SIM-K 3030 SIM-K ,- Kè mm mm. 453,- Kè. 453,- Kè mm mm. 566,- Kè. 566,- Kè mm.

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

2

0

1

5

2

0

1

5

®

S

I

K

U

K

®

S

I

K

U

R

B

D

v

e

ø

n

í

z

á

v

ì

s

y

S

i

m

o

n

s

w

e

r

k

,

k

v

a

l

i

t

a

p

r

o

v

a

š

e

d

v

e

ø

e

D

v

e

ø

n

í

z

á

v

ì

s

y

S

i

m

o

n

s

w

e

r

k

,

k

v

a

l

i

t

a

p

r

o

v

a

š

e

d

v

e

ø

e

(2)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

3035/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3035/S35 RAL 8003

3035/S35 RAL 9006

3035/S35 F1

3035/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

453

,-

453

,-

566

,-

453

,-

453

,-

SIM-K 3035

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

Pøesah

3030/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3030/S35 RAL 8003

3030/S35 RAL 9006

3030/S35 RAL 1036

3030/S35 WEISS

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

3030/S35 F1

3030/S35 F9

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

S PØÍLOŽKOU

453

,-

453

,-

453

,-

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

3035/S35 F9

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

453

,-

453

,-

15-19 mm

15-19 mm

(3)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

3135/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3135/S35 RAL 8003

3135/S35 RAL 9006

3135/S35 RAL 1036

3135/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

SIM-K 3135

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

Pøesah

3130/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3130/S35 RAL 8003

3130/S35 RAL 9006

3130/S35 RAL 1036

3130/S35 WEISS

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

3130/S35 RAL 7016

3130/S35 F1

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

517

,-

453

,-

453

,-

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

3035/S35 F1

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

453

,-

453

,-

18-22 mm

18-22 mm

3130/S35 F9

18-22 mm

453

,-

3035/S35 F9

18-22 mm

453

,-

S PØÍLOŽKOU BEZ PØÍLOŽKY

(4)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

3235/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3235/S35 RAL 8003

3235/S35 RAL 9006

3235/S35 RAL 1036

3235/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

SIM-K 3235

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

Pøesah

3230/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3230/S35 RAL 8003

3230/S35 RAL 9006

3230/S35 RAL 1036

3230/S35 WEISS

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

3230/S35 RAL 7016

3230/S35 F1

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

517

,-

453

,-

453

,-

21-25 mm

21-25 mm

21-25 mm

3235/S35 F1

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

453

,-

453

,-

21-25 mm

21-25 mm

3230/S35 F9

21-25 mm

453

,-

3235/S35 F9

21-25 mm

453

,-

S PØÍLOŽKOU BEZ PØÍLOŽKY

(5)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

3335/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3335/S35 RAL 8003

3335/S35 RAL 9006

3335/S35 F1

3335/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

453

,-

453

,-

566

,-

453

,-

453

,-

SIM-K 3335

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

Pøesah

3330/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

3330/S35 RAL 8003

3330/S35 RAL 9006

3330/S35 RAL 1036

3330/S35 WEISS

453

,-

453

,-

566

,-

566

,-

453

,-

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

3330/S35 RAL 7016

3330/S35 F1

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

517

,-

453

,-

453

,-

24-28 mm

24-28 mm

24-28 mm

3335/S35 F9

24-28 mm

453

,-

3330/S35 F9

24-28 mm

453

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

24-28 mm

453

,-

S PØÍLOŽKOU

(6)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

4045/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4045/S35 RAL 8003

4045/S35 RAL 9006

4045/S35 F1

4045/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

396

,-

SIM-K 4045

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

Pøesah

4040/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4040/S35 RAL 8003

4040/S35 RAL 9006

4040/S35 RAL 1036

4040/S35 WEISS

396

,-

396

,-

529

,-

529

,-

396

,-

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

15-19 mm

4040/S35 F1

4040/S35 F9

396

,-

396

,-

15-19 mm

15-19 mm

4045/S35 F9

15-19 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

15-19 mm

3

96

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

15-19 mm

396

,-

S PØÍLOŽKOU

(7)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

4145/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4145/S35 RAL 8003

4145/S35 RAL 9006

4145/S35 F1

4145/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

396

,-

SIM-K 4145

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

Pøesah

4140/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4140/S35 RAL 8003

4140/S35 RAL 9006

4140/S35 RAL 1036

4140/S35 WEISS

396

,-

396

,-

529

,-

529

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

4140/S35 F1

4140/S35 F9

396

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

4145/S35 F9

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

S PØÍLOŽKOU

(8)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

4245/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4245/S35 RAL 8003

4245/S35 RAL 9006

4245/S35 F1

4245/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

396

,-

SIM-K 4245

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

Pøesah

4240/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4240/S35 RAL 8003

4240/S35 RAL 9006

4240/S35 WEISS

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

4240/S35 F1

4240/S35 F9

396

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

4245/S35 F9

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

S PØÍLOŽKOU

(9)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

4345/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4345/S35 RAL 8003

4345/S35 RAL 9006

4345/S35 F1

4345/S35 WEISS

Cena brutto

v Kè

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

396

,-

SIM-K 4345

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

Pøesah

4340/S35 BRAUN

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

4340/S35 RAL 8003

4340/S35 RAL 9006

4340/S35 WEISS

396

,-

396

,-

529

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

18-22 mm

4340/S35 F1

4340/S35 F9

396

,-

396

,-

18-22 mm

18-22 mm

4345/S35 F9

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

3030/S35 F4 - RAL1036 NEW MAT

18-22 mm

396

,-

S PØÍLOŽKOU

(10)

®

S

I

K

U

R

B

D

v

e

ø

n

í

z

á

v

ì

s

y

S

i

m

o

n

s

w

e

r

k

,

k

v

a

l

i

t

a

p

r

o

v

a

š

e

d

v

e

ø

e

D

v

e

ø

n

í

z

á

v

ì

s

y

S

i

m

o

n

s

w

e

r

k

,

k

v

a

l

i

t

a

p

r

o

v

a

š

e

d

v

e

ø

e

2

0

1

5

2

0

1

5

(11)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

RB 5015 3D WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5015 3D NEREZ

RB 5015 3D F9

RB 5015 3D BRAUN

Cena brutto

v Kè

951

,-

1 288

,-

951

,-

951

,-

RB 5015 3D

11,5 mm

11,5 mm

11,5 mm

11,5 mm

Vrtací výška

RB 5010 3D WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5010 3D NEREZ

RB 5010 3D F9

RB 5010 3D BRAUN

951

,-

1 288

,-

951

,-

951

,-

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Popis

RB 5020 3D WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5020 3D NEREZ

RB 5020 3D F9

RB 5020 3D BRAUN

Cena brutto

v Kè

951

,-

1 288

,-

951

,-

951

,-

RB 5020 3D

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

Vrtací výška

RB 5010 3D F1

10 mm

951

,-

RB 5015 3D F1

11,5 mm

951

,-

RB 5020 3D F1

13 mm

951

,-

(12)

Základní sortiment 2015 R.S.P. s.r.o., Týn nad Vltavou Tel.: 385 731 803, GSM.: 608 103 068 P la tn o st o d : 0 1 .0 5 .2 0 1 5 / Ti sk o vá v e rz e : 0 1 .0 5 .2 0 1 5

Rozteè

RB 5015 3D MSTS WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5015 3D MSTS NEREZ

RB 5015 3D MSTS F9

RB 5015 3D MSTS BRAUN

Cena brutto

v Kè

1 091

,-

1 427

,-

1 091

,-

1 091

,-

RB 5015 3D MSTS

11,5 mm

11,5 mm

11,5 mm

11,5 mm

Vrtací výška

RB 5010 3D MSTS WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5010 3D MSTS NEREZ

RB 5010 3D MSTS F9

RB 5010 3D MSTS BRAUN

1 091

,-

1 427

,-

1 091

,-

1 091

,-

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Popis

RB 5020 3D MSTS WEISS

U

v

e

d

e

n

é

c

e

n

y

b

r

u

t

t

o

j

s

o

u

b

e

z

D

P

H

.

RB 5020 3D MSTS NEREZ

RB 5020 3D MSTS F9

RB 5020 3D MSTS BRAUN

Cena brutto

v Kè

1 091

,-

1 427

,-

1 091

,-

1 091

,-

RB 5020 3D MSTS

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

Vrtací výška

RB 5010 3D MSTS F1

10 mm

1 091

,-

RB 5015 3D MSTS F1

11,5 mm

1 091

,-

RB 5020 3D MSTS F1

13 mm

1 091

,-

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :