• No results found

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри прикладної економіки протягом років

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри прикладної економіки протягом років"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри прикладної економіки протягом 2017-2021 років

Прізвище ім’я по-батькові

викладача

Місце проходження стажування (заклад, кафедра. ін)

Період проходження

стажування

Тема стажування

Сертифікат, довідка (№, дата видачі) кількість кредитів, год

Дисципліни, до яких прив'язана тема стажування

Андрійчук І.В.

ДУ «Інститут регіональний досліджень ім.. М.І. Долішнього

НАН України»

12.03.2018- 12.09.2018

Тема випускової

роботи

«Дослідженн я

особливостей формування та реалізації економічної

політики регіону в умовах інституційни

х трансформац

ій»

Довідка № 1/253 від 13.09.2019

Стратегія підприємства;

Стратегічне управління

бізнесом

(2)

Бережницька У.Б.

Тернопільський національний економічний університет, кафедра економіки підприємств і корпорацій (наказ ректора ТНЕУ

№53-К/тр від 12.03.2018)

12.03.2018–

30.06.2018 та 03.09.2018–

12.11.2018

Оновлення та поглиблення

спеціальних фахових, науково- методичних, економічних

та управлінськи

х компетентно

стей

Довідка

№126- 27/2097 від 13.11.2018, 6

міс.

Соціально-економічна безпека

Капітал: формування та використання Інтелектуальний бізнес

IFNTUOG (Ukraine), ICTE (England), EIFE (Slovak Republic)

21 of September – 30 of October,

2020

International Scientific and

Pedagogical Traineeship in

Ukraine- England- Slovak Republic

Certificate ID 202002903, 18

0 hours (6 ECTS credits)

Соціально-економічна безпека

Капітал: формування та

використання

(3)

Буй Ю.В.

Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»

10.03.2017 по 19.05.2017

Тема випускної

роботи:

“Удосконале ння економі-

чного механізму функціонува

ння підприємств і

організацій паливно- енергетичног

о комплексу”.

сертифікат № ISL-PUAS- GH-UA-KhPI-

02-2017

Формування бізнес-моделі

Українська Асоціація Маркетингу, Індустріальний гендерний комітет з реклами.

21.02.2018 р

Тема випускної

роботи:

«Попереджен ня проявів сексистської

реклами:

інструменти місцевих органів влади

та взаємодія із громадянськ

им суспільством

Капітал підприємства:

формування та використання; Бізнес-

планування

(4)

» Івано-Франківський обласний

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій

05.02.2019 р.

«Проектний менеджмент в діяльності

органів місцевого самоврядува

ння»

Реєстраційни й номер ТС25064751/0

035-19 (0,2 кредити, 6

годин).

Проектний аналіз;

Формування бізнес моделі підприємства

International scientific and pedagogical traineeship Ukraine - England - Slovak

Republic.

September 21 - October 30,

2020.

Topic

"Sustainabilit y in Energy

and Environmenta

l Science"

Certificate of participation ID 202001102

6 кредитів (180 год).

Економіка і організація інноваційної діяльності;

Креативна економіка;

Капітал підприємства:

формування та використання;

Бізнес-планування;

Планування діяльності підприємства

Формування бізнес моделі підприємства

Зелінська Г.О

Науково-дослідний центр соціальної, демографічної

політики та управління

«ДЕМОС»

Національного університету

«Львівська політехніка»

05.03.

2019 р по 05.07.

2019 р з 05.09.

2019 р по 05.11.

2019 р

Зайнятість населення України у контексті реформуванн

я освітньої сфери

довідка № 939 від 18.11.2019р

Чинники успішного працевлаштування, Управління персоналом

Міжнародне науково-педагогічне стажування (Україна-Англія-

21 вересня 2020 року по

Rational resource in

Certificate of

participation Організація виробництва

(5)

Словаччина) в рамках 8

th

International scientific conferen ce on sustainability in energy and e nvironmental science (ISCSEES)

30 жовтня 2020 року

the context of forming a

model of using fuel and

energy resources expenditure

ID 202004401, 6 кредитів (180 годин)

Войтків Л.С.

Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»

10.03.2017 по 19.05.2017

Тема випускової

роботи

«Удосконале ння економі-

чного механізму функціонува

ння підприємств і

організацій паливно- енергетичног о комплексу»

сертифікат № ISL-PUAS- GH-UA-KhPI-

04-2017

Проектний аналіз

Гобир І. Б.

Віденський університет (Австрія), Пан-Європейський

університет (Словаччина), Технічний університет Кошице

(Словаччина)

19-23 лютого 2018 р.

Advanced Training in

European Universities

Slovakia- Austria on the

topic:

“Modern Teaching

CERTIFICAT E №044/1-

2018 108 hours or

3,6 credits

Економіка підприємства

(6)

Methods and Innovation Technologies

in Higher Education:

European Experience and Global Trends”.

Стажування на економічному факультету у ПВНЗ «Львівський

університет бізнесу та права»

з 25.03.2019 по 26.06.2019

та з 02.09.2019 по

06.12.2019

Тема випускової

роботи:

«Екологічні проблеми економічного

розвитку»

Сертифікат від 06.12.2019

р. (180 год 6 кредитів

ECTS)

Економіка в умовах сталого розвитку

International scientific and pedagogical traineeship Ukraine - England - Slovak

Republic.

September 21 - October 30,

2020.

Topic

"Sustainabilit y in Energy

and Environmenta

l Science"

Сертифікат ID 202001104 180 hours or 6 ECTS credits

Інвайроментальна економіка

Мельничук

І.В. Стажування на економічному факультету у ПВНЗ «Львівський

університет бізнесу та права»

з 25.03.2019 по 26.06.2019

та з 02.09.2019 по

06.12.2019

Тема випускової

роботи:

«Практики підтримки підприємств

малого і середнього

Сертифікат від 06.12.2019

р. (180 год 6 кредитів

ECTS)

Малі та середні

підприємства Європи

(7)

бізнесу ЄС»

International scientific and pedagogical traineeship Ukraine - England - Slovak

Republic.

September 21 - October 30,

2020.

Topic

"Sustainabilit y in Energy

and Environmenta

l Science"

Сертифікат ID 202002904 180 hours or 6 ECTS credits

Економіка в умовах сталого розвитку

Метошоп І.М.

Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут» 2017 рік

Тема

«Інноваційно -дидактичні

підходи з розвитку креативного мислення та формування підприємниц ького духу»

сертифікат № ISL-PUAS- GH-UA-KhPI-

05-2017

Тренінг-курс «Організація і ведення власного бізнесу»,

Паневник Т. М.

Тернопільський національний економічний університет.

Стажування на кафедрі економіки підприємств і

корпорацій

з 12 березня по 30 червня та з 3 вересня

по 12 листопада

2018 р.

Довідка № 126-27/2098 від 13.11 2018

р.

Економіка та організація діяльності корпоративних

структур Інвестування, Економічний аналіз Івано-Франківський обласний

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ і

21 of September

– 30 of October, 2020

Сертифікат про підвищення кваліфікації

на тематичному

семінарі

Економіка та організація діяльності корпоративних

структур

Інвестування,

Економічний аналіз

Концепції управління,

Управлінська економіка

(8)

організацій. «Проектний менеджмент в

діяльності органів місцевого самоврядуван

ня».

Реєстраційни й номер ТС25064751/0

050-19 IFNTUOG (Ukraine), ICTE

(England), EIFE (Slovak Republic), Certificate, International scientific

and pedagogical traineeship in Ukraine-England-Slovak Republic,

September 21 - October 30,

2020

Sustainability in Energy and Environmenta

l Science

ID 202001306, 30.10.2020.

180 hours or 6 ECTS credits

Економіка та організація діяльності корпоративних

структур Інвестування, Економічний аналіз Концепції управління, Управлінська економіка

Київська школа економіки

3 лютого – 10 березня 2021

р.

Сертифікат, що засвідчує

успішне завершення курсу . Обсяг

навчального часу 60 год.

(2 кредита ЄКТС).

Поведінкова економіка

Поведінкова економіка Управлінська економіка

Концепції управління

Савко О.Я. Віденський університет (Австрія), Пан-Європейський

університет (Словаччина),

19-23 лютого 2018 р.

Advanced Training in

European

CERTIFICAT E №052/1-

2018

Управління витратами Економіка галузевих

ринків

(9)

Технічний університет Кошице (Словаччина)

Universities Slovakia- Austria on the

topic:

“Modern Teaching Methods and

Innovation Technologies

in Higher Education:

European Experience and Global Trends”.

108 hours or 3,6 credits

Стажування на економічному факультету у ПВНЗ «Львівський

університет бізнесу та права»

з 25.03.2019 по 26.06.2019

та з 02.09.2019 по

06.12.2019

Тема випускової

роботи:

«Сучасні методи управління витратами»

Сертифікат від 06.12.2019

р. (180 год 6 кредитів

ECTS)

Управління витратами Оптимізація витрат

підприємства

International scientific and pedagogical traineeship Ukraine - England - Slovak

Republic.

September 21 - October 30,

2020.

Topic

"Sustainabilit y in Energy

and Environmenta

l Science"

Сертифікат ID 202001103 180 hours or 6 ECTS credits

Тренінг курс Організація та ведення власного бізнесу

Федорович І.В.

Науково-дослідному центрі соціальної й демографічної

05.03.19 р. по 05.07.19 р., з

«Еколого- економічні

Свідоцтво № 106-В від

Організація і планування

виробничо-комерційної

(10)

політики та управлінні «Демос»

Національного університету

«Львівська політехніка»

05.09.19р. по 05.11.19 р.

проблеми реабілітації

територій інтенсивного

використанн я надр»

03.11.19 р. діяльності; Потенціал і розвиток підприємства

ІФНТУНГ

Організація і планування виробничо-комерційної

діяльності;

Потенціал і розвиток підприємства

Конкурентоспроможність підприємства

Хвостіна І.М.

Україна-Узбекістан-Латвія- Польща

вересень 2020 р

Society of ambient intelligence

сертифікат

№733-2020, 2,5 кредита (75 годин)

Обгрунтування господарських рішень та

оцінювання ризиків

Підприємницький університет

вересень- грудень 2020

року

Інноваційне підприємниц

тво та управління стартапами- проектами

42 години (1,5 кредитів)

Тренінг -курс «Власний стартап та ризики ринків»

Тренінг-курс "Стартап і фандрейзинг в інноваційному бізнесі"

IFNTUOG (Ukraine), ICTE (England), EIFE (Slovak Republic)

21 of September – 30 of October,

2020

Sustainability in Energy and Environmenta

l Science

Сертифікат ID:

202001301 від 30.10.2020.

180 hours (6

Організаційно-економічний механізм екологізації

діяльності

(11)

ECTS credits)

Ukraine – Uzbekistan – Latvia January 20 – April 20, 2021

Society of ambient intelligence

сертифікат

№088 2021 180 hours (6.0

ECTS

Обґрунтування господарських рішень та

оцінювання ризиків;

Основи економіки та

організації виробництва

References

Related documents

For every graph class F , let HomInd ( F ) be the problem of deciding whether two given graphs are homomorphism-indistinguishable over F , i.e., for every graph F in F , the number

In the class environment where diff erentiated instruction is exercised, the teacher stresses the main points of subjects rather than their deta- ils, accepts the diff erences

As captured in the Model 3 Summary matrix, the analysis yielded an R value of .749 indicating that values of the multiple correlation coefficient between the combined

To address this issue specifically in the application of multiple linear regression to genetic data, a subset of SNPs are selected to use in the model, based on univariate tests

If touchscreens are to be used in early childhood and junior primary settings, teachers and software designers, need to con- sider both the level of children’s perceptual

Open the c:\WinAVR\sample\Makefile in Programmers Notepad and immediately save it to the same directory as your new C file you just saved (make sure it is called Makefile with

(Note: RMD requirements do not apply to Roth IRA owners, but do apply to Roth IRA beneficiaries maintaining Inherited Roth IRAs). In early 2017 I received a letter from the

o Social Work (Division of Education & Human Studies). o Applied