Externý prenosný. My Passport. for Mac Prenosný pevný disk Príručka používateľa. Príručka používateľa My Passport for Mac

42 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

My Passport

®

for Mac

®

Prenosný pevný disk

Príru

č

ka používate

ľ

a

(2)

Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese http://support.wdc.com. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel spoločnosti WD®.

Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto obdobie 30 dní začína dňom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná báza je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať váš výrobok na internetovej stránke

http://register.wdc.com.

Využitie podpory on-line

Navštívte internetovú stránku podpory produktu na adrese http://support.wdc.com a vyberte si z týchto tém:

Downloads (Preberania) – prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj

výrobok WD.

Registration (Registrácia) – zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie

a špeciálne ponuky.

Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) – získajte záruku, výmenu produktu

(RMA), stav RMA a informácie o obnove dát.

Knowledge Base (Znalostná báza) – vyhľadávajte na základe kľúčového slova,

výrazu alebo čísla odpovede.

Installation (Inštalácia) – získajte on-line pomoc pre inštaláciu výrobku alebo softvéru WD. • WD Community (Komunita spoločnosti WD) – zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými

používateľmi.

Kontaktovanie technickej podpory spolo

č

nosti WD

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku WD, hardvéru systému a verziu programového vybavenia systému.

Severná Amerika Ázia, Tichomorská oblasť

Angličtina 800.ASK.4WDC Austrália 1 800 42 9861

(3)

Obsah

Servis a technická podpora spoločnosti WD. . . ii

Využitie podpory on-line . . . ii

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD . . . ii

1

O vašom disku WD . . . 1

Funkcie . . . 1

Obsah súpravy . . . 2

Voliteľné príslušenstvo . . . 2

Kompatibilita s operačnými systémami. . . 3

Formátovanie disku. . . 3

Fyzický popis . . . 3

Svetelné indikátory LED napájania/aktivity. . . 3

Rozhranie USB 3.0. . . 4

Registrácia disku. . . 4

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom . . . 4

2

Pripojenie zariadenia a spustenie . . . 5

Pripojenie disku. . . 5

Zvýšenie výkonu s pomôckou WD + TURBO . . . 8

Inštalácia softvéru WD Security . . . 10

Inštalácia softvéru WD Drive Utilities . . . 11

3

Uzamknutie a odomknutie disku . . . 13

Ochrana disku heslom . . . 13

Odomknutie disku . . . 14

Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Security alebo WD Drive Utilities. . . 15

Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Drive Unlock Utility . . . 16

Zmena hesla . . . 17

Vypnutie uzamykania disku . . . 18

4

Správa a prispôsobenie disku . . . 19

Kontrola prevádzkového stavu disku . . . 20

Nastavenia časovača uspania disku. . . 21

Vymazanie disku. . . 22

Používanie funkcie vymazania disku . . . 23

Používanie pomôcky WD Drive Unlock . . . 24

Registrácia disku. . . 26

Bezpečné odpojenie disku . . . 27

Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku . . . 27

5

Používanie disku s opera

č

ným systémom Windows . . . 28

Preformátovanie disku . . . 28

Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku . . . 28

6

Odstra

ň

ovanie porúch . . . 29

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku . . . 29

(4)

A

Informácie o zhode a záruke . . . 31

Súlad s predpismi . . . 31

Informácie FCC Trieda B . . . 31

Súlad s ICES/NMB-003 . . . 31

Súlad s bezpečnostnými predpismi . . . 31

Súlad s predpismi CE pre Európu . . . 31

GS Mark (iba Nemecko) . . . 32

Poznámka KC (iba Kórejská republika) . . . 32

Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) . . . 32

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu) . . . 32

Zabezpečenie servisu. . . 32

Obmedzená záruka . . . 33

Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland) . . . 33

Zabezpečenie servisu. . . 34

Záruka . . . 34

GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia) . . . 35

(5)

O vašom disku WD

Vitajte na vašom prenosnom externom pevnom disku My Passport®

for

Mac®,

elegantnom veľkokapacitnom pamäťovom riešení pre všetky kapitoly vášho digitálneho života.

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Funkcie

Obsah súpravy

Voliteľné príslušenstvo

Kompatibilita s operačnými systémami Formátovanie disku

Fyzický popis Registrácia disku

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Funkcie

Hlavné funkcie disku My Passport for Mac zahŕňajú:

Vysoká kapacita, drobný vzhľad – Disk My Passport for Mac ponúka vysokú kapacitu v drobnom kryte a je ideálnym spoločníkom profesionálnych grafikov, študentov alebo cestovateľov.

Mimoriadne vysoká prenosová rýchlosť – Disk My Passport pripojený k rozhraniu USB 3.0 umožňuje neuveriteľne rýchle otvorenie a uloženie súborov. Až trojnásobne znižuje čas prenosu v porovnaní s prenosom cez rozhranie USB 2.0.*

*Výkon môže závisieť od hardvérovej a systémovej konfigurácie.

Kompatibilita s rozhraniami USB 3.0 a USB 2.0 – Jeden disk vám prinesie kompatibilitu so zariadeniami s rozhraním USB 2.0 dnes a mimoriadnu rýchlosť s rozhraním USB 3.0, keď budete pripravení vykročiť do ďalšej generácie.

WD Security™ – Bezpečnostný nástroj WD vám umožňuje nastaviť na disku funkciu

zabezpečenia pomocou hesla a hardvérového šifrovania, ktoré vám pomôžu ochrániť súbory pred neoprávneným použitím alebo prístupom.

WD Drive Utilities™ – Zaregistrujte si disk, nastavte časovač uspania disku, spustite

diagnostiku a využite ďalšie funkcie softvéru WD Drive Utilities.

Naformátovaný pre počítač Mac – Je naformátovaný v systéme HFS+, takže priamo po vybalení je pripravený na použitie s vaším počítačom MacBook alebo MacBook Air.

Je možné ho preformátovať pre systém Windows.

(6)

Kompatibilný s programom Apple® Time Machine® – Zálohujte si súbory s pomocou

programu Apple Time Machine.

Kvalita WD vnútri i vonku – Vieme, že vaše údaje sú pre vás dôležité. Vnútorné súčasti disku preto spĺňajú naše náročné požiadavky na trvanlivosť, odolnosť proti otrasom a dlhodobú spoľahlivosť. Disk je chránený trvanlivým obalom, ktorý je štýlový a zároveň bezpečný.

Obsah súpravy

Tak ako to zobrazuje Obrázok 1, vaša súprava prenosného pevného disku My Passport pre počítač Mac obsahuje nasledovné súčasti:

• Prenosný pevný disk My Passport pre počítač Mac

• Kábel rozhrania USB 3.0

• Sprievodca rýchlou inštaláciou

• Softvér WD Security a WD Drive Utilities (na disku)

Volite

ľ

né príslušenstvo

Pre informácie o náhradných alebo ďalších kábloch USB a voliteľnom príslušenstve pre výrobky spoločnosti WD navštívte stránku:

Dôležitá informácia:

Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej internetovej stránke na adrese www.westerndigital.com. Najnovšie informácie o softvéri, firmvéri a dokumentáciu k výrobkom nájdete na internetovej stránke

http://support.wdc.com/downloads.

Obrázok 1. Obsah súpravy disku My Passport pre počítač Mac

USA http://www.shopwd.comalebohttp://www.wdstore.com

My Passport for Mac Prenosný pevný disk

Sprievodca rýchlou inštaláciou Kábel rozhrania USB 3.0

(7)

Kompatibilita s opera

č

nými systémami

Disk My Passport pre počítač Mac a softvér WD Security a WD Drive Utilities sú kompatibilné s nasledujúcimi operačnými systémami:

Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti na hardvérovej konfigurácii a operačnom systéme. Aby bol dosiahnutý čo najvyšší výkon a spoľahlivosť, nainštalujte si najnovšie aktualizácie a servisný balík (SP). Na počítači Mac prejdite do ponuky Apple a zvoľte položku

Software Update (Aktualizácia softvéru). Na počítači s operačným systémom Windows prejdite na ponuku Start (Štart) a zvoľte položku Windows Update.

Formátovanie disku

Váš disk My Passport pre počítač Mac je formátovaný ako jedna partícia systému HFS+J, aby bol kompatibilný s operačnými systémami Mac OS X. Ak si želáte používať tento disk s operačným systémom Windows, pozrite si oddiely „Preformátovanie disku“ na strane 28 a „Odstraňovanie porúch“ na strane 29.

Fyzický popis

Tak ako to zobrazuje Obrázok 2, na disku My Passport pre počítač Mac sa nachádzajú:

• Svetelný indikátor LED napájania/aktivity

• Port rozhrania USB 3.0

Svetelné indikátory LED napájania/aktivity

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity znázorňuje stav napájania disku nasledovne:

Mac® OS X® Windows® • Leopard® • Snow Leopard™ • Lion • Mountain Lion • Windows XP • Windows Vista® • Windows 7

Obrázok 2. Disk My Passport for Mac

Zobrazenie svetelného indikátora LED Stav napájania/aktivity Stále zapnuté Nečinný

Bliká rýchlo, približne 3-krát za sekundu Aktivita

Port rozhrania USB 3.0 Svetelné indikátory

(8)

Rozhranie USB 3.0

Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0 podporuje prenosové rýchlosti až do 5 Gb/s. Rozhranie štandardu USB 3.0 je spätne kompatibilné s rozhraním štandardu USB 2.0 a USB 1.1. Pripojenie k portu USB 2.0 alebo USB 1.1 prenáša dáta rýchlosťou portu:

• USB 2.0 – až 480 Mb/s

• USB 1.1 – až 12 Mb/s

Registrácia disku

Vždy si zaregistrujte váš disk My Passport, aby ste získali najnovšie aktualizácie

a špeciálne ponuky. Disk My Passport môžete zaregistrovať pomocou softvéru WD Drive Utilities, ako je to opísané v oddiele „Registrácia disku“ na strane 26. Zaregistrovať sa môžete tiež na stránke http://register.wdc.com.

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Výrobky W sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybaľovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Disky by sa mohli pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo vibráciách poškodiť. Pri vybaľovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

• Nedovoľte, aby disk spadol, ani ho nevystavujte nárazom.

(9)

Pripojenie zariadenia a spustenie

Táto kapitola obsahuje pokyny na pripojenie vášho disku k počítaču a na nainštalovanie softvéru WD. Obsahuje nasledovné témy:

Pripojenie disku

Zvýšenie výkonu s pomôckou WD + TURBO Inštalácia softvéru WD Security

Inštalácia softvéru WD Drive Utilities

Pripojenie disku

Postup pripojenia disku My Passport k počítaču s operačným systémom Mac:

1. Zapnite počítač.

2. Pripojte disk My Passport tak, ako to zobrazuje Obrázok 3.

(10)

3. Uistite sa, že sa disk My Passport zobrazí v ponuke DEVICES (ZARIADENIA) v oblasti postranného panela programu Finder:

Poznámka: Ak je v dialógovom okne Preferences (Predvoľby) programu Finder zaškrtnuté políčko External disks (Externé disky), na ploche sa zobrazí ikona disku My Passport:

4. Keď prvýkrát pripojíte váš disk My Passport k počítaču, zobrazí sa správa, ktorá sa vás opýta, či chcete disk použiť na zálohovanie s programom Time Machine:

Poznámka: V súčasnosti sa zaškrtávacie políčko Encrypt Backup Disk (Šifrovať záložný disk) zobrazí iba na počítačoch s operačným systémom Lion alebo Mountain Lion.

V závislosti na vašom operačnom systéme:

• v systéme Leopard alebo Snow Leopard pokračujte na krok 5.

• v systéme Lion alebo Mountain Lion prejdite na krok 6.

V systéme Leopard a Snow Leopard

V systéme Lion a Mountain Lion

(11)

5. V systéme Leopard a Snow Leopard:

6. V systéme Lion alebo Mountain Lion:

a. Ak chcete použiť na zabezpečenie záložných súborov heslo, označte políčko

Encrypt Backup Disk (Šifrovať záložný disk).

b. Kliknite na možnosťUse as Backup Disk (Použiť ako zálohovací disk).

c. Ak ste vybrali zaškrtávacie políčko Encrypt Backup Disk (Šifrovať zálohovací disk) v kroku a, vpíšte heslo zálohovania, ktoré sa zobrazí:

d. Kliknite na možnosťEncrypt Disk (Šifrovať disk).

7. Ikona disku My Passport sa zobrazí takto:

8. Váš disk My Passport je teraz pripravený na použitie ako externé úložné zariadenie.

Nainštalovaním pomôcky WD +TURBO, nachádzajúcej sa na disku, môžete zlepšiť

jeho výkon.

AK si... želáte používať disk so

softvérom Time Machine, POTOM kliknite na...

NIE stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť) a prejdite na krok 8 na strane 7.

ÁNO vyberte možnosťUse as Backup Disk (Použiť ako zálohovací disk) a prejdite na krok 7 na strane 7.

AK si... želáte používať disk so

softvérom Time Machine, POTOM...

NIE kliknite na možnosťDon’t Use (Nepoužívať) a prejdite na krok 8 na strane 7.

(12)

Zvýšenie výkonu s pomôckou WD + TURBO

Pomôcka WD +TURBO je umiestnená na disku My Passport. Môžete ju nainštalovať,

aby sa zlepšil zlepšiť výkon vášho disku na počítači Mac. Pre inštaláciu pomôcky WD +TURBO:

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na súbor .dmg file na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

2. Dvakrát kliknite na zložku Extras (Doplnky) na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

(13)

4. Na obrazovke inštalátora ovládača pomôcky WD +TURBO kliknite na tlačidlo Install

(Nainštalovať):

5. Prečítajte si licenčnú dohodu a pokračujte kliknutím na tlačidlo Accept (Prijať).

6. Správa vám oznámi, že inštalácia ovládačov vyžaduje pred ich aktivovaním reštart počítača:

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Yes (Áno).

7. Do políčka Password (Heslo) zadajte heslo, ktoré obvykle používate na prístup k počítaču a kliknite na tlačidlo OK:

8. Po skončení inštalácie kliknite na tlačidlo Yes (Áno), aby ste reštartovali počítač:

9. Po reštarte počítača bude ikona disku My Passport vyzerať nasledovne

Váš disk My Passport je teraz pripravený na použitie ako externé úložné zariadenie so zvýšeným výkonom. Výkon disku môžete ďalej zvýšiť nainštalovaním softvéru WD Security a WD Drive Utilities, ktorý sa taktiež nachádza na disku.

(14)

Inštalácia softvéru WD Security

Postup nainštalovania softvéru WD Security:

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na súbor .dmg file na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

2. Pretiahnite aplikáciu WD Security do kópie zložky aplikácií na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

(15)

4. Prečítajte si licenčnú dohodu a pokračujte kliknutím na tlačidlo Accept (Prijať), aby ste pokračovali k zobrazeniu obrazovky softvéru WD Security:

5. Pozrite oddiel „Uzamknutie a odomknutie disku“ na strane 13.

Inštalácia softvéru WD Drive Utilities

Postup nainštalovania softvéru WD Drive Utilities:

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na súbor .dmg file na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

(16)

2. Pretiahnite aplikáciu WD Security do kópie zložky aplikácií na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

3. V kópií zložky aplikácií dvakrát kliknite na aplikáciu WD Drive Utilities.

4. Prečítajte si licenčnú dohodu a pokračujte kliknutím na tlačidlo Accept (Prijať), aby ste pokračovali k zobrazeniu obrazovky softvéru WD Drive Utilities:

(17)

Uzamknutie a odomknutie disku

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Ochrana disku heslom Odomknutie disku Zmena hesla

Vypnutie uzamykania disku

Ochrana disku heslom

Mali by ste chrániť svoj disk heslom, ak sa obávate, že niekto iný získa prístup k disku a nechcete, aby mal možnosť prezerať si vaše dáta.

Aplikáciu WD Security použite na:

• vytvorenie hesla;

• zmenu hesla;

• odstránenie požiadavky zadať heslo.

Navytvorenie hesla a znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť) > Applications (Aplikácie) > WD Security, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Security, dialóg nastavenia zabezpečenia:

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, pre ktorý si želáte vytvoriť heslo.

3. Napíšte vaše heslo do políčka Choose a password (Zvoľte heslo), s použitím až 25 znakov.

4. Znovu napíšte vaše heslo do políčka Verify password (Overiť heslo).

UPOZORNENIE! Aplikácia WD Security používa vaše heslo na elektronické uzamknutie a odomknutie vášho disku. Ak heslo zabudnete, nebudete mať možnosť pristupovať k dátam, ktoré sú na disku, alebo zapisovať nové dáta. Pred ďalším použitím budete musieť disk vymazať.

(18)

5. Napíšte pomôcku, ktorá vám napomôže zapamätať si heslo do políčka

Password hint (Pomôcka k heslu).

6. Zaškrtnite zaškrtávacie políčko Enable auto unlock for user: (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), ak si želáte, aby si aplikácia WD Security zapamätala vaše heslo pre vybraný disk na tomto počítači.

Dôležitá informácia:

Ak zaškrtnete zaškrtávacie políčko Enable auto unlock for user: (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), po prvý krát, keď reštartujete počítač alebo odpojíte a znovu pripojíte disk po vytvorení hesla, váš operačný systém si vyžiada povolenie pre prístup k vášmu heslu pre softvér WD Security:

Kliknite na možnosťAlways Allow (Vždy povoliť), aby ste v budúcnosti tomuto dialógu vyhli.

7. Prečítajte si varovanie o možnosti straty dát, ak heslo zabudnete.

8. Kliknite na zaškrtávacie políčko I understand (Rozumiem), pre potvrdenie, že rozumiete riziku.

9. Kliknite na možnosťSave Security Settings (Uložiť bezpečnostné nastavenia) pre uloženie vášho hesla a zapnutie hardvérového kódovania disku.

Odomknutie disku

Potom, ako ste vytvorili heslo na znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na

UPOZORNENIE! Po vytvorení hesla zostáva disk odomknutý, pokým pokračujete v súčasnej relácii. Potom softvér WD Security:

• uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo počítač prejde do režimu spánku;

• vyžiada si od vás zadanie vášho hesla pre odomknutie disku, keď reštartujete počítač alebo znovu pripojíte váš disk, OKREM PRÍPADU, keď ste zaškrtli zaškrtávacie políčko Enable auto unlock for user: (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), keď ste vytvorili vaše heslo.

(19)

V každom prípade softvér WD Security nahradí ikonu disku My Passport na pracovnej ploche ikonou virtuálneho disku CD (VCD) softvéru WD Unlocker:

Virtuálny disk VCD softvéru WD Unlocker obsahuje pomôcku WD Drive Unlock, ktorú môžete používať na odomknutie disku. Na odomknutie disku môžete taktiež používať buď softvér WD Security alebo aplikáciu WD Drive Utilities.

Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Security alebo

WD Drive Utilities

Kedykoľvek, keď vypnete a znovu zapnete váš počítač, alebo odpojíte a znovu pripojíte disk k vášmu počítaču a zapnete buď softvér WD Security alebo aplikáciu WD Drive Utilities, zobrazíte obrazovku odomknutia disku:

Toto sa stane buď:

• automaticky v prípade, ak pripojíte daný uzamknutý disk My Passport k počítaču;

• keď vyberiete uzamknutý disk alebo obrazovku softvéru WD Security, alebo WD Drive Utilities, ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport.

Pre odomknutie disku:

1. Ak sa vám nezobrazuje dialóg odomknutia disku, kliknite buď na:

Go (Spustiť) > Applications (Aplikácie) > WD Security

Go (Spustiť) > Applications (Aplikácie) > WD Drive Utilities

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte pre zobrazenie dialógu odomknutia disku ten, ktorý je uzamknutý.

3. V dialógu odomknutia disku:

a. Napíšte vaše heslo do políčka Password (Heslo). b. Kliknite na možnosťUnlock Drive (Odomknúť disk).

(20)

Odomknutie disku s pomocou softvéru WD Drive Unlock Utility

Kedykoľvek pripojíte váš disk chránený heslom k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér WD Security alebo WD Drive Utilities, môžete použiť pomôcku WD Drive Unlock, aby ste jej pomocou odomkli disk. Pomôcka Drive Unlock sa nachádza na virtuálnom disku CD (VCD), ktorý sa zobrazí na vašej pracovnej ploche.

Pre odomknutie disku:

1. Dvakrát kliknite na virtuálny disk CD softvéru WD Unlocker na pracovnej ploche:

2. Dvakrát kliknite na aplikáciu Drive Unlock na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

(21)

Zmena hesla

Prezmenu hesla:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) > WD Security, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Security, dialóg zmeny nastavenia zabezpečenia:

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, pre ktorý si želáte zmeniť heslo.

3. Napíšte vaše heslo do políčka Password (Heslo).

4. Zvoľte možnosťChange password (Zmeniť heslo).

5. Napíšte vaše nové heslo do políčka Choose a password (Zvoľte heslo), s použitím až 25 znakov.

6. Znovu napíšte vaše nové heslo do políčka Verify password (Overiť heslo).

7. Napíšte pomôcku, ktorá vám napomôže zapamätať si nové heslo do políčka

Password hint (Pomôcka k heslu).

8. Zaškrtnite alebo odškrtnite zaškrtávacie políčko Enable auto unlock for user:

(Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), ak si želáte, aby si aplikácia WD Security zapamätala vaše nové heslo pre vybraný disk na tomto počítači.

9. Kliknite na možnosťUpdate Settings (Aktualizovať nastavenia zabezpečenia).

UPOZORNENIE! Po zmene hesla zostáva disk odomknutý, pokým pokračujete v súčasnej relácii. Potom softvér WD Security:

uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo počítač prejde do režimu spánku;

vyžiada si od vás zadanie vášho hesla pre odomknutie disku, keď reštartujete počítač alebo znovu pripojíte váš disk, OKREM PRÍPADU, keď ste zaškrtli zaškrtávacie políčko Enable auto unlock for user: (Zapnúť automatické odomykanie pre používateľa:), keď ste zmenili vaše heslo

(22)

Vypnutie uzamykania disku

Preodstránenie ochrany heslom z vášho disku:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) > WD Security, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Security, dialóg zmeny nastavenia zabezpečenia:

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, pri ktorom si želáte odstrániť ochranu heslom.

3. Napíšte vaše heslo do políčka Password (Heslo).

4. Zvoľte možnosťRemove security (Odstrániť zabezpečenie).

(23)

Správa a prispôsobenie disku

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Kontrola prevádzkového stavu disku Nastavenia časovača uspania disku Vymazanie disku

Registrácia disku

Bezpečné odpojenie disku

Softvér WD Drive Utilities (pozrite Obrázok 4) vám umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať a prispôsobiť nastavenia vášho disku pre najlepší možný výkon:

• Diagnostics (Diagnostika) – vykonajte diagnostiku a kontroly stavu, aby ste sa

presvedčili, že disk funguje správne.

• Sleep Timer (Časovač uspania) – vypnite váš disk počas dlhých období bez

aktivity, aby ste šetrili energiou a predĺžili životnosť disku.

• Drive Erase (Vymazanie disku) – vymažte celý obsah disku, vrátane hesla,

ak je nastavené.

• Registration (Registrácia) – zaregistrujte váš disk, aby ste získali bezplatnú

technickú podporu počas záručnej doby a dozvedeli sa o aktualizáciách softvéru, vylepšeniach výrobkov a možnostiach zliav z cien.

(24)

Na úvodnej obrazovke nastavení disku softvéru WD Drive Utilities:

Kontrola prevádzkového stavu disku

Softvér WD Drive Utilities obsahuje tri vstavané diagnostické nástroje, ktoré vám pomôžu zabezpečiť, aby disk správne fungoval. Spustite nasledovné testy, ak si myslíte, že disk nefunguje správne:

• Stav S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. je funkcia predpovedania zlyhania, ktorá neustále monitoruje kľúčové vnútorné vlastnosti disku. Napríklad zaznamenaný nárast teploty disku, hluku alebo chyby čítania/zapisovania môžu signalizovať, že disku hrozí porucha. S pokročilým systémom varovaní môžete podniknúť preventívne opatrenia, ako napríklad premiestnenie vašich dát na iný disk pred tým, než dôjde k zlyhaniu.

Výsledkom hodnotiacim stav disku je to, že kontrolou stavu S.M.A.R.T. disk môže alebo nemusí prejsť.

• Rýchly test disku

Váš disk My Passport má zabudovanú diagnostickú pomôcku Data Lifeguard, ktorá kontroluje chyby na disku. Rýchla kontrola disku kontroluje hlavné výkonnostné problémy disku.

Výsledkom posúdenia stavu disku pomocou rýchlej kontroly disku je to, že ňou môže alebo nemusí disk prejsť.

• Kompletný test disku

Najrozsiahlejšia diagnostika disku ponúka úplnú kontrolu disku. Systematicky kontrolujte každý sektor, či nie je chybný a podľa potreby označuje sektory ako

AK si želáte... POTOM kliknite na... A pozrite... vykonať bežnú diagnostiku disku

a kontroly stavu, Diagnostics (Diagnostika) čstavu disku“ v nasledujúcej asť „Kontrola prevádzkového kapitole.

určiťčasový interval nečinnosti,

po ktorom sa disk vypne, Sleep Timer (Časovač uspania) „Nastavenia disku“ na strane 21.časovača uspania vymazať disk, aby ste mohli

obnoviť miesto a začať znovu, Drive Erase (Vymazanie disku) „Vymazanie disku“ na strane 22. zaregistrovať disk, aby ste získali

bezplatnú technickú podporu počas záručnej doby a boli informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD,

Registration

(25)

Postup vykonania diagnostiky disku a kontroly stavu:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)> WD Drive Utilities, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Drive Utilities (pozrite Obrázok 4 na strane 19).

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, ktorý si želáte skontrolovať:

3. Kliknite na možnosťDiagnostics (Diagnostika), aby ste zobrazili dialóg diagnostiky:

4. V dialógu diagnostiky kliknite na tlačidlo testu, ktorý si želáte vykonať:

Stav S.M.A.R.T.

Quick Drive Test (Rýchly test disku)

Complete Drive Test (Kompletný test disku)

Nastavenia

č

asova

č

a uspania disku

Časovač uspania disku odpojí napájanie disku po istom čase nečinnosti, aby sa šetrila energia a minimalizovalo dlhodobé opotrebovanie disku.

Nastavenie doby nečinnosti časovača uspania:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) > WD Drive Utilities, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Drive Utilities (pozrite Obrázok 4 na strane 19).

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, pre ktorý si želáte nastaviťčasovač.

(26)

3. Kliknite na možnosťSleep Timer (Časovač uspania), aby ste zobrazili dialóg Sleep Timer (Časovač uspania):

4. V dialógu časovača uspania:

a. Na políčku Sleep Timer (Časovač uspania) zvoľte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej si želáte vypnúť disk.

b. Kliknite na možnosťSet Timer (Nastaviťčasovač).

Vymazanie disku

Poznámka: Vymazanie disku vymaže taktiež softvér spoločnosti WD a všetky jeho podporné súbory, nástroje a súbory používateľských príručiek. Aby ste mohli disk My Passport vrátiť do jeho pôvodného stavu, môžete si tieto súbory prevziať.

Softvér WD Drive Utilities umožňuje vymazanie vášho disku dvomi spôsobmi, v závislosti na tom, či je disk My Passport uzamknutý alebo nie:

UPOZORNENIE! Vymazanie disku natrvalo odstráni všetky dáta z disku. Skôr ako disk vymažete, skontrolujte, či z neho nepotrebujete nejaké dáta.

AK je disk... A vy... POTOM si pozrite...

Neuzamknutý, si želáte vymazať disk, časť „Používanie funkcie

vymazania disku“ v nasledujúcej kapitole.

Uzamknutý, Ste zabudli alebo stratili heslo

(27)

Používanie funkcie vymazania disku

Aby ste vymazali váš disk My Passport, keď disk nie je uzamknutý:

1. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) > WD Drive Utilities, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Drive Utilities (pozrite Obrázok 4 na strane 19).

2. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, ktorý si želáte vymazať.

3. Kliknite na možnosťDrive Erase (Vymazať disk), aby ste zobrazili dialóg Drive Erase (Vymazať disk):

4. V dialógu vymazania disku:

a. Prečítajte si upozornenie týkajúce sa straty dát pri vymazávaní disku. b. Kliknite na zaškrtávacie políčko I understand (Rozumiem), pre potvrdenie,

že rozumiete riziku.

c. Kliknite na možnosťErase Drive (Vymazať disk).

Po dokončení vymazania disku prejdite na internetovú stránku http://support.wdc.com

a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveďč. 7 s informáciami o prevzatí a obnovení softvéru WD a obrazu disku na disku My Passport.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste na ochranu svojho disku použili heslo, budete ho musieť obnovení softvéru spoločnosti WD a obrazu a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite oddiel „Ochrana disku heslom“ na strane 13.)

(28)

Používanie pomôcky WD Drive Unlock

Pre vymazanie vášho disku My Passport, keď je disk uzamknutý a zabudli ste alebo ste stratili heslo:

1. Dvakrát kliknite na virtuálnu ikonu CD softvéru WD Unlocker na pracovnej ploche:

2. Dvakrát kliknite na aplikáciu WD Drive Unlock na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

(29)

4. Piaty neplatný pokus o zadanie hesla vyvolá zobrazenie výzvy o prílišnom počte pokusov pri zadávaní hesla:

5. Kliknite na možnosťErase Drive (Vymazať disk), aby ste zobrazili varovanie o vymazaní všetkých údajov na disku:

6. Prečítajte si varovanie a zaškrtnite zaškrtávacie políčko I understand (Rozumiem), pre potvrdenie, že rozumiete riziku.

(30)

Po dokončení vymazania disku prejdite na internetovú stránku http://support.wdc.com

a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveďč. 7 s informáciami o prevzatí a obnovení softvéru WD a obrazu disku na disku My Passport.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo pre ochranu vášho disku, budete ho musieť po obnovení softvéru spoločnosti WD a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite oddiel „Ochrana disku heslom“ na strane 13.)

Registrácia disku

Softvér WD Drive Utilities využíva pripojenie k internetu na zaregistrovanie disku. Zaregistrovaním vášho disk získate bezplatnú technickú podporu počas záručnej doby a budete informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD.

Pre registráciu disku:

1. Presvedčte sa, že váš počítač je pripojený k sieti Internet.

2. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)> WD Drive Utilities, aby ste zobrazili obrazovku aplikácie WD Drive Utilities (pozrite Obrázok 4 na strane 19).

3. Ak máte k počítaču pripojený viac než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte si ten, ktorý si želáte zaregistrovať:

(31)

Bezpe

č

né odpojenie disku

Pre bezpečné odpojenie disku použite ikonu disku My Passport:

1. Kliknite pravým alebo stredným tlačidlom myši na ikonu softvéru My Passport na pracovnej ploche a vyberte možnosťEject „MY PASSPORT“: (Vysunúť disk „MY PASSPORT“:)

Môžete počuť, ako sa disk vypne.

2. Pred tým, než odpojíte disk zo systému počkajte, kým ikona disku nezmizne z plochy.

Obnova softvéru spolo

č

nosti WD a obrazu disku

Okrem vymazania všetkých údajov na svojom disku My Passport odstráni vymazanie či formátovanie disku taktiež softvér WD Security a WD Drive Utilities a všetky súbory podpory, nástroje a súbory používateľských príručiek.

Ak budete v budúcnosti potrebovať odstrániť a znovu nainštalovať softvér spoločnosti WD na svoj počítač alebo používať disk na inom počítači, do ktorého si budete želať softvér nainštalovať, bude potrebné obnoviť softvér spoločnosti WD a obraz disku My Passport. Ak to chcete urobiť po vymazaní či naformátovaní disku, vyhľadajte v znalostnej báze na adrese http://support.wdc.com odpoveďč. 7.

UPOZORNENIE! Aby ste predišli strate údajov, pred vypnutím disku alebo jeho odpojením, zatvorte všetky aktívne okná a aplikácie.

(32)

Používanie disku s opera

č

ným systémom Windows

Disk My Passport je naformátovaný ako jedna partícia systému HFS+J, aby bol kompatibilný so všetkými operačnými systémami Mac OS X. Aby ste disk mohli používať na počítačoch

so systémom Windows, musíte ho preformátovať ako jednu partíciu systému NTFS.

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Preformátovanie disku

Obnova softvéru spoločnosti WD a obrazu disku

Preformátovanie disku

Informácie o preformátovaní disku určeného pre počítače s operačným systémom Mac nájdete v odpovedi č. 3865 v znalostnej báze na adrese http://support.wdc.com.

Pozrite si oddiel „Odstraňovanie porúch“ na strane 29 pre viac informácií o preformátovaní disku.

Obnova softvéru spolo

č

nosti WD a obrazu disku

Po preformátovaní disku My Passport pre použitie s operačnými systémami Windows prejdite na adresu http://support.wdc.com a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 7 pre informácie o prebratí a obnovení softvéru WD Security a WD Drive Utilities vo verziách pre systém Windows a obrazu disku na váš disk My Passport.

UPOZORNENIE! Preformátovaním disku sa vymaže celý jeho obsah. Ak ste už uložili nejaké súbory na disk, nezabudnite ich pred preformátovaním zálohovať.

(33)

Odstra

ň

ovanie porúch

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku

Často kladené otázky

Ak máte problémy pri inštalácii alebo používaní tohto výrobku, prečítajte si časť o odstraňovaní porúch alebo navštívte internetové stránky našej zákazníckej podpory na adrese http://support.wdc.com a v našej znalostnej báze vyhľadajte ďalšiu pomoc.

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku

*Súborový systém FAT32 má obmedzenú veľkosť jednotlivých súborov na 4 GB a nedokáže vytvárať partície väčšie ako 32 GB v operačnom systéme Windows. Na vytváranie oblastí väčších než 32 Gb v systéme FAT32 po preformátovaní disku si preberte pomôcku External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility zo stránky

http://support.wdc.com/product/download.

Používatelia systému Windows sa môžu týmto obmedzeniam veľkosti pri formátovaní disku na systém NTFS vyhnúť tak, že použijú buď nástroj Windows Disk Management (Správa disku Windows) alebo podobný softvér od iného výrobcu. Ďalšie informácie nájdete:

Č. odpovede 291 na adrese http://support.wdc.com

Články č. 314463 a 184006 na adrese support.microsoft.com

Softvérová dokumentácia alebo podporná organizácia príslušnej tretej strany

Ako Č. odpovede

„ Rozdelenie a formátovanie disku WD v systéme Windows

(7, Vista, XP, 2000) a Mac OSX 3865

„ Preformátovať disk zo systému Mac GPT na systém Windows XP NTFS 3645 „ Preformátovať disk zo systému Mac GPT na formát systému Windows 7

alebo Vista NTFS 3647

„ Získať a opätovne nainštalovať pôvodné programové vybavenie dodané

s týmto výrobkom 1425

„ Formátovať pevný disk WD na formát FAT32* (pre systém Windows aj

MAC OSX) 291

(34)

Č

asto kladené otázky

Q: Prečo sa disk nezapne?

A: Pre počítače s obmedzeným napájaním rozhrania môže byť potrebný zvláštny kábel. Pre viac informácií v USA, navštívte našu internetovú stránku na adrese

http://store.westerndigital.com. Mimo USA sa obráťte na technickú podporu spoločnosti WD pre vašu oblasť.

Q: Prečo nie je disk rozpoznaný v umiestnení My Computer (Tento počítač) na pracovnej ploche počítača?

A: Ak váš systém obsahuje kartu PCI s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0,

uistite sa, že jej ovládače boli nainštalované pred pripojením externého zariadenia

spoločnosti WD štandardu USB 3.0. Disk nebude správne rozpoznaný bez

nainštalovaných ovládačov rozbočovača štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 a radiča. Postup inštalácie získate od výrobcu karty adaptéra.

Q: Prečo môj počítač nechce zaviesťoperačný systém, keď pripojím disk USB k počítaču pred zavedením operačného systému?

A: V závislosti od konfigurácie vášho systému sa počítač môže pokúšať načítať systém z vášho prenosného disku USB spoločnosti WD. Ak si želáte vypnúť túto vlastnosť, pozrite si dokumentáciu nastavení programu BIOS základnej dosky vášho systému, alebo navštívte stránku http://support.wdc.com a v znalostnej báze si pozrite

odpoveďč. 1201. Ďalšie informácie o spúšťaní systému z externých diskov nájdete v dokumentácii vášho systému alebo kontaktujte výrobcu vášho systému.

Q: Prečo je prenosová rýchlosť taká nízka?

A: Je možné, že ovládače karty s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 sú nesprávne inštalované, preto váš systém používa rýchlosti pre štandard USB 1.1, alebo systém nepodporuje štandard USB 3.0 či USB 2.0.

Q: Ako zistím, či môj počítač podporuje alebo nepodporuje rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0?

A: Pozrite sa do dokumentácie vašej USB karty alebo kontaktujte výrobcu USB karty.

Poznámka: Ak je ovládač rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0 zabudovaný v základnej doske počítača, uistite sa, že inštalujete správnu podporu čipovej sady základnej dosky. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre vašu základnú dosku alebo systém.

Q: Čo sa stane, keď bude zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 zapojené do rozhrania alebo rozbočovača USB štandardu 1.1?

A: Štandardy USB 3.0 a USB 2.0 sú spätne kompatibilné so štandardom USB 1.1.

Zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 pri pripojení do rozhrania alebo rozbočovača štandardu USB 1.1 pracuje maximálnou rýchlosťou

(35)

Informácie o zhode a záruke

Tento dodatok obsahuje nasledujúce témy:

Súlad s predpismi

Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu) Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland)

GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia)

Súlad s predpismi

Informácie FCC Trieda B

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané za vyhovujúce obmedzeniam časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže vyvolať škodlivé rušenie rádiového a televízneho príjmu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade dôkladnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie.

Súlad s ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

Súlad s bezpe

č

nostnými predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadenia informačných technológií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Tento výrobok je určený na napájanie uvedeným napájacím zdrojom s obmedzeným

výkonom, s dvojitou izoláciou alebo napájacou jednotkou s priamym zasúvaním do zásuvky označenej „Trieda 2“.

Súlad s predpismi CE pre Európu

Označením symbolom CE sa vyjadrí súlad tohto systému s platnými smernicami Rady

Európskej únie, včítane smernice EMC (2004/108/ES) a smernice pre nízkonapäťové zariadenia (2006/95/ES). V súlade s platnými smernicami sa vyhotovilo „Prehlásenie o zhode“ a je založené v zložke v spoločnosti Western Digital Europe.

(36)

GS Mark (iba Nemecko)

Hluk zariadenia – nariadenie 3. GPSGV: Pokiaľ nie je uvedené ináč, maximálna úroveň akustického tlaku z tohto výrobku je najviac 70db(A) podľa normy EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Poznámka KC (iba Kórejská republika)

Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (

Č

ína)

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)

Zabezpe

č

enie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, alebo navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese

기종별 사용자 안내문 B 급기기 (가정용방송통신기자재) 이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다 䚼ӊৡ⿄ ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼੠ܗ㋴ 䪙 (Pb) 䥬 (Cd) ∲ (Hg) ݁Ӌ䫀(Cr6+) ໮⒈㘨㣃 (PBB) ໮⒈Ѡ㣃䝮 (PBDE) ࣙ㺙义 O O O O O O ࣙ㺙໪໇ O O O O O O ܝᇐㅵ O O O O O O ⬉⑤ᣝ䪂 O O O O O O HDDᠬᶊ O O O O O O EMI໪໇ O O O O O O Ͼᗻ࣪ᵓᴤ O O O O O O Kensington䫕ᣝ䬂 O O O O O O 㶎ϱ 6-32x6.35mm O O O O O O 㶎ϱ M3x5mm+5W O O O O O O ൖⳈᬃ㛮 O O O O O O ޣ䳛ᶊ O O O O O O ॄࠊᵓ㺙䜡 (PCA)* O O O O O O ⹀Ⲭ X O O O O O ⬉㓚㒘ӊ O O O O O O ⬉⑤䗖䜡఼ O O O O O O ⬉⑤㒓 O O O O O O *ॄࠊᵓ㺙䜡ࣙᣀ᠔᳝ॄࠋ⬉䏃ᵓ(PCB)ঞ݊Ⳍᑨⱘ৘Ͼ㒘ӊǃICঞ䖲᥹఼DŽ O㧦㸼⼎ℸ䚼ӊ᠔⫼ⱘ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёࣙ৿ⱘℸ᳝↦៪᳝ᆇ⠽ԢѢMCVᷛޚЁⱘ䰤ࠊ㽕∖DŽ X㧦㸼⼎ℸ䚼ӊ᠔⫼ⱘഛ䋼ᴤ᭭Ё㟇ᇥ᳝ϔ⾡ᴤ᭭ࣙ৿ⱘℸ᳝↦៪᳝ᆇ⠽催ѢMCVᷛޚЁⱘ䰤ࠊ㽕∖DŽ ೼ߎ⦄ϔϾĀ;āⱘ᠔᳝ᚙމϟˈ:'䞛⫼ᆍ䆌ⱘᥦ䰸DŽ

(37)

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania bude po dobu definovanú nižšie nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať z tohto dôvodu špecifikáciám spoločnosti WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok zakúpený. Lehota obmedzenej záruky je 3 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 3 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Tichého oceánu, ak právna úprava nevyžaduje inak. Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na vašom doklade o kúpe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná chyba a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo, c) že chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia, alebo zmazania štítkov, alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na adrese http://support.wdc.com/warranty/policy.asp), nehode, alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami, je vašou jedinou a výhradnou zárukou to, že počas záručnej doby uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti

WD výrobok buď opravený alebo vymenený.

Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým

o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti, alebo vhodnosti na konkrétny účel,

a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné, alebo osobitné škody, alebo akékoľvek finančné straty, ušlý zisk, alebo výdavky, alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku, alebo v spojitosti s kúpou, používaním, alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa od štátu k štátu líšia.

Informácie o záruke (Austrália/Nový Zéland)

Žiadne ustanovenie tejto záruky neupravuje ani nevylučuje vaše zákonné práva vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách. Táto záruka vymedzuje prednostný spôsob riešenia záručných nárokov zo strany spoločnosti WD, ktorý by mal byť rýchly a jednoduchý pre všetky strany.

V súvislosti s produktom sa neposkytujú žiadne iné záruky, výslovné ani vyplývajúce z právnych predpisov vrátane, okrem iného, záruk zahrnutých do zákona o predaji tovaru. Ak si zakúpite tento produkt na Novom Zélande na obchodné účely, beriete na vedomie, že sa neuplatňuje novozélandský právny predpis o spotrebiteľských zárukách a súhlasíte s tým. V Austrálii sa náš produkt predáva so zárukou, ktorá nemôže byť vylúčená

austrálskym právnym predpisom o spotrebiteľoch. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu za každú odôvodnenú predvídateľnú stratu alebo škodu. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nemá rozsah závažnej poruchy. Vymedzenie rozsiahlej

(38)

Zabezpe

č

enie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese http://support.wdc.com. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, zatelefonujte do spoločnosti WD na telefónne číslo uvedené v prednej časti tohto dokumentu.

Ak chcete uplatniť nárok, obráťte sa najskôr na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak nemôžete kontaktovať predajcu, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese http://support.wdc.com, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať oprávnenie na vrátenie výrobku

(RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, poskytnú vám číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez

oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), vám bude vrátený na vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Ak po prijatí kvalifikovaného nároku podľa tejto záruky, spoločnosť WD alebo predajca, od ktorého ste pôvodne výrobok kúpili, určila, že nárok je platný, spoločnosť WD alebo predajca podľa vlastného uváženia opravia alebo vymenia výrobok za rovnaký alebo lepší alebo vrátia náklady na výrobok. Vy ste zodpovední za všetky výdavky súvisiace s nárokom podľa tejto záruky. Výhody tejto záruky dopĺňajú vaše zákonné práva a nápravné prostriedky vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách.

Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby bola presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese http://support.wdc.com termín uplynutia záruky (je potrebné výrobné číslo produktu).

Western Digital Technologies, Inc. 3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine, California 92612

E-mail: support@wdc.com

Záruka

Spoločnosť WD ručí za to, že výrobok v čase vymedzenom v nasledujúcej časti pri

používaní normálnym spôsobom nebude mať chyby materiálu, bude bez porúch

(39)

alebo že údajná porucha a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo predtým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD alebo c) chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, vrátane montážneho rámu, okrem prípadov, keď je výrobok na zozname výrobkov

s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do

pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na lokalite http://support.wdc.com), nehode alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD.

PRODUKTY SÚ ZLOŽITÉ A KREHKÉ PREDMETY, KTORÉ MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE ZLYHAŤ Z DÔVODU A) EXTERNÝCH PRÍČIN VRÁTANE, OKREM INÉHO,

NEVHODNEJ MANIPULÁCIE, VYSTAVENIA TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VÝPADKOM PRÚDU ALEBO B) VNÚTORNÝCH CHÝB. TAKÉTO PORUCHY MÔŽU SPÔSOBIŤ STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE

ÚDAJOV. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE ZODPOVEDÁTE ZA STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV ZAPRÍČINENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, AKO AJ ZA ZÁLOHOVANIE A OCHRANU ÚDAJOV PRED STRATOU, POŠKODENÍM, ODSTRÁNENÍM ALEBO POZMENENÍM. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRIEBEŽNE ZÁLOHOVAŤ VŠETKY ÚDAJE V PRODUKTE A DOKONČÍTE ZÁLOHU PRED VYKONANÍM GENERÁLNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI SPOLOČNOSŤOU WD.

V Austrálii, ak produkt nie je produktom, ktorý možno získať na osobné alebo domáce použitie či spotrebu, pod podmienkou, že to je správne a zdôvodnené, spoločnosť WD obmedzuje svoju záruku na výmenu produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepšieho produktu.

Uvedená záruka sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky vo zvyšnom čase pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Táto záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové.

GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia)

Firmvér obsiahnutý v tomto výrobku môže obsahovať softvér tretích strán chránený autorským právom a licencovaný ako softvér GPL alebo LGPL (Lesser General Public License) (súhrnne označený ako „softvér GPL“), a nie Licenčnej dohody s koncovým používateľom spoločnosti WD. V súlade s licenciou GPL, ak sa jedná o tento prípad: 1) Zdrojový kód softvéru GPL si môžete bezplatne prevziať zo stránky

http://support.wdc.com/download/gpl alebo získať na disku CD za cenu média na adrese

http://support.wdc.com/download/gpl, alebo kontaktovaním Zákazníckej podpory, a to do troch rokov od dátumu zakúpenia; 2) Softvér GPL môžete znovu použiť, ďalej distribuovať a modifikovať; 3) S ohľadom výlučne na softvér GPL sa neposkytuje žiadna záruka, v rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom; 4) Kópiu licencie GPL, ktorá je tu uvedená, môžete získať na adrese http://www.gnu.org a taktiež ju môžete nájsť na adrese http://support.wdc.com/download/gpl. Zmeny alebo manipulácie so softvérom, vrátane, nie však výhradne, softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, sú výhradne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Western Digital nenesie zodpovednosť za žiadne také zmeny alebo manipulácie. Spoločnosť Western Digital nebude poskytovať podporu žiadnemu výrobku, v ktorom ste zmenili alebo pokúsili ste sa o zmenu softvéru dodávaného spoločnosťou Western Digital.

(40)

Register

Č

Č

ína, súlad so smernicou RoHS 32

D

Dialóg Run Diagnostics (Spusti

ť

diagnostiku) 21

Dialóg vymazania disku 23

Dialógové okno registrácie disku 26

Disk

č

asova

č

uspania 21

diagnostika a kontrola stavu 20

formáty, prevod 3

preventívne opatrenia 4

vymazanie 22

F

Funkcie výrobku 1

Fyzický popis 3

G

GNU General Public License

(všeobecná verejná licencia) 35

H

Hardvér 2

I

Informácie FCC, trieda B 31

Informácie o obmedzenej záruke 33

Informácie o záruke 32, 33, 34

K

Kompatibilita s opera

č

nými systémami 3

Kompatibilita systému 3

Kontrola stavu SMART 20

N

Nastavenia

č

asova

č

a uspania disku 21

Nastavenia disku

O

Obnova softvéru a obrazu disku 27, 28

Obraz disku, prebratie a obnova 27, 28

Obsah balenia,

disk My Passport for Mac 2

Obsah súpravy, disk

My Passport for Mac 2

Ochrana disku heslom 13

UPOZORNENIE o stratených

heslách 13

Odomknutie disku 14

bez pomoci softvéru WD Security 16

s pomocou softvéru WD Security 15

z virtuálneho disku CD 16

Odpojenie disku 27

P

Plné skenovanie médií 20

Podpora on-line, prístup ii

Poznámka KC (Kórejská republika) 32

Preformátovanie disku 28, 29

Preventívne opatrenia pri

zaobchádzaní s výrobkom 4

Prevod formátu disku 29

Príslušenstvo, volite

ľ

né 2

R

Registrácia disku 26

Rozhranie disku USB 4

Rýchly test disku 20

S

Servis spolo

č

nosti WD 32, 34

Súlad s bezpe

č

nostným predpismi 31

Súlad s predpismi 31

Súlad s predpismi o ochrane životného

prostredia,

Č

ína 32

Súlad so smernicou RoHS 32

Súlad, predpisy 31

(41)

U

UPOZORNENIE

o odomknutom disku 14, 17

o predchádzaní stratám dát po

č

as

odpájania 27

o stratených heslách 13

týkajúce sa vymazania disku 22

V

Volite

ľ

né príslušenstvo 2

Vymazanie disku 22

UPOZORNENIE týkajúce sa disku 22

Vytvorenie hesla 13

Z

(42)

Figure

Updating...

Related subjects :