Atlas of the Frog

13 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

\r-V

&

F.,

Snout_

Nostril

Nictitating

membrane

Eye

m

I

ympanlllll

Matrus

Foreartn

[-ipper alrn

Hrinrp

Cloacal

oPening or

vent

Thigh

Preha

I lu

x

Web

a0

o

F l&r qd .E C$ d

I

{r'f ({l 0) td

u

.c

Bg

fi'l

fnEl

4€q

* ?.4 trr

o

g'#

)r,gH

EYf

gtr

kR3

ZFE

'r

sr

SEU

8$E

F X-.9

x*g

Fl

FJ

frl

H

ild

F

.t t rd

.$

Ei

FA

J

n

z

An

l< le

tarsus

Toes

or digits

&hLrw

q

#,tu {r"ry

(2)

-q

?

v, L cd t-.

ar\

E

l-.d)

3

E

E

f^9

E

H

F"F

=.=

gE8

EE

(n q) oo o-I

g

(€e

.,.9Egq

E-!

s

S I o

'E

EE€

HH

F

EEE

5he

5+

r

==€

2

o

tq Erl

j

hI

v

a

hl

! H F.

ss

r-€

LY

HR

('?T

ZH

frN

?F

rR'

frF

E€

(,

r"i b0 t:l

rr

e'urqagan

lucrdfl

.t) .

Fv)

E=

oO.

sh

EU

AL r<O Ocn +r) c, v) l< '!-H

fi

U. bfJ

(n c.) b!

lJ-0

)

X

frl

J

H H

z

c) (€ tr () (.) c3 o-L\)

.+-Z

Ha

Eq

8z

>{,

U

o

fr

fr

a

FTJ

z

Ir

li

4a

?F

Hn'

Ig'

H q'

E:l

as

E$i

E

FI

EE

nF

Jd'

<s

PN'

Er

m t c.| .:p

l*

rA

v

c

c,

--irr

iJ r-1

'5

J=

$

r3 E6

ri>

Erln

(3)

v) a (.) O t< O. C) . (r) (,) ts r/) I F I }.r I J t< +a 'A Li (l)

()

t<

()o

-

() .d \J q., '\ \J

dcq

rJ) Cn O.

o

O" cd bo N 0) a 'l<a h ?1

-C)()r

go

'a*

-tb

-

A}l

'i:

+-,N

iu)

q,

zd

c.) l-( d ,9 cd ,. .-()

'

c.) 0,)

>

d tr c€ () (c l-( .o C) I< q) 63 h I ()Gjz^. __6

?tr

0.) E ().= (d -^ c/t

I

o)A

rs i:

F. Ag ,a

ts

{-r

I-b*()

>a

E--ao

I

^.1 .LJ u l4i _ c, l-r c{ \--, c6 0) E (.) 0d o o. (€ a a CC 'a t) () (J

o

l'

()q

.=

c) i\ cn

;b

E>-

Lr -H -t ;a

C)u

ZF

EIT

(l)lrl

E

g,

'

Ss

,+-

fi

.9.

.60

q

:

9"

a ZF

$ddi

F'b

ft

il

?!

Eg;"fiE

d=.=

rrir:

.EE

*

,,o

H

{r

&

Fr

Ft .F{

ui

FE

-Lr d)

XE

Z<

t-*

l-i trl

z

It(

e

J FJ \J L, C)

r5

(=

&:;

c0x

rnx

F \./

&

rc

2

E

-bl

o

U

i,E

C>

t

fiE

H8

Irl

bl

Fi

Fr

+

$

ara fJl u) VJ P. C}

a

Cg b0 N a

o

Fr

u)

(.) AP.

0).=

()o-Oa

o.E

()':

26

9z

a .(€ t<

F

(4)

1,1 0.) (2 O. GI ,9 (J

o

g

Sdo

EE

ia

ef,

(€ b0 (€ li (€

e

o

-

() GI .o ({-{ ti

o

L C) tt7

o

a

b4

*.

E

o

-c

15

B,5E

trbo=

O e.L,H

=CIEs

t* 5J lr

A,L

U

0) tJ1 a. d () tt7 d

7

tr 'd .o C) (d t-E G -1

7.E

\J -i hA qJ

Yl

-\c

(t

c)

no,

{:E

,t t.;

-

t:

ajj

.l,i

-qb

(d

o-

a, a.)

n

+

Cg ()

E

a

l-*a i*" c.)' (,) O. ct)

/

h cd .o tr

o

ti O

'

.9 (g o (€

--

v

-rn l.

-

-)

rc 6)

--rtr, lrr

o

a0

o

t

-

L

a

o

:i

z

-q) A

F

t-a0 fL

A

.P

r-q

tr."-\J

2

A,

N

-=

(,) -q

o

1.. r-l\.

-,E,

ro

,'a

C0 o. C) O

o

x

trl E

=-o

.DO

=

eeo

'l-.F-€

'-=:-

E

E=

trG.=clo

=

E

eEs

.=()ocd--5 s

SuE

;

-) l< :J

CF

0.lY{

/

\-, cq-<(g

go.g

,oo5

\+< O L\,, r\ v

tro

5.=o

CJc ts l= C-)

o9()

U) U) () i-:,

t-o

U) (.) (n tu

F

.2 a /a H

.l-oo

r-

l-A-

cd CD

N=

9d

o-Z

E c.) (J F (n 0.)

'4tr

O-

,9

ots

r-tu l9 !--oo -o ,>r 0)

Nt-96

O-(t) CJ) C.)

o

o

O. 0) v) 0) a L

F

.2 cn o.

o

a-cd' b0 N ct7

o

L

o

.-Hc)

=

a c gE

9.

H

E8

E € u-E!,Pqc) r--,--.=(-J

O O-

>'O.

'=

h $

E

En E

*

=

lH gg;E

E

o

o

a) c.F

o.)

0-)

Zo.

I

r.I .9

hl

;>

his

E*

v-&6

t()

*Ja L

<

*

f-( -lr^ 0.) F'l

>

H FV 63 l{a

Flx

.E

J5

&a

(i

,.o

o

tV x

'n

t{-r-'\ 0)

F>

&=

t-{ a -OrE - I

\.,

92

F

F .9

a=

J5

F-'O

<3

() cU o. () c) c.)

q

cd ,O. ,L C') ct)

o

O.

c)

*l'

(5)

!a \.r'

'

O

..--

d l-+J la

-lt-t0)

I la I A

<

v

'

C) td

-

Cg a Lr

o

!

G II

-

_J .:{

a-c)

-tlr

E;

Av tx

:.

o {J cq

-

t

<

q)

'--.

F

O. a b!

'-fL cd o0

.:]d

EF(t).E

'= -5 E.+

Sog'r:..l

--(JHH

"E

&

EE

I

r

ll

EE

EE

F=E€A

+ft++

.*r +, 0) O !) >\

9H

\v

--rt

XH

LU-tr Lr F L..

ho)

v rE

f,

O..

-4t h ro O d () o

c

Cc

o.E

iH

efr

il

o. Li

E

v) ca=6: urvbo cr?

'E€E.,,g

E.EE

EE

E€

=

?

cg

Eiaio

TIILI

{-J

..-,€

,o

L.

aE

:

C€OA) v r-() xE(E

-XiD'i!.dvl

E-U

H -€

E

&

TT T I

I

X

>{

F{ c,) U, O. (ll

o

()

o

c) E

o

bo

,;

0)

o

cd a d bLr d qJ cd fr cC C) C) 63 d :tl G Fl)

H.E.

gH

fi*

.tr'

&

n rd .al. Itr td r) r)

o

,A rJJ: FI TB &l

u

rFl ln {rl fid Er 4Ft h D l.r I,;h

t

q)

'5

'.

l-o

.-

l< C) (n

o

O.

jt

=a)

-\

rt) -f-l E

-(\)

Ft U)

€o

(r:

oA

t t-: J rtr, {rl *( Cg orr fFr Ert Ll

-E

a.

Ir.l

c!

ic

rF Li '= '-l l-,

o-ilt

o)O

-A

rL-FF

<d

t'

bb .t tu Cg

i

o

:

'jo .g s, A.

CO

CQo- !-()

o

c) {) bt

EE

h-Ii: -.

ur,

H'

d:!

.*,r

F IF A.F la H

Uo.r

rJc

,h t_ L/ TJ

F\

ra

l{

H.H

#ff

.f.tr

nl ,ii

#

lr'l

(6)

I

GA

.{

.t) >\ O" E

h

v) () f! rE 'i

.8

fq th r ral u) >r f hr O. H lir rr >, tr) ()

A* () 00

8E

#

u) -i

l-€F

I

'iOE 'v.*J\J

'F

.g

'E

$F

'?

()

.00

G' q

#

f-fi

()

F

-

)

I O. NI

u

tA RI t-A, V)

4s

Ft Ft

'-

tro.

.l r.' cl

Eg

fi

5l^]|w tA \.i L.

:+.F

3

IJJ \J (N

!

(.) E (d (A L_ o lJ 6

._

L(

-I rr _

--Li L q) i, AU) r{ sc)

_

*l

-

ts

;

.6t.

'a)

E' ,E L' tr .E,,

U

G L

o'

i,(J:l () A H a cJl

-Lr I

<t

FI FT bo tL .o(€ () (.). (J (/) .rl bi . fr-r,t F

tt

latl rI rr

5

EI *o(! *rf {J () :, . asiU*:;,1*tlltuUgu-c.)

;

O O cd d o) (f. a 't

o

c0 tr -t

c

G' 5 a)

-v

() c) La rh

9H

->

.gb

en

E

.E c') O, rr)

h6

(g=

A$

Cd

o

&

() C) I

o

o

\<

2

U) (n c.) ()

o

f-o.

'o

'rJ

c

q

.IJ

o

(J q) o. en t

c

oo o F 'c) .H > q (g li o *r

s

,.vi til

3

c.) > I CB (n 'Lr o 1J

i

'a

f,B

bi , iliiC) lr

()_

?l-A .I-1

. i6

.0)

a rta

u.

'.

(J ct FI 5b .r TE d) a0 fil

E

E

P

a ()

"l

U

H

trt lr *,J ta

o

o

r&

o

(J 6S \,,

(7)

rn

*

fA ct) '= j

={()

.<(J)

-.-F .a-r

d='-(J=v)

-9=5

i==.q'tJ

u1 9. '= t4 -; L. -L) H

-Y

o

.-_

0)

?+

,| t

(r) 'H .l< A tu

E

-o !* qFr I

2€

=

a.e (n 8 Y

(t)5=.-u)

i

EE

5

F

f

-E 6e2 tr h ?.8

u€L.!Jl_

.b

Xs e

'E

.3

E u) Y-' \i/' u) Lrt oJ \'l-r u)

g

fr

f

F

g

E $E

e e,;.i

3

cnd

.q

E

t-O cJ a

o

a) bo O (),

o

-J

'6

.d l-V) r-o L.' 15(na a='E L(g =.=-o E(h( .; A.jFt ct't E (/)ho= I 9L

qo.Y

l\ I c.) A. (d 'L) v7

.2

E

(t)

o

o

0)

)

\9

=

E

TJ !

ag

ict)tr

'q .i u)

!;'r

5

e

H*

f

E

g.qggE

t

(.)

'5

6J a o .(t lr

:

q, {rJ o

q

eg Q a 13 2, q,)

F

r;

t-bo

lr

9 6 .2 3.2

P

)v

5E.=OF-7

=qJCdl-t-j

* e

J (- Tl

= =€

I'E

K

O -=E-ox j=caJ^cr-cdF ltt C) r''( h = q )-' 6d) UJ

u()X

Xao-=L-u3

a

L;

.q

UO

"J d _-l-) e (J cti (n

-J(J

if,"

'<n

cJ

c\tCF

oa)=

a)

cvxu)

l- frl L4. C) J(J

ct)

.r

F

c,) v) bJ) tn d .J

uo-An:-= vtt ; +-i i\) v

=)c)

=6=.Ec

?EE

=oVU=

^=-T +ZLJ+* a LU (/) :-cn :J )r :-=6i .=U) ..-Ycd r\ \JV L\J a) -) () t-L ad

q

C)

o

l-F

<n

E

a rt q .o

r-.l .9 -o .,cg ! tv

EA

v \'/ rC1 J tv

^/

H

0)c)

l- -cd ad .d +n )d J {-'

:-o

Oa

)

fa-=c6

i

oJl

Yc€

:-

:_ cgu (_) (r) CC\

UI

[-j

slBs.ll?J. u') () >t)

c

cd

(8)

ty

t

=

bnq

cd

x

6org)

iqH o- v) -= (-€c1

-))J J

I

do-n

d

dn

b.=

b

c-o;-O

-o=X-ld"(-nl C) L\J (n

G

o (J d)E

-cLd

o-bn

tt) .E

L 'ji - 0) J^d*

(J;.

-oc

-:

() O = c.)

'=

o

r< o. 63 0) bo (g J bo = C a) (^l C) *l cn

)

lr') I C) C) c) .=

Ec)

o-o

-F

63 $-5)€ x

€0)

v) vF{

\-'

50 =rdodt

-o&

c)o

rr

ril

()

c

.J1 a) +.r I I i A tu cn CN ,o*r

=

\u ,) t* iJ PIJ

ant--c.o';

'-=ra r- u7 .= Fl \v F *tu '-

.G)o_

l- C) = GJ :-I

o-J=

U) U) ,9 cd a Lr -o (/') (J C) bs L (a-O c! L eg q-+,

U

6 (J I AA bt q) F. U;

F

u0

b-

v-#,

c-;

6.49

= ctr' .= c) a'+' c ,v. a == - E

::--'o (^

_a

.2

? 2 Bg g

2 a

";

gE'?

5

t

FA

FE"F

d=

Eb

E

:

E

.o

i

9

!

E

gE

=E

:

E

:t

F 2

:

5

=

6

-

g a-e')

a6

o

c/) (\J .rJ = U) +-) c) P C 6 .= o- <.lr .1 (r q E:= = = = 'a

';-EE

U

EE

E

EFFE sE

E*

E € : 'I 't3 6 ! 6) o-l - F/ i:J

x;-I

T

'6

€€

rr '= ^

.^.2 G

o H.9 a.2 c=

.2

EF

=F

E

F:

E

5E FE€S=

E

*g-sEttE

3

E.nl= ileb{

7.

o

=.=

i:r-t-'tJUhur

cdi- r'-

c)

==0)'orco{5=a

o-.:H_=EpE

F

g $gi--.u?d.

F

.2

-o gtrF

g

e

a

3n

E

:1i'otr:-H

rirg

g

E F9.?

-1 () O" {-,

b

h oIE r! a

3 () C6 L{ 0) > )r Lr [) +)ta

a

fr G I (n

-t3

a

c)

F

r+ t-b0 Fr CN c) (h o-a LV

F

CN 0.) () a 6J kq.l

'e5

c-O (n ad

E-o

a)L= +-)

a5

o (.)

o

'a

cn () ad a cd

a

ct) bo o ()

'o

a 3

3.?

fA-

-l-3-€ ad

Fo

P C'r (\l

-b6 H E

e

)-. l1 .-Tcor<a

.=fAqoo-2

E

.s E

3

E

(g\

K b €

u) -cl ;T

t->(-

F

I

2a

od a) I

.9 ^ 't)r{j.=O oi:Cld.:-COFr-7i=E

Sb q E b

e

=Q)I-.-)

11

A

'-i:F

u)

2

EE

li

4

x'-5c(

H3

O (n 5' () (J

o

O z.

(9)

C) lr

o

oo a-)

o

cd () Cd

I

U

-()b

=-CJ

trq ?n €

?;3

0()==

-o

.ts

.=

t- \v Vf C) cR ()

.F5

pr) E

F

60-

A 'r

:

o-.vJ;)u

*;l |ir bt lttlt+ '&idIdtt. f,i riit t6r #t 'nauLfll 6l ltt dJ '19

*

. tFt ,r6t (n

Td

*!;R

HEE

S'qc

$d{J

!?1

C-

A

hd-

fl-!a..>

u.=

H\ tJ- -l (,) .4 a 0)

.g

cd

a

r"r

=t

-)t

trl--0()ih

--t !- q/ \-/ !- n.| \-/ J

=Jo)g

C

=Ln

eI l< H

'l-'

q') 'arl l-x .t q),;

,trtr

!h' G

bB

b!

trl-.- /^i .,.v -rt

eeq

r-(

l-?;9{

bo3

a.-LJ\

L?

br

oJ ,Ari v-'.{.r

-

t_J CF sFO A \J ira a -! E a \lJ \_l _ .{F 5)ts

9O

e)oo

(r) ?

(r)

=

.- L\J

rc

1,.

_

a t-.

-bo r_ a_

'-P*'

[}

t1 lrl rf* \J

M

Fi(nE k

'

Lri u -'

rfr

a

cg

,F #

EiJ |E

vrs

FI

tra)

rt l-tJt JE G TF |d.ls f.]v

6

T.,

Ec-

dg

bE

s.o

oo.

t,l

t-r5.

o

PrO

Uh

ef {.J lrr l'd

s€

{)o

Hf

Cd Ft{ I'r

a

FT ltr Fi

g

'trr

b

5. tq

-OJ

tt

()

H

H

bJJ

qr

;)r==

-)

\-,

rr'rF--rsJ:

td 13

k

$=

tJ

-:

?d

"tr

\-/

t)

6r

snoauElnsqns

IeJelsl-ollueA

(urnell) eutlselul

uneuollJod

IUlalJud

sl

lsaJ

cBS

qdur(1 stloouelnsqns luJolu'

-\

\

.

"\,

,a\irg!.

rrreA

IsuttuoPQu

[EJlLlcA

""u, .,

LLrnauoluad

turer;iA'

ru

nldes

.1"' ,ttt""" "."",o,K;rupl >l ...o""" nil'i'r!_

.,.'"5es

qdru{J

lusloq

I

3ES

qdu,t

"x

snoeustncqns

T€JIUO,

unu0poll(l

IUnlueuo

-

L[setltols

Krlnef, ro

^pog

,(;oluosau

JusJoC

'BJacslA

eql

Jo

lueue?ueue'1ecluroleuu

-/

aq1..3ur,noqs

le^al

luuluopqu-plur

aq1lu

3or3

eqlJo

uollres

ssol3

91;9W'

(elcsnru IsIXed,(H)

sruruopqe

sru3ou

\\

\

1

I

salssnlrr

lerxsd^H

i.iift

(10)

p

o

L< q) {-r

'Fb

I

U<

I r-i ,h-E,1 v) \Jdr--j: C\', !..TJ

g 3'E

8EI

aH6

-E'!g

6 G+j

'.'g3a

K

35

*

tt{ \J OOJ €r

=Er

-z

€ct3O 0) .\ F.

:]E

E A

-bo )-{ cd:5 ),H

qE

a,\ 1tsi 't I +, (J ct Ll

F

L

o

ta c{ L

.-

g

ta 0)

t

L q) '2 o

I

c)

-F. o\ Fl bb

,*

bJl

&

b0

fi

q)

J

'a O d

o

0) {-) C6

z

cC

o

l*

o

q.) U)

o

O. 0) O

F 'q

: L.,' )<l r-.--H

tso

.-\/LI l<

l-o-o

a'

(c\J

ts9

J

Fbo

>ri F{ (J

JF

0-) () IU () (n bo CS U-) !-l-.p I-/<

J-oo

Ad

r!()

a () I\J U) 'l-C6

o

0)

-=

-o

(J tl .tts ,^ C.)

EF

tdl-O

,-'i)

ts

o

*r) c) c) J4(h

cnE

o0

h

cd

J

\_/

\

o

O q)

U

(n

o

-o

o

()

>

o

o

o

c) a

o

a-c)

o

oo

'=

() a.

E

O CC I

U

HSVI^IOIS

Fs

o"o

9F

HA

.9

E

t O +, I c!t L

F

q) {-r(a q) b! A H L q)

!

J

q) ts

FI h0

f*

EE

)3

tr(.)

O=

'o

Or

=l

ot

t-..-J

IINIISEINI

TTbrI/\iS r-, Lr

UO

'(,

'(t

'T

cri FJ

'o

cd

o

(11)

--FT a.)-,ad

€:'

C6

-o

I-,CS C

'--

/

a

Gt v, r:l

o

Een

h'ilm

:,$ubolavia

i

(Cailes bl

FT A FI

-

J a:

-..

rt2 .

c

0.), L

o

cO

'e

c.)

o-E

O cC

"o

U

C€

()

CE

I

U

t< (.)

'-

(J aJ 'O

l-c-O

C

.ek

{-))H l\r) .t

.{

()-a

:-a-r

I

(.)

E

a

o.

(g

c:

C) .Fl 0)

>

';.

cd tA |rl 0)

d,

(l)

tr

'c,

g

'tt

tdx

d

b& rd C6

tr

[)

k

rn

tr

C)

tr

'.o

H

()

a

s0 v) +.) ?T)

o

Ft

.d

CO (J *.1

a

o

g

cd

tr

o

O.

t-o

U

Lr

o

As

xo

Fa

{J rt

td

rt

lL

c{

5,-€Ee

E

ilg

l- vt

tr

cdE

.-1

o

=.ts

-6$8

(J

(J !<

o-0)

a

ch-a')

>

(12)

-(l)

e

Gtue

fEEs

Cg H '5 O' 'f,

R€trT

.5 .:J J

.XtroJO

5c)O.F,{

H

''-'

alq"9hF

!. :CJ .F ., ,)

.s 'fr ;E I

B

:*

s

:gs

s

t-r '

'il

h

nre

choF

oHa,

.H'Ed

Ft6..

sd,Rb

5

KEJ

E

.Fvec$()

Ji

b0 .F 'E

'tr

csE;S=5

ts.ECSTS

ft

Fq

g

il

tr" #s #

g

A ,,f_i

u

$< (d arl) Ff dl

o

E'9

.tq H cd(g {-r

(.).5

,.< L\ \J

tro

gE

a=

,Fd

o

u

l-6d

'o

o

dJ

(J

,. ?^ s F<, d tr r{(U Hd. dJ .)Q '50 3 t-; crd 3 Li lrr hc lh tr

+{3

Ocs c)

.ed

AF ?o .d -L --, 15q,q th C) FdL cdAcs AarA L- od t4

o

o.5

'rt H d)

q-rtH

Vg

\./3 t

oo-

H JF HIJLr !d .E Li AdJ LrFa

o,)Bd

,Rx.I

\"/ q..tJ j c) c) *') L c! q) tll *r q) a {.i *r o ! h {rl e! t-G t L O JrJ t l.l .rn ol a0 fL (). cl L RI , f-r (l) (t) a) d

h

6d

o

)q

&

.l*

'dc'sg

=Hg'*

\ .d Fr O O

n"er ?"h

a

E

?4

f

gEHH

E E *

a

H HE0U.)

-.r

o

.=

h

a)

EEEEF

g H.

=

p

E

x

t'^'i{

tr 0)

F

-

av

o

g

I

:ytrc)-rri-ir',.PLJr-E,EF:<-

7

E

b

a

3

(-) JUs

r-'o-

J

J

qJ

.

4) cd cS () tf) I I () () ${

c

C) (r) (.) a cd

o

o

a.g

)o

6) (./

6ES

EP3

Cg li () tJa )

L-3cso.

()+J.-(^ k

Sbobo

l- '-t .F<

i-.

ffi

N,

*j3

L 0.)

-._

bY

o.

tsl-rJr cs t_ \,IJ 5J

t

-T'O

+r o

h,E

F' F H A \J ta +J) 6s .9 tr

4-E

rc€?

d La \r, L13 '6) '|1 >1, 1 ?\ \

tl

i

(\l bb .t tL d O" () V) a a

o

'ld d) 6i a ()

F

q) cd o0

tr

Y

'6

E

cd O O o0 '& q),i.a

.9

t-\O

5n

-rv cd C) #C ()!Ja ,1 F, 5 H! =E\ .d

aa)

b0 '& d 6d d) r""'l ()

G

cg O

o

O.

C)

*l

od O. () rA

(13)

E

td

o

()

(t

O. a ct-t

o

.(.) a. ,a

'E

63

()'

,+

FI

a

bg.,

gB

H

g

€r

H

&'E

,f;

E'A

H

hr{

E

q)

=9;s

gHEb

E€EE

o

(J

i,H

=.eE.9

.E

aoEo

e,E

L

+J cC .d : . l-r tt) I r,t)

o

l<

.U

>

? (.) ' r-i F< c0 t-rJ. 14 ts< 0)

?

i

I (_, .Fa

\

-G

a l'-(

o

t

'a' F E

.-G

tr

na (J .a -i.+-) (F( v

h

I F x v +) cg 4FI

,-G (1 t

t-c) .l-,

x

f-l

tr-t\

4-r

aD .l Fr'

o

() a L.,l

u)!

I ..r-r l: (J CJ ct) L\) u< ua

X

Fc{

{}

F

c) FI )r. cl q.) b0 Fr t|l

h

6d ,-{

&

O (f) (t)

o

'c)

t< o) l-(

d

(.) C)

o

() I

o

.o

(t) () F{

|4

q) t-t c) .-l

s

()

6d

tr{

F"'{

c} q.)

eb

otr

L(-.d

E

'f;'

-Fl - -a lrl

E

.S.

L- l-{ |

I*

['"{ { O.

-o

o.

()

a

o

F{

H

CI

t{

C)

g

()

ra +.

a

o

:()

t-. . c.)

g

(t) q) .d... Lr l^l

'(.)

t-. G) I I I I I q)

,l)

o

>-' f-i

o

+a

()

.fl

Fr

o

i I I

;

G P (u G

h

o

{-r

()

-cg q-{

o

.t

0x

(IX)

h

fiv)

f;'

fr fi

t

ff

nerve

t

!.

'erve

T;

f

I

t i; s * $ il

I

,i; ; +'

c

o

d

tA

&

c)

o

tr

o

o

h

€f

EE

$+

a

=€

XO

C)_o

I

o'E

€a)

.d ?l

o.=

b

.o*a

-c

et:

9'G

O

E=q

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :