Insekticidi. Insekticidi

26 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Insekticidi

▶ Actara 25 WG ▶ Actellic 50 EC ▶ Affirm ▶ Coragen 20 SC ▶ Chess 50 WG ▶ Force 1,5 G ▶ Karate Zeon 5 SC ▶ Match 050 EC ▶ Pirimor 50 WG

Insekticidi

(2)

Insekticidi

Actara 25 WG

®

Insekticid za zatiranje širokega spektra škodljivcev na različnih kulturah.

Način delovanja:

Actara 25 WG je sistemični insekticid s specifičnim kontaktnim, želodčnim in sistemičnim delovanjem na grizoče in sesajoče insekte. Aktivna snov tiametoksam spada v skupino neonikotinoinskih pripravkov in ima hiter t.i. »knock-down« učinek, prav tako pa učinkovito ščiti rastline pred novimi napadi škodljivcev (tudi do 2-3 tedne po aplikaciji). Aktivna snov tiametoksam prodre v rastlinsko tkivo in se z rastlinskimi sokovi izrazito sistemično prenaša po rastlini, tudi v na novo prirasle dele rastline. Zaradi sistemičnega prenosa pripravka lahko uspešno zatremo tudi skrite in manj izpostavljene škodljivce, ki jih s kontaktnimi sredstvi slabše zatiramo. Eno uro po aplikaciji sredstva dež ne more več sprati.

Uporaba:

Insekticid Actara uporabljamo z aplikacijo na zelene dele (škropljenje, pršenje), njene prednosti pa pridejo še bolj do izraza z uporabo prek tal (namakanje platojev).

Foliarna aplikacija:

a. na jablanah za zatiranje:

▶ zelene jablanove uši (Aphis pomi), mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in jablanove uši šiškarice (Dysaphis devecta) v odmerku 120-160 g/ha pri porabi vode 1000 l/ha (1,2-1,6 g/100 m2/10 l vode). Tretirajte ob pojavu uši.

▶ jabolčne grizlice (Hoplocampa testudinea) v odmerku 200 g/ ha pri porabi vode 1000 l/ ha (2 g/100 m2/10 l vode). Tretirajte takoj po

končanem cvetenju jablan, če je presežen prag škodljivosti.

b. na hruškah za zatiranje:

▶ navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) v 0,02 % koncentraciji z dodatkom 0,5 % sredstva na osnovi mineralnega olja pri porabi vode 1200 l/ha (240 g/ha/1200 l/ha vode + 6000 g sredstva na osnovi mineralnega olja) oziroma (2,4 g/12 l vode/100 m2 + 60 g sredstva na osnovi mineralnega olja). Tretirajte ob pojavu prvih ličink.

▶ listnih uši (Aphididae) v odmerku od 120 do 160 g/ha pri porabi vode 1000 l/ha (1,2-1,6 g/100 m2/10 l vode). Tretirajte ob pojavu uši.

c. na breskvah za zatiraje: listnih uši (Aphididae) v odmerku 100-125 g/ha (1-1,25 g/100 m2). Tretirajte ob pojavu uši.

d. na krompirju za zatiranje: koloradskega hrošča

(Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 60-80 g/ ha ob uporabi vode 300 do 600 l/ha (0,6-0,8 g/100 m2/3-6 l vode). Tretirajte ob pojavu škodljivcev.

e. na paradižniku, papriki in bučnicah za zatiranje: ▶ listnih uši (Aphididae) in koloradskega hrošča

(Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 150-200 g/ha (1,5-2 g/100 m2);

▶ rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 400 g/ha (4 g/100 m2). Tretirajte ob pojavu škodljivcev.

f. na solati za zatiranje: listnih uši (Aphididae) v odmerku 200 g/ha (2 g/100 m2). Tretirajte ob pojavu škodljivcev.

g. na vinski trti za zatiranje: ameriškega škržatka

(Scaphoideus titanus) in zelenega škržatka

(Empoasca vitis) v odmerku 200 g/ha (2 g/100 m2). Škržatke se zatira v časovnem intervalu 21

dni. Pripravek učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovit, če se ga uporabi v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). Tretira se v skladu s tehnološkimi navodili za zatiranje ameriškega škržatka. Pripravek učinkovito zatira

(3)

Insekticidi

ličinke zelenega škržatka, najbolj učinkovit je, če

ga uporabimo v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). S sredstvom se lahko na istem zemljišču vinsko trto tretira največ tri krat v eni rastni sezoni. h. namakanje platojev sadik paradižnika, paprike,

jajčevca, solate, endivije, radiča, brokolija, bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bučke) in okrasnih rastlin pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarirum), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), tobakovega resarja (Thrips tabaci) in drugih škodljivcev.

Način uporabe pri foliarni aplikaciji:

Pripravek lahko uporabljate samo takrat, ko ni vetra. S pripravkom lahko na istem zemljišču tretirate jablane, hruške, breskve, paradižnik, bučnice in papriko največ dvakrat, solato in vinsko trto največ trikrat, krompir pa največ štirikrat v eni rastni sezoni.

Namakanje platojev:

Platoje smete namakati le v zaščitenih prostorih, kjer je onemogočeno iztekanje brozge v tla. V primeru sajenja tretiranih sadik na prosto uporabimo odmerek 400 g pripravka/ha (0,4 g/m2), če pa se tretirane

sadike sadi v zaščitenem prostoru, se uporabi odmerek 800 g pripravka/ha (0,8 g/m2) ali v deljenih odmerkih 400 g pripravka/ha (0,4 g/m2) v časovnem

intervalu 7 dni. Zaradi različnih platojev, substratov, ter s tem posledično različnega vpijanja vode, je za večjo natančnost potrebna kalibracija, kar pomeni natančno določanje koncentracije raztopine za namakanje platojev.

Postopek izračuna odmerka za namakanje platojev pred presajanjem: Koncentracija raztopine za namakanje (g/l) = odmerek na ciljno površino (g)/ količina vode za namakanje (l).

Primer postopka izračuna odmerka za namakanje platojev pred presajanjem: Imamo 150 platojev (št. platojev), ki jih bomo presadili v rastlinjak na površino 0,30 ha (ciljna površina). Registriran odmerek pripravka Actara 25 WG je 800 g/ha. Koliko pripravka raztopimo v kolikšni količini vode? Plato pred namakanjem

stehtamo, nato ga namočimo v vodo in ga ponovno stehtamo. Iz razlike v teži (npr.: 0,75 kg) in skupnega števila platojev, izračunamo, koliko vode bomo porabili za namakanje vseh platojev. Primer: 0,75 kg x 150 platojev = 112,5 l vode Ker je registrirano 800 g pripravka na ha, pomeni, da lahko za 0,30 ha (ciljna površina) porabimo 240 g pripravka, kar pomeni, da 240 g pripravka raztopimo v 112,5 l vode. Uporaba na sadikah z namakanjem platojev je dovoljena izključno v zaprtih prostorih, kjer je onemogočeno iztekanje brozge v tla. Platoje je potrebno po namakanju pustiti da se posušijo, šele nato se sadike lahko presajajo. Količino vode je treba prilagoditi tako, da po končanem tretiranju ne ostane odvečna brozga. Če po namakanju ostane odvečna brozga, se jo trikrat razredči in postopek ponovi potem, ko so se sadike in substrat že posušili.

Karenca:

Za jabolka, hruške in breskve 21 dni; za krompir in vinsko trto 14 dni; za solato 7 dni; za paradižnik, papriko in bučnice 3 dni. Pri namakanju platojev sadik paradižnika, paprike, jajčevcec, solate, endivije, radiča, brokolija in bučnic je karenca zagotovljena s časom uporabe.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Actara 25 WG se dobro meša z večino drugih fungicidov, insekticidov in z listnimi gnojili, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih kulturah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Opozorila:

Sredstvo je strupeno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev gojenih rastlin ne tretirajte s pripravkom Actara 25 WG od 10 dni pred cvetenjem pa vse do konca cvetenja. V sadovnjakih in vinogradih pred tretiranjem odstranite (pomulčite ali pokosite) vso cvetočo podrast in preprečite zanašanje škropilne brozge na sosednje cvetoče površine. Če se na površini, ki jo želite tretirati, pojavlja znatna količina medene rose, tretiranje s pripravkom Actara 25 WG ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno tretiranje površine, kjer se čebele intezivno pasejo. Pri tretiranju jablan,

(4)

Insekticidi

hrušk, breskev in vinske trte se mora zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do nekmetijske površine. Pri tretiranju jablan, hrušk, breskev in vinske trte je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se tretira v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. Pri vseh ostalih uporabah sredstva se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost:

Pri pravilni uporabi pripravek ni škodljiv za navedene gojene rastline.

Skladiščenje:

Pripravek hranite v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, na temperaturah, ki niso nižje od -10 °C in ne višje od +35 ° C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Pripravka ne hranite v istem prostoru s hrano, pijačo in krmili.

Pakiranje:

4 g

40 g

250 g

Prednosti

▶Izrazit sistemik s hitrim vnosom v rastlino

▶Različne možnosti uporabe (škropljenje, zalivanje, kapljično doziran-je)

▶Visoka učinkovitost na grizoče in sesajoče insekte

▶Preventivno delovanje od 21 do 28 dni, preko tal od 30 do 45 dni

(5)
(6)

Insekticidi

Affirm

®

Insekticid za zatiranje škodljivcev na različnih kulturah.

Način delovanja:

Affirm je kontaktni in želodčni insekticid z delovanjem na vse razvojne stopnje ličink škodljivcev. Aktivna snov ima translaminarno delovanje. Po tretiranju hitro prodre v liste in plodove in zagotavlja dolgotrajno delovanje. Nesistemični insekticid specialist za škodljive gosenice iz reda metuljev (Lepidoptera) - s poudarjenim translaminarnim delovanjem.

Zaradi drugačnega načina delovanja se izredno dobro vklaplja v vse anirezistentne strategije zatiranja škodljivcev, odlikuje pa se tudi po tem, da ima izrazito kratke karence, vendar kljub temu ne pušča ostankov ali pa so le ti tik nad mejo detekcije. Affirm vsebuje aktivno snov emamektin, ki jo pridobivajo iz talnih mikroorganizmov s pomočjo fermentacije. Emamektin je insekticid s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako nudi dolgotrajno zaščito pred grizočimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo. Škodljivci se po zaužitju takoj prenehajo hraniti in poginejo v obdobju 2-4 dni.

Uporaba:

▶ na vinski trti za zatiranje križnega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m2). Tretirajte po napovedi

opazovalno napovedovalne službe oziroma na osnovi opazovanj s priporočenimi metodami za spremljanje škodljivcev. Sredstvo smete v istem vinogradu uporabiti največ tri krat v eni rastni dobi.

▶ na zelju, brokoliju in cvetači na prostem za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki. Tretirajte od razvojne stopnje začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvič

tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice. Tretiranje po potrebi ponavljajte v tedenskih razmikih. Pripravek smete na istem zemljišču uporabiti največ tri krat v eni rastni dobi.

▶ na artičoki na prostem in v rastlinjakih za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki. Tretirajte od razvojne stopnje začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice.

▶ na stročjem fižolu na prostem za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki, v fazi razvoja strokov (BBCH 71-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice, še preden se te zarijejo v stroke.

▶ na melonah in lubenicah na prostem in v rastlinjakih za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 2 kg/ ha (20 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s 7 dnevnimi presledki, v fazi rasti od pojava prvih pravih listov do 3 dni pred pobiranjem (BBCH 11-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice, še preden se te zarijejo v plodove.

▶ na bučkah in kumarah v rastlinjakih za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki, v fazi rasti od pojava prvih pravih listov do 3 dni pred pobiranjem (BBCH 11-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice, še preden se te zarijejo v plodove.

(7)

Insekticidi

na papriki, paradižniku, jajčevcu in paradižniku

češnjevcu na prostem in v rastlinjakih za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis), koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m2),

največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki, v fazi rasti od pojava prvih pravih listov do 3 dni pred pobiranjem (BBCH 11-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice, še preden se te zarijejo v plodove.

▶ na solati za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis), koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) in drugih gosenic metuljev v odmerku 1,5 kg/ha (15 g/100 m2), največ tri krat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki, v fazi rasti od pojava prvih pravih listov do 3 dni pred pobiranjem (BBCH 11-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice.

▶ na jagodah na prostem in v rastlinjakih za zatiranje sovk (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) in drugih grizočih gosenic metuljev v odmerku 2 kg /ha (20 g/100 m2), največ trikrat v eni rastni dobi, s tedenskimi presledki, v fazi rasti od pojava prvih pravih listov do pred pobiranjem (BBCH 11-89). Prvič tretirajte takoj, ko se izležejo prve gosenice.

▶ na breskvah za zatiranje breskovega molja (Anarsia lineatella) in breskovega zavijača (Grapholita molesta), v odmerku 3-4 kg/ha (30-40 g/100m2),

v času med odlaganjem in začetkom izleganja jajčec, največ 2 krat v eni rastni dobi, s 10-14 dnevnimi presledki, v rastni fazi pred izleganjem gosenic od oblikovanja ploda do 7 dni pred obiranjem, (BBCH 71 do 89). Tretirajte na osnovi pozitivne napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma na osnovi opazovanj s priznanimi metodami za spremljanje škodljivcev.

▶ na jablanah za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v odmerku 1 kg/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pripravka ne sme preseči 4 kg/ha (40 g/100 m2). Na jablanah

sta dovoljeni največ dve tretiranji v rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 10 dni. Tretira se med odlaganjem jajčec oziroma najpozneje

ob pojavi prvih gosenic. Uporaba na jablanah je dovoljena od začetka razvoja plodov do zorenja plodov (BBCH 71-85) ob upoštevanju karence.

▶ na paradižniku na prostem in v rastlinjakih za zatiranje paradižnikovega molja (Tuta absoluta) v odmerku 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), najvec tri krat v eni rastni dobi s tedenskimi presledki, v fenološki fazi od pojava prvih pravih listov do 3 dni pred obiranjem (BBCH 11-89). Prvič se tretira, ob pojavu rovov v listih paradižnika oziroma v casu narašcajocega in povecanega ulova metuljckov na feromonske pasti.

Zaradi izboljšanja pokrovnosti predvsem na rastlinah z močno voščeno oblogo (križnice) in pri plodovih z gladko površino (paradižnik, jajčevec) dodajte močilo. Močila z lepilnimi lastnostmi niso primerna, ker zmanjšujejo penetracijo v list in plod.

Karenca:

Za artičoke in jagode 1 dan, za stročji fižol, brokoli, zelje, cvetačo, kumare, bučke, solato, melone, lubenice, papriko, paradižnik, paradižnik češnjevec in jajčevce 3 dni, za vinsko trto, breskve in jablane 7 dni.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Sredstvo lahko mešate z drugih pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljene za uporabo na navedenih gojenih rastlinah, razen s pripravki, ki vsebujejo močilo z lepljivo komponento (sticker). O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Opozorila:

Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirajte rastlin med cvetenjem. Ne tretirajte v času paše čebel. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju vrtnin (razen paradižnika), jagod in vinske trte tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme pri tretiranju paradižnika tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S sredstvom se ne sme

(8)

Insekticidi

pri tretiranju breskev tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Fitotoksičnost:

Če pripravek uporabljate v skladu s temi navodili, ne bo poškodoval tretiranih gojenih rastlin.

Skladiščenje:

Pripravek hranite v originalni, zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, pri temperaturah med 0 °C in +30 °C.

Pakiranje:

1 kg

5 kg

Prednosti

▶Edinstven način delovanja – majhen riziko pojava rezistence ▶Hitro vpijanje v listno površino (1-2 uri brez padavin po škropljenju) ▶Translaminarno premeščanje po listu

▶Naložen v listu deluje rezidualno (5-10 dni odvisno od doze, prirasta in kvalitete aplikacije)

▶Izvrsten za številne gosenice in vse razvojne stadije larv ▶Ima t.i. transovarialno delovanje a.s.se vpije v jajčno lupino, larva

propade, ko pregrizne jajčno lupino

▶Ostanki vplodovih po preteku karence izpod meje detekcije ▶Zanemarljiv negativni vpliv na čebele in druge koristne insekte ▶Zelo kratke karence

Insekticid

generacije

(9)
(10)

Insekticidi

Chess 50 WG

®

Insekticid za zatiranje listnih uši na različnih kulturah.

Način delovanja:

Chess 50 WG je sistemični insekticid s posebnim načinom delovanja. Deluje izključno na sesajoče insekte in je izredno selektiven do ostalih organizmov. Aktivna snov pimetrozin prodre skozi liste in se sistematično prenaša po rastlini. Čeprav ni opaziti t.i. »knock-down« učinka, se uši takoj po zaužitju prenehajo hraniti. Vzrok smrti je izstradanost; nastopi pa 1-4 dni po aplikaciji. Vsaj 2 uri po aplikaciji ne sme deževati. Številni poskusi in primeri iz prakse kažejo, da je dosežen naboljši učinek, če ga uporabimo 2-krat zaporedoma. Optimalne razmere za delovanje sredstva so, ko so dnevne temparature nad 18 °C in nočne ne padejo pod 15 °C.

Uporaba:

Chess 50 WG deluje translaminarno in sistemično. Uporablja se za zatiranje naslednjih škodljivcev:

a. na breskvah in okrasnih rastlinah za zatiranje sive

breskove uši (Myzus persicae) v 0,02 % konc. oz. 20 g/100 l vode;

b. na krompirju za zatiranje sive breskove uši (Myzus

persicae) v odmerku 0,4 kg/ha oz. 4 g na 100 m2.

c. na hmelju za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon

humuli) v 0,02 % koncentraciji (20 g/100l vode) oziroma v največjem dovoljenem odmerku 800 g/ ha.

d. na vrtninah (solata, paradižnik, paprika, jajčevci,

zelje, kumare, melone) za zatiranje rastlinjakove

ščitaste uši (Trialeurodes vaporariorum) v rastlinjakih in na prostem v 0,04-0,06 % konc. oz. 40-60 g na 100 l vode, oz. 4-6 g/100 m2.

e. na vrtninah (solata, paradižnik, paprika, jajčevci,

zelje, kumare in melone) za zatiranje kumarne uši

(Aphis gossypii) v 0,02 % konc. oz. 20 g/100 l vode, oz. 2 g/100 m2.

f. na ozimni in jari oljni ogrščici ter oljni repici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) najpozneje do fenološke faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti (‘rumen brst’) (BBCH59) v odmerku 0,15 kg/ha (1,5 g/100 m2), pri porabi vode 150-400 l/ha (1,5-4 l vode na 100 m2), največ enkrat v eni rastni dobi. Tretiranje se opravi, ko je presežen gospodarski prag škode škodljivca.

Karenca:

Paradižnik, paprika, jajčevci, melone in kumare 3 dni, solata 7 dni, zelje 10 dni, krompir in hmelj, 21 dni breskve 28 dni. 28 dni, za oljno ogrščico in oljno repico je zagotovljeno s časom uporabe.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Chess 50 WG lahko mešate z večino standardnih insekticidov in fungicidov nevtralne reakcije.

Opozorila:

Tretirati je treba, ko se pojavijo prve kolonije uši. Ne tretirajte pri visokih temperaturah, po mokrem listju ali če pričakujete, da bo deževalo. S pripravkom smete isto zemljišče/nasad tretirati največ 3 krat v eni rastni dobi. Pri uporabi pripravka moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

Fitotoksičnost:

Če pripravek uporabljate tako kot priporočamo, ne bo poškodoval tretiranih rastlin. Pri občutljivih vrstah rastlin ali pri novih sortah priporočamo, da poprej preverite občutljivost za pripravek.

(11)

Insekticidi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

7 - 9 dni 3 - 6 dni 1 - 3 dni

Učinkovitost (%) insekticida Chess za zatiranje repičarja

na oljni ogrščici, 21 poskusov EU

Chess

Primerjalni pripravek

Skladiščenje:

Hranite v izvirni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturah med -10 °C in +35 °C, nedostopno nepoučenim osebam, otrokom in živalim. Pripravka ne hranite v prostoru skupaj z živili, pijačami in krmili.

Pakiranje:

1 kg

Prednosti

▶Nov mehanizem delovanja ▶Deluje na listne uši in ščitasto uš ▶Visoko selektiven na koristne organizme ▶Registriran v oljni ogrščici proti repičarju

(12)

Insekticidi

Coragen 20 SC

®

Insekticid za zatiranje trdovratnih škodljivcev v krompirju, vinski trti, na jablanah,

breskvah, hruškah, nektarinah in slivah.

Način delovanja:

Kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem. Aktivna snov aktivira rianodinske receptorje, ki stimulirajo sproščanje in izpraznitev celičnih kalcijevih zalog iz sarkoplazmatskega retikuluma mišičnih celic, kar oslabi regulacijo in povzroči paralizo ter smrt občutljivih vrst žuželk.

Uporaba:

V jablanah in hruškah:

▶ za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), sadnega zavijača (Adoxophyes orana), pasastega sadnega lupinarja (Pandemis heparana) in breskovega zavijača (Cydia molesta) v odmerku 18 ml/100 l. Tretiramo v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe.

▶ za zatiranje sadnega listnega sitarja (Phyllonorycter blancardella), sadnega listnega zavrtača (Phyllonorycter corylifoliella) in sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella) v odmerku 18 ml/100 l. Tretiramo v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Uporaba na jablanah je dovoljena od konca cvetenja do zorenja plodov (BBCH 70 do 87) ob upoštevanju karence. Na jablanah sta dovoljeni dve tretiranji v rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 12 dni.

Izhodiščna poraba vode znaša 500 l na višinski meter krošnje (1500 l pri višini krošnje 3 m). Pri odmerku 18 ml/100 l to pomeni 270 ml pripravka/ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju jablan.

V breskvah in nektarinah:

▶ za zatiranje breskovega zavijača (Cydia molesta) v odmerku 18-20 ml/100 l.

▶ za zatiranje breskovega molja (Anarsia lineatella) v odmerku 16 ml/100 l. Tretiramo v času po odlaganju jajčec oziroma v skladu z napovedjo

opazovalno-napovedovalne službe. Uporaba na breskvah je dovoljena od konca cvetenja dalje do zorenja plodov (BBCH 70 do 85) ob upoštevanju karence. Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni sezoni, interval med njima ne sme biti krajši od 12 dni.

Izhodiščna poraba vode znaša 500 l na višinski meter krošnje (1500 l pri višini krošnje 3 m). Pri odmerku 20 ml/100 l to pomeni 300 ml pripravka/ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju breskev.

V vinski trti za pridelavo vinskega in namiznega

grozdja:

▶ Za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) v odmerku 15 ml/100 l. Tretiramo v času po odlaganju jajčec, oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Na vinski trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja je dovoljeno eno tretiranje v eni rastni sezoni od začetka cvetenja dalje.

Izhodiščna poraba vode znaša 500 l na višinski meter zelene stene oziroma 1000 l na hektar vinograda. Pri odmerku 15 ml/100 l to pomeni 150 ml pripravka/ ha, kar je najvišji dovoljen odmerek pri enem tretiranju vinograda.

V krompirju:

▶ za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,06 l/ha.

Tretiramo v času po odlaganju jajčec, oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe. Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi v časovnem intervalu 21 dni. Tretiramo ob porabi vode 300 - 600 L/ha (3 - 6 l na 100 m2 ).

▶ na paradižniku na prostem in v rastlinjakih za zatiranje paradižnikovega molja (Tuta absoluta), južne plodovrtke (Helicoverpa armigera), sovk vrste Spodoptera exigua in Spodoptera littoralis

(13)

Insekticidi

ter glagolke (Autographa gamma) v odmerku 175

ml/ha. Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu 7 do 10 dni, od fenološke faze ko je razvit peti list na glavnem poganjku (BBCH 15), do popolnega zorenja plodov (BBCH 89 – zrel plod), ob upoštevanju karence za paradižnik, ki znaša 3 dni. Tretira se v času odlaganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegati prve ličinke. Ker gre za kontaktni insekticid je treba izvesti tretiranje, še preden se ličinke zavrtajo v liste oziroma plodove paradižnika. Paradižnikovega molja se prvič tretira ob pojavu rovov na listih paradižnika oziroma v času povečanega ulova metuljčkov na feromonske pasti.

Karenca:

breskev: 14 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, krompir: 14 dni, nektarina: 14 dni, sliva: 14 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja in pradažinika: 3 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 30 dni

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Ne priporočamo mešanja s sredstvi alkalne reakcije. V primeru mešanja z drugimi sredstvi ali uporabe na novih sortah, se posvetujemo s proizvajalcem.

Opozorila:

Izogibamo se tretiranju med cvetenjem. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. Pri tretiranju v jablanah, hruškah in breskvah varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri tretiranju vinske trte je potrebno upoštevati varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Pri tretiranju v krompirju je potrebno upoštevati varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Z namenom preprečiti razvoj rezistence, je na vinski trti dovoljeno le eno tretiranje v rastni dobi, na vseh ostalih gojenih rastlinah, na katerih se sme uporabljati Coragen, sta dovoljeni dve tretiranji v rastni dobi. V primeru, ko je potrebno na isti površini oziroma na

isti gojeni rastlini izvesti več tretiranj letno, je potrebno uporabiti sredstva z drugačnim mehanizmom delovanja kot ga ima Coragen.

Fitotoksičnost:

Coragen uporabljen v skladu z navodili za uporabo ni fitotoksičen.

Skladiščenje:

Sredstvo se mora hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži, na suhem in dobro prezračevanem mestu. Skladiščiti ločeno od živil, pijač, zdravil, kozmetike, krme in gnojil.

Pakiranje:

200 ml

1 l

Prednosti

▶Nov mehanizem delovanja

▶Odlično delovanje proti vsem vrstam gosenic ▶Odlično začetno in podaljšano rezidualno delovanje

(14)

Insekticidi

Force 1.5 G

®

Insekticid za zatiranje talnih škodljivcev.

Način delovanja:

Aktivna snov teflutrin je sintetični piretroid, ki v tleh deluje kot fumigant, kontaktni in želodčni insekticid. Force 1,5 G deluje hlapno, kontaktno in želodčno na širok spekter škodljivcev. Predvsem hlapno - parno ter repelentno delovanje mu zagotavljata učinkovitost na škodljivce, ki delajo škodo na podzemnih in prizemnih delih rastlin. Force 1,5 G se zelo slabo raztaplja v vodi, se ne spira v globino, ampak ostaja v območju aplikacije. Zagotavlja dolgotrajno zaščito in je popolnoma selektiven do rastlin, zato je več kot primeren za zaščito semena in mladih rastlin pred talnimi škodljivci.

Uporaba:

Sredstvo je v obliki granulata za takojšnjo uporabo in ga lahko uporabljate za zatiranje talnih škodljivcev: ▶ v koruzi za zatiranje koruznega hrošča(Diabrotica

virgifera virgifera), strun (Elateridae) in drugih talnih škodljivcev v odmerku 93,3 g sredstva na 100 dolžinskih metrov. Odmerek sredstva na hektar je treba prilagoditi razdalji setve med vrstami kot je navedeno v preglednici:

Odmerek pripravka FORCE 1,5 G 93,3 g/100 dolžinskih

metrov

Medvrstna razdalja setve 70 cm 75 cm 80 cm Odmerek pripravka FORCE

1,5 G /ha 13,3 kg 12,4 kg 11,7 kg ▶ v krompirju za zatiranje strun (Elateridae) in drugih

talnih škodljivcev v odmerku 5 kg na ha (50 g na 100 m2).

Karenca:

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Način aplikacije:

Force 1,5 G je nesistemični insekticid v obliki granul; ob pomoči posebih depozitorjev ga uporabljamo v času setve za zatiranje talnih škodljivcev. Vsebuje aktivno snov teflutrin, ki spada v skupino sintetičnih piretroidov; je edina aktivna snov te skupine, ki ga uporabljamo za zatiranje talnih škodljivcev.

Pripravek zadelajte v tla v setvene ali sadilne vrste enakomerno razporejen čez celotno območje rasti gojene rastline.

Koruza: Pripravek se aplicira v setvene vrste z dozatorji za mikrogranule ob setvi koruze z zadelavo v tla na globino 5-8 cm.

Krompir: Pripravek se aplicira v sadilne vrste z dozatorji za mikrogranule v času sajenja krompirja z zadelavo v tla.

Mešanje z drugimi pripravki:

Pripravek se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Opozorilo:

Pripravek je v obliki mikrogranulata in se lahko uporablja samo ob setvi koruze in saditvi krompirja izključno s sejalno oziroma sadilno opremo, ki ima dodatno nameščeno opremo za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na globino 5-8 cm. Pripravek se ne sme uporabljati v pridelavi zgodnjega krompirja. Pripravek se sme na isti površini uporabiti samo enkrat v rastni dobi. Brez primerne opreme za inkorporacijo mikrogranul je uporaba tega pripravka prepovedana. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda.

(15)

Insekticidi

Fitotoksičnost:

Pripravek ni fitotoksičen za gojene rastline za katere je predvidena uporaba.

Skladiščenje:

Sredstvo hranite v originalni, zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaklenjeno, pri temperaturah med -18 °C in +35 °C.

Pakiranje:

20 kg

Prednosti

▶Zelo dolgo rezidualno delovanje (DT 50 = 53 dni)

▶Zraven kontaktnega delovanja v tleh preide v plinasto obliko, kar mu omogoča gibanje cca. 5 cm

▶Registracija v krompirju

2009 (2 lokaciji) 2010 (4 lokacije) 2011 (3 lokacije) 2012 (3 lokacije)

Force 1,5 G 72,000 84,000 74,533 71,583

kontrola (brez insekticida) 59,500 68,333 57,300 51,083

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 šte vilo ra stlin /h a

Vpliv pripravka Force 1,5 G na povečanje sklopa

v pridelavi koruze v primerjavi s standardom (brez insekticida), poskusi 2009 - 2012

sklop: + 17.933 rastlin/ha (30,96 %) pridelek zrnja: + 1.451 kg/ha

(16)

Insekticidi

Karate Zeon 5 CS

®

Insekticid za zatiranje škodljivcev v različnih kulturah.

Način delovanja:

Dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. Karate Zeon 5 CS je kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. Zelo učinkovito deluje na škodljivce, ki grizejo in sesajo rastlinske dele že v zelo majhnih količinah. Sredstvo je zelo učinkovito že takoj po nanosu, zaradi napredne kapsulirane formulacije Zeon pa je njegovo delovanje dolgotrajnejše in bolj zanesljivo od drugih insekticidov iz te skupine. Ker sredstvo ni sistemično, je potrebno zagotoviti dobro pokritost rastlin s škropilno brozgo.

Uporaba:

Karate Zeon 5 CS vsebuje aktivno snov lambda-cihalotrin, ki spada v skupino sintetičnih piretroidov in deluje na sesajoče in grizoče insekte. Pripravek uporabljamo za zatiranje številnih škodljivcev na različnih gojenih rastlinah:

a. v poljedelstvu:

▶ na pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) in listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,15 l na ha (1,5 ml/10 l vode/100 m2).

▶ na sladkorni pesi in krmni pesi za zatiranje listnih uši (Aphididae) in bolhačev (Halticinae)

ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml/10 l vode/100 m2).

▶ na oljni ogrščici za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja (Ceutorhynchus spp.)

in repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih žuželk v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml/10 l vode/100 m2).

▶ na krompirju za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml/10 l vode/100 m2).

b. v vrtnarstvu:

▶ na poru, zeleni, grahu in stročjem fižolu za zatiranje listnih uši (Aphididae), ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 l/

ha (1,5 ml na 10 l vode na 100 m2);

▶ na papriki, paradižniku in jajčevcih za zatiranje listnih uši (Aphididae), koloradskega hrošča

(Leptinotarsa decemlineata) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml na 10 l vode/100 m2) ter rastlinjakovega

ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode/100 m2).

▶ na brstičnem ohrovtu, zelju in redkvici za zatiranje kapusovega belina (Pieris brassicae), kapusove sovke (Mamestra brassicae), zelenjadne sovke (Lacanobia oleracea)

in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode na 100 m2) ter listnih uši (Aphididae) in

drugih grizočih in sesajočih žuželk v odmerku 0,15 l/ha (1,5 ml/10 l vode na 100 m2).

▶ na špinači za zatiranje listnih uši (Aphididae) in drugih sesajočih žuželk v odmerku 0,15 l /ha (1,5 ml/10 l vode na 100 m2) ter rastlinjakovega

ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode na 100 m2).

▶ na kumarah za zatiranje listnih uši (Aphididae), listnih sovk (Mamestra spp.) in resarjev (Thripidae) v odmerku 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l vode/100 m2) ter rastlinjakovega

ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 l/ha (2 ml/10 l vode/100 m2).

▶ na hruškah za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) v 0,018 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (1,8 ml/10 l vode).

▶ na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) v 0,007-0,01 % koncentraciji (0,7-1 ml na 10 l vode) pri uporabi 1500-2500 l vode/ ha. Poraba vode je odvisna od razvojne faze hmelja.

(17)

Insekticidi

Karenca:

3 dni za redkvico, papriko, kumare, paradižnik, jajčevec, por in špinačo; 7 dni za zeleno, grah, fižol s stroki in krompir; 14 dni za hruške in strniščno repo; 15 dni za sladkorno in krmno peso; 21 dni za hmelj, zelje in brstični ohrovt; 28 dni za oljno ogrščico in 30 dni za ječmen, pšenico, rž, oves, tritikalo, za mak je zagotovljena s časom uporabe.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Pripravek lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah ter z listnimi gnojili. Sredstva ne smete mešati z bordojsko brozgo in alkalnimi sredstvi. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Opozorila:

Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Karate Zeon 5 CS lahko uporabite na isti površini oziroma istem nasadu krompirja ali maka največ 1 krat, na ostalih kulturah pa največ dvakrat letno. Nevarno za čebele! Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirajte rastlin med cvetenjem. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda ter varnostne pasove zaradi zaščite neciljnih členonožcev. Hruške (pozno tretiranje): zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretirani varnostni pas 50 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev moramo upoštevati netretirani varnostni pas 30 m do nekmetijske površine. Hmelj: zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev moramo upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijske površine. Poljščine: Zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meja brega voda 2. reda. Vrtnine: Zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 2. reda. Zaradi zaščite

neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do nekmetijske površine.

Fitotoksičnost:

Če pripravek uporabljate v predpisanih količinah in na ustrezen način, ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah, za katere je namenjen.

Skladiščenje:

V suhem in zračnem prostoru, pri temp. od 5 do 30° C, zaklenjeno in izven dosega otrok.

Pakiranje:

25 ml

250 ml

1 l

(18)

Insekticidi

Prednosti

▶ ZEON tehnologija mikrokapsul, ki ščiti a.s. pred hitro razgradnjo na soncu

▶ Podaljšano delovanje ▶ Majhen odmerek/ha ▶ Široka registracija

Kljunotaj na oljni ogrščici

Kapusov belin Listne uši na zelju

(19)

Insekticidi

Match 50 EC

®

Match 050 EC je nesistemični dotikalni in želodčni insekticid - larvicid, ki spada v

skupino inhibitorjev sinteze hitina.

Uporaba:

Sredstvo MATCH 050 EC se lahko uporablja samo v

zaščitenih prostorih:

a. na papriki za zatiranje:

resarjev (Frankliniella spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml /100 m2 oz. 20 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l/100m2), največ trikrat v eni rastni dobi v razmiku 7-14 dni;

koruzne ali prosene vešce (Ostrinia nubilalis) v odmerku 2 l/ha (20 ml /100 m2 oz. 20 ml /10

l vode pri teoretični porabi vode 10 l /100 m2),

največ enkrat v eni rastni dobi;

sovk (Heliothes spp.) v odmerku 1 l/ha (10 ml/100 m2 oz. 10 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l/100m2), največ enkrat v eni

rastni dobi ob pojavu jajčec;

b. na jajčevcih za zatiranje:

resarjev (Frankliniella spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml /100 m2 oz. 20 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l /100 m2), največ dvakrat v eni rastni dobi v razmiku 7-14 dni ob pojavu jajčec;

koloradskega hrošca (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,4 l/ha (4 ml /100 m2 oz. 4ml/ 10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l /100 m2), največ enkrat v eni rastni dobi;sovk (Heliothes armigera) v odmerku 0,6 l/ha

(6 ml /100 m2 oz. 6 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l/100 m2), največ enkrat v eni

rastni dobi ob pojavu jajčec;

c. na paradižniku za zatiranje

resarjev (Frankliniella spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml /100 m2 oz. 20 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l/100 m2), največ dvakrat v rastni dobi v razmiku 7-14 dni;

sovk (Heliothes armigera) v odmerku 0,6 l/ha (6 ml/100 m2 oz. 6 ml/10 l vode pri teoreticni porabi vode 10 l /100 m2), največ enkrat v eni

rastni dobi ob pojavu jajčec;

d. na okrasnih rastlinah za zatiranje resarjev (Frankliniella spp.) v odmerku 2 l/ha (20 ml/100 m2

oz. 20 ml/10 l vode pri teoretični porabi vode 10 l

/100 m2), največ dvakrat v eni rastni dobi v razmiku

7- 14 dni.

Karenca:

7 dni za papriko, paradižnik in jajčevce.

Način delovanja:

Match 050 EC vsebuje aktivno snov lufenuron, ki preprečuje nastajanje hitina, enega izmed osnovnih gradbenih elementov skeleta in ovoja žuželk. Zaradi te lastnosti preprečuje izleganje ličink iz jajčec (ovicidno delovanje) in razvoj ličink (prehod iz ene razvojne faze v drugo) (larvicidno delovanje). Sredstvo ne deluje na odrasle osebke škodljivca. Zaradi specifičnega načina delovanja nima negativnega vpliva na koristne organizme.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Sredstvo lahko mešamo z drugimi insekticidi in fungicidi, razen s fungicidi alkalne reakcije (žvepleno apno, baker).

Opozorilo:

Uporaba sredstva na prostem ni dovoljena. Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

Fitotoksičnost:

Ob predpisani uporabi sredstvo ni fitotoksično.

Pakiranje:

(20)

Insekticidi

Pirimor 50 WG

®

Insekticid za zatiranje uši na različnih kulturah.

Način delovanja:

Pirimor 50 WG je insekticid s kontaktnim in translaminarnim načinom delovanja, torej na uši deluje, če pridejo v direkten kontakt z depozitom škropiva oz. se premešča tudi na drugo stran lista, zato deluje tudi na uši, ki se prehranjujejo na spodnji strani listov. Deluje tudi preko t.i. parne faze, kar mu omogoča odlično delovanje tudi pri gostejšem habitusu rastlin.

Uporaba:

Pirimor 50 WG je specifično sredstvo za zatiranje in nadzorovanje kolonij listnih uši. Poleg tega, da deluje kontaktno, pripravek dobro zatira kolonije uši, ki se nahajajo na spodnji strani lista ali pa na spodnjih delih rastlin. Deluje hitro, zato je sredstvo primerno tudi za uničevanje prenašalcev virusov. Optimalen učinek sredstvo doseže pri temperaturah od 12 do 25 °C. Pirimor 50 WG lahko uporabljate za:

a. zatiranje krvave uši (Eriosoma lanigierum) na jablanah v 0,065 % koncentraciji (65 g/100 l vode) pri izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (10 l vode/100 m2). Najvišji dovoljeni odmerek pri enem

tretiranju ne sme preseči 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2). Tretirajte v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

b. za zatiranje listnih uši (Aphididae):

▶ v krompirju v odmerku 0,5 kg/ha (5g/100 m2)

v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ v krmni, sladkorni in rdeči pesi v odmerku 0,5 kg/ha (5 g/100 m2) v 7 do 14 dnevnem

časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem

ječmenu, ovsu, rži in tritikali v odmerku 0,3 kg/ha (3 g/100 m2) v 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na prostem in v zaščitenih prostorih na paradižniku, papriki ter jajčevcih, bučah,

bučkah, kumarah, dinjah in lubenicah v odmerku 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2) v 7 do 14

dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema. ▶ na brokoliju, brstičnem ohrovtu, cvetači in

glavnatem zelju v odmerku 0,42 kg/ha (4,2 g/100 m2) v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na fižolu in grahu v odmerku 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2) v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ v korenju in peteršilju (koren brez zelenja) v odmerku 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2) v 7

do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na solati na prostem v odmerku 0,75 kg/ ha (7,5 g/100 m2) in na solati v zaščitenih prostorih pa v odmerku 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na ameriških borovnicah, kosmuljah in ribezu v odmerku 0,5 kg/ha (5 g/100 m2) v

7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na jablanah in breskvah v 0,075% koncentraciji (75 g/100 l vode) pri izhodiščni porabi 1000 l vode/ha (10 l/100 m2). Najvišji dovoljeni

odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2). Tretirajte v 7

do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ v jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih v odmerk 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) v 7

do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

▶ na okrasnih rastlinah v 0,05 % koncentraciji (5 g/10 l vode) v 7 do 14 dnevnem časovnem razmiku med tretiranjema.

(21)

Insekticidi

Karenca:

▶ 3 dni za brokoli, brstični ohrovt, cvetačo, zelje, korenje in peteršilj (brez zelenja)

▶ 7 dni za ameriško borovnico, jagodo, kosmuljo, buče, bučke, jajčevec, kumare, lubenico, papriko, paradižnik, dinijo, krmno peso, krompir, ribez, rdečo peso, sladkorno peso in solato.

▶ 14 dni za jabolka, breskev, fižol in grah.

▶ 35 dni za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen, oves, rž in tritikalo.

Mešanje z drugimi pripravki:

Ni priporočljivo mešanje s foliarnimi gnojili, ki vsebujejo magnezijev sulfat, kobalt ..., prav tako pripravka ne mešamo s herbicidi na osnovi aktivne snovi metamitron. Pripravek lahko mešate s fungicidi in insekticidi nevtralne pH reakcije. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Opozorila:

Sredstvo lahko uporabite na isti površini največ dvakrat v eni rastni sezoni. Časovni razmik med tretiranjema prilagodite pritisku škodljivcev. Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom delovanja in neupoštevanja praga škodljivosti. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti, priporočamo naslednje ukrepe: Pirimor 50 WG uporabljajte potem, ko je presežen prag škodljivosti. Na isti površini smete pripravek Pirimor 50 WG ter insekticide iz skupine karbamatov in organofosfatov uporabiti največ dvakrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje uši potrebno izvesti več tretiranj letno, uporabite insekticide z drugačnimi načini delovanja. Tretiranje z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so nizko nad tlemi, ni dovoljeno. Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu (temperatura nad 30o C in hitrost vetra večja od 5

m/s). Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem,

da tretiramo najmanj 20 m od njih.

Fitotoksičnost:

Pripravek ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotoksičen), če ga uporabljate za namene in v odmerkih, kot je določeno v navodilu za uporabo.

Skladiščenje:

Pripravek hranite v suhem in zračnem prostoru, izven dosega otrok, pri temperaturi med 0 in 30 °C.

Pakiranje:

1 kg

Prednosti

▶Visoka selektivnost na naravne sovražnike ▶Odlično delovanje na krvavo uš v jablani

(22)

Insekticidi

Reldan 22 EC

®

Insekticid za zatiranje škodljivcev na vinski trti. Reldan 22 EC je insekticid s hitrim

delovanjem na grizoče in sesajoče insekte.

Način delovanja:

Reldan 22 EC deluje na žuželke dotikalno, želodčno in preko dihalnih organov. Reldan 22 EC je insekticid s hitrim delovanjem na grizoče in sesajoče insekte. Posledici izrazito globinskega delovanja sta njegova izredna učinkovitost in odpornost proti spiranju. V rastlinah in okolju se hitro razgradi.

Uporaba:

RELDAN 22 EC se uporablja za omejevanje številčnosti škodljivcev: v vinogradih za zatiranje: pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), zelenega škržatka (Empoasca vitis), ameriškega škržatka

(Scaphoideus titanus) in drugih škodljivih gosenic na vinski trti, v odmerku 1 l/ha (v 0,1 % koncentraciji, pri porabi 1000 l vode na ha, to je 10 ml na 10 l vode na 100 m2).

Karenca:

21 dni za vinsko trto

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Opozorila:

Pripravek se sme uporabljati le na osnovi napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma na osnovi opazovanj s priznanimi metodami za spremljanje grozdnih sukačev. Sredstvo lahko uporabite največ 1-krat letno na isti površini oz. istem nasadu. Sredstva ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstvo ni namenjeno uporabi v skladiščih kmetijskih

pridelkov. Sredstvo smemo uporabljati le na osnovi napovedi opazovalno napovedovalne službe, oziroma na osnovi opazovanj s priznanimi metodami za spremljanje grozdnih sukačev. Sredstvo je nevarno za čebele, zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne smemo tretirati rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Pri tretiranju je zaradi zaščite neciljnih členonožcev potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 40 m do nekmetijske površine. Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 50 m do vodne površine.

Fitotoksičnost:

Če sredstvo uporabljate v predpisanih odmerkih in za namene za katere je registrirano, ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah. Pri sortah vinske trte ‘’Zeleni savignon’’ in ‘’Merlot’’ lahko včasih povzroča delno razbarvanje listov.

Skladiščenje:

Sredstvo hranite v originalni in dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem prostoru, pri temp. med 5 °C in 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Pakiranje:

200 ml

1 l

Prednosti

▶Odlično delovanje na grozdnega sukača v vinski trti ▶Odlično stransko delovanje na škržatki

(23)

Insekticidi

Lobesia Botrana Worm Eupoecilia ambiguella

(24)

Insekticidi

Vertimec 1,8% EC

®

Insekticid - akaricid za zatiranje škodljivcev na različnih kulturah.

Način delovanja:

Vertimec vsebuje aktivno snov abamektin, ki jo pridobivajo iz talnih mikroorganizmov s fermentacijo. Abamektin je akaricid in insekticid s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Po aplikaciji se hitro vsrka v liste, tam se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujeo. Škodljivci se po zaužitju takoj prenehajo hraniti in poginejo v 2-4 dneh. Zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanje, priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan. Tretirajte ob pojavu ličink. Ne tretirajte, če je zelo vroče ali če piha veter s hitrostjo večjo od 5 m/s, ali če pričakujete, da bo v kratkem deževalo. Prepovedana je uporaba v času cvetenja. Zaradi kratke razpolovne dobe je za zanesljivo delovanje potrebna aplikacija v večernih urah.

Uporaba:

Pripravek lahko uporabljate za zatiranje:

▶ navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri) na hruškah v konc. 0,075-0,125 % z dodatkom 0,25 % sredstva na osnovi mineralnega olja (93 %) pri porabi vode 1000 l/ha (0,75-1,25 l/ ha oz. 7,5-12,5 ml/100 m2). V istem nasadu lahko uporabite

pripravek največ 2 krat v eni rastni sezoni.

▶ navadne pršice (Tetranychus urticae) na hmelju v konc. 0,1 - 0,125 % pri porabi vode 1000 l/ha, (1-1,25 l/ha oz. 10-12,5 ml/100 m2 oz. 0,04-0,05% pri porabi vode 2500 l/ha). V istem nasadu lahko uporabite pripravek največ 1 krat v eni rastni sezoni.

▶ rdeče sadne pršice (Panonychum ulmi) na jablanah v konc. 0,075% pri porabi vode 1000 l/ha, (0,75 l/ ha oz. 7,5 ml/100 m2). Priporočljivo je dodati 0,25 % belega olja. V istem nasadu lahko uporabite pripravek največ 2 krat v eni rastni sezoni.

▶ navadne pršice (Tetranychus urticae) in pršic (Tetranychidae) na jagodah v odmerku 0,75-1,25

l/ha (7,5-12,5 ml/100 m2). V istem nasadu lahko

uporabite pripravek največ 2 krat v eni rastni sezoni.

▶ navadne pršice (Tetranychus urticae), listnih zavrtalk (Liriomyza spp.) v odmerku 0,5 do 1 l/ha (5-10 ml/100 m2) in tripsov (Thripidae) v odmerku 1-1,25 l/ha (10-12,5 ml/100 m2) na paradižniku,

kumarah, papriki, jajčevcih, in v odmerku 0,6 l/ ha (6 ml/100 m2) na okrasnem grmovju, rezanem

cvetju, poletnih cveticah, trajnicah in lončnicah. V istem nasadu lahko uporabite pripravek največ 2 krat v eni rastni sezoni.

Karenca

:

Za hruške 14 dni, za hmelj in jabolka 28 dni, za jagode, paradižnik, papriko, kumare in jajčevce 3 dni.

Možnost mešanja z drugimi pripravki:

Pripravek se običajno ne meša z drugimi pripravki za varstvo rastlin.

Opozorila:

Sredstvo je namenjeno izključno tržnim pridelovalcem. Preprečiti je potrebno onesnaženje vodnih virov, tekočih in stoječih voda tako, da ne tretiramo najmanj 50 m od tlorisne širine meje brega voda 1. in 2. reda v primeru uporabe na hmelju, hruškah in jablanah, pri ostalih uporabah pa najmanj 20 m od njih. Kjer ni mogoče zagotoviti upoštevanja varnostnih pasov, je uporaba tega pripravka prepovedana. Sredstvo je strupeno za čebele.

Fitotoksičnost:

Če pripravek uporabljate v skladu s temi navodili, ne bo poškodoval tretiranih gojenih rastlin. Če akaricidu Vertimec v primeru tretiranja jablan in hrušk dodate belo olje, ne smete istočasno uporabiti fungicidov na osnovi kaptana ali folpana.

(25)

Insekticidi

Skladiščenje:

Pripravek hranite v originalni, zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, pri temperaturah med -18 °C in +35 °C.

Pakiranje:

250 ml

1 l

5 l

Prednosti

▶Širok spekter delovanja na številne pršice ▶Majhen riziko pojava rezistence

▶Široka registracija – nezamenljiv v proizvodnji zelenjave in cvetličarst-vu

▶Dobro translaminarno pre- meščanje

▶Obstojen na listni površini in odporen na ispiranje 2 uri po škropljenju ▶Kratka karenca

(26)

Insekticidi

1. šk.

4. šk.

II. generacija

I. generacija

maj

junij

julij

avgust

višine kr

ošnje, pri čemer najvišji odmer

ek

ne sme pr

esegati 4 kg/ha.

* za 2. škr

opljenje lahko uporabite pripravek na osnovi klorpirifosa

3. šk.

5. šk.

6. šk.

*

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :