XXXIV. DERČEVI DNEVI

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

UNIVERZA V LJUBLJANI

MEDICINSKA FAKULTETA

Katedra za pediatrijo

XXXIV. DER

Č

EVI DNEVI

PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE IZ PEDIATRIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

PEDIATRI

Č

NA REVMATOLOGIJA IN ALERGOLOGIJA

PEDIATRI

Č

NA OFTALMOLOGIJA

PEDIATRI

Č

NA OSKRBA NA PRIMARNI RAVNI

CEPLJENJA

Cankarjev dom kulturni in konferenčni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Linhartova dvorana, Kosovelova dvorana 3. in 4. junij 2016

(2)

UNIVERZA V LJUBLJANI

MEDICINSKA FAKULTETA

Katedra za pediatrijo

XXXIV. DERČEVI DNEVI

PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE IZ PEDIATRIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Cankarjev dom kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana Linhartova dvorana, Kosovelova dvorana

3. in 4. junij 2016

Strokovni odbor posveta:

Predsednik: Tadej Battelino

Člani in članice: Tadej Avčin Jernej Brecelj Ajda Cimperman Matjaž Homan Janez Jazbec Ana Kotnik Pirš Primož Kotnik David Neubauer Gregor Novljan Rok Orel

Darja Paro Panjan Maja Pavčnik Vladan Rajić

Zvonka Rener Primec Branka Stirn Kranjc Nataša Toplak Marinka Purkart Anita Štih

Organizacijski odbor:

Branka Kenda (predsednica) Tadej Battelino

Klemen Dovč Mihaela Jurčec Alenka Lipovec Jasna Šuput Omladič Orjana Velikonja Mojca Zajc Avramovič

(3)

PETEK, 3. junij 2016

(Linhartova dvorana)

09.00 Nagovor

D. Šuput, dekan Medicinske fakultete v Ljubljani T. Battelino, predstojnik Katedre za pediatrijo SISTEMSKI VASKULITISI

Organizator teme: T. Avčin SKLOP 1

Moderatorja: N. Toplak, G. Markelj 09.10 Š. Blazina

Henoch-Schoenleinova purpura in ostali levkocitoklastični vaskulitisi pri otrocih 09.30 M. Pokorn

Kawasakijeva bolezen: zgodnja prepoznava, diferencialna diagnoza in novosti pri zdravljenju NEŽELENI UČINKI IMUNOSUPRESIJSKIH IN BIOLOŠKIH ZDRAVIL

SKLOP 2

Moderatorja: T. Avčin, A. Koren Jeverica 09.50 A. Koren Jeverica

Neželeni učinki imunosupresijskih zdravil 10.10 N. Toplak

Cepljenje pri otrocih, ki prejemajo imunosupresijska in biološka zdravila

10.30 Odmor s kavo

11.00 Vabljeno predavanje

Prof. dr. Joost Swart (Utrecht, Nizozemska)

Adverse effects of biologic therapy: lessons learned from a large international registry of children with rheumatic diseases

11.45 Razprava

12.00 Tavčarjevo predavanje

M. Košnik (Klinika Golnik) Kam gre alergičen otrok? 12.30 Satelitski simpozij: ABBVIE

T. Avčin

Juvenilni idiopatski artritis: zgodnja prepoznava in diferencialna diagnoza 13.00 T. Avčin, N. Toplak, Š. Blazina, G. Markelj

Praktična delavnica: Pregled otroka z artritisom (konferenčna dvorana E1) (potrebna predhodna prijava udeležencev, omejitev 40 udeležencev)

(4)

PEDIATRIČNA OFTALMOLOGIJA

Organizatorica teme: B. Stirn Kranjc

SKLOP 3

Moderatorica: B. Stirn Kranjc 15.00 Uvodno vabljeno predavanje

Prof. dr. Birgit Lorenz (Head and Chairman, Dept. of Ophthalmology Justus-Liebig University Giessen and University Hospital Giessen and Marburg GmbH, Giessen Campus, Nemčija)

Insights from 40 years molecular genetics in pediatric ophthalmology 15.40 B. Stirn Kranjc

Ali otrok vidi? 16.00 Š. Markelj

Preiskave pri presejanjih in zdravljenje 16.20 Razprava

16.30 Odmor s kavo

SKLOP 4

Moderatorica: M. Tekavčič Pompe 16.50 M. Tekavčič Pompe Levkokorija 17.10 M. Jarc Vidmar Strabizem in ambliopija 17.30 Razprava 18.00 Zaključek

(5)

PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE (Kosovelova dvorana)

09.00 Nagovor

D. Šuput, dekan Medicinske fakultete v Ljubljani

T. Battelino, predstojnik Katedre za pediatrijo (Linhartova dvorana)

SODOBNA PEDIATRI

Č

NA ZDRAVSTVENA NEGA

Organizatorici tem: M. Purkart, A. Štih

KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI SKLOP 1

Moderatorici: Z. Kramar, M. Oštir 09.10 Z. Kramar

Kakovost v pediatrični zdravstveni negi 09.30 M. Oštir

Atravmatska obravnava otroka in mladostnika v zdravstvenih ustanovah 09.50 A. Smajlović

Priprava otroka na endoskopijo 10.05 P. Lešnik Musek

Otrokovo razumevanje in doživljanje obravnav v zdravstvenih ustanovah v različnih starostnih obdobjih

10.25 Razprava 10.30 Odmor s kavo

KRONIČNA BOLEZEN PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU SKLOP 2

Moderatorici: J. Kolenc, I. Kučinič 11.00 J. Kolenc

Multipla skleroza pri mladostniku – priprava na življenje doma

11.20 V. Krkoč, Ž. Marušič

Psihosocialne značilnosti mladostnikov z multiplo sklerozo in njihovo sodelovanje pri zdravljenju

11.40 Razprava 11:50 I. Kučinič

Aplikacija bioloških in ostalih parenteralnih zdravil pri imunološko revmatoloških bolnikih: zdravstveno vzgojno delo za varno aplikacijo v domačem okolju

12.10 M. Sever

(6)

12.30 Razprava

KRONIČNA BOLEZEN PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU SKLOP 3

Moderatorici: A. Gianini, K. Korenin 12.40 A. Gianini

Pomen neprekinjene edukacije za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove družine

13.00 K. Korenin

Intravenozna terapija na domu pri pacientih s cistično fibrozo 13.20 Razprava

13.30

Odmor za kosilo- topli prigrizek

SODOBNA ZDRAVSTVENA NEGA SKLOP 4

Moderatorici: M. Oštir, A. Karabegović 15.30 M. Koren Golja

Otrok s sindromom kratkega črevesja - priprava otroka in staršev na odpust 15.50 M. Oštir

Priprava otroka s kronično dihalno odpovedjo na odpust v domače okolje 16.10 Razprava

16.20 Odmor s kavo

16.50 M. Bürger Lazar

Predstavitev knjižice za starše – zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenimi posegi 17.00 M. Jezeraškić, A. Karabegović

Novorojenčkom in staršem na pot – predstavitev vsebin, ki pripomorejo h kakovosti življenja v domačem okolju

17.20 Razprava 17.30 Zaključek

(7)

SOBOTA, 4. junij 2016

(Linhartova dvorana)

PEDIATRIČNA OSKRBA NA PRIMARNI RAVNI

Organizatorica teme: A. Cimperman

SKLOP 5

Moderatorji: A. Cimperman, M. Bigec, M. Semič Maršič 09.00 M. Seher Zupančič, P. Truden Dobrin

Primarna pediatrična oskrba in zdravje otrok 09.45 Razprava

10.00 N. Zavrl, B. Šušteršič, B. Dobnik Renko

Obravnava otrok z motnjo v razvoju s filmi s prikazom dela 10.45 Razprava

11.00 Odmor s kavo

CEPLJENJA

Organizatorica teme: M. Troha

SKLOP 6

Moderatorici: J. Schweiger Nemanič, M. Cajnkar Kac

11.30 M. Troha, J. Schweiger Nemanič, M. Cajnkar Kac, J. Mugoša

Cepljenje proti HPV – slovenske izkušnje 11.50 Razprava

12.00 Satelitski simpozij: PFIZER

Prof. dr. Michael Kunze (Wien, Avstrija)

Vaccination against tick-borne encephalitis: Austrian experience Prof. dr. Franc Strle

Klopni meningoencefalitis v Sloveniji 13.00 Razprava

13.30 Zaključek srečanja

Podiplomsko izobraževanje iz pediatrije je namenjeno pediatrom, specialistom šolske medicine, splošnim in družinskim zdravnikom, medicinskim sestram ter vsem drugim, ki delajo na področju otroškega in mladinskega zdravstva. Udeležba za zdravnike se pri Zdravniški zbornici šteje za podaljšanje licence, za medicinske sestre pa pri Zbornici-Zvezi.

(8)

Kotizacija

Za udeležence (upokojeni zdravniki so vabljeni brez kotizacije) kotizacija vključuje vstop na predavanja, ob odmorih kavo, sok, topel prigrizek, sprejem v preddverju (P2) Cankarjevega doma ter pisno gradivo. Za oba dneva znaša 240 EUR, enodnevna kotizacija je 200 EUR.

Vplačila sprejemamo po izstavitvi računa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Ljubljana. Številka transakcijskega računa: 01100-6030708380, sklic na št.: 250 - 314 Prijavnico z vsemi točnimi podatki pošljite na Pediatrično kliniko (Branka Kenda), Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije so na voljo pri Branki Kenda, tel.: 01/522 9226 E-mail: branka.kenda@mf.uni-lj.si

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :