia Cero, 2007 /21 SR

BODEGAS MARTIN CODAX S.A.

1 Quatro pasos, 2006 /21 SR

2 Martin Sarmiento, 200 /21 SR Matrin Codax Lias, 200 1/01 SR

BODEGAS TERRAS GAUDA S.A.

2 Abadia de San Campio, 2007 1/01 ZL

BODEGAS VINICOLA REAL, S.L.

66 200 Monges Reserva, 200 /21 SR

DEHESAS Y VINEDOS DE NAVAMARIN S.A.V.

42 Aldonza, 2006 /21 SR

EL CALAR

89 DEL RIO MUNDO, 0 /21 SR

TIERRA ANTIGUA S.L.

9 Tierra Antigua, 2004 /21 SR

VINEDOS Y BODEGAS PITTACUM S.L.

27 Pittacum, 200 /21 SR

SRBIJA

/ SERBIE / SERBIA

PODRUM ALEKSANDROVIĆ d.o.o.

419 Trijumf Barrique, 2006 1/01 SR

WOW WINERY d.o.o.

22 Wowchardonnay, 2006 1/01 SR

ŠVICA

/ SUISSE / SWITZERLAND

BETRISEY ANTOINE ET CRISTOPHE

10 Reze l'Ancetre, 2007 1/02 SR

UVAVINS - CAVE DE LA COTE

1 Sauvignon blanc, 2007 4/26 SR

2 Euphonie, 2006 1/04 ZL

URUGVAJ

/ URUGUAY / URUGUAY

ANTIQUA BODEGA STAGNARI

470 Prima donna Tannat, 2006 /21 SR

CHACRAS DEL SUR S.A.

47 Bouza Tannat Parcela Unica, 2004 /21 ZL

LEONARDO FALCONE

469 Abuelo Domingo Tannat, 2002 /21 SR

PLAZA VIDIELLA

478 Gimemez Mendez Tannat Premium, 2006 /21 SR

VINOS FINOS H. STAGNARI Ltda

472 Reserva de la Falimia Tannat, 200 /21 ZL 47 Castel La Puebla Tannat, 2004 /21 ZL

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

Kat. št. Udeleženec / Vrsta vina Kategorija Ocena

Participant / Participant Catégorie Prix Cat.No. Sorte de vin / Sort of wine Category Award

(11)

VINO LJUBLJANA 2008

Country No. of wines CH VZL ZL SR

AVSTRALIJA / Australie/ Australia 2 - - -

-AVSTRIJA / Autriche / Austria 1 - 1

-BRAZILIJA / Brésil / Brazil 11 - - - 1

ČEŠKA REPUBLIKA / Tchéque / Czech Republic 46 - - 10 8 ČRNA GORA / Monténégro / Montenegro - - -

-HRVAŠKA / Croatie / Croatia 48 - 1 10 7

ITALIJA / Italie / Italy 2 - - 4

JAPONSKA / Japon / Japan 47 - - - 2

LUKSEMBURG / Luxembourg / Luxemburg 10 - - -

MADŽARSKA / Hongrie / Hungary 7 - - - 1

MAKEDONIJA, NEKDANJA JUG. REP. / Macédonie / Macedonia 11 - - -

NEMČIJA /Allemagne / Germany 9 - - 1

ROMUNIJA /Roumanie / Roumania 28 - - -

SLOVAŠKA / Slovaquie / Slovakia 2 - - 7

SLOVENIJA /Slovénie / Slovenia 200 1 26 2

SRBIJA / Serbie / Serbia 1 - - - 2

ŠPANIJA / Espagne / Spain 42 1 - 1

ŠVICA / Suisse /Switzerland 2 - - 1 2

URUGVAJ / Uruguay / Uruguay 1 - -

Skupaj / Total 578 4 3 67 100

Pregled rezultatov po državah

Résumé des résultats par pays / Summary of the results by states

fot o st ock .x chng

(12)

Posebna priznanja

Des prix spéciaux / Special awards

SVETOVNI ŠAMPION

CHAMPION DU MONDE / WORLD CHAMPION v kategoriji / dans la catègorie / by category

BELA SUHA MIRNA VINA

vins blancs secs tranquilles / white dry still wines Sauvignon Pullus 2007

PTUJSKA KLET d.o.o.

Slovenija / Slovénie / Slovenia

v kategoriji / dans la catègorie / by category

BELA MIRNA VINA Z OSTANKOM REDUCIRAJOČEGA SLADKORJA

vins blancs tranquilles avec sucre résiduel réducteur / white still wines with traces of reducing sugar

Rumeni muškat posebno naravno vrhunsko vino iz sušenega grozdja 2004

PRUS JOŽEF

Slovenija / Slovénie / Slovenia

v kategoriji / dans la catègorie / by category

RDEČA SUHA VINA

vins rouges secs / red dry wines CCC Syrah 2005

LA BODEGA DE ALBOLODUY, S.L.

Španija / Espagne / Spain

v kategoriji / dans la catègorie / by category PENEČA VINA

vins mousseux / sparkling wines Penina rose 2006 PTUJSKA KLET d.o.o.

Slovenija / Slovénie / Slovenia

SLOVENSKI ŠAMPION

CHAMPION DE SLOVÈNE / SLOVENIAN CHAMPION Rumeni muškat posebno naravno vrhunsko vino iz sušenega grozdja 2004

PRUS JOŽEF

Slovenija / Slovénie / Slovenia

PRVAK DRŽAVE

CHAMPION DU PAYS / CHAMPION NATIONAL ČEŠKA REPUBLIKA

Tchéque / Czech Republic

OLDRICH DRAPAL FRANKOVKA 2006 HRVAŠKA

Croatie / Croatia

KUTJEVO d.d. Traminac ledeno vino 2003 ITALIJA

Italie / Italy

CAVIT CAVIT RUPE RE VENDEMMIA TARDIVA TRENTINO DOC SUPERIORE 2006

SLOVAŠKA

Slovaquie / Slovakia

VINEXPORT s.r.o. Cabernet Sauvignon 2005 SLOVENIJA

Slovénie / Slovenia

PRUS JOŽEF Rumeni muškat posebno naravno vrhunsko vino iz sušenega grozdja 2004 ŠPANIJA

Espagne / Spain

EQUIPO TEAM S.L.

Castillo de Santa Barbararva 2001 ŠVICA

Suisse /Switzerland

(13)

VINO LJUBLJANA 2008

SLOVENSKI PRVAK SORTE

CHAMPION DU CÉPAGE / LEADING WINE OF SLOVENIA IN SORTS CHARDONNAY

Chardonnay izbor arhiva, 199, kat. 1/0

VINO BREŽICE d.d., Brežice

RUMENI MUŠKAT

Rumeni muškat posebno naravno vrhunsko vino iz sušenega grozdja, 2004, kat. 4/29

PRUS JOŽEF, Metlika

SAUVIGNON

Sauvignon Pullus, 2007, kat. 4/26

PTUJSKA KLET d.o.o., Ptuj

TRAMINEC

Vino iz sušenega grozdja Traminec, 2007, kat. 4/29

LIDIJA MAVRETIČ, Metlika

POSEBNA PRIZNANJA

DES PRIX SPÉCIAUX / SPECIAL AWARDS TROFEJA VINOFED

TROPHÉE VINOFED / TROPHY VINOFED

Capris cabernet sauvignon, 200, kat. /21

VINAKOPER d.o.o.

Slovenija / Slovénie / Slovenia

TROFEJA TSUKAMOTO

TROPHÉE TSUKAMOTO / TSUKAMOTO TROPHY

Bouza Tannat Parcela Unica, 2004, kat. III./21

CHACRAS DEL SUR S.A.

Urugvaj / Uruguay / Uruguay

PRVAK VINORODNEGA OKOLIŠA

CHAMPION DE L`AOC /

LEADING WINE OF SLOVENE VINIFEROUS REGION

KRAS

Carsus, 2001, kat. /21

ŠTOKA PRIMOŽ

SLOVENSKA ISTRA

Capo d'Istra shiraz, 2006, kat. /21

VINAKOPER d.o.o.

ŠTAJERSKA SLOVENIJA

Probus-Sivi pinot-izbor, 2001, kat. 1/04

VINOGRADNIŠTVO ŽELEZNIK

VIPAVSKA DOLINA

Merlot, 2004, kat. /21

VINA DORNBERG d.o.o.

fot o st ock .x chng

(14)

I Ljubljansko mednarodno vinsko ocenjevanje “Vino Ljubljana” predstavlja najstarejše mednarodno ocenjevanje vin v Evropski uniji in na svetu.

I Kljub najdaljši tradiciji na svetu predstavlja danes ljubljansko ocenjevanje tudi najmodernejše in tehnično najnaprednejše ocenjevanje na svetu.

I Za ovrednotenje vina se uporablja povsem digitalno ocenjeva-nje z uporabo 4 notesnikov in specialnega programa, ki je po svojih karakteristikah in sposobnostih daleč najboljši na svetu.

I V letu 2004 smo praznovali 0. obletnico sodobnega ocenjeva-nja “Vino Ljubljana”.

I Prve korenine ocenjevanja v Ljubljani so pognale že v letu 1811, ko je bila prva “Pokušnja ilirskih vin”.

I Ljubljanski sejem je organiziral v Ljubljani prvo razstavo in pokušnjo slovenskih vin celo že leta 1926.

I Za prvo moderno mednarodno ocenjevanje vin štejemo leto 19, ko je ljubljansko ocenjevanje dobilo tudi pokroviteljstvo Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV), ki ga je obdržalo vse do danes.

I Od leta 1980 dalje ima tudi pokroviteljstvo Mednarodne zveze enologov (UIE).

I Ko je bila leta 1994 ustanovljena elitna Svetovna federacija vinskih ocenjevanj (VinoFed), je ljubljansko ocenjevanje dobilo celo prvo predsedstvo te organizacije za tri leta in stalno članstvo v tej organizaciji.

I Sčasoma je ljubljansko vinsko ocenjevanje postalo referenčno ocenjevanje vseh treh svetovnih organizacij, odgovornih za senzorično analizo vin - OIV, UIE in VinoFed, in bilo vselej vzor vsem ostalim razvijajočim se ocenjevanjem na svetu.

I V povprečju sodeluje na ljubljanskem ocenjevanju vsako leto okoli 0 držav z vseh celin.

I Do sedaj je bilo v Ljubljani ocenjenih skupaj okoli 0.000 vin iz 40 držav.

I Vinske vzorce se ocenjuje popolnoma anonimno, podani niso nobeni podatki razen kategorije vina in letnika. Degustatorji delajo v popolni tišini brez izmenjave kakršnihkoli informacij o vinih in brez gest, ki bi nakazovale njihove vtise in ocene o vinu.

I Vsako leto ocenjuje vina v Ljubljani okoli 40 najbolj renomiranih svetovnih degustatorjev z vseh celin, večinoma tistih z

referencami OIV, UIE in VinoFed.

I Najstarejše tuje vino, ovrednoteno kdaj koli v Ljubljani, je bilo vino iz leta 188 iz Španije, ki je bilo poslano na ljubljansko ocenjevanje leta 1969.

I V letu vina, natančneje 0. oktobra 1987, je OIV v Rimu podelila Ljubljani naziv “Mesto trte in vina”.

I Mednarodno ocenjevanje vin v Ljubljani je bilo priznano v Uradnem listu Evropske gospodarske skupnosti št. C 289 dne 17. novembra 1990, s čimer je dobila Ljubljana tudi možnost oglaševanja in trženja medalj v EGS oz. v EU.

Reference mednarodnega ocenjevanja vin v Ljubljani

Ljubljana international wine competition references

I “Vino Ljubljana”, the International Wine Competition in Ljubljana, is the oldest international wine competition, not only in the Europe-an Union but also in the world.

I Despite being he oldest, the Ljubljana competition today repre-sents the most modern and technically advanced competition in the world.

I Wines are digitally evaluated using 40 laptops and special softwa-re whose characteristics and abilities asoftwa-re by far the best in the world. I In 2004 we celebrated the 50th anniversary of the modern “Vino Ljubljana” competition.

I Wine competitions in Ljubljana have their roots in 1811, when the first “Tasting of Illyrian Wines” took place.

I The Ljubljana fair organised the first exhibition and tasting of Slovenian wines back in 1926.

I We consider 1955 to be the year of the first modern international wine competition. That year the Ljubljana competition received the patronage of the International Office for Vine and Wine (OIV) that it still receives today.

I Since 1980 it has also had the patronage of the International Union of Oenologists (UIE).

I When, in 1984, the elite World Federation of Major International Wine and Spirits (VinoFed) was established, the Ljubljana competiti-on was given the first presidency of this organisaticompetiti-on for three years and permanent membership in it.

I Through time the International Wine Competition in Ljubljana has become a reference competition in all three international organisations responsible for sensory wine analysis – OIV, UIE and VinoFed, and it has always been a model to all other developing competitions in the world.

I On average 30 countries from around the world participate in the Ljubljana competition every year.

I Until now around 50.000 wines have been evaluated in Ljubljana. I Wine samples are evaluated in complete anonymity, the only data given being the category and year of the wines. Tasters work in complete silence without exchanging any information about the wines and without gestures that could indicate their impressions and ratings of the wines.

I Every year approximately 40 of the most renowned world tasters from around the world evaluate wines in Ljubljana. Most of them are approved by the OIV, UIE and VinoFed.

I The oldest foreign wine ever evaluated in Ljubljana was a Spanish wine from 1885. It was sent to the Ljubljana competition in 1969.

I In the “Year of Wine”, more precisely on 30. October 1987 in Rome, the OIV granted Ljubljana the title “The City of Vine and Wine”. I The International Wine Competition in Ljubljana was recognised in the Official Journal of the EEC No. C 289 of 17. November 1990, whi-ch enabled Ljubljana to start advertising and marketing the medals in the EEC and the EU.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :