Н а у к о в а б і б л і о т е к а ім. М. М а к с и м о в и ч а

105  Download (0)

Full text

(1)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Інформаційно-бібліографічний відділ

Вища освіта і наука

науково-аналітичний огляд

[електронних ресурсів]

№ 5 (травень) 2020 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Інформаційно-бібліографічний відділ

Вища освіта і наука

науково-аналітичний огляд

[електронних ресурсів]

№ 5 (травень) 2020 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Інформаційно-бібліографічний відділ

Вища освіта і наука

науково-аналітичний огляд

[електронних ресурсів]

№ 5 (травень) 2020 р.

(2)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

2 Вища освіта і наука : науково-аналітичний огляд / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. А. В. Козонущенко ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін ; тит. арк. Л. Є. Кузьменко]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 5 (трав.). – 105 с. Науково-аналітичний огляд представляє публікації з історії та сьогодення й перспектив розвитку сучасної вищої освіти та науки, як в Україні, так і за її межами. Цей покажчик репрезентує матеріали з періодичних видань та Інтернет-ресурсів. Розраховано на освітян, науковців, викладачів, студентів.

(3)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

3

Зміст

Нормативно-правова база вищої освіти та науки в Україні...5 Укази та розпорядження Президента...5 Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України...5 Накази, листи, повідомлення Міністерства освіти і науки України...8 Накази інших міністерств і відомств...18 Філософія освіти...19 Історія вищої освіти і науки...20 Вища освіта і наука за кордоном...23 Вища освіта в Україні...34 Вступна кампанія, ЗНО, умови прийому...39 Рейтингові вимірювання...44 Заклади вищої освіти, академічні та наукові установи...45 Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського...46 Донецький національний технічний університет...46 Житомирський національний агроекологічний університет...47 Запорізький національний університет...47 Київський національний університет імені Тараса Шевченка...48 Київський національний університет технологій та дизайну...52 Київський університет імені Бориса Грінченка...52 Луцький національний технічний університет...54 Львівський національний університет імені Івана Франка...54 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"...60 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"...60 Національний університет біоресурсів і природокористування України...61 Національний університет "Львівська політехніка"...61 Сумський державний університет...62 Сумський національний аграрний університет...62 Українська інженерно-педагогічна академія...62 Університет державної фіскальної служби України...63 Технічні засоби навчання, інформаційні технології...63 Учасники навчально-виховного процесу...66 Науково-педагогічні працівники...66 Студенти...67 Вища освіта: окремі галузі, спеціальності...70 Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти...95 Управління в системі вищої освіти та ЗВО...97

(4)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

4 Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти, науки...101

(5)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

5

Нормативно-правова база вищої освіти та науки в Україні

Укази та розпорядження Президента 1. Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 18 березня 2020 р. № 96 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 2. Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 06 березня 2020 р. № 71 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71/2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 3. Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком : Указ Президента України від 16 квітня 2020 р. № 560-IX [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-20. – Дата перегляду: 18.05.20https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-20. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України 4. Деякі питання запровадження індикативної собівартості : постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 191 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 5. Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території

(6)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

6 України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/290-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 6. Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 180 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 7. Про внесення змін до Положення про Міністерство молоді та спорту України : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 296 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 8. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень : постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 236 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 9. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 178 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. –

(7)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

7 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 10. Про оголошення конкурсного відбору до складу методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України : лист Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2020 р. № 1/9-242 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-konkursnogo- vidboru-do-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-fahovoyi- peredvishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini. – Дата перегляду: 18.05.2020. 11. Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 р. № 506-р [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/506-2020-%D1%80. – Дата перегляду: 18.05.2020. 12. Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі : постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 307 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020. 13. Про утворення Ради з питань економічного розвитку України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 265 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2020-%D0%BF. – Дата перегляду: 18.05.2020.

(8)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

8 Накази, листи, повідомлення Міністерства освіти і науки України 14. Деякі питання інформатизації інклюзивно-ресурсних центрів : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 536 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-informatizaciyi-inklyuzivno-resursnih-centriv. – Дата перегляду: 18.05.2020. 15. МОНоголошує прийом заявок на оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році – заявки приймаються до 13 червня [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon- ogoloshuye-prijom-zayavok-na-osnashennya-navchalnih-kabinetiv-i-stem-laboratorij-u-2020-roci-zayavki-prijmayutsya-do-13-chervnya. – Опубліковано 15.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 16. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-metodiki-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom. – Опубліковано: 14.04.2020 р. – Дата перегляду: 28.04.2020. 17. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про акредитацію незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:

(9)

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

9 proyekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-nezalezhnih-ustanov-ocinyuvannya-ta-zabezpechennya-yakosti-vishoyi-osviti. – Опубліковано: 15.04.2020 р. – Дата перегляду: 28.04.2020. 18. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ "Про затвердження Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-akreditaciyu-kvalifikacijnih-centriv. – Опубліковано: 23.04.2020 р. – Дата перегляду: 28.04.2020. 19. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ "Про затвердження порядку проведення іспиту на рівень володіння державною мовою" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-ispitu-na-riven-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu. – Опубліковано: 24.04.2020 р. – Дата перегляду: 28.04.2020. 20. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-17-lipnya-2019-r-684. – Опубліковано 15.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 21. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета "Захист України" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України :

(10)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

10 [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/u-kpi-stvorili-vlasnu-platformu-distancijnogo-navchannya-de-vzhe-zareyestruvalisya-ponad-5-tis-studentiv. – Опубліковано: 14.04.2020 р. – Дата перегляду: 28.04.2020. 22. МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-nakazu-mon-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-30-zhovtnya-2019-roku-1350. – Опубліковано 06.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. Зміни до наказу "Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році". 23. МОН пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти" [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya- proyekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-prirodnicho-matematichnoyi-osviti-stem-osviti. – Опубліковано 15.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 24. Нацфонд досліджень відкрив прийом заявок на перший конкурс – подати проєкт можна до 15 червня [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/nacfond-doslidzhen-vidkriv-prijom-zayavok-na-pershij-konkurs-podati-proyekt-mozhna-do-15-chervnya. – Опубліковано 15.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 25. Перші конкурси Нацфонду досліджень стартують у травні, пріоритети – вирішення проблем безпеки, зокрема COVID-19, та підтримка провідних і молодих учених [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і

(11)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

11 науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/pershi-konkursi-nacfondu-doslidzhen-startuyut-u-travni- prioriteti-virishennya-problem-bezpeki-zokrema-covid-19-ta-pidtrimka-providnih-i-molodih-uchenih. – Опубліковано 01.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 26. Про виплату стипендій імені Тараса Шевченка : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 537 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. веб-портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viplatu-stipendij-imeni-tarasa-shevchenka. – Дата перегляду: 28.04.2020. 27. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 : наказ Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 р. № 591 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-11-zhovtnya-2019-roku-1285. – Дата перегляду: 18.05.2020. 28. Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та Центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік : лист Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 р. № 626 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta- centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-diyalnist-yakih-spryamovuyetsya-ta-koordinuyetsya-kabinetom-ministriv-ukrayini-cherez. – Дата перегляду: 18.05.2020. 29. Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та Центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік :

(12)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

12 наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 533 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta- centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-diyalnist-yakih-spryamovuyetsya-ta- koordinuyetsya-kabinetom-ministriv-ukrayini-cherez-ministra-osviti-i-nauki-ukrayini-1. – Дата перегляду: 18.05.2020. 30. Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2020 року № 487 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-20. – Дата перегляду: 18.05.2020. 31. Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 477 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-20. – Дата перегляду: 18.05.2020. 32. Про затвердження деяких переліків погоджених пропозицій обласних державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за відповідними напрямами : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 р. № 585 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-deyakih-perelikiv-

(13)

pogodzhenih-propozicij-oblasnih-derzhavnih-administracij-shodo-vikoristannya-Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

13 osvitnoyi-subvenciyi-u-2020-roci-za-vidpovidnimi-napryamami-2. – Дата перегляду: 18.05.2020. 33. Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2020 р. № 496 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-na-2020-rik-4. – Дата перегляду: 18.05.2020. 34. Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 р. № 544 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku- zakladiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-bazi-yakih-budut-stvoreni- navchalno-praktichni-centri-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-byudzhetu-u-2020-roci. – Дата перегляду: 18.05.2020. 35. Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 квітня 2020 року № 497 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0384-20. – Дата перегляду: 18.05.2020. 36. Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 квітня

(14)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

14 2020 року № 481 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-20. – Дата перегляду: 18.05.2020. 37. Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 р. № 574 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo- pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-dlya-navchalnih-kabinetiv-i-stem-laboratorij. – Дата перегляду: 18.05.2020. 38. Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Національного університету харчових технологій : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 538 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perejmenuvannya- vidokremlenih-strukturnih-pidrozdiliv-nacionalnogo-universitetu-harchovih-tehnologij. – Дата перегляду: 18.05.2020. 39. Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 524 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perejmenuvannya- vidokremlenogo-strukturnogo-pidrozdilu-tavrijskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-v-i-vernadskogo. – Дата перегляду: 18.05.2020. 40. Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 539 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:

(15)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perejmenuvannya-Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

15 vidokremlenogo-strukturnogo-pidrozdilu-cherniveckogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-yuriya-fedkovicha. – Дата перегляду: 18.05.2020. 41. Про перейменування Державного вищого навчального закладу "Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну" : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 529 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perejmenuvannya- derzhavnogo-vishogo-navchalnogo-zakladu-kamyanec-podilskij-koledzh-budivnictva-arhitekturi-ta-dizajnu. – Дата перегляду: 18.05.2020. 42. Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2020 р. № 134-л [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenziyi-. – Дата перегляду: 28.04.2020. 43. Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 р. № 142-л [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenziyi142. – Дата перегляду: 18.05.2020. 44. Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2020 р. № 144-л [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenziyi*. – Дата перегляду: 18.05.2020. 45. Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2020 р. № 146-л [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenziyi146. – Дата перегляду: 18.05.2020.

(16)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

16 46. Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на II семестр 2019/2020 навчального року : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 р. № 576 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- priznachennya-akademichnih-stipendij-prezidenta-ukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-ii-semestr-20192020-navchalnogo-roku. – Дата перегляду: 18.05.2020. 47. Про реорганізацію деяких закладів освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 р. № 542 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-reorganizaciyu-deyakih-zakladiv-osviti. – Дата перегляду: 18.05.2020. 48. Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 р. № 546 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- utvorennya-iniciativnoyi-grupi-z-pidgotovki-ustanovchih-zboriv-iz-formuvannya-novogo-skladu-gromadskoyi-radi-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini-1. – Дата перегляду: 18.05.2020. 49. Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 квітня 2020 р. № 499 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya- tematichnih-planiv-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok-zakladiv-vishoyi-osviti-ta-naukovih-ustanov-na-2020-rik. – Дата перегляду: 18.05.2020. 50. Стартував конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021–2022 рр., дедлайн подачі заявок – 15 липня [Електронний

(17)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

17 ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs- ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya. – Опубліковано 15.05.2020. – Дата перегляду: 18.05.2020. 51. Щодо можливості зміни для окремих випускників місця проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році : лист Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 р. № 1/9-231 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo- mozhlivosti-zmini-dlya-okremih-vipusknikiv-miscya-prohodzhennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-2020-roci. – Дата перегляду: 18.05.2020. 52. Щодо окремих норм Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ" : лист Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2020 р. № 1/9-222 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-norm-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya- zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-derzhavnij-byudzhet-ukrayini-na-2020-rik-vid-13-kvitnya-2020-roku-553-ih. – Дата перегляду: 28.04.2020. 53. Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій : лист Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 р. № 1/9-249 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-potochnogo- semestrovogo-kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij. – Дата перегляду: 18.05.2020. 54. Щодо перейменування Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р.

(18)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

18 № 530 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-perejmenuvannya-derzhavnogo-vishogo- navchalnogo-zakladu-pereyaslav-hmelnickij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi. – Дата перегляду: 18.05.2020. 55. Щодо проведення другого туру Всеукраїнських олімпіад закладів вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2020 р. № 1/9-217 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-drugogo-turu-vseukrayinskih- olimpiad-zakladiv-vishoyi-osviti-d-lya-profesijnoyi-oriyentaciyi-vstupnikiv-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti. – Дата перегляду: 18.05.2020. 56. Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019–2020 навчального року : лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 1/9-213 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-pidsumkovogo-ocinyuvannya-ta-organizovanogo-zavershennya-2019-2020-navchalnogo-roku. – Дата перегляду: 18.05.2020. Накази інших міністерств і відомств 57. Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики : наказ Міністерства соціальної політики України від 25 березня 2020 року № 222 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим

(19)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

19 доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0332-20. – Дата перегляду: 18.05.2020. 58. Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 23 березня 2020 року № 46-20 [Електронний ресурс] // Законодавство України : [офіційний веб-портал Верхов. Ради України]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-20. – Дата перегляду: 18.05.2020.

Філософія освіти

59. Жукова Г. Феномен позаакадемічної освіти в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Г. Жукова // Вісник Львівського університету. Філософські науки / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів,2019. – Вип. 23. – С. 122–128. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/10720/10900. – Дата перегляду: 15.05.2020. Розгляд безперервної освіти як соціального інституту зумовлює актуальність інтеграційного підходу, який передбачає використання комплексу заходів щодо міждисциплінарності сучасного наукового знання. Актуальність пошуку нових контекстів освіти як продуктивного напряму розвитку наукових досліджень окреслює позаакадемічну освіту як діяльнісну парадигму, яка потребує теоретичного аналізу та наукового обґрунтування. Діалектика навчання і виховання існує в освіті як суперечність культури і цивілізації всередині соціуму, що відкрито виражається в суперечностях навчання і виховання. Найбільше нівелюється цей процес в освіті, коли він поглинається або зливається з навчанням навичок і вмінь відповідної професії. У культурологічному вимірі освіти у кризові періоди також відбувається перекіс

(20)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

20 взаємодії навчання і виховання. Виховання тут повинно виражатися в державній політиці вибудовування змісту освіти, у якому мають бути представлені досягнення світової і національної культур. Становлення позаакадемічної освіти розглядається як соціокультурний феномен, що відображає зростаючу потребу особистості в отриманні різноманітних освітніх послуг. Ця освітня система має такі ознаки, як: організованість, систематичність, професійна спрямованість, безперервність, актуальність щодо вже наявних знань, отриманих особистістю за межами академічної освітньої системи. Основними принципами позаакадемічної освіти, відповідно до досліджень вітчизняних і закордонних учених та українських державних програм, є: орієнтація навчання на задоволення актуальних потреб його суб’єктів; зв’язок із практикою, який проявляється у спрямованості на здобуття життєвих навичок і підготовку до активної участі в житті суспільства; наявність мобільних гнучких програм, індивідуальних освітніх стратегій, спрямованих на вираження, прийняття і повагу індивідуальних особливостей.

Історія вищої освіти і науки

60. Башкір О. Розвиток кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів (20-ті рр. XX – початок XXI сторіч) [Електронний ресурс] / О. Башкір, С. Золотухіна, С. Лупаренко // Освітологічний дискурс. – Київ, 2018. – № 3/4 (22/23). – C. 1–15. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/23. – Дата перегляду: 28.04.2020. Розробка нових форм і способів організації навчання не можлива без вивчення й глибокого аналізу накопиченого досвіду підготовки вчительських кадрів кафедрами педагогіки. У статті виокремлено такі етапи їх розвитку в структурі вищих педагогічних навчальних закладів України 20-х років XX – початку XXI сторічь: етап організації науково-дослідних кафедр педології й педагогіки як самостійних науково-дослідних осередків(1921–1929 рр.);етап офіційного утвердження статусу кафедр педагогіки в структурі вищих

(21)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

21 педагогічних навчальних закладів(1930–1957 рр.); етап розширення спектру педагогічних кафедр педагогічних ВНЗ, їх функцій і напрямів науково-педагогічної діяльності(1958–1990 рр.);етап інтеграції педагогічних кафедр в умовах розбудови національної педагогічної освіти України(1991 р. – початок XXI ст.). 61. Дудка Т. Світоцентричні імпульси історичного розвитку вітчизняної вищої школи: виклики часу чи наслідки міжнародного співробітництва? [Електронний ресурс] / Т. Дудка // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Вип. 27 (2-2019). – С. 35–39. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3238/Pedahohichna-osvita-teoriia-i-praktyka-Vyp.27.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата перегляду: 14.05.2020. Окреслено домінуючу роль міжнародного співробітництва у світоцентричній тенденційності розвитку вітчизняної вищої школи ХІХ – поч. ХХ століття. Шляхом аналізу аксіологічної сутності окресленого педагогічного феномену, акцентовано увагу на його функціональній багатоаспектності у соціокультурному просторі. Доведено, що пріоритетні напрями міжнародного галузево-академічного співробітництва віддзеркалювали значущість міжнаціонального спілкування, прогресивність освітнього реформування та напрями загальнодержавного розвитку, виходячи із наявних викликів часу. У процесі дослідження автор використала педагогічний, історико-генетичний, поетапно-проблемний, порівняльний, хронологічно-змістовний та біографічний методи. Оперування таким широким методологічним спектром уможливило розв'язання поставленого дослідницького завдання. 62. Козелко І. Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя / І. Козелко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. – Львів, 2016. – № 842. – С. 131–134. – Електрон. версія. – Режим доступу:

(22)

http://science.lpnu.ua/uk/terminologiya/vsi-vypusky/visnyk-no-842-Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

22 2016/lingvistychna-terminologiya-yak-obyekt-naukovyh. – Дата перегляду: 27.04.2020. 63. Комарніцький О. Опозиційність студентства педагогічних ЗВО щодо економічної політики радянської влади на селі (1930-ті рр.) / О. Комарніцький, Л. Комарніцька // Проблеми гуманітарних наук. Історія. – Дрогобич, 2019. – Вип. 1/43. – С. 152–164. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/sites/history_journal/wp-content/uploads/2020/02/12.pdf. – Дата перегляду: 27.04.2020. 64. Кукуленко Я. І. Педагогічні виші і демократизація суспільно-політичного життя в УРСР у роки перебудови [Електронний ресурс] / Я. І. Кукуленко // Гілея. – Київ,2019. – Вип. 140 (№ 1), ч. 1 : Історичні науки. – С. 52–57. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=171. – Дата перегляду: 27.04.2020. 65. Лебідь І. Самоосвіта вчителя у суспільно-політичному освітньому просторі 1917–1920 рр. [Електронний ресурс] / І. Лебідь // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Вип. 27 (2-2019). – С. 64– 71. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3238/Pedahohichna-osvita-teoriia-i-praktyka-Vyp.27.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата перегляду: 14.05.2020. Зроблено спробу розкрити та проаналізувати передумови, які спонукали розвитку самоосвіти вчителів (1917–1920 рр.), що характеризувалося посиленням практичної спрямованості та зміцненням соціальної бази, з одного боку, та інтенсивною розробкою технологічних основ, з іншого. Зокрема, потяг до знань, активізація просвітницької діяльності органів місцевого самоврядування, поширення позашкільної освіти, підвищення рівня грамотності і стало підґрунтям для зміцнення практичних основ самоосвіти. 66. Левченко В. До 100-річчя становлення та розвитку вищої освіти водогосподарського комплексу в Україні: одеський вектор / В. Левченко // Краєзнавство. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 135–146. – Електрон. версія. –

(23)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

23 Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchenko_Valerii/Do_100-richchia_stanovlennia_ta_rozvytku_vyschoi_osvity_vodohospodarskoho_kompleksu _v_Ukraini.pdf. – Дата перегляду: 14.05.2020. 67. Подлесный Д. В. Материально-бытовые проблемы жизнедеятельности студенчества Украины в период 1917–1921 гг. / Д. В. Подлесный // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 139–147. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1984/1/%D0%A3%D1%87 %D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B 8%D1%81%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%2025.pdf. – Дата перегляду: 27.04.2020. 68. Чуткий А. І. Студенти-іноземці в київський вишах початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. І. Чуткий // Гілея. – Київ, 2019. – Вип. 140 (№ 1), ч. 1 : Історичні науки. – С. 105–112. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=171. – Дата перегляду: 27.04.2020.

Вища освіта і наука за кордоном

69. Бабазаде Н. Развитие науки и просвещения в Иране в период Сельджукского господства (Розвиток науки і освіти в Ірані в період Сельджукського панування) [Електронний ресурс] / Н. Бабазаде // Гілея. – Київ, 2019. – Вип. 142 (№ 3), ч. 1 : Історичні науки. – С. 7–12. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=179. – Дата перегляду: 27.04.2020. 70. Біда О. Сутнісна характеристика поняття "професійна мобільність" [Електронний ресурс] / О. Біда, В. Гончарук, В. Гончарук // Освітній простір України. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 16. – С. 193–198. – Електрон. версія. – Режим доступу:

(24)

Н а у к о в а б і б л і о т е к а

ім. М. М а к с и м о в и ч а

24 http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/view/2543/2984. – Дата перегляду: 29.04.2020. Професійну мобільність потрактовано як системну якість особи фахівця, яка включає в себе цілу низку знань, умінь, здібностей, особистих якостей, ціннісних орієнтацій тощо. Подано бачення мобільності фахівців зарубіжними вченими. Зазначено, що класифікація професійної мобільності, що подана у статті, дає можливість упорядкувати різноманітні переміщення з єдиних позицій, подати їх як окремі прояви загального процесу професійно-педагогічної мобільності, визначити, який вид мобільності забезпечує виконання тих чи інших соціальних функцій. З’ясовано, що мобільність може бути диференційована на інтрагенераційну та інтергенераційну. За суб’єктом розрізняють мобільність індивідуальну і групову; за спрямуванням внутрішню та зовнішню. 71. Бульвінська О. Система наук про освіту: досвід європейських університетів [Електронний ресурс] / О. Бульвінська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ, 2020. – № 1. – C. 68–73. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://npo.kubg.edu.ua/article/view/199977/200142. – Дата перегляду: 14.05.2020. Розглядається система наук про освіту в європейських університетах. Для аналізу виокремлено 16 європейських університетів, які в QS World University Rankings 2019 by Subject (Education) увійшли в 50 найкращих (заклади вищої освіти з Великої Британії, Фінляндії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії), а також Humboldt-Universität zu Berlin і Alma Mater Studiorum – University of Bologna. Методологічною основою дослідження є аналіз назв структурних підрозділів і освітніх програм з наук про освіту в цих університетах. 72. Головатенко Т. Поняття "мультилінгвальна освіта": європейський і освітологічний дискурс [Електронний ресурс] / Т. Головатенко // Освітній простір України. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 15. – С. 227–234. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/view/2920/3301. – Дата перегляду: 29.04.2020.

Figure

Updating...

References

Related subjects :