Objave FURS. Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije. Leto 11, številka 38. Slovenian Plant Breeder s Rights and Variety Registration Gazette

18 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Objave

FURS

Objave Fitosanitarne uprave

Republike Slovenije

Slovenian Plant Breeder’s Rights

and Variety Registration Gazette

Leto 11, številka 38

REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD

FITOSANITARNA UPRAVA RS PHYTOSANITARY ADMINISTRATION RS

(2)
(3)

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Uradno glasilo Fitosanitarne uprave Republike Slovenije

Objave FURS

Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije

Letnik: 11 (2010)

Številka: 38, 28. februar 2010

(4)

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Fitosanitarna uprava Republike Slovenije Uradno glasilo Fitosanitarne uprave Republike Slovenije

Objave FURS

Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije Letnik: 11 (2010)

Številka: 38, 28. februar 2010

IZDALA: Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Fitosanitarna uprava Republike Slovenije Einspielerjeva 6, SI-1000 LJUBLJANA telefon: 059/152 930, telefaks: 059/152 959

domača stran: http://www.furs.si ZANJO:

Suzana Marolt UREDILI:

Helena Rakovec, univ. dipl. inž. agr. Marinka Pečnik, univ. dipl. inž. agr. Primož Grižon, univ. dipl. inž. agr. dr. Jože Ileršič, univ. dipl. inž. agr.

LETO IZDAJE: 2010

ISSN 1855-0819

(5)

Vsebina

Contents

I. Prijave za varstvo in vpis v sortno listo 4

Applications for Protection and Addition to the National List

*II. Poimenovanje sort 6

Variety Denominations

1. Predlogi za poimenovanje sort 6

Proposed Variety Denominations

III. Umik in zavrženje prijav za varstvo in vpis v sortno listo 7 Withdrawal and Lapse of Applications for Protection and Addition to the Nat. list

IV. Odločitve 7

Decisions

1. Podelitev varstva in vpis v sortno listo 8

Grant of Protection and Addition to the National List

V. Prenehanje varstva in izbris iz sortne liste 8

Termination of Protection and Deletion from the National List

VI. Uradna obvestila 10

Official notices

1. Novosti na področju zakonodaje 10

2. Druga obvestila 10

VII. Naslovi 14

Address List

(6)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

4

I. Prijave za varstvo (VS) in vpis v sortno listo (SL)

Applications for Protection (VS) and Addition to the National List (SL) Registrska številka (Application No.)

Začasna oznaka (Provisional designation)

a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) c: Žlahtnitelj (Breeder) Datum prijave (Appliciation Date) Vrsta prijave (Application Type) 1 2 3 4

Poljš

č

ine

/ Agricultural crops

Žito

/ Cereals

Koruza (razen pokovke in sladke koruze)

Zea mays

L. (partim)

ZEA738 a: 515 23.12.2009 SL NVP852 b: 516 c: 515 ZEA737 a: 515 23.12.2009 SL NVP842 b: 516 c: 515 ZEA740 a: 515 23.12.2009 SL NVP841 b: 516 c: 515 ZEA739 a: 515 23.12.2009 SL NVP864 b: 516 c: 515 ZEA743 a: 153 12.02.2010 SL MGM184458 c: 153 ZEA744 a: 153 12.02.2010 SL MGM209655 c: 153 ZEA745 a: 153 12.02.2010 SL MGM181204 c: 153 ZEA742 a: 153 17.02.2010 SL MGM185929 c: 153 ZEA741 a: 153 17.02.2010 SL MGM196208 c: 153 ZEA746 a: 518 25.02.2010 SL PCE 1085 b: 13 c: 519 ZEA750 a: 481 26.02.2010 SL X8N323 b: 477 c: 189 ZEA749 a: 481 26.02.2010 SL X85A547 b: 477 c: 189 ZEA748 a: 481 26.02.2010 SL X85A577 b: 477 c: 189 ZEA747 a: 481 26.02.2010 SL X85A586 b: 477 c: 189 ZEA751 a: 481 26.02.2010 SL X90A787 b: 477 c: 189

(7)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

5

Registrska številka (Application No.)

Začasna oznaka (Provisional designation)

a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) c: Žlahtnitelj (Breeder) Datum prijave (Appliciation Date) Vrsta prijave (Application Type) 1 2 3 4 ZEA752 a: 481 26.02.2010 SL X8N335 b: 477 c: 189 ZEA754 a: 481 26.02.2010 SL X8R645 b: 477 c: 189 ZEA753 a: 481 26.02.2010 SL X80A397 b: 477 c: 189

Krompir

/ Potato

Krompir

Solanum tuberosum

L.

SOT209 a: 136 17.02.2010 SL KIS 02-136/46-1 c: 136 SOT208 a: 136 17.02.2010 SL KIS 02-66/196-3 c: 136 SOT210 a: 136 17.02.2010 SL KIS 02-118/8-1 c: 136 SOT207 a: 136 17.02.2010 SL KIS 02-1/91-21 c: 136

Krmne rastline

/ Fodder crops

Metuljnice

/ Legumes

Bela detelja

Trifolium repens

L.

TRR008 a: 501 06.01.2010 SL GC 217 b: 86 c: 517 TRR007 a: 501 06.01.2010 SL GC 216 b: 86 c: 517

Zelenjadnice

/ Vegetables

Belo zelje

Brassica oleracea

L.

BRA074 a: 234 22.02.2010 SL

Varaždinski b: 193

Feferon ali paprika

Capsicum annuum

L.

CAG025 a: 232 15.01.2010 SL Sivrija CAG005 a: 232 15.01.2010 SL Botinska rumena CAG053 a: 234 22.02.2010 SL Soroksari b: 193

Korenje, krmno korenje

Daucus carota

L.

DAC001 a: 232 15.01.2010 SL

(8)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

6

Registrska številka (Application No.)

Začasna oznaka (Provisional designation)

a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) c: Žlahtnitelj (Breeder) Datum prijave (Appliciation Date) Vrsta prijave (Application Type) 1 2 3 4

Solata

Lactuca sativa

L.

LAC071 a: 234 22.02.2010 SL Dalmatinska ledenka b: 193 LAC072 a: 234 22.02.2010 SL Posavka b: 193 LAC073 a: 234 22.02.2010 SL Ljubljanska ledenka b: 193

Nizki fižol, visoki fižol

Phaseolus vulgaris

L.

PHN031 a: 232 15.01.2010 SL

Češnjevec

II. Poimenovanje sort

Variety Denominations

1. Predlogi za poimenovanje sort

Proposed Variety Denominations Registrska številka (Application No.) Začasna oznaka (Provisional designation) a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) Datum predloga (Proposal Date) Predlagano poimenovanje (Proposed denomination)

Predlagano ime v obliki kode – K (Proposed denomination in form of code - K)

1 2 3 4 5

Poljš

č

ine

/ Agricultural crops

Žito

/ Cereals

Koruza (razen pokovke in sladke koruze)

Zea mays

L. (partim)

ZEA744 a: 153 12.02.2010 Stratos

ZEA728 a: 401 19.02.2010 Alexxandra DUO

b: 13 ZEA746 a: 518 25.02.2010 Panasat b: 13 ZEA711 a: 481 25.02.2010 P7754 b: 477

Krompir

/ Potato

Krompir

Solanum tuberosum

L.

SOT202 a: 136 15.01.2010 KIS Mura

SOT194 a: 136 15.01.2010 KIS Kokra

SOT190 a: 136 15.01.2010 KIS Sotla

Zelenjadnice

/ Vegetables

Feferon ali paprika

Capsicum annuum

L.

(9)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

7

Registrska številka (Application No.) Začasna oznaka (Provisional designation) a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) Datum predloga (Proposal Date) Predlagano poimenovanje (Proposed denomination)

Predlagano ime v obliki kode – K (Proposed denomination in form of code - K)

1 2 3 4 5

CAG005 a: 232 15.01.2010 Botinska rumena

CAG053 a: 234 22.02.2010 Soroksari

b: 193

Korenje, krmno korenje

Daucus carota

L.

DAC001 a: 232 15.01.2010 Ljubljansko rumeno

Solata

Lactuca sativa

L.

LAC072 a: 234 22.02.2010 Posavka

b: 193

LAC071 a: 234 22.02.2010 Dalmatinska ledenka

b: 193

Paradižnik

Lycopersicon esculentum

Mill.

LYC066 a: 232 15.02.2010 Bon Pierre

Nizki fižol, visoki fižol

Phaseolus vulgaris

L.

PHN031 a: 232 15.01.2010 Češnjevec

III. Umik in zavrženje prijav za varstvo in vpis v sortno listo

Withdrawal and Lapse of Applications for Protection and Addition to the National List Registrska številka (Application No.) a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) Začasna oznaka (Provisional designation)

Datum umika ali zavržbe (Date of withdrawal or rejection) Vrsta prijave (Application Type) 1 2 3 4 5

Poljš

č

ine

/ Agricultural crops

Žito

/ Cereals

Koruza (razen pokovke in sladke koruze)

Zea mays

L. (partim)

ZEA703 a: 153 MGM171436 13.01.2010 SL

ZEA704 a: 153 MGM184978 13.01.2010 SL

ZEA707 a: 153 MGM158659 13.01.2010 SL

IV. Odlo

č

itve

Decisoions

(10)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

8

1. Podelitev varstva (VS) in vpis v sortno listo (SL)

Grant of Protection and Addition to the National List Registrska številka (Application No.) a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) Odobreno ime (Denomination Approved Datum vpisa/odločbe (Grant/Addition date) Ime v obliki kode – K (Denomination in form of code - K) Vrsta vpisa (Application Type) 1 2 3 4 5 6

Poljš

č

ine

/ Agricultural crops

Žito

/ Cereals

Navadni dvovrstni je

č

men

Hordeum vulgare

L.

HVJ007 R a: 403 Jaran 24.12.2009 SL

b: 236

Navadna pšenica

Triticum aestivum

L. emend. Fiori et Paol.

TAO209 a: 18 Gorolka 01.02.2010 SL

TAO265 a: 18 Savinja 01.02.2010 SL

Krmne rastline

/ Fodder crops

Metuljnice

/ Legumes

Navadna grašica

Vicia sativa

L.

VIS009 a: 160 Novi Beograd 08.12.2009 SL

b: 135

Oljnice in predivnice

/ Oil and fibre plants

Navadna ogrš

č

ica

Brassica napus

L. (partim)

BRO033 a: 481 PR45D03 14.01.2010 K SL

b: 477

BRO034 a: 481 PR46W14 14.01.2010 K SL

b: 477

Zelenjadnice

/ Vegetables

Feferon ali paprika

Capsicum annuum

L.

CAG052 a: 232 Magdalena 08.01.2010 SL

Vinska trta /

Grapevine

Vinska trta

Vitis

spp.

VIN064 R a: 451 Vitovska grganja 20.01.2010 SL

V. Prenehanje varstva in izbris iz sortne liste

(11)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

9

Registrska številka (Application No.) a: Prijavitelj (Applicant) b: Zastopnik (Agent) Odobreno ime (Denomination Approved Datum vpisa/odločbe (Grant/Addition date) Ime v obliki kode – K (Denomination in form of code - K) Vrsta vpisa (Application Type) 1 2 3 4 5 6

Poljš

č

ine

/ Agricultural crops

Žito

/ Cereals

Navadni dvovrstni je

č

men

Hordeum vulgare

L.

HVO029 a: 266 Virgo 10.02.2010 SL

Navadna pšenica

Triticum aestivum

L. emend. Fiori et Paol.

TAO027 a: 232 Lenta 16.02.2010 SL TAO029 a: 232 Luna 16.02.2010 SL TAO105 a: 217 Bill 12.02.2010 SL TAO166 a: 217 Tommi 12.02.2010 SL TAO224 a: 230 Alcazar 16.02.2010 SL TAO234 a: 232 Larisa 17.02.2010 SL TAO213 a: 232 Liona 17.02.2010 SL

Koruza (razen pokovke in sladke koruze)

Zea mays

L. (partim)

ZEA465 a: 67 Texxud 10.02.2010 SL

b: 13

ZEA430 a: 67 Saxxoo 10.02.2010 SL

b: 13

Zelenjadnice

/ Vegetables

Feferon ali paprika

Capsicum annuum

L.

CAG005 a: 232 Botinska

rumena 01.02.2010 SL

CAG025 a: 232 Sivrija 01.02.2010 SL

Krmno korenje

Daucus carota

L.

DAC001 a: 232 Ljubljansko

rumeno 01.02.2010 SL

Nizki fižol za zrnje

Phaseolus vulgaris

L.

(12)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

10

VI. Uradna obvestila

Official noticies

1. Novosti na podro

č

ju zakonodaje

1. V Uradnem listu Republike Slovenije so bili objavljeni naslednji predpisi:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 12/10); objavljen 19. 2. 2010, veljavnost od 6. 3. 2010

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 107/09); objavljen 24. 12. 2009, veljavnost od 1. 10. 2012

Neuradna prečiščena besedila predpisov so objavljena na spletni strani FURS:

http://www.furs.si/law/slo/seme/

2. Sprejeta je bila Metoda preizkušanja vrednosti sorte za preidelavo in uporabo (VPU) – krompir (FURS-VPU/8/1), ki velja od 1. 1. 2010. Dostopna je na spletni strani FURS: http://www.furs.si/law/slo/seme/metode/furs_VPU_8_krompir_14dec2009.pdf

2. Druga obvestila

1. Novosti pri pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort poljščin

Seed production of conservation varieties of agricultural species according to Commission Directive 2008/62/ES

V letu 2009 je bila v slovenski pravni red prenesena Direktive Komisije 2008/62/ES, ki ureja vpis v sortno listo, pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort poljščin. Novosti , ki jih omenjena direktiva prinaša se osredotočajo zlasti na pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort v regiji porekla ter na količinske omejitve pri pridelavi semena ohranjevalnih sort. Dobavitelj semena ohranjevalne sorte mora po novem vsako leto pred začetkom pridelave obvestiti FURS o nameravani pridelavi semena (za vsako ohranjevalno sorto mora sporočiti podatke o mestu pridelave, sorti, obsegu pridelave in pričakovanem pridelku semena). Podatke o nameravani pridelavi lahko posreduje na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani FURS. Pri obveščanju FURS mora dobavitelj upoštevati naslednje predpisane roke, in sicer za:

1. Žita:

– do 15. septembra za ozimna žita, – do 15. februarja za jara žita, – do 1. aprila za koruzo in sirek in

– do 10. junija za navadno ajdo in navadno proso. 2. Krmne rastline in pesa:

– do 15. marca za spomladansko setev krmnih rastlin in peso, – do 15. avgusta za jesensko setev krmnih rastlin.

3. Oljnice in predivnice:

– do 15. marca za spomladansko setev oljnic in predivnic, – do 15. avgusta za jesensko setev oljnic in predivnic. 4. Krompir:

– do 15. marca.

Na podlagi obvestila dobavitelja FURS preveri morebitno prekoračitev največje predpisane količine semena. Omejitve glede največje dovoljene količine semena ohranjevalnih sort, ki se lahko trži v določenem letu so:

- 0,5 % količine semena iste vrste poljščin, vendar največ do količine semena, ki je potrebna za setev 100 ha (za krmne rastline, žita, oljnice in predivnice),

- 0,3 % količine semena vendar največ do količine semena, ki je potrebna za setev 100 ha za krmni grah, pšenico, ječmen, koruzo, krompir, oljno ogrščico in sončnice.

(13)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

11

- Skupna količina semena vseh ohranjevalnih sort posamezne poljščine ne sme presegati 10 % semena, ki se porabi za pridelavo posamezne poljščine na leto oz. količine, ki je potrebna za setev 100 ha.

Kadar predvidene količine pridelanega semena ohranjevalnih sort niso prekoračene, FURS dobavitelja o tem samo obvesti. Pri ugotovljeni predvideni prekoračeni količini izda FURS odločbo, s katero določi sorazmerni obseg pridelave semena posameznemu pridelovalcu semena ohranjevalne sorte oz. količino semena, ki ga lahko dobavitelj trži. Največje dovoljene količine semena ohranjevalnih sort poljščin so navedene v spodnji tabeli.

Vrsta Količina semena (kg)

Pšenica 30.000 Pira 750 Rž 7.140 Ječmen 20.000 Oves 14.200 Tritikala 18.000 Koruza 2.700 Proso 650 Ajda 3.100 Trave 4.000 Krmni grah 8.000 Detelja 2.000 Lucerna 2.500

Oljna ogrščica 500

Oljna buča 600

2. Obnova imenovanja vzorčevalcev semenskega materiala kmetijskih rastlin ter laboratorija

za izvajanje analiz semenskega materiala pod uradnim nadzorom

Reappointment of seed samplers and laboratory under official supervision for the porpouse of official certification of seed

Z odločbo direktorice Fitosanitarne Uprave RS je bilo v skladu z 22.a členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB1, Uradni list RS, št. 25/05 in 41/09) in 23. členom Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05 in 44/07) obnovljeno imenovanje:

- laboratorija za kontrolo kakovosti semena pri podjetju Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana. Odločba o obnovi imenovanja laboratorija za izvajanje analiz kakovosti semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic ter zelenjadnic je bila izdana dne 8. 1. 2010. Imenovanje laboratorija velja do 8. 1. 2012;

- naslednjim vzorčevalcem semenskega materiala pod uradnim nadzorom:

Ime in

priimek Naslov podjetja Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti

odločbe

Skupine oz. vrste kmetijskih rastlin, na katere se imenovanje

nanaša

Opombe

žita, krmne rastline,

oljnice in predivnice imenovan za ročno vzorčenje Jože

VERNER Agrosaat d.o.o., Devova 5, Ljubljana

21. 12.

2009 21. 12. 2011

žita razen ajde in prosa imenovan za avtomatsko

(14)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

12

Ime in priimek Naslov podjetja Datum izdaje odločbe Datum veljavnosti odločbe

Skupine oz. vrste kmetijskih rastlin, na

katere se imenovanje nanaša

Opombe

15. 12. 2011 žita, krmne rastline, oljnice in predivnice imenovan za ročno vzorčenje Janez ŽIŽEK Intercorn trading, Jožef Jerič s.p., Gančani 94, Beltinci 15. 12. 2009

15. 12. 2010 žita razen ajde in

prosa imenovan za avtomatsko vzorčenje Simon

PAL Amiloza d.o.o., Gančani 94, Beltinci

11. 1.

2010 11. 1. 2011 žita, krmne rastline, oljnice in predivnice imenovan za ročno vzorčenje

3. Standardne sorte pri preizkušanju vrednosti za pridelovanje in uporabo (VPU) sort v letu 2010

Standard varieties for VCU testing in 2010 - Krompir / Potato

Za zgodnje sorte / For early varieties

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Adora Marabel Maris Bard

Kresnik po potrebi / optionally used Za srednje zgodnje sorte / For semi late varieties

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Santé Frisia Desiree

Za pozne sorte / For late varieties

Sorta / Variety Opombe / Remarks

KIS Sora Desiree

Agria tudi za preverjanje jedilne kakovosti za cvrtje / also used in testing for french fry quality - Žita / Cereals

Ozimna pšenica / Winter wheat

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Bastide Soissons Isengrain Renan Rosario Profit Ludwig Grandios

(15)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

13

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Super Žitarka

Orvantis v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Garcia v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Ozimni ječmen / Winter barley

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Amorosa Bc Favorit Vicky Akropolis Virgo Valencia

Marcorel v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Boreale v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Sequel v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Ozimna tritikala / Triticale

Sorta / Variety Opombe / Remarks

Lamberto Kitaro

SW Talentro v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering Bc Goran v uvajanju kot nadomestni standard / in the process of entering - Oljnice / Oil and fiber plants

Oljna ogrščica / Rape seed

Sorta / Variety Opombe / Remarks

PR46W31 hibrid / hybrid

PR45D03 nizek hibrid / dwarf hybrid PR45W04 Inbridirana linija / inbreeded line 4. Roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS Deadlines for filling application for national listing

Vrsta / Species Application Prijava /

Dostava semena / Seed submission Količina / Quantity (kg) ajda (Fagopyrum esculentum)

- ozimna / winter varieties - jara / spring varieties

20. 6. 15. 4.

1. 7. 25. 4.

5

proso (Panicum miliaceum) 15. 4. 25. 4. 5

navadni sirek (Sorghum bicolor) in sudanski

sirek (Sorghum sudanense) 1. 3. 15. 3. 2

koruza (Zea mays) 10. 3. 1. 4. 10.0001

3.0002

oljna buča (Cucurbita pepo) 15. 3. 15. 4. 0,5

konoplja (Cannabis sativa) 1. 3. 15. 3. 2

soja (Glycine max) 15. 3. 31. 3. 3

hmelj (Humulus lupulus) 1. 3. 1. 4. 1503

(16)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

14

2 število zrn za hibride za silažo / number of kernels for silage hybrids

3 število sadik na lokacijo / number of dormant roots per location

VII. Naslovi

Adressess List

6 AGRICO B.A., Postbus 70, 8300 AB Emmeloord, Nizozemska

7 Agricultural Reserch Institute of the HAS, Brunszvik u. 2, 2462 Martonvasar, Madžarska 8 Agrigenetics d.o.o., Sjenjak 13, 31000 Osijek, Hrvaška

10 Agron. Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specialnu proizvodnju bilja, Svetošimunska 25, 10000

Zagreb, Hrvaška

13 Agrosaat proizvodnja, zastopanje in trgovina d.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 18 Anton Tajnšek, Seljakovo naselje 37, 4000 Kranj, Slovenija

21 Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l., Via S.Colombano 81 A, 26900 Lodi, Italija 24 Axel Toft Growarer, Tonderingvej 14, 7870 Roslev, Danska

28 Bayerische Pflanzenzuchtgesellshaft e. G. & Co. Ko., Elisabethstrasse 38, 80796 München, Nemčija

29 BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, Rugovica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, Hrvaška

31 Ets Claude C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, Francija

34 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija 37 Bruinsma Selektie bedrijven B.V., Postbus 24, 2070 AA Naadvijk, Nizozemska

38 C. Meijer B.V., Stationsweg 18 a, Postbus 1, 4416 ZG Kruiningen, Nizozemska 44 Cebeco Zaden B.V., Postbus 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemska

56 CT Sjeme d.o.o., Korčulanska 3 e, 10000 Zagreb, Hrvaška

61 Danisco Seed, Hojbygardvej 31, 4960 Holeby, Danska

62 Danko Hodowla Roslin Sp. z.o.o., Choryn 27, 64-000 Koscian, Poljska

67 Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road Illinois 60115, Združene države Amerike 68 Den Hartigh BV, Produktieweg 2, Postbus 3, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska

71 Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen Gmbh, Postfach 1407, 59524 Lippstadt, Nemčija

72 DLF-TRIFOLIUM A/S, Ny Ostergade 9, P.O. Box 59, 4000 Roskilde, Danska 78 DSP Delley Samen und Pflanzen AG., Postfach 16, 1567 Delley, Švica 82 Elsner pac Jungpflanzen, Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Nemčija

84 Florimond Desprez, 3 rue Florimond Desprez, BP 41, 59242 Cappelle En Pevele, Francija

86 Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG., Magdeburger Straße 2, Postfach 104, 47800 Krefeld, Nemčija

91 Gabonatermesztési Kutató KHT, Also Kiköto sor 9, 6727 Szeged, Madžarska 94 GIE Sockalb, 18 rue de Séguret Saincric, 12033 Rodez Cedex 9, Francija 97 Groupement Agricole Essonnois, rue de la Riviere, BP 7, 91720 Maisse, Francija

101 Harris Moran Seed Co., 26239 Executive Place, PO Box 4938 Hayward CA 94545, California, Združene države Amerike

120 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, Slovenija 121 Intercorn Trading Jože Jerič, Gančani 94, 9321 Beltinci, Slovenija

135 Kmetijska zadruga Lenart, Industrijska ulica 24, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija 136 Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

146 KŽK, Kmetijstvo, d.o.o., Kranjska cesta 29, 4208 Šenčur, Slovenija

147 Landes-Versuchsanlage fur Spezialkulturen, Gaisseregg 5, 8551 Wies, Avstrija 151 Limagrain Genetics S.A., BP 115, 63203 Riom, Francija

153 Maisadour Semences, Route de Saint-Sever, 40280 Haut-Mauco, Francija 159 Mommersteeg International B.V., Postbus 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska

(17)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

15

160 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Srbija

172 Novartis Seeds S.A., Field Crops, 12 chemin de l'Hobit, 31790 Saint Sauveur, Francija 177 OSEVA Pro s.r.o., Jankovcova 18, 17037 Praha 7, Češka republika

182 PAU Semences, Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, Francija 186 Pflanzenzucht Oberlimpurg, Dr. Peter Franck, 74523 Schwabisch Hall, Nemčija

189 Pioneer Overseas Corporation, 400 Locust Street, Suite 800, PO Box 14454 Des Moines 50306-3453, Združene države Amerike

193 Planta Prelesje d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija 198 Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31103 Osijek, Hrvaška

202 Probstdorfer Saatzucht GmbH & Co KG, Parkring 12, 1011 Wien, Avstrija

208 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Postbus 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemska 213 Royal Sluis BV, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska

216 Saatbau Linz GmbH, Schirmerstraße 19, Postfach 317, 4021 Linz, Avstrija 217 Saaten - Union GmbH, Eisenstraße 12, 30916 Isernhagen, Nemčija

218 Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemčija

220 Saatzucht Gleisdorf Ges.mbH, Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, Avstrija

223 Saatzucht Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof (LFS), Edelhof 1, 3910 Zwettl, Avstrija 224 Saatzucht Quedlinburg Gmbh, Postfach 13, 06484 Quedlinburg, Nemčija

227 Saka Ragis Pflanzenzucht GbR, Postfach 13 08 31, 20108 Hamburg, Nemčija

230 Secobra Recherches SAS, Centre De Bois Henry, 78580 Maule, Francija 231 Selgen a.s., Jankovcova 18, 17037 Praga, Češka republika

232 Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, Slovenija 234 Sativa Seeds & Services S.R.L., Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena, Italija

236 Semevit proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Kraigherjeva 19 a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija

266 Zelder Holland, Postbus 26, 6590 AA Gennep, Nizozemska

272 Sadjarska zadruga Posavja z.o.o., Arnovo selo 34, 8253 Artiče, Slovenija

282 KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemčija

283 Danisco Seed Austria GmbH, Elisabethstrasse 8, 2301 Gross-Enzersdorf, Avstrija

286 Research Station of Cereal Research Non-Profit Company, Rumi u. 25-27, 9761 Táplánszentkereszt, Madžarska

290 Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Saatzchtstrasse 11, 2301 Probsdorf, Avstrija

304 Plant Sciences INC. in Berry R&D, INC, 342 Green Valley Road Watsonville CA 95076, Združene države Amerike

310 Syngenta Seeds AB, Sockersbruksvagen 1, PO Box 302, 261 23 Landskrona, Švedska 311 Van der Have Sugarbeet Seed B.V., Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland, Nizozemska 318 Agrolon LTD, Wettern House Dingwall road Croydon CRO OXH, Združeno kraljestvo 320 HZPC Holland B.V., Eidsonweg 5, Postbus 88, 8500 AB JOURE, Nizozemska

323 Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., Domaine de Mons, BP 115, 63203 RIOM Cedex, Francija 327 CYGNET POTATO BREEDERS LTD., Blaiirfield Farm Milnathord KY 13 0SG, Združeno kraljestvo 335 Syngenta Seeds SAS (FR), 12 Chemin de l'Hobit, BP 85127, 31151 Fenouillet Cedex, Francija 344 Lochow Petkus Gmbh., Bollersener Weg 5, 29303 Bergen - Wohlde, Nemčija

345 Center za sladkorno peso, Hardek 34 G, 2270 Ormož, Slovenija

357 Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, Slovenija 358 Serasem (FR), 60 Rue Leon Beauchamp, 59930 La Chapelle d`Armentieres, Francija 360 C.I.V.Consorzio Italiano Vivaisti, Loc. Boattone - Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di

Comacchio (FE), Italija

361 CDB GmbH, Hauptstr. 21, 25474 Ellerbeck, Nemčija

384 Saechsische Landesanstalt fuer Landwirtschaft, August-Boecstiegel Strasse 1, 01326 Dresden, Nemčija

(18)

Objave FURS, leto 11 (2010), št. 38

16

401 R2n, Rue Emile Singla, Site de bourran 9, BP 3336, 12033 Rodez Cedex, Francija

403 Poljoprivredni institut Osijek*, Južno Predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvaška

451 Trsničarska zadruga Vrhpolje, Vrhpolje 38 a, 5271 Vipava, Slovenija

477 Pioneer Semena Holding Gmbh Parndorf PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, Markišavska cesta 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija

481 Pioneer Hi-Bred Services GmbH, Pioneerstrasse, Industriegelaende, 7111 Parndorf, Avstrija 501 PGG Wrightson Seeds, Waterloo Road 57, 8001 Christchurch, Nova Zelandija

515 Prinosmaks d.o.o., Krnjaševačka BB, 22310 Simanovci, Srbija

516 Goran Mitrović, Avšečeva 22 B, 1000 Ljubljana, Slovenija

517 Grasslands Innovation Ltd, PO Box 175, 7640 Lincoln, Nova Zelandija 518 Pannar Seed BV, PO Box 102, 7240 AC Lochem, Nizozemska

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :