Knjižne novosti v CMK marec 2010

12 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

1

Knjižne novosti v CMK –marec 2010

PREDMETNO KAZALO

• alergija in imunologija • anesteziologija • biokemija • biologija • dermatologija • farmakologija • fiziologija • fiziologija-dentalna medicina • fiziologija-medicina • gastroenterologija • genetika • geriatrija • hematologija • javno zdravje • kardiologija • kemija • kirurgija • knjižničarstvo • komplementarna medicina • medicina • medicinska imunologija-dentalna medicina • medicinska imunologija-medicina • medicinska onkologija • nevro-znanosti • nevrologija • okulistika • oralna kirurgija • ortodontija • ortopedija • otorinolaringologija • otorinolaringologija-dentalna medicina • otorinolaringologija-medicina • patologija • pediatrija • pravosodje • predklinična protetika-dentalna medicina • prehrana • psihiatrija • psihologija • reprodukcija • reproduktivna medicina • slikovna diagnostika • statistika

• šolske zdravstvene službe

• vedenje

• zdravstvena nega

• zgodovina

• zgodovina medicine

(2)

2

KNJIŽNE NOVOSTI

alergija in imunologija

medicinska imunologija-medicina

medicinska imunologija-dentalna medicina

IMUNOLOŠKI priročnik / [avtorji V. Kotnik ... et al.] ; urednik Vladimir Kotnik ; [risbe V. Drnovšek]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2010. - 194 str.

COBISS.SI-ID 249869056

anesteziologija

SLOVENSKO združenje za zdravljenje bolečine. Kongres z mednarodno

udeležbo (1 ; 2009 ; Bled) Program in zbornik prispevkov / 1. kongres Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine z mednarodno udeležbo s pridruženim Simpozijem o klinični nevrofiziologiji bolečine s 25. predavanjem v spomin dr. Janeza Faganela, Bled 9. in 10. oktober 2009 ; organizatorji Slovensko združenje za zdravljenje bolečine [in] Sekcija za klinično nevrofiziologijo Slovenskega zdravniškega društva [in] Inštitut za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ; uredniki Maja Cesar-Komar, Zoran Rodi, Jelka Pirc. - Ljubljana : Sekcija za klinično nevrofiziologijo Slovenskega zdravniškega društva, 2009. - 172 str.

COBISS.SI-ID 247415040

biokemija

HRIBAR, Gorazd: Nadzorovana agregacija analogov dejavnika tumorske nekroze alfa v proteinske nanostrukture = Controlled aggregation of tumor necrosis factor alpha analogs into protein nanostructures : doktorska disertacija / Gorazd Hribar. - Ljubljana : [G. Hribar], 2009. - VII, 139 f. COBISS.SI-ID 248819200

biologija

RAZPOTNIK, Andrej: Toksini in biološko aktivni polipeptidi morske vetrnice Urticina crassicornis : doktorsko delo / Andrej Razpotnik. - [Ljubljana : A. Razpotnik], 2010. - XII, 97 f. COBISS.SI-ID 249969152

dermatologija

MEMORIALNI sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem (40 ; 2009 ; Ljubljana) Novosti v dermatopatologiji = Update on dermatopathology / XL. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z

(3)

3

mednarodnim simpozijem, 3.-4. december 2009 = XL. Professor Janez Plečnik

Memorial Meeting with an International Symposium, December 3-4, 2009, Ljubljana, Slovenija ; [organizatorji] Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za patologijo ... [et al.] ; [uredniki Boštjan Luzar ... et al.]. - V Ljubljani : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2009. - XII, 324 str. COBISS.SI-ID 248628224

farmakologija

NEONATALNA farmakologija : zbornik predavanj : mednarodni simpozij 2009 / [urednici Darja Paro Panjan, Mojca Kržan]. - Ljubljana : Klinični oddelek za

neonatologijo, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, 2009. - 230 str. - (Poglavja iz neonatologije ; 2009, 1) COBISS.SI-ID 248381440

fiziologija

DESPOPOULOS, Agamemnon: Color atlas of physiology / Agamemnon

Despopoulos, Stefan Silbernagl ; 186 color plates by Wolf-Rüdiger Gay and Astried Rothenburger ; translations by Suzyon O'Neal Wandrey. - 5th ed. compl. rev. and exp. - Stuttgart ; New York : Thieme ; New York : Thieme Medical Publishers, 2003. - XIII, 436 str. - (Thieme flexibook) COBISS.SI-ID 1272177

HORMONES, brain, and behavior / edited by Donald W. Pfaff ... [et al.]. - 2nd ed. - San Diego, CA : Academic Press, cop. 2009. - 5 zv. COBISS.SI-ID 3285012

PHYSIOLOGY Meeting (2009 ; Ljubljana) FEPS 2009 : book of abstracts / The Physiology Meeting organized by The Slovenian Physiological Society, [and] The

Austrian Physiological Society, and The Federation of European Physiological Societies, 12-15 November 2009, Ljubljana, Slovenia ; [editors Marko Kreft, Nina Vardjan, Robert Zorec]. - Ljubljana : LN-MCP, Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta, 2009. - 326 str. COBISS.SI-ID 248107008

SILBERNAGL, Stefan: Color atlas of physiology / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; 189 color plates by Ruediger Gay and Astried Rothenburger ;

[translator Suzyon O'Neal Wandrey]. - 6th ed., completely revised and expanded. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2009. - XIII, 441 str. - (Flexibook)

COBISS.SI-ID 62254849

SLOVENSKO združenje za zdravljenje bolečine. Kongres z mednarodno

udeležbo (1 ; 2009 ; Bled) Program in zbornik prispevkov / 1. kongres Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine z mednarodno udeležbo s pridruženim Simpozijem o klinični nevrofiziologiji bolečine s 25. predavanjem v spomin dr. Janeza Faganela, Bled 9. in 10. oktober 2009 ; organizatorji Slovensko združenje za zdravljenje bolečine [in] Sekcija za klinično nevrofiziologijo Slovenskega zdravniškega društva [in] Inštitut za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ; uredniki Maja Cesar-Komar, Zoran Rodi, Jelka Pirc. - Ljubljana : Sekcija za klinično nevrofiziologijo Slovenskega zdravniškega društva, 2009. - 172 str.

(4)

4

fiziologija-medicina

fiziologija-dentalna medicina

SILBERNAGL, Stefan: Color atlas of physiology / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; 189 color plates by Ruediger Gay and Astried Rothenburger ;

[translator Suzyon O'Neal Wandrey]. - 6th ed., completely revised and expanded. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2009. - XIII, 441 str. - (Flexibook)

COBISS.SI-ID 62254849

gastroenterologija

HOMAN, Matjaž: Povezava med prisotnostjo genov cagA, iceA, vacA in babA bakterije Helicobacter pylori in stopnjo histoloških sprememb sluznice želodca pri otrocih : [doktorska disertacija] / Matjaž Homan. - [Ljubljana : M. Homan], 2009. - XI, 99 f. COBISS.SI-ID 248818688

genetika

CFGBC. Symposium (4 ; 2009 ; Ljubljana) From arrays to understanding diseases / 4th CFGBC Symposium, June 17th, 2009, Ljubljana, Slovenia ; [organized by Centre for Functional Genomics and Bio-Chips, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine ; edited by Aljoša Bavec]. - Ljubljana : Faculty of Medicine, 2009. - 80 str.

COBISS.SI-ID 245943808

geriatrija

ZDRUŽENJE za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. Strokovni seminar (11 ; 2009 ; Brdo pri Kranju) Obravnava starostnikov v maksilofacialni kirurgiji in zobozdravstvu : zbornik predavanj / 11. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, Kongresni center Brdo, 28. novembra 2009 ; [organizator Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije ; urednik Nataša Ihan Hren]. - Ljubljana : Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2009. - 75 str. COBISS.SI-ID 248470784

hematologija

MULTIPLE myeloma : spotlight reviews / editors: Vincent Rajkumar, Nicole Muller-Bérat Killmann. - Avenel, NJ : Nature Publishing Group, 2009. - R1-R145 str. - (Leukemia ; supl. 1) COBISS.SI-ID 3284756

javno zdravje

DUŠEVNO zdravje prebivalcev Slovenije / Tanja Kamin ... [et al.] ; [uredniki Tanja Kamin in Helena Jeriček Klanšček]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja,

(5)

5

2009. - 138 str. COBISS.SI-ID 243245824

DUŠEVNO zdravje v Sloveniji / [avtorji poglavij Maja Bajt ... et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009. - 132 str. COBISS.SI-ID 243407616

MANAGING chronic conditions : experience in eight countries / [edited by] Ellen Nolte, Cécile Knai, Martin McKee. - [Brussels] : European Observatory on Health Systems and Policies, cop. 2008. - XVII, 181 str. - (Observatory studies series ; no. 15) COBISS.SI-ID 3288340

kardiologija

JERŠE, Marjan: Priročnik za srčne bolnike / Marjan Jerše ; [ilustracije Jože Trobec ; skice Jože Jereb]. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 1992. - 158 str.

COBISS.SI-ID 29720064

kemija

FAKULTETA za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana) 90 let kemijskih študijev na Univerzi v Ljubljani : 1919-2009 / [pripravili Radovan Stanislav Pejovnik ... [et al.] ; glavni urednik Branko Stanovnik ; fotografije Aleš Gregorič ... [et al.] ; ilustracija 4M]. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2009. - 159 str. COBISS.SI-ID 247896064

kirurgija

CELOSTEN pogled kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost - proces trajnega izboljševanja kakovosti v SB Celje : zbornik predavanj, Celje, 3. in 4. april 2009 / [urednik Irma Rijavec]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2009. - 78 str. COBISS.SI-ID 244754432

TEXTBOOK of surgery / edited by Joe J. Tjandra ... [et al.]. - 3rd ed. - Malden, Mass. ; Oxford : Blackwell Pub., cop. 2006. - XII, 708 str. COBISS.SI-ID 3288084

ZDRUŽENJE za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. Strokovni seminar (11 ; 2009 ; Brdo pri Kranju) Obravnava starostnikov v maksilofacialni kirurgiji in zobozdravstvu : zbornik predavanj / 11. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, Kongresni center Brdo, 28. novembra 2009 ; [organizator Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije ; urednik Nataša Ihan Hren]. - Ljubljana : Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2009. - 75 str. COBISS.SI-ID 248470784

(6)

6

KORENC-Lafer, Jeanette: Z refleksoterapijo do boljšega zdravja / Jeanette Korenc Lafer ; [fotografije Lavoslava Benčič ; ilustracije Klemen Gorup]. - 1. izd. - Ljubljana : Studio 37, 2009. - 63 str. COBISS.SI-ID 248345088

medicina

ČLOVEKOVE pravice v zvezi z biomedicino : Oviedska konvencija in dodatni protokoli / [avtor besedila Oviedske konvencije in dodatnih protokolov je Svet Evrope]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2009. - 102 str. - Dostopno tudi na:

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/SEZMS/konvencija_105x148_ ebook_za_na_splet.pdf (Prost dostop) COBISS.SI-ID 247228672

INTERNATIONAL Summer School Healthy Living - Health (2009 ; Maribor) International Summer School 2009 Healthy Living - Health, 8th - 19th June 2009, Maribor, Slovenia : [handbook] / [organized by] University of Maribor [and] University of Surrey [and] UCD Dublin ; [photographers archive Hotels Morje ... et al.]. - Maribor : Faculty of Health Sciences, cop. 2009. - 422 str. loč pag. COBISS.SI-ID 62891265

LLOYD, Margaret: Communication skills for medicine / Margaret Lloyd, Robert Bor ; contributions by Geraldine Blache, Zack Eleftheriadou ; [foreword by Sir David

Weatherall]. - 3rd ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, cop. 2009. - VIII, 212 str. COBISS.SI-ID 63107329

medicinska imunologija-medicina

medicinska imunologija-dentalna medicina

IMUNOLOŠKI priročnik / [avtorji V. Kotnik ... et al.] ; urednik Vladimir Kotnik ; [risbe V. Drnovšek]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2010. - 194 str.

COBISS.SI-ID 249869056

medicinska onkologija

MARIBORSKI onkološki dan (2 ; 2009) Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Maligna obolenja želodca : [zbornik predavanj] / 2. Mariborski onkološki dan, Maribor, 27. november 2009 ; [uredništvo zbornika Stojan Potrč, Marko Hazabent, Borut

Gajzer]. - Maribor : Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Kirurška klinika UKC, 2009. - XIII, 322 str. COBISS.SI-ID 63846657

nevro-znanosti

INTERNATIONAL Cell Physiology & Engineering Meeting (2005 ; Lipica) Book of abstracts = Knjiga povzetkov / International Cell Physiology & Engineering Meeting [and] 12th Young Neuroscientists Meeting [and] Advanced Microscopy Workshop = Mednarodni simpozij za celično fiziologijo in bioinženirstvo [in] 12. srečanje mladih nevroznanstvenikov [in] Delavnica za napredno mikroskopijo, Lipica,

(7)

7

Slovenija, EU, 26.-29. 5. 2005 ; [editors Marko Kreft, Helena H. Chowdhury, Robert Zorec]. - Ljubljana : Celica, 2005. - 107 str. COBISS.SI-ID 220243200

nevrologija

KOBAL, Jan: Avtonomna disfunkcija pri presimptomatski in zgodnje simptomatski Huntingtonovi bolezni (HB) : [doktorska disertacija] / Jan Kobal. - [Ljubljana : J. Kobal], 2010. - 96 f., [17] f. pril. COBISS.SI-ID 249966080

okulistika

STROKOVNI simpozij ob 90. obletnici ustanovitve Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni UKC Maribor (2009 ; Maribor) Zbornik predavanj in praktikum / Strokovni simpozij ob 90. obletnici ustanovitve Oddelka za očesne,

ušesne, nosne in vratne bolezni UKC Maribor, Maribor, 12. november 2009 ; [urednika zbornika Dušica Pahor, Bogdan Čizmarevič]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2009. - 206 str. COBISS.SI-ID 63739905

oralna kirurgija

ČELEŠNIKOVI dnevi (13 ; 2008 ; Ljubljana)Sodobni diagnostični postopki v področju glave in vratu = Contemporary diagnostic procedures in the head and neck region : [zbornik predavanj] / XIII. Čelešnikovi dnevi in 10. strokovni seminar, Brdo pri Kranju, 29.11.2008 ; [urednik Andrej Kansky] ; [organizatorji] Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurugijo, Kirurška klinika, UKC Ljubljana [in] Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani [in] Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. - Ljubljana : Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2008. - 64 str. COBISS.SI-ID 242265856

ortodontija

SPROGAR, Špela:Vloga endotelinskega sistema pri ortodontskem premiku zob pri podgani : doktorska disertacija / Špela Sprogar. - [Ljubljana : Š. Sprogar], 2009. - 96 f.

COBISS.SI-ID 248818944

ortopedija

MARIBORSKO ortopedsko srečanje (4 ; 2008 ; Maribor)Koleno v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj] / IV. Mariborsko ortopedsko srečanje, Maribor, 7. novembra 2008 ; [organizatorja]

Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru ; [urednik Matjaž Vogrin]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, Oddekek [!] za ortopedijo, 2008. - 175 str. COBISS.SI-ID 61795585

(8)

8

otorinolaringologija

PROBST, Rudolf:Basic otorhinolaryngology : a step-by-step learning guide / Rudolf Probst, Gerhard Grevers, Heinrich Iro ; with contributions by Frank Rosanowski, Ulrich Eysholdt ; [translator Terry Telger ; illustrator Karin Baum]. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2006. - VII, 430 str. COBISS.SI-ID 11566130

STROKOVNI simpozij ob 90. obletnici ustanovitve Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni UKC Maribor (2009 ; Maribor)Zbornik predavanj in praktikum / Strokovni simpozij ob 90. obletnici ustanovitve Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni UKC Maribor, Maribor, 12. november 2009 ; [urednika zbornika Dušica Pahor, Bogdan Čizmarevič]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2009. - 206 str. COBISS.SI-ID 63739905

otorinolaringologija-medicina

otorinolaringologija-dentalna medicina

PROBST, Rudolf:Basic otorhinolaryngology : a step-by-step learning guide / Rudolf Probst, Gerhard Grevers, Heinrich Iro ; with contributions by Frank Rosanowski, Ulrich Eysholdt ; [translator Terry Telger ; illustrator Karin Baum]. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2006. - VII, 430 str. COBISS.SI-ID 11566130

patologija

MEMORIALNI sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem (40 ; 2009 ; Ljubljana)Novosti v dermatopatologiji = Update on dermatopathology / XL. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem, 3.-4. december 2009 = XL. Professor Janez Plečnik Memorial Meeting with an International Symposium, December 3-4, 2009, Ljubljana, Slovenija ; [organizatorji] Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za patologijo ... [et al.] ; [uredniki Boštjan Luzar ... et al.]. - V Ljubljani : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2009. - XII, 324 str. COBISS.SI-ID 248628224

PIŽEM, Jože: Napovedni pomen označevalcev ključnih signalnih poti in apoptoze v meduloblastomih : [doktorsko delo] / Jože Pižem. - [Ljubljana : J. Pižem], 2010. - 94 f., [33] str. pril. COBISS.SI-ID 249967360

pediatrija

CENTRALNI otroški dispanzer (Ljubljana) 10 let dela Centralnega otroškega dispanzerja v Ljubljani. - Ljubljana : Centralni otroški dispanzer, 1964. - 56 str. COBISS.SI-ID 7442226

SOUTH-Eastern European Pediatric Gastroenterology (SEEPEG) Meeting (1 ; 2009 ; Ljubljana) The 1st South-Eastern European Pediatric Gastroenterology (SEEPEG) Meeting : Ljubljana, September [25th and 26th], 2009 / [edited by Jernej Brecelj, Rok Orel]. - Ljubljana : Medicinski razgledi, cop. 2009. - 155 str. - (Medicinski razgledi ; Letn. 48, 3) COBISS.SI-ID 3406911

(9)

9

SPOROČANJE suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem : okrogla miza, ki jo je pripravila ob dnevu downovega sindroma, 21. 3. 2009 v Ljubljani Sekcija za downov sindrom pri Društvu Sožitje-Ljubljana / [avtorice Nataša Tul Mandić ... [et al.] ; urednika Alenka Šelih, David Neubauer]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2009. - 38 str. - (Knjižnica otroške nevrologije ; let. XII/1, št. 15) COBISS.SI-ID 248342016

pravosodje

ČLOVEKOVE pravice v zvezi z biomedicino : Oviedska konvencija in dodatni protokoli / [avtor besedila Oviedske konvencije in dodatnih protokolov je Svet Evrope]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2009. - 102 str. - Dostopno tudi na:

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/SEZMS/konvencija_105x148_ ebook_za_na_splet.pdf (Prost dostop) COBISS.SI-ID 247228672

KRUŠIČ Matè, Zana: Pravica do zasebnosti v medicini : zdravnikova pojasnilna dolžnost, pacientova informirana privolitev, varstvo osebnih podatkov / Zana Krušič Matè ; [stvarno in imensko kazalo Dean Zagorac]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010. - 197 str. COBISS.SI-ID 248237824

predklinična protetika-dentalna medicina

CURRICULUM Prothetik / von Jörg Rudolf Strub ... [et al.]. - 3., überarb. und erweit. Aufl. - Berlin : Quintessenz-Verl., cop. 2005. - 3 zv. COBISS.SI-ID 3284500

prehrana

PRIPOROČILA za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in

starostnikov v domovih za starejše občane / [avtorji Ognjen Cerović ... [et al.] ; urednika Nada Rotovnik Kozjek, Miloš Milošević]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2008. - 186 str. COBISS.SI-ID 236014848

SEDEJ, Irena: Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane / [avtorji Irena Hren, Barbara Koroušič Seljak, Denis Mlakar-Mastnak]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2008. - 88 str. COBISS.SI-ID 236485376

psihiatrija

SPREGOVORIMO o samomoru med mladimi / [avtorji poglavij Saška Roškar ... [et al.] ; urednice Alenka Tančič, Vita Poštuvan, Saška Roškar]. - Dopolnjena izd. -

Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2009. - 116 str. COBISS.SI-ID 247025920

(10)

10

psihologija

CVETEK, Robert: Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija / Robert Cvetek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, cop. 2009. - 393 str. COBISS.SI-ID 248473088

KLEVIŠAR, Metka: Umetnost sobivanja / Metka Klevišar ; [spremna beseda Janez Mlakar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. - 99 str. COBISS.SI-ID 245919744

reprodukcija

SPOMINSKI sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras (5 ; 2009 ; Ljubljana) Premagovanje moške neplodnosti = Overcoming male infertility : napredek in novi izzivi = progress and new challenges : zbornik / 5. spominski

sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras, Ljubljana, 17. oktober 2009 ; urednika Branko Zorn, Eda Vrtačnik Bokal. - Ljubljana : Slovensko društvo za reproduktivno medicino, 2009. - 106 str. COBISS.SI-ID 247778048

reproduktivna medicina

KNÖPFEL, Silvia: Kontracepcija : katera metoda mi ustreza? / Silvia Knöpfel, Knut O. K. Hoffmann ; [prevedla Nada Jurič]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2009. - 155 str. COBISS.SI-ID 63855105

slikovna diagnostika

ČELEŠNIKOVI dnevi (13 ; 2008 ; Ljubljana) Sodobni diagnostični postopki v področju glave in vratu = Contemporary diagnostic procedures in the head and neck region : [zbornik predavanj] / XIII. Čelešnikovi dnevi in 10. strokovni seminar, Brdo pri Kranju, 29.11.2008 ; [urednik Andrej Kansky] ; [organizatorji] Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurugijo, Kirurška klinika, UKC Ljubljana [in] Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani [in] Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. - Ljubljana : Združenje za

maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2008. - 64 str. COBISS.SI-ID 242265856

statistika

OKOLJSKI kazalniki za Slovenijo / [pripravili Mojca Žitnik ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009. - 47 str. - Dostopno tudi na:

http://www.stat.si/doc/pub/okolje2009-SLO.pdf COBISS.SI-ID 248888576

SLOVENIJA in države OECD = Slovenia and OECD member countries : 2009 / [zbrali in uredili Renata Rejec in Mojca Merc = editors Renata Rejec and Mojca Merc]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije = Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2009. - 24 str. - Dostopno tudi na:

(11)

11

http://www.stat.si/doc/pub/slovenija%20v%20OECD.pdf COBISS.SI-ID 248896768

VERTOT, Nelka: Mladi v Sloveniji / [avtorica Petronela Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009. - 127 str. - Dostopno tudi na:

http://www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf COBISS.SI-ID 248211968

ZUPAN, Gregor: E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU, 2004-2008 / [avtor Gregor Zupan]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2010. - 59 str. - Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/IKT2009-SLO.pdf

COBISS.SI-ID 249466880

šolske zdravstvene službe

INTERNATIONAL Association for Adolescent Health. European Annual Meeting (14 ; 2008 ; Portorož) Reducing health inequalities among youth role of adolescent, school medicine : abstract book / International Association for Adolescent Health, 14th European Annual Meeting, Slovenia, Portorož, September 25th-27th 2008 ; [editor in chief Mojca Juričič]. - Ljubljana : Slovene Society of School and University Medicine, Slovene Medical Association, 2008. - 70 str.

COBISS.SI-ID 241125888

zdravstvena nega

CELOSTEN pogled kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost - proces trajnega izboljševanja kakovosti v SB Celje : zbornik predavanj, Celje, 3. in 4. april 2009 / [urednik Irma Rijavec]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2009. - 78 str. COBISS.SI-ID 244754432

zgodovina medicine

RAVNIK, Stanka: Ob 50-letnici Zdravstvenega doma Bohinj / Stanka Ravnik ; [avtor prispevka Babice v Bohinju Mišo Serajnik]. - Ljubljana : Centerkontura, cop. 2009. - 168 str. COBISS.SI-ID 248398080

zobozdravstvo

CURRICULUM Prothetik / von Jörg Rudolf Strub ... [et al.]. - 3., überarb. und erweit. Aufl. - Berlin : Quintessenz-Verl., cop. 2005. - 3 zv. COBISS.SI-ID 3284500

SPROGAR, Špela: Vloga endotelinskega sistema pri ortodontskem premiku zob pri podgani : doktorska disertacija / Špela Sprogar. - [Ljubljana : Š. Sprogar], 2009. - 96 f. COBISS.SI-ID 248818944

(12)

12

seminar (11 ; 2009 ; Brdo pri Kranju) Obravnava starostnikov v maksilofacialni kirurgiji in zobozdravstvu : zbornik predavanj / 11. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, Kongresni center Brdo, 28. novembra 2009 ; [organizator Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije ; urednik Nataša Ihan Hren]. - Ljubljana : Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2009. - 75 str. COBISS.SI-ID 248470784

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :