e-newsletter pre členov NFD

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Technické informácie o zlúčení členských zón:

-

v prípade, že po prihlásení vidíte Gratuláciu k novozískaným podielom, je nutné tlačivá len vytlačiť a podpísané zaslať na NFD. Ide o formálny akt dodania podkladov súvsiacich s Vaším členstvom, kde NIČ NEMUSÍTE PLATIŤ!!! iba dostávate nové vlastnícke podiely v zmysle Stanov NFD.

-

od teraz každýčlen bude mať prístup ku všetkým informáciám z pôvodných dvoch členských zón klubu a družstva.

-

jednoduchší a rýchlejší prístup k všetkým interným informáciám.

GRATULUJEME !!!

Náš správca CreditPay - spoločnosťTravelex - Western Union bussines solution sa stáva bankou - Western Union International Bank GmbH, organizační složka. Týmto projekt CreditPay opäť naberie na serióznosti.

Napísali o nás v

č

asopise Komunálne financie:

http://epaper.industriemagazin-verlag.at/9972/KoFi_april_2013.html

Harmonogram webinárov tu.

VIP leader - Nová motivačná VÝZVA pre členov!

NFD vás pozýva na špeciálny 4 dňový pobyt s predsedom NFD a s členmi RADY CLUBu NFD, ktorý sme nazvali “VIP leader”.

Spoločne alebo individuálne strávený čas s TOP teamom NFD bude určite inšpiráciou a zadosťučinením pre tých najlepších. Máte jedinečnú šancu ukázať, že patríte medzi tých najlepších... Osobne spoznajte autora projektu a top leador, ktorí sa zaslúžili o jeho expanziu.

Termín soutěže: 1.5. – 31.8.

Podmínky pro splnění výzvy: odstartovat 4 obchodní partnery (mohou to být i stávající členové), přičemž za odstartovaného se považuje ten, kdo má 7 nově zaregistrovaných s 5 body obratu každý měsíc po dobu výzvy a sám také dosahuje 5 bodů obratu. Jako nově registrovaní se do soutěže počítají jižčlenové od reg.č. 27990.

Oceněno bude prvních 10 lídrů, kteří tyto podmínky splní a zároveň budou splňovat limit 5 bodů obratu každý měsíc po dobu výzvy a budou mít kód prezentéra.

Odměna: účast na společném setkání s lídry NFD, které se bude konat ve dnech 19.- 22.9.2013 (místo bude upřesněno – ubytování zdarma, popř. malý doplatek)

, , , , , , , , , , , , , team CLUB NFD

-1-Newsletter je elektronickýčasopis pre členov družstva NFD a je určený výlučne iba členom. Je zakázané ho ďalej zasielať ako spam či inú nevyžiadanú poštu. Časopis má informatívny

charakter a popisuje dianie v družstve...

CallCentrum SR CallCentrum ČR CallCentrum PL

helpdesk@nfd.sk helpdesk@nfd.sk helpdesk@clubnfd.pl

+421 948 239 990 +421 948 239 990

vydávateľ: Naše Finančné Družstvo, club@nfd.sk

Newsletter

5/2013

e-Newsletter pre

č

lenov NFD

Obsah:

Poplatky sú už

minulosťou!

Kúpiť si podiel na zisku...

Naplňujeme vizi mít

vlastní televizi.

Prečo práve zlato?

VIP leader - Nová

motivačná VÝZVA pre

členov!

Nová BANKA v ČR -

Western Union

(2)

Slová predsedu

Milí priatelia,

opä

ť

vám prinesieme zakrátko pár

ď

al

š

ích noviniek.

Jedna z najdôle

ž

itej

š

ích noviniek v na

š

ej histórii budú z

ľ

avové body. Je to jedno z po

č

etn

ý

ch

vylep

š

ení, ktoré sa vo ve

ľ

kej miere podpí

š

u pod absolútnu jedine

č

nos

ť

a dostupnos

ť

pasívnych

príjmov pre ka

ž

dého.

Za va

š

u lojalitu k slu

ž

bám a produktom va

š

eho dru

ž

stva budete odmenení do

ž

ivotn

ý

mi

príjmami... a to sa nedá oceni

ť

peniazmi.

( (

(

(

(

(

Martin Cigánek - predseda predstavenstva NFD

Huráááá... poplatky sú u

ž

minulos

ť

ou!

Š

tartujeme od pondelka (20.5.2013)

Ešte nikdy sme nemali príležitosť získať Pasívny príjem z NFD bez nákladov. Znie to až neuveriteľne. Pre staršieho člena NFD priam mysticky. Boli sme zvyknutí na to, že ak chceme mať Pasívny príjem, stojí nás to nejaký náklad. Lenže časy sa menia. A menia sa k lepšiemu. Veľmi dlho sme na túto chvíľu čakali a dočkali sme sa. Tá chvíľa už prišla. Práve teraz! V CreditPay!

Už ste to niekde počuli? Vraj nič nie je zadarmo. Veľa ľudí tomu aj skutočne verí. Veria tomu už len z princípu, lebo sa tak hovorí. Nie všetky pravidlá, múdrosti, ktoré fungovali v minulosti, sú však platné aj v dnešnej dobe. Dnes v NFD môžete mať niečo zadarmo. Máte príležitosť sa presvedčiť na vlastnej koži. Iba vyskúšajte platbu v i-shope a zistíte, že je to pravda. Skutočne dnes môžete mať Pasívny príjem z NFD zadarmo!

AKO TO FUNGUJE

Ako člen Družstva máte možnosť nakupovať produkty dennej potreby a služby v našom ishope alebo v zazmluvnených eshopoch. Tovar v našich eshopoch je rovnaký, v mnohých prípadoch sú ceny nižšie, ako v kamenných obchodoch. Nájdete tam množstvo produktov, od potravy pre domácich miláčikov, drogériu, kozmetiku, nábytok, domáce spotrebiče, vitamíny a rôzne služby. Zakrátko pribudnú aj nové produkty.

Za každý nákup v eshope s platbou cez Creditpay získavate "Zľavové body". Tak napríklad za nákup tovaru za cca 100 EUR, získate cca 10 "Zľavových bodov". Tieto body sa Vám budú zobrazovať v CreditPay v menu ZĽAVOVÉ BODY. Zľavové body sa Vám budú načítavať a budete mať možnosť si ich šetriť, alebo s nimi zaplatíte poplatky v Creditpay (konverziu, náklady za prevod, alebo si za to kúpite kartu). Jeden Zľavový bod = 1 EUR. Za 10 Zľavových bodov si dokážete urobiť beznákladový obrat cca 600 EUR v Creditpay!

Keď budete napríklad v Creditpay posielať peniaze na iný účet a zaplatíte poplatok, tak tento poplatok sa Vám následne vráti a odpočíta sa zo Zľavových bodov. Takto si môžete robiť obraty v Creditpay s nulovým nákladom!

Skutočne už dnes si môžete začať budovať postupne svoj Pasívny príjem bez toho, aby ste akokoľvek zaťažili finančne svoju rodinu a rozpočet. Iba si v našom eshope kúpite to, čo by ste si aj tak kúpili v priebehu mesiaca do domácnosti a kuriér Vám to prinesie až k Vám domov. Pred Vaše dvere. A to iba za poštové 4,90 EUR. Doprajte si čas a nechajte si tovar doniesť priamo domov.

(3)

ČO VÁM TO PRINESIE

Iba tak malá zmena vo Vašich návykoch môže spôsobiť to, že si bez nákladov vybudujete Pasívny príjem. A nie len vy. Aj Vaši priatelia majú túto možnosť. Už im nič nebráni začať. Ak doteraz jedinou ich výhovorkou boli náklady, teraz už nemôžu byť.

✓Budete mať účet zadarmo!

✓Môžete mať Exkluzívne členstvo zadarmo.

✓Budete mať refundáciu v NFD!

✓Budete mať Pasívny príjem!

✓Budete spoluvlastníkom v NFD!

✓Vybudujete si dedičný dôchodok!

✓Zanecháte svojim deťom hodnotu!

PREČO ZAČAŤ PRÁVE TERAZ

Podľa demografických údajov narastá podiel seniorov nad 65 rokov veľmi rýchlym tempom. Podiel mladých ľudí do 20 rokov však klesá. Riešením na túto alarmujúcu situáciu je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Ako to bude s Vami? Budete aj v takomto veku

plnohodnotne pracovať 8 hodín denne v práci? Otázka je, či ešte budete vládať a budete mať toľko energie ako dnes. Zamyslite sa vážne nad tým. Ak si však začnete teraz budovať Pasívny príjem, toto obdobie Vás nezaskočí. A možno odídete oveľa skôr na Finančný dôchodok. A to všetko bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Iba za nákupy v našich eshopoch!

S NFD máte teraz jedinečnú príležitosť začať! Tak to nepremeškajte. Nenechajte si svoje sny o lepšej budúcnosti ukradnúť od ľudí, ktorí sa boja snívať a chcú ukradnúť aj ten Váš sen. Ak všetci členovia NFD budeme pracovať na dosiahnutí nášho cieľa, naše vízie a sny sa stanú skutočnosťou....

autor: ing.Zuzana Lukáčová

Kúpi

ť

si podiel na zisku...

Už pár týždňov NFD ponúka možnosť kúpiť si vlastnícke podiely od iných členov. Vytvorili sme k tomu v členskej zóne odkaz Burza vkladov.

Vlastnícke podiely vytvárajú držiteľovi podiel na ročnom zisku NFD ako aj vlastnícky podiel na majetku, ktorý je vo výške cca 5mil.€, vybudovaný bez úverov... iba vlastnými aktívami a vzájomnou pomocou. Majetok sa bude neustále zvyšovať vďaka vernostnému programu CLUBu NFD a tým sa bude zvyšovať aj hodnota vlastníckych podielov.

Ak hľadáte konzervatívnu investíciu a zároveň chcete mať kontrolu nad investovaným kapitálom, potom vlastníctvo podielov NFD je rozumné rozhodnutie.

Náš tip znie:

Odporúčame nakupovať staršie podiely, ktoré majú nominálnu hodnotu vždy vyššiu ako mladšie podiely.

Zároveň podotýkame, že proces nákupu kontroluje a schvaľuje priamo NFD. Viac informácii o nákupe získate aj v office NFD - info@nfd.sk

Pre

č

o práve zlato?

Ak si odmyslíme ako platidlo výmenu tovaru za tovar, tak práve zlato bolo v minulosti považované za prvé platidlo. Či už to boli zlaté mince, prúty prípadne iné formy fyzického zlata. Postupom času však vznikla priama prevoditeľnosť zlata za nejakú menu, najmä za dolár, tak ako to už poznáme aj v súčasnosti, keď vieme nakúpiť zlato vo viacerých svetových menách. Práve tu vzniká najväčšia výhoda zlata oproti iným produktom finančného trhu, pretože práve zlato nie je znehodnocované vplyvom inflácie.

Samotná inflácia má podstatný vplyv na kvalitu meny jednotlivých krajín, v dôsledku čoho sa peniaze a zároveň aj majetok ľudí v menšej alebo vo väčšej miere

znehodnocujú. Ako príklad sa stačí pozrieť na naše úspory. Kým naši rodičia si niekedy za cca 40.000 korún kúpili dom, nám to dnes stačí akurát tak na lepšie vchodové dvere. Avšak keby vlastnili určité množstvo zlata, za ktoré sa dal kúpiť dom kedysi, tak to isté množstvo zlata by nám kúpu domu stačilo aj dnes.

Prečo teda mať úspory v banke, ktorá nám zúročí naše vklady maximálne 2 až 2,5 percentami a miera inflácie je 3,5 až 4 percentá? Samozrejme, môžeme ich tam nechať, avšak úspory sa nám budú znehodnocovať alebo môžeme si kúpiť zlato a zabezpečiť si tak rovnakú kúpnu silu peňazí aj v budúcnosti.

Prečo nakupovať zlato práve teraz?

Ak sa pozrieme na vývoj ceny zlata za posledné mesiace, uvidíme výrazný pokles oproti bežnému dlhoročnému rastúcemu vývoju. Cena zlata sa momentálne pohybuje na úrovni ceny zo začiatku roku 2011. Pre nás, kupujúcich, to však znamená pozitívnu správu, pretože ak si

(4)

-3-kúpime zlato teraz, je to akoby sme ušetrili 2 roky zhodnocovania nášho vlastného majetku. Práve teraz je ten správny čas investovať do nákupu zlata, pretože nastáva obrat v cenovom vývoji a pokles ceny sa opäť mení na tradičný rastúci trend. Vývoj ceny zlata máj 2012 – máj 2013

Zdroj: http://www.goldmoney.com/de/gold-research-news.html

autor: Ing.Peter Zágora

Napl

ň

ujeme vizi mít vlastní televizi

Každá společnost, která chce být úspěšná, musí mít svou vizi. Stěžejní vizí NFD je být největším specialistou na pasivní příjmy. Tato vize je ovšem kaleidoskopem dílčích vizí, které se postupně naplňují. Jak už titulek napověděl, dá se s troškou odlehčení říci, že jedna naše vize je vlastní televize. Pochopitelně v ní neuvidíte ani rodinné seriály ani sport, to přenecháme klasické televizi. Naše NFD TV je určitě nezbytným nástrojem pro aktivní členy Clubu NFD, kteří budují svou obchodní skupinu. V rámci Univerzity NFD jim naše televize již nyní nabízí desítky záznamů ze seminářů a workshopů, kde najdou odpovědi na otázky, s nimiž se setkávají v terénu. Již brzy v NFD TV naleznete např. záznam z workshopu 1B – osobnostní rozvoj, který školil autor projektu a předseda NFD, pan Martin Cigánek. Připravují se videomanuály jako pomůcka pro práci s webovými stránkami. První z nich už je v NFD TV k dispozici. Připravují se i další typy videozáznamů, např. vzorové prezentace nebo portréty lídrů. Protože televize má skýtat nejen poučení, ale i zábavu, můžete se již nyní podívat na záznamy z akcí Clubu NFD – sjíždění Dunajce na raftech, vánoční semináře, setkání v Marina d´Or apod. Připravujeme i soutěže pro poučení i pobavení. Určitě v naší NFD TV najdou hodně zajímavého i ti z vás, kteří jste „jen“ uživatelé a budujete si svůj pasivní příjem pouze využíváním věrnostního programu Clubu NFD.

Tak jako je vaše NFD, tak je i vaše NFD TV. Tím chci říci, že optimální stav nastane tehdy, až se budou na programu NFD TV podílet i zájemci z  řad členů NFD. Uvítáme proto jakékoli náměty na rozšíření obsahu naší televize, na formální úpravu stránek, rádi zveřejníme vaše vlastní příspěvky apod.

Jistě jste si všimli, že vstoupíte-li přes naši základní webovou stránku www.nfd.sk do NFD TV a chcete-li shlédnout některý ze záznamů, můžete zvolit buď první možnost Free videa nebo druhou možnost Univerzita NFD. První odkaz Free videa je volně dostupný pro kohokoliv. Na této stránce jsou kromě vzorové prezentace věrnostního programu k vidění záznamy z některých vybraných seminářů, z akcí Clubu NFD a propagační video z Marina d´Or. Druhý odkaz Univerzita NFD je vstupem do placené zóny. Zde naleznete právě záznamy ze seminářů a workshopůčleněné podle jednotlivých tříd (zatím máme v NFD jen prváky a druháky). Abyste mohli tato videa sledovat, musíte mít tuto službu předplacenu. Možná se ptáte, proč NFD neposkytne volný přístup. Odpověď je jednoduchá: fungování NFD TV s sebou nese nezanedbatelné náklady. Pokud by NFD ponechalo vstup do Univerzity zdarma, muselo by náklady uhradit samo, jinými slovy – muselo by na to dát peníze, které by pak nemohlo ponechat pro vaši refundaci. Všichni členové NFD by pak platili službu, kterou by využívali jen někteří. Naopak, čím více členů bude NFD TV využívat, tím snáze budou náklady uhrazeny a přebytek bude opět ziskem NFD, který může být dále investován. Prostě chápejte poplatek jako své školné.

Připomínám ale dobrou zprávu pro ty, kdo si zakoupili kód prezentéra. Tito členové NFD mají na 6 měsíců vstup do Univerzity NFD předplacen. Aby však kdokoli mohl do Univerzity NFD vstoupit, musí být zaregistrován na portálu mydream.sk. Tam se dostanete přes poslední odkaz. Vstoupíte tím na webovou stránku www.mydream.sk, kde zvolíte možnost v  prvním rámečku – free email. Po kliknutí se otevře přihlašovací stránka, kde nejprve stisknete na tlačítko VYTVOŘIT EMAIL @>>. Pak vyplníte příslušné formuláře a postupujete podle pokynů. Tím si jednak vytvoříte novou e-mailovou adresu s doménou mydream.sk, jednak si vytvoříte přihlašovací jméno a heslo pro vstup do Univerzity NFD. A ještě jeden bonus je s tím spojen: kdokoli se zaregistruje, získá aktivní 300€ voucher pro slevu na dovolenou v Marina d´Or!

Jakmile jste takto zaregistrováni, přihlašujete se do Univerzity NFD vždy přes mydream.sk – free email. Chcete-li si předplatit službu sledování NFD TV, klikněte po přihlášení na položku menu Služby a postupujte dle pokynů. Pokud máte objednánu a zaplacenu tuto službu popř. máte

(5)

zakoupený kód prezentéra (v období od července 2012) je vám umožněn vstup do Univerzity NFD, a to podle toho, jaké třídy jste dosáhli. Všichni, kdo absolvovali vstupní seminář, se dostali do první třídy. Videa zařazena do 2. třídy však mohou sledovat jen ti, kdo splnili kvalifikační požadavky, tj. mají minimálně v 7 obchodních větvích aspoň po jednom absolventu workshopu 1A.

Případné dotazy týkající se NFD TV směřujte na info@nfdtv.tv nebo na team@mydream.sk. Mnoho užitečných a příjemných chvil u sledování NFD TV přeje všem

autor: Miroslav Rokos

V Praze dne 6. května 2013  

Vážení klienti,  

rádi bychom Vás informovali, že jsme úspěšně dokončili avizovaný převod našeho podniku.

Společnost Travelex GBP Prague s.r.o. („TGBP”) převedla celý svůj podnik v České republice na nově založenou pobočku společnosti Western Union International Bank GmbH – Western Union International Bank GmbH, organizační složka („Pobočka”).

 

Pobočka bude zpočátku nabízet tytéž služby, které Vám dosud poskytovala společnost TGBP.

V rámci obchodní strategie skupiny Western Union navíc Pobočka v brzké době plánuje rozšířit rozsah nabízených služeb. Děkujeme Vám, že používáte naše služby, a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

S pozdravem,

Jitka Kunstová Country Manager

Western Union Business Solutions

Figure

Updating...

Related subjects :