Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf. Návod na používanie. 8820aa00561_F7D1102. Polski. ČeSky. Magyar. Slovenski. български. Hrvatski

40 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Bezdrôtový mikroadaptér USB

Surf

Návod na používanie

8820aa00561_F7D1102

Polski ČeSky Magyar SlovenSky liMba roMână български SlovenSki HrvatSki

(2)

obsah

Úvod . . . .1

výhody domácej siete . . . . 1

výhody bezdrôtovej siete . . . . 2

Umiestnenie bezdrôtového sieťového hardvéru na zabezpečenie optimálneho výkonu . . . . 3

Prehľad . . . .7

Vlastnosti produktu . . . . 7

Spôsoby použitia a výhody . . . . 8

Technické údaje produktu . . . . 9

Systémové požiadavky . . . . 11

Obsah balenia . . . . 11

Inštalácia a nastavenie adaptéra . . . .12

A. Inštalačný proces v systéme Windows Vista a Windows 7 . . . . 12

B. Inštalačný proces v systéme Windows XP . . . . 20

Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi® . . . . 24

Riešenie problémov . . . . 25

Informácie . . . . 32

Vyhlásenie podľa FCC . . . . 32

Dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Belkin International, Inc., na produkt . . . . 35

(3)

1

Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili bezdrôtový mikroadaptér USB Belkin Surf. Odteraz aj vy môžete využívať výhody tejto skvelej novej technológie a vychutnať si voľnosť bezdrôtového pripojenia počítačov vo svojej domácej či kancelárskej sieti. Tento adaptér umožňuje pripojiť notebook alebo stolný počítač k sieti. Pozorne si prečítajte celý tento návod na používanie a zvláštnu pozornosť venujte časti s názvom „Umiestnenie bezdrôtového sieťového hardvéru na zabezpečenie optimálneho výkonu“.

Výhody domácej siete

Domáca sieť Belkin vám umožňuje:

• Zdieľanie jedného vysokorýchlostného internetového

pripojenia na všetkých domácich počítačoch

• Zdieľanie prostriedkov (ako napríklad súborov a pevných

diskov) doma medzi všetkými pripojenými počítačmi • Zdieľanie jednej tlačiarne všetkými členmi rodiny • Zdieľanie dokumentov, hudby, videa a digitálnych fotografií • Ukladanie, získavanie a kopírovanie súborov

z jedného počítača do druhého

(4)

2

Úvod

Výhody bezdrôtovej siete

Mobilita – už viac nebudete potrebovať vyhradenú „počítačovú miestnosť“ — teraz môžete pracovať na pripojenom notebooku alebo stolnom počítači kdekoľvek v dosahu bezdrôtovej siete • Jednoduchá inštalácia – inštaláciu zjednodušuje

sprievodca jednoduchou inštaláciou Belkin

Flexibilita – tlačiarne, počítače a ostatné sieťové zariadenia môžete nastavovať a pracovať s nimi z ktoréhokoľvek miesta domácnosti

Jednoduché rozširovanie – široká škála sieťových produktov Belkin vám umožňuje rozširovať svoju sieť o zariadenia, ako sú tlačiarne alebo herné konzoly

Žiadne káble – ušetríte si námahu a zbytočné výdavky obvyklé pri zosieťovaní kancelárie či domácnosti Ethernetovými káblami • Široká priemyselná podpora – vyberte si zo širokej škály

(5)

3

Úvod

Umiestnenie bezdrôtového sieťového hardvéru

na zabezpečenie optimálneho výkonu

Bezdrôtové pripojenie bude tým silnejšie, čím bližšie bude počítač k bezdrôtovému smerovaču (alebo prístupovému bodu). Obvyklý dosah pre bezdrôtové zariadenia v uzavretých budovách je 30 až 60 metrov. S narastajúcou vzdialenosťou medzi bezdrôtovým smerovačom (alebo prístupovým bodom) a pripojenými zariadeniami sa bude kvalita bezdrôtového pripojenia postupne znižovať. To si môžete, ale tiež nemusíte všimnúť. Ak sa vzdialite od bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu), môže sa znížiť rýchlosť pripojenia. Určité objekty môžu znížiť kvalitu signálu jednoducho tým, že bránia vo voľnom šírení rádiových vĺn. K takým objektom patria rôzne kovové zariadenia alebo prekážky a tiež steny.

Ak sa domnievate, že zníženú kvalitu pripojenia môže spôsobovať prílišná vzdialenosť alebo prekážky v šírení signálu, skúste premiestniť počítač do vzdialenosti 3 metre od bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu). Ak problémy pretrvávajú aj napriek tomu, kontaktujte oddelenie technickej podpory Belkin.

Poznámka: Nižšie sú uvedené niektoré faktory, ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu signálu, hoci nebránia úplne jeho šíreniu; ak máte dojem, že vaša sieť nepracuje efektívne, tento zoznam vám môže pomôcť.

(6)

4

Úvod

1. Umiestnenie bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu)

Umiestnite bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod (t. j. centrálny prístupový bod siete) čo najbližšie k centru zariadení bezdrôtovej siete. Aby ste dosiahli čo najlepšie pokrytie bezdrôtovou

sieťou pre „bezdrôtových klientov“ (tzn. počítače s bezdrôtovými kartami alebo adaptérmi Belkin):

• Uistite sa, že antény bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) sú umiestnené vertikálne (smerujú k stropu) a rovnobežne vedľa seba. Ak je samotný bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) umiestnený vertikálne, nasmerujte antény čo najviac nahor. • Vo viacpodlažných domoch umiestnite bezdrôtový smerovač

(alebo prístupový bod) na poschodie, ktoré je čo najbližšie k centru domu. Môže to znamenať, že bude potrebné umiestniť bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) na horné poschodie. • Bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) by nemal byť

umiestnený v blízkosti bezdrôtového telefónu s frekvenciou 2,4 GHz.

2. Vyhnutie sa prekážkam a rušeniu

Vyhnite sa umiestneniu bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) v blízkosti zariadení spôsobujúcich vysokofrekvenčné „rušenie“, ako sú napríklad mikrovlnné rúry. Ďalšie objekty, ktoré môžu rušiť bezdrôtové pripojenie: • Chladničky

• Práčky a/alebo sušičky • Kovové skrine • Veľké akváriá

• Tónované okná s UV filtrom na kovovej báze • Mikrovlnné rúry

Ak sa vám zdá, že signál je na niektorých miestach slabý, ubezpečte sa, že jeho šíreniu medzi počítačmi a bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom) nebránia niektoré z týchto objektov.

(7)

5

Úvod

3. Umiestenie bezdrôtového telefónu

Ak je kvalita pripojenia nízka aj po odstránení uvedených problémov a máte doma bezdrôtový telefón:

• Skúste premiestniť bezdrôtové telefóny v domácnosti čo najďalej od bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) a počítačov s bezdrôtovým pripojením.

• Odpojte telefón a vyberte batériu zo všetkých bezdrôtových telefónov, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz (prečítajte si informácie výrobcu). Ak sa tým problém vyriešil, rušenie asi spôsobuje váš telefón.

• Ak váš telefón podporuje výber kanálov, zmeňte ho na najvzdialenejší možný od kanálu siete. Skúste napríklad zmeniť kanál telefónu na kanál 1 a kanál bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na kanál 11. (Výber kanála závisí od konkrétnej oblasti.) Podrobnejšie informácie nájdete v návode k svojmu telefónu.

• V prípade potreby skúste používať bezdrôtový telefón s frekvenciou 900 MHz alebo 5 GHz.

4. Voľba „najtichšieho“ kanála pre bezdrôtovú sieť

V miestach s viacerými bytmi alebo kanceláriami môžu do vašej siete zasahovať bezdrôtové siete susedných bytov/kancelárií. Pomocou funkcie Prieskum miesta v nástroji bezdrôtovej siete Belkin Wireless Networking Utility vyhľadajte ostatné bezdrôtové siete v dosahu a prepnite bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod) na čo najvzdialenejší kanál od kanálov týchto sietí. Skúšajte aj iné dostupné kanály, kým nenájdete najlepšie pripojenie a úplne sa nevyhnete rušeniu zo susedných bezdrôtových telefónov alebo iných bezdrôtových zariadení. V prípade ďalších bezdrôtových produktov Belkin použite podrobné informácie o funkcii Prieskum miesta a o kanáloch bezdrôtovej siete, ktoré nájdete v návode na používanie.

(8)

6

Úvod

5. Zabezpečené pripojenie, siete VPN, AOL

Zabezpečené pripojenie obvykle vyžaduje meno

používateľa a heslo a využíva sa v prípade potreby zvýšenej bezpečnosti. Zabezpečené pripojenie zahrnuje:

• Pripojenie cez VPN (Virtual Private Network), ktoré sa často využíva pri vzdialenom pripájaní do siete v kancelárii • Program s názvom „Bring Your Own Access“ (Vytvorte si

vlastný prístup) spoločnosti America Online (AOL), umožňujúci využívať služby AOL cez širokopásmové pripojenie iných poskytovateľov káblového alebo DSL pripojenia • Väčšinu online bankových služieb

• Veľa komerčných webových stránok využívajúcich pri prístupe k účtu meno používateľa a heslo

Zabezpečené pripojenie môže byť náhle prerušené nastavením napájania počítača, ktoré ho prepína do režimu spánku. Najjednoduchším spôsobom, ako tento problém odstrániť, je znovu sa pripojiť spustením softvéru VPN alebo AOL alebo opätovným prihlásením k zabezpečenej webovej stránke.

Druhou alternatívou je zmena nastavení napájania počítača tak, aby sa počítač neprepínal do režimu spánku; to však nemusí byť vhodné v prípade prenosných počítačov. Nastavenia napájania v systéme Windows zmeníte voľbou „Možnosti napájania“ v menu Ovládací panel.

Ak aj naďalej pretrvávajú problémy so zabezpečeným pripojením, VPN alebo AOL, skontrolujte, či ste splnili všetky podmienky v bodoch 1 – 4 na predchádzajúcich stránkach. Dodržanie týchto pravidiel by vám malo umožniť pokryť bezdrôtovým smerovačom maximálnu oblasť. Ak budete potrebovať pokryť ešte väčšiu oblasť, odporúčame vám predlžovač dosahu bezdrôtovej siete/prístupový bod Belkin. Viac informácií týkajúcich sa našich sieťových produktov získate

na našich webových stránkach www.belkin.com/networking alebo

(9)

7

PRehľAd

Vlastnosti produktu

Adaptér zodpovedá špecifikáciám IEEE 802.11g a je schopný komunikovať s inými bezdrôtovými zariadeniami podporujúcimi štandard 802.11g rýchlosťou až 54 Mb/s*. Adaptér je tiež kompatibilný so zariadeniami podporujúcimi štandard 802.11n s rýchlosťou 150 Mb/s a zariadeniami podporujúcimi 802.11b s rýchlosťou 11 Mb/s.

Adaptér pracuje v rovnakom frekvenčnom pásme 2,4

GHz ako zariadenia podporujúce 802.11b/g Wi-Fi®.

• Funkčnosť v rozsahu 2,4 GHz ISM (Industrial, Science and Medical) • Rozhranie USB 2.0 umožňuje pripojenie k prakticky

akémukoľvek počítaču s napájaným portom USB 2.0 • Šifrovanie WPA, WPA2, 64-bitové alebo 128-bitové

WEP (Wired Equivalent Privacy) • Bezdrôtový prístup k sieťovým zdrojom • Prenosová rýchlosť až 150 Mb/s* (802.11n), 54

Mb/s (802.11g) alebo 11 Mb/s (802.11b) • Jednoduchá inštalácia a jednoduché používanie • Indikátory napájania a linky/aktivity siete

(10)

8

PRehľAd

Spôsoby použitia a výhody

• Bezdrôtové pripojenie notebooku kdekoľvek v domácnosti alebo v kancelárii – Poskytuje slobodu pripojenia bez sieťových káblov

• Rýchlosť pripojenia až 150 Mb/s* – Okamžité vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie doma, v práci či v mieste bezdrôtového pripojenia („hotspot“) s možnosťou využívania produktov podporujúcich štandard 802.11b/g

• Kompatibilita s produktmi štandardov 802.11b/g – Adaptér je spätne kompatibilný s produktmi Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)

• Prostredia so zhoršenými možnosťami zosieťovania –

Umožňuje prácu v prostrediach, ktoré neumožňujú vedenie káblov cez steny, alebo na otvorených priestranstvách, kde nie je možné zaviesť káblové pripojenie

• Prostredia s častými zmenami a úpravami – Rýchla adaptabilita v kanceláriách priestoroch, ktoré sa často upravujú alebo menia

• Sieťové potreby malých kancelárií a domácností (SOhO – Small Office/home Office) – Spĺňa potreby jednoduchého a rýchleho vytvorenia malých užívateľských sietí typu SOHO

Mikropuzdro:

Adaptér USB bol navrhnutý tak, aby sa elegantne zasunul do rozhrania USB počítača a neblokoval ostatné rozhrania USB.

(11)

9

PRehľAd

Technické údaje produktu

Hostiteľské rozhranie: USB 2.0

Prevádzková teplota: 0 – 60 °C (32 – 140 °F) Skladovacia teplota: -20 – 80 °C (-4 – 176 °F) Vlhkosť: max. 90% (nekondenzujúca)

Typický prevádzkový rozsah: Maximálne 180 m**

*POZNÁMKA: Štandardná rýchlosť prenosu – 150 Mb/s – je fyzická prenosová rýchlosť. Skutočný dátový výkon bude nižší. ** Výkon bezdrôtového prenosu sa môže líšiť

(12)

10

PRehľAd

(a) Indikátor napájania/činnosti

Svieti, keď sa adaptér zapnutý, a bliká, keď je aktívny.

(b) Konektor USB

Súčasť adaptéra, ktorá sa zasúva do portu USB počítača.

(b) (a)

(13)

11

PRehľAd

Systémové požiadavky

• Notebook kompatibilný s PC s jedným voľným portom USB 2.0

• Windows® XP so SP2 alebo novší, Windows Vista® alebo Windows 7

Obsah balenia

• Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf • Stručná inštalačná príručka

(14)

12

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A. Inštalačný proces v systéme

Windows Vista a Windows 7

POZNÁMKA: Informácie o aktualizovaných ovládačoch nájdete na

webových stránkach spoločnosti Belkin www.belkin.com/support.

dÔLeŽITé: PRED VLOŽENÍM ADAPTÉRA NAINŠTALUJTE SOFTVÉR.

A.1 Vložte disk CD s inštalačným softvérom do jednotky CD-ROM.

A.2 Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ spustite inštalačný proces.

Poznámka: Ak sa okno inštalačného programu bezdrôtovej karty Belkin nezobrazí v priebehu 20 sekúnd, dvakrát kliknite na ikonu „Tento počítač“ a otvorte jednotku CD-ROM; potom dvakrát kliknite na jednotku CD-ROM, v ktorej je vložený inštalačný inštalačný disk CD. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu s názvom „Installer.exe”.

(15)

13

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.3 Sprievodca InstallShield spustí inštalačný proces. A.4 Môže sa zobraziť okno s upozornením „Systém Windows

nemôže overiť vydavateľa tohto softvéru ovládača“. To NEZNAMENÁ problém. Softvér bol dôkladne testovaný a je kompatibilný s týmto operačným systémom. Pokračujte kliknutím na „Nainštalovať tento softvér ovládača napriek tomu“.

(16)

14

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.5 Keď sa zobrazí výzva, zapojte adaptér. A.6 Po dokončení inštalácie sa na paneli úloh systému

Windows zobrazí nasledujúca rozbaľovacia správa.

(17)

15

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.7 Kliknutím na „Dokončiť“ reštartujte počítač. A.8 Ak sa chcete pripojiť k internetu, otvorte Centrum

sietí a zdieľania tak, že najprv stlačíte tlačidlo Štart a otvoríte menu Ovládací panel.

(18)

16

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.9 V okne Ovládací panel kliknite na „Zobraziť

(19)

17

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.11 V ďalšom okne vyberte dostupnú bezdrôtovú

(20)

18

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.13 V závislosti od nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete

možno budete musieť vložiť kľúč alebo prístupovú frázu zabezpečenia siete. Potom kliknite na „Pripojiť“.

A.14 Po pripojení k sieti si môžete túto sieť uložiť a

(21)

19

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

A.15 V okne Centrum sietí a zdieľania sa zobrazí pripojenie

k sieti, ktoré ste práve vytvorili. Odkazy v ľavej časti okna slúžia na konfiguráciu sieťových pripojení.

(22)

20

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

B. Inštalačný proces v systéme Windows XP

dÔLeŽITé: PRED VLOŽENÍM ADAPTÉRA NAINŠTALUJTE SOFTVÉR.

B.1 Vložte disk CD s inštalačným softvérom do jednotky CD-ROM.

B.2 V priebehu 20 sekúnd sa automaticky zobrazí okno

inštalačného programu bezdrôtového adaptéra Belkin. Spustite inštaláciu kliknutím na „Inštalovať softvér“ alebo „Ďalej“.

Poznámka: Ak sa okno inštalačného programu bezdrôtového adaptéra Belkin nezobrazí v priebehu 20 sekúnd, dvakrát kliknite na ikonu „Tento počítač“ a otvorte jednotku CD-ROM; potom dvakrát kliknite na jednotku CD-ROM, v ktorej je vložený inštalačný inštalačný disk CD. Potom dvakrát kliknite na ikonu s názvom „Installer.exe“.

(23)

21

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

B.3 Kliknutím na „Vyhľadať“ vyberte cieľový priečinok

na inštaláciu softvéru alebo kliknutím na „Ďalej“ ho nainštalujte do predvoleného umiestnenia.

B.4 Okno Stav inštalácie vám oznámi, v akom

(24)

22

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

B.5 Môže sa zobraziť okno so správou „Softvér, ktorý inštalujete…“.

To NEZNAMENÁ problém. Softvér bol dôkladne testovaný a je kompatibilný s týmto operačným systémom. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pokračovať napriek tomu“.

(25)

23

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

B.7 V priebehu 3 – 15 sekúnd sa môže zobraziť sprievodca

inštaláciou nového hardvéru. Ak sa tak stane, vyberte možnosť „Automaticky nainštalovať softvér“ a kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ spustite inštaláciu softvéru.

B.8 Kliknutím na „Dokončiť“ reštartujte počítač.

(26)

24

INŠTALÁcIA A NASTAVeNIe AdAPTéRA

Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi

®

Ak sa chcete pripojiť k zabezpečenej sieti, zistite typ zabezpečenia (WPA/WPA2 alebo WEP) a použite príslušné políčko dialógového okna.

Zabezpečenie WeP (Wireless equivalent Privacy) je menej bezpečný, ale častejšie využívaný protokol zabezpečenia bezdrôtovej siete. V závislosti od úrovne zabezpečenia (64 alebo 128 bitov) musí používateľ vložiť hexadecimálny kľúč pozostávajúci z 10 alebo 26 znakov. Hexadecimálny kľúč je kombináciou písmen a – f a čísel 0 – 9.

Zabezpečenie WPA®/WPA2® (Wi-Fi Protected Access®) je

novým štandardom zabezpečenia bezdrôtovej siete. Namiesto hexadecimálneho kľúča využíva WPA/WPA2 iba prístupové frázy, ktoré sa oveľa ľahšie pamätajú. Prístupová fráza má 8 – 63 znakov a pozostáva zo znakov abecedy a čísel.

(27)

25

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Nemôžem sa bezdrôtovo pripojiť k internetu.

Ak sa nemôžete pripojiť k internetu z počítača s bezdrôtovým pripojením, skontrolujte nasledujúce body:

Skontrolujte indikátory bezdrôtového smerovača. Ak používate bezdrôtový smerovač Belkin, indikátory by mali svietiť takto: • Indikátor napájania (Power) by mal byť svietiť a neblikať.

Ak to tak NIe Je, skontrolujte nasledujúce body:

• Napájací kábel smerovača je zapojený.

• Všetky káble medzi smerovačom a modemom sú zapojené správne. • Všetky indikátory modemu fungujú správne.

Ak nie, prečítajte si návod k modemu. • Reštartujte smerovač.

• Reštartujte modem.

Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte oddelenie technickej podpory spoločnosti Belkin. Ak nepoužívate bezdrôtový smerovač Belkin, prečítajte si návod k príslušnému smerovaču.

Indikátor napájania sa nerozsvietil; adaptér nefunguje.

Ak sa indikátory nerozsvietili, problémom môže byť nesprávna inštalácia alebo nesprávne pripojenie adaptéra. Skontrolujte, či je adaptér správne zasunutý do portu USB počítača. Skontrolujte, či sú nainštalované ovládače adaptéra. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu „Tento počítač“ na ploche. Zvoľte „Vlastnosti“ a vyhľadajte voľbu „Správca zariadení“. Skontrolujte, či sa vedľa USB adaptéra nezobrazuje nejaké chybové hlásenie. Ak sa zobrazuje nejaká chyba, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Belkin.

(28)

26

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Indikátor pripojenia bliká v pomalých intervaloch; nemôžem sa pripojiť k bezdrôtovej sieti alebo k internetu.

Ak sa zdá, že adaptér funguje správne, ale nemôžete sa pripojiť k sieti alebo sa v dolnej časti monitora zobrazuje červená ikona bezdrôtového pripojenia, problémom môže byť nezhoda medzi nastaveniami názvu siete (SSID) vo vlastnostiach bezdrôtovej siete. Skontrolujte, či sa nastavenia SSID zhodujú. SSID rozlišuje veľké a malé písmená a poradie znakov na každom počítači musí byť úplne rovnaké, aby sa adaptér mohol pripojiť k bezdrôtovému smerovaču (alebo prístupovému bodu).

Poznámka: Ak chcete skontrolovať nastavenia SSID alebo vyhľadať dostupnú sieť, dvakrát kliknite na ikonu indikátora signálu a vyvolajte okno „Bezdrôtové siete“. Ak sa nezobrazuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, kliknite na „Pridať“ a napíšte SSID. Podrobnejšie informácie o nastavení SSID nájdete v návode na používanie smerovača. Ak problémy pretrvávajú aj pri krátkej vzdialenosti, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Belkin.

Indikátor pripojenia svieti neprerušovane, ale nemôžem sa pripojiť k internetu.

Ak je signál dostatočne silný, ale nemôžete sa pripojiť k internetu alebo získať adresu IP, problémom môže byť nezhoda medzi nastaveniami šifrovacieho kľúča v počítači a v bezdrôtovom smerovači (alebo prístupovom bode). Skontrolujte, či sa zhodujú nastavenia kľúčov WEP, WPA alebo WPA2. Kľúče rozlišujú veľké a malé písmená a poradie znakov na každom počítači a bezdrôtovom smerovači (alebo prístupovom bode) musí byť úplne rovnaké, aby sa adaptér mohol pripojiť k smerovaču. Viac informácií o šifrovaní nájdete v časti „Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi“. Ak problémy pretrvávajú aj pri krátkej vzdialenosti,

(29)

27

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Prenos dát je občas pomalý.

Bezdrôtová technológia je založená na vysokofrekvenčných vlnách, čo znamená, že konektivita a celkový výkon medzi zariadeniami sa

znižuje, ak sa zvyšuje vzdialenosť medzi zariadeniami. Medzi iné faktory, ktoré spôsobujú zhoršenie signálu (najčastejšou príčinou je kov), patria napríklad steny alebo kovové zariadenia. Dôsledkom je, že dosah bezdrôtovej siete v uzavretom priestore je obvykle 30 – 60 m. Nezabudnite, že rýchlosť pripojenia sa môže znižovať, ak sa vzďaľujete od smerovača (alebo prístupového bodu). Aby ste zistili, či sú problémy s bezdrôtovým pripojením spôsobené vzdialenosťou, odporúčame vám dočasne presunúť počítač do vzdialenosti 1,5 až 3 metre od smerovača (prístupového bodu). Pozrite si časť „Umiestnenie bezdrôtového sieťového hardvéru na zabezpečenie optimálneho výkonu“. Ak problémy pretrvávajú aj pri krátkej vzdialenosti, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Belkin.

Signál je slabý.

Bezdrôtová technológia je založená na vysokofrekvenčných vlnách, čo znamená, že konektivita a celkový výkon medzi zariadeniami sa

znižuje, ak sa zvyšuje vzdialenosť medzi zariadeniami. Medzi iné faktory, ktoré spôsobujú zhoršenie signálu (najčastejšou príčinou je kov), patria napríklad steny alebo kovové zariadenia. Dôsledkom je, že dosah bezdrôtovej siete v uzavretom priestore je obvykle 30 – 60 m. Nezabudnite, že rýchlosť pripojenia sa môže znižovať, ak sa vzďaľujete od smerovača (alebo prístupového bodu). Aby ste zistili, či sú problémy s bezdrôtovým pripojením spôsobené vzdialenosťou, odporúčame vám dočasne presunúť počítač do vzdialenosti 1,5 až 3 metre od smerovača (prístupového bodu).

Zmena kanála bezdrôtovej siete – V závislosti od množstva iných sietí v oblasti a rušenia môže prepnutie kanála bezdrôtovej siete zlepšiť jej výkon a spoľahlivosť. Predvoleným kanálom smerovača je kanál 6. V závislosti od regiónu je možné zvoliť si z niekoľkých ďalších kanálov; postup pri výbere správneho kanála nájdete v návode k smerovaču (alebo prístupovému bodu).

(30)

28

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Obmedzenie prenosovej rýchlosti bezdrôtového pripojenia

Obmedzením prenosovej rýchlosti bezdrôtového pripojenia môžete zlepšiť maximálny dosah bezdrôtovej siete a stabilitu pripojenia. Väčšina bezdrôtových kariet má schopnosť obmedziť prenosovú rýchlosť. Ak chcete zmeniť túto vlastnosť, v ovládacom paneli Windows otvorte možnosť „Sieťové pripojenia“ a dvakrát kliknite na pripojenie svojho adaptéra. V dialógovom okne „Vlastnosti“ zvoľte na karte „Všeobecné“ tlačidlo „Konfigurovať“ (používatelia Windows 98 budú musieť zo zoznamu vybrať adaptér USB a potom kliknúť na voľbu „Vlastnosti“). Potom kliknite na kartu „Pokročilé“ a zvoľte prenosovú rýchlosť. Bezdrôtové klientske karty sú obvykle nastavené na automatickú úpravu rýchlosti bezdrôtovej siete, ale to môže v prípade slabého signálu spôsobiť opakované odpojovanie; nižšie prenosové rýchlosti sú stabilnejšie. Skúšajte nastaviť rôzne prenosové rýchlosti, kým nenájdete najvhodnejšiu pre svoje prostredie; všetky dostupné rýchlosti by mali byť postačujúce na prezeranie internetových stránok. Podrobnejšie informácie nájdete v príručkách k bezdrôtovej karte. Ak problémy pretrvávajú aj pri krátkej vzdialenosti, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Belkin.

Adaptér nefunguje alebo pripojenie je nestabilné, ak je v počítači zabudovaná ďalšia karta bezdrôtovej siete (napr. mini PcI alebo Intel® centrino™).

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je vo vašom počítači nainštalovaná vstavaná bezdrôtová karta, zatiaľ čo je aktívny aj bezdrôtový USB adaptér Belkin Basic. Je to problém, pretože systém Windows teraz musí spracúvať dve aktívne pripojenia k bezdrôtovej sieti. Zabudovanú bezdrôtovú kartu musíte deaktivovať v okne Správca zariadení v menu „Sieťové adaptéry“.

(31)

29

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Adaptér nefunguje alebo pripojenie je pomalé, ak má počítač zabudovanú kartu ethernet.

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak počítač aktívne využíva kartu Ethernet a je aktívny aj adaptér. Je to problém, pretože systém Windows teraz musí spracúvať dve aktívne sieťové pripojenia. Vstavanú kartu Ethernet musíte deaktivovať v okne Správca zariadení v menu „Sieťové adaptéry“.

Aký je rozdiel medzi štandardom 802.11g a 802.11n?

Aktuálne existujú tri bežne používané štandardy bezdrôtových sietí, ktoré prenášajú dáta veľmi odlišnými maximálnymi rýchlosťami. Každá je založená na označení certifikačných štandardov siete. Najbežnejší štandard bezdrôtovej siete, 802.11g, dokáže preniesť informácie s maximálnou rýchlosťou 54 Mb/s; štandard 802.11a tiež podporuje maximálnu rýchlosť 54 Mb/s, ale vo frekvenčnom pásme 5 GHz; 802.11n môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 300 Mb/s. Viac informácií nájdete v nasledujúcej tabuľke.

(32)

30

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Tabuľka porovnania bezdrôtových sietí spoločnosti Belkin

* Vzdialenosť a rýchlosti pripojenia sa líšia v závislosti od sieťového prostredia.

Bezdrôtová

technológia G (802.11g) surf (1x1 802.11n) surf

+/Share N MIMO

802.11n Play dual-Band MIMO802.11n Prenosová

rýchlosť* Maximálne 54 Mb/s* Maximálne 150 Mb/s* Maximálne 300 Mb/s* Maximálne 300 Mb/s* Frekvencia Bežné domáce zariadenia,

ako napríklad bezdrôtové telefóny a mikrovlnné rúry, môžu rušiť nelicencované pásmo 2,4 GHz

Bežné domáce zariadenia, ako napríklad bezdrôtové telefóny a mikrovlnné rúry, môžu rušiť nelicencované pásmo 2,4 GHz

Bežné domáce zariadenia, ako napríklad bezdrôtové telefóny a mikrovlnné rúry, môžu rušiť nelicencované pásmo 2,4 GHz

Používa pásma 2,4 GHz a 5 GHz, čím sa znižuje rušenie a zvyšuje výkon

Kompatibilita Kompatibilné s 802.11b/g Kompatibilné s 802.11b/g Kompatibilné s 802.11n

a 802.11b/g Kompatibilné s 802.11n a 802.11a/b/g

Pokrytie* Maximálne 120 m.* Maximálne 180-300 m* Maximálne 360 m* Maximálne 420 m*

Výhoda Bežné, rozšírené použitie

na zdieľanie internetu Lepšie pokrytie a konzistentná

rýchlosť a dosah

Dobrá rýchlosť a

(33)

31

RIeŠeNIe PROBLéMOV

Technická podpora

Informácie o technickej podpore nájdete na našej webovej

stránke www.belkin.com v časti o technickej podpore.

Ak sa chcete obrátiť na technickú podporu telefonicky, zavolajte príslušné číslo uvedené v zozname nižšie*: * Za hovory sa účtujú štandardné sadzby.

Krajina Číslo internetová adresa

rakÚSko 0820 200766 www.belkin.com/de/networking/ BELGICKO 07 07 00 073 www.belkin.com/nl/networking/www.belkin.com/fr/networking/

ČESKÁ REPUBLIKA 239 000 406 www.belkin.com/uk/networking/ DÁNSKO 701 22 403 www.belkin.com/uk/networking/ FÍNSKO 0972519123 www.belkin.com/uk/networking/ FRANCÚZSKO 08 - 25 54 00 26 www.belkin.com/fr/networking/ NEMECKO 0180 - 500 57 09 www.belkin.com/de/networking/ GRÉCKO 00800 - 44 14 23 90 www.belkin.com/uk/networking/ MAĎARSKO 06 - 17 77 49 06 www.belkin.com/uk/networking/ ISLAND 800 8534 www.belkin.com/uk/networking/ ÍRSKO 0818 55 50 06 www.belkin.com/uk/networking/ TALIANSKO 02 - 69 43 02 51 www.belkin.com/it/networking/ LUXEMBURSKO 34 20 80 85 60 www.belkin.com/uk/networking/ HOLANDSKO 0900 – 040 07 90 0,10 € za minútu www.belkin.com/nl/networking/ NÓRSKO 81 50 0287 www.belkin.com/uk/networking/ POĽSKO 00800 - 441 17 37 www.belkin.com/uk/networking/ PORTUGALSKO 707 200 676 www.belkin.com/uk/networking/

rUSko 495 580 9541 www.belkin.com/networking/ JUŽNÁ AFRIKA 0800 - 99 15 21 www.belkin.com/uk/networking/ ŠPANIELSKO 902 - 02 43 66 www.belkin.com/es/networking/ ŠVÉDSKO 07 - 71 40 04 53 www.belkin.com/uk/networking/ ŠVAJČIARSKO 08 - 48 00 02 19 www.belkin.com/de/networking/www.belkin.com/fr/networking/ VEĽKÁ BRITÁNIA 0845 - 607 77 87 www.belkin.com/uk/networking/ INÉ KRAJINY +44 - 1933 35 20 00

(34)

32

Vyhlásenie podľa Fcc

VYhLÁSeNIe O ZhOde SO SMeRNIcAMI Fcc O eLeKTROMAGNeTIcKeJ KOMPATIBILITe

Spoločnosť Belkin International, Inc., so sídlom 12045 Waterfront Drive, Los Angeles, CA 90094, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje,

že zariadenie F7D1102, ktorého sa týka toto vyhlásenie, spĺňa

požiadavky časti 15 smernice FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zvládnuť akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku. Upozornenie: Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Vyžarovaný výstupný výkon tohto zariadenia je hlboko pod vysokofrekvenčnými limitmi FCC. Zariadenie by ste však aj napriek tomu mali používať tak, aby sa minimalizovala možnosť priameho styku so zariadením počas bežnej prevádzky. Externú anténu by ste mali k zariadeniu pripojiť tak, aby sa minimalizovala možnosť priameho styku so zariadením počas bežnej prevádzky. Aby sa zabránilo možnému prekročeniu limitov vysokofrekvenčného žiarenia podľa FCC, nemali by ste sa počas bežnej prevádzky zariadenia nachádzať bližšie než 20 cm od antény.

Upozornenie Federálnej komunikačnej komisie (Fcc)

Toto zariadenie bolo odskúšané a zodpovedá limitom triedy B digitálnych zariadení v súlade s časťou 15 smernice FCC. Tieto limity poskytujú zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému rušeniu pri použití v obytnej oblasti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s

pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiokomunikačných zariadení. Nemôžeme ale zaručiť, že v ojedinelých prípadoch nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré nemožno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení: • Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite. • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

• Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu,

než v akom je pripojený prijímač.

• Požiadajte o informácii predajcu alebo technika skúseného v oblasti rádiového a televízneho vysielania.

(35)

33

INFORMÁcIe

Upozornenie Fcc: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré vyslovene neschválil orgán zodpovedný za zhodu, môžu anulovať oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

dÔLeŽITÁ POZNÁMKA: Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa požiadavky expozičných limitov stanovené komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Používatelia musia dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny, aby sa zaistila zhoda s predpismi o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu. Aby ste zachovali zhodu s požiadavkami FCC týkajúcimi sa vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, dodržiavajte prevádzkové pokyny uvedené v tejto príručke. Tento vysielač sa nesmie spájať alebo prevádzkovať spoločne s akoukoľvek inou anténou alebo s iným vysielačom.

Zhoda s limitmi SAR bola stanovená pre bežné notebooky s rozhraniami USB a tento výrobok sa môže používať s bežnými notebookmi s rozhraniami USB. Iné použitie, ako napríklad s vreckovými počítačmi alebo podobnými zariadeniami, nebolo overené a nemusí spĺňať príslušné smernice o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu a takéto používanie je zakázané. Dostupnosť niektorých špecifických kanálov alebo prevádzkových frekvenčných pásem závisí od konkrétnej krajiny a firmvér sa v továrni programuje tak, aby vyhovoval zamýšľanej krajine používania. Nastavenie firmvéru nie je dostupné používateľovi.

Úpravy

FCC vyžaduje upozornenie pre používateľov, že akékoľvek zmeny či úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú explicitne schválené spoločnosťou Belkin International, Inc., môžu viesť k strate oprávnenia používať toto zariadenie.

Vyhlásenie podľa ministerstva priemyslu Kanady (Ic)

Toto zariadenie spĺňa smernice RSS-210 ministerstva priemyslu Kanady (IC). Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;

2) toto zariadenie musí zvládnuť akékoľvek rušenie vrátene rušenia,

ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

dÔLeŽITÁ POZNÁMKA:

Vyhlásenie o vystavení žiareniu podľa Ic

Toto zariadenie spĺňa požiadavky expozičných limitov stanovené IC pre nekontrolované prostredie. Používatelia musia dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny, aby sa zaistila zhoda s predpismi o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu. Aby ste zachovali zhodu s požiadavkami IC týkajúcimi sa vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, dodržiavajte prevádzkové pokyny uvedené v tejto príručke.

(36)

34

INFORMÁcIe

VYUŽÍVA KANÁLY 1 – 13 BE AT CY CZ IT IE SK PT SE PL SI ES EE GR HU DK LV LT LU MT NL RO NO CH BG TR DE FR FI GB IS LI NA POUŽÍVANIE V:

Obmedzené použitie v niektorých krajinách Zariadenie triedy 2 Informácie o likvidácii tohto výrobku nájdete na adrese

http://environmental.belkin.com http://www.belkin.com/doc/ EU DECLARATION OF CONFORMITY

ýesky

[Czech] [Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [dalšími pĜíslušnými ustanoveními smF7D1102] je ve shodČČrnice 1999/5/ES. se základními požadavky a Dansk

[Danish] Undertegnede væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.[Belkin Ltd] erklærer herved, at følgende udstyr [F7D1102] overholder de Deutsch

[German] Hiermit erklärt grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F7D1102] in Übereinstimmung mit den 1999/5/EG befindet.

Eesti

[Estonian] Käesolevaga kinnitab põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. [Belkin Ltd] seadme [F7D1102] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ English Hereby, [Belkin Ltd], declares that this product [F7D1102] is in compliance with the essential

requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español

[Spanish] Por medio de la presente esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [Belkin Ltd] declara que el [F7D1102] cumple con los requisitos ǼȜȜȘȞȚțȒ

[Greek] ȂǼ ȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹȅȊȈǿȍǻǼǿȈ ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȉǿȈ ȁȅǿȆǼȈ ȈȋǼȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ ȉǾȈ ȅǻǾīǿǹȈ [Belkin Ltd] ǻǾȁȍȃǼǿ ȅȉǿ [F7D1102] ȈȊȂȂȅȇĭȍȃǼȉǹǿ ȆȇȅȈ ȉǿȈ 1999/5/ǼȀ. Français

[French] Par la présente essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.[Belkin Ltd] déclare que l'appareil [F7D1102] est conforme aux exigences Italiano

[Italian] Con la presente alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.[Belkin Ltd] dichiara che questo [F7D1102] è conforme ai requisiti essenziali ed Latviski

[Latvian] Ar šo bnjtiskaj[Belkin Ltd Belkin Ltd ] Ɨm prasƯbƗm un citiem ar to saistdeklarƝ, ka [F7D1102] / iekƗrtas tips]Ưtajiem noteikumiem. atbilst DirektƯvas 1999/5/EK Lietuviǐ

[Lithuanian] Šiuo Direktyvos nuostatas. [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F7D1102] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Nederlands

[Dutch]

Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F7D1102] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti

[Maltese] Hawnhekk, provvedimenti o[Belkin Ltd]ƫrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. , jiddikjara li dan [F7D1102] jikkonforma mal-ƫtiƥijiet essenzjali u ma Magyar

[Hungarian] Alulírott, követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.[Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F7D1102] megfelel a vonatkozó alapvetõ Polski

[Polish] Niniejszym pozostaáymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. [Belkin Ltd] oĞwiadcza, Īe [F7D1102] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz Português

[Portuguese] [Belkin Ltd]disposições da Directiva 1999/5/CE. declara que este [F7D1102] está conforme com os requisitos essenciais e outras Slovensko

[Slovenian] [I Belkin Ltd] doloþili direktive 1999/5/ES. izjavlja, da je ta [F7D1102] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi Slovensky [Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F7D1102] spĎĖa základné požiadavky a všetky príslušné

[Slovak] ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi

[Finnish] [Belkin Ltd]vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. vakuuttaa täten että [F7D1102] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten Svenska

[Swedish] Härmed intygar egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.Belkin Ltd] att denna [F7D1102] står I överensstämmelse med de väsentliga Íslenska

[Icelandic] Hér með lýsir sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.[Belkin Ltd] yfir því að [F7D1102] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, Norsk

(37)

35

INFORMÁcIe

dvojročná obmedzená záruka spoločnosti

Belkin International, Inc., na produkt

Rozsah záruky

Spoločnosť Belkin International, Inc. („Belkin“) zaručuje kupujúcemu tohto výrobku bezchybnosť výrobku týkajúcu sa jeho dizajnu, zhotovenia, materiálu i konečného spracovania.

doba trvania záruky

Spoločnosť Belkin poskytuje na svoje výrobky dvojročnú záruku.

Riešenie porúch

Záruka na výrob‏ok

Spoločnosť Belkin opraví alebo nahradí (podľa potreby) každý chybný výrobok zdarma (okrem nákladov na doručenie výrobku). Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo ukončiť výrobu akéhokoľvek výrobku bez predchádzajúceho oznámenia a zriecť sa akejkoľvek záruky na opravu alebo výmenu takýchto výrobkov. V prípade, že spoločnosť Belkin nie je schopná produkt opraviť ani nahradiť (napr. z dôvodu ukončenia výroby), ponúkne spoločnosť Belkin vrátenie peňazí alebo kredit na zakúpenie iného produktu z webových stránok Belkin.com vo výške nákupnej ceny produktu uvedenej na originálnom doklade o kúpe zníženú o prirodzené používanie.

Obmedzenie záruky

Všetky uvedené záruky sú neplatné, ak nebude spoločnosti Belkin na jej žiadosť poskytnutý výrobok Belkin na prehliadku (na náklady kupujúceho) alebo ak spoločnosť Belkin zistí, že výrobok Belkin bol nesprávne nainštalovaný, akokoľvek upravený alebo sa s ním manipulovalo nepovoleným spôsobom. Záruka spoločnosti Belkin sa nevzťahuje na neočakávané prírodné udalosti, napríklad na záplavy, zemetrasenie, úder blesku, vojnu, vandalizmus, krádeže, opotrebovanie v dôsledku bežného používania, eróziu, znehodnotenie, zastaranie, zneužitie, poškodenie z dôvodu nízkonapäťových porúch (t. j. dočasných poklesov napätia), ani na použitie neautorizovaných programov a vykonanie úprav a zmien systému zariadenia.

(38)

36

INFORMÁcIe

Servis

Ak chcete požiadať o servis výrobku spoločnosti Belkin, postupujte takto:

1. Do 15 dní od výskytu poruchy kontaktujte oddelenie technickej podpory Belkin na čísle uvedenom na strane 31. Pripravte si nasledujúce informácie: a. Sériové číslo výrobku Belkin.

b. Miesto zakúpenia výrobku. c. Dátum zakúpenia výrobku.

d. Kópiu originálneho dokladu o zakúpení.

2. Pracovník oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Belkin vám poskytne informácie o zaslaní dokladu a výrobku spoločnosti Belkin i o ďalšom postupe pri uplatnení záručného nároku.

Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo skontrolovať poškodený výrobok. Všetky náklady na doručenie výrobku spoločnosti Belkin na prehliadku bude hradiť výhradne kupujúci. Ak spoločnosť Belkin na základe vlastného uváženia rozhodne, že by bolo nepraktické zasielať poškodený výrobok, môže spoločnosť Belkin určiť (opäť na základe vlastného uváženia) servisné stredisko, ktoré vykoná prehliadku a stanoví predbežnú cenu za opravu tohto výrobku. Prípadné náklady na doručenie výrobku do takéhoto servisného strediska a naspäť kupujúcemu a stanovenie predbežnej ceny bude hradiť výhradne kupujúci. Poškodený výrobok musí byť k dispozícii na prehliadku až do konečného vyriešenia záručného nároku. Pri každom uplatnení záručných nárokov si spoločnosť Belkin vyhradzuje právo využiť krytie akýchkoľvek existujúcich poistných zmlúv, ktoré môže mať žiadateľ uplatňujúci si záručné nároky uzatvorené.

(39)

37

INFORMÁcIe

Zákonné požiadavky a ich súlad so zárukou

TÁTO ZÁRUKA OBSAHUJE VYHLÁSENIE O VÝHRADNEJ ZÁRUKE OD SPOLOČNOSTI BELKIN. SPOLOČNOSŤ BELKIN NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI (AK TO NIE JE POŽADOVANÉ ZÁKONOM) IMPLICITNÉ, VRÁTANE IMPLICITNEJ ZÁRUKY ANI ZÁRUKY NA STAV KVALITY, ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AK TAKÉ ZÁRUKY EXISTUJÚ, SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY. V niektorých krajinách zákon neumožňuje časové

obmedzenie platnosti predpokladaných záruk a v tomto prípade sa na vás uvedené obmedzenia nevzťahujú. SPOLOČNOSŤ BELKIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE

ZODPOVEDNÁ ZA NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, PRIAME I NEPRIAME, NÁSLEDNÉ I VIACNÁSOBNÉ STRATY, VRÁTANE (AVŠAK NIE VÝLUČNE) STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATY ZISKU, STRATY MOŽNOSTI POSKYTOVAŤ SLUŽBY ALEBO POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK VÝROBKU SPOLOČNOSTI BELKIN, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT UPOZORNENÁ. Táto záruka vám poskytuje špecifické práva, pričom môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých krajín. Niektoré krajiny neumožňujú obmedzenia ani výnimky z náhodných, následných alebo iných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

(40)

© 2010 Belkin International, Inc. Všetky práva vyhradené. Všetky obchodné názvy sú registrovanými ochrannými známkami uvedených výrobcov. Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách. 8820aa00561_F7D1102

Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Veľká Británia Belkin Iberia

C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2 28108, Alcobendas, Madrid Španielsko Belkin SAS 130 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt Francúzsko

Belkin Italy & Greece Via Carducci, 7 Miláno 20123 Taliansko Belkin GmbH Hanebergstrasse 2 80637 Mníchov Nemecko Belkin B.V. Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk Holandsko

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :