Προτυπες ασκήσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγου

49 

Full text

(1)Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Πρότυπες Ασκήσεις για την ενίσχυση του Γραπτού Λόγου. Το υλικό που λαμβάνετε υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα & οφείλετε σε περίπτωση χορήγησής του να αναφέρετε το όνομα του συγγραφέα, όπως και του φορέα που σας τα παρέχει. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(2) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Ακρούδα Βιλβιοθήκη Προσαμρογή Ανινχέυω Προάτσιο Βουλετυής Ατσρολογία Μπεδρεύομαι Ανοιτχός Εμπουλτίζω Κυλκικός Όθριος Αναβοβσήνω Τερτάγωνο Τούτρα Ξαλπώνω Πάλπωμα Κερβάτι Παντόλφες Βάλφα Επμοδίζω Φούρτο Υπολογιτσής Ατυοκίντηο Άπσρο «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(3) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Βεζνίνη Πέρτα Βυρκόλακας Βάτλος Ατσειεύομαι Βουκρώνω Έμπιτσοσύνη Ποτροκάλια Τσεφάνι Φουτσάνι Κοστάνι Σουλβάκια Μπαινογβαίνω Καρτάω Καρέλκα Άθνοπωλείο Κανποπωλείο Μπροτσά Βάκρα Σάτλσα Βαρδυπορώ Ανάτσαση Υπορβύχιο Μπούλζα Όμοφρος «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(4) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Άνρδας Επικσέπτης Ατσείο Ανανγωρίζω Ασρτονάτυης Άτροποιείο Μηνμείο Συπμληρώνω Ηφαίτσειο Σταλατκίτης Αριμθητική Προτσάζω Έρυεση Κάτκος Αρπαξία Ενέγρεια Δίτκυο Βιλβιόφιλος Οθροστασία Έπμειρος Ποδόφσαιρο Αγίγζω Τκήνος Ατνίργαφο Σουλφέ «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(5) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Κορίστι Σρατιώτης Ατσέρι Πρόκσοπος Ατναγωνιμσός Μπαπμάς Αλθητής Διοθρώνω Αθσενής Επκαίδευση Ανοιγολκείνω Μαραθωνορδόμος Έτκσαση Δικατσήριο Ετσιάτορας Μαμόρθετφος Έτφασα Γυνματσήριο Αδεφλός Ρτέξιμο Επμρός Αχσολία Αγρετνινή Απρατκικό Φσαλιάρα «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(6) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Μπουντλόζα Αχρηγός Έδνυση Κάστλες Γουγρουρίζω Πέλνομαι Ανατσάτωση Φούκσα Τιρπλός Πατνελόνι Περιργάφω Αρφάτος Φόρνιμα Ατσακός Ατνίθετος Πσανάκι Βύρση Πισταρία Βετλιώνομαι Υποτσράτηγος Συτνατκικό Γεωργαφία Ποτρογαλία Τενχολογικός Στίλχα «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(7) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Δυκίνητος Ιτορία Εδιάθετος Καναές Αφηούμαι Τέξιμο Ταπέζι Παίχης Αμυρός Προστά Φανατιμός Παπουτοθήκη Χεσινός Προσαθώ Ανίθετος Γαφίδα Εκυπώνω Φωτογαφία Νύνομαι Στατός Αερόσατο Νυχοφύλακας Μουκάλι Πληκτολόγιο Απεπισμένος «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(8) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Μπουγάτα Ασερίας Πάτανος Κουασάν Όπισεν Λαπρός Κοτεύω Έχατος Μουμούρα Κονίζα Ιχυοπώλης Μαράρινος Τώω Ποσανατολίζομαι Φουκώνω Αχαιότητα Σελιδοδείκης Αθητικός Γαβάτα Επερινός Λεοπάδαλη Αστοναύτης Κομογυρισμένος Πότα Ασασέρ «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(9) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Σολείο Θαύα Σοπός Θανίο Άνηση Λαμπήρας Ταντάκι Δάσαλος Βήνω Μπακόνι Μούσουλα Γεωρός Λονίνο Απόθυμος Κετές Τύπος Βιβιοφάγος Δίκυο Δέντο Άκηση Ελίζω Αίθηση Φαιρικός Κύνος Αλάβητο «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(10) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Πακαλιάρος Ιπανία Τενώνω Γαφείο Σήστρα Μελισσουγός Τεράδιο Ατοποιός Αριθητής Καλλιράφος Μπατούνι Λυκόσυλο Προτασία Φυλαμένος Nουλάπα Τηλεκοντόλ Κονέρβα Παταρία Ξακουτός Πεπατώ Κηνίατρος Μπούζα Οθογώνιο Λανός Νυχερινός «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(11) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Κουρίνα Υδόγειος Ξύστα Λάπα Κοσίδα Ταγουδώ Αίχος Φανάρος Πρόσεση Κολυμώ Πατό Τένο Πέκο Τούλο Κυώνω Αφουγκάζομαι Γεμανία Πεπάτημα Υπαχηγός Τέπη Ποροφόλι Καραζιά Φύνω Μοντέρος Πένομαι «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(12) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Μπέδεμα Αγυρός Λάπα Κάλτες Έκυρος Τυάρι Σόχος Γυνάζω Εύολα Πάμιες Τοχόσπιτο Τοφή Τουρία Πάλωμα Μουρίζω Γιαρός Ίνος Πολλαλός Φυτώνω Μούρο Φισίκι Ανάσαση Φάρακο Ρελός Απάζω «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(13) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Δείχω Σπόνυλος Χασούκι Ρυπάω Ανακύλωση Χένα Τσουράνα Σουρέκι Δύσολος Κειδί Σρίβω Κουβέτα Κύπος Καρί Πάχα Δόνι Ατραπή Πάκα Δαπέτης Σπρώχω Κονά Σύβω Ύπος Μαρυά Άριο «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(14) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Λούτος Άγαλα Ανάκορα Ρόνος Άσατος Κουπίζω Μολ Δίσος Φόρα Τίβομαι Φερωτός Κάμια Προχές Κάσμα Φροτίζω Μοσάρι Καπός Γελασένος Πάγος Κάρο Αερολάνο Σεδιάζω Ρίσκω Μπάκετ Παράγαφος «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(15) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Αντίραση Καμάνα Φούρος Καραρίας Κάπη Τένη Σούρα Κάπισμα Ρομάκι Τοχαία Απρίζω Κόσημα Λιονάρι Βακάδα Μισωτός Κίσιμος Βουλευής Τίζω Μουγάδα Όλο Κάβω Σίτι Ραγούδια Κάφος Βούτσα «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(16) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Γράφω στη δεξιά στήλη τη λέξη σωστά Απιρίνη Πλέξιμο Ανέχω Κειδαριά Κάθιμα Ταμ Κατάσημα Ρωμιά Αριθός Μουσεύω Παράρισμα Σπουρίτι Νορηγία Γυμός Ασάλεια Κασάσαση Πόχειρο Ανινεύω Σουλίζω Πρόσυγας Νομάτα Πρίκι Στοφή Αλώνω Απός «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(17) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Κυκλώνω τη σωστή λέξη Ασπόρμαυρος. Ασπρόμαυρος. Αγγελία. Αγελία. Βιομηχανία. Βιοχημανία. Παιχνίδια. Παινίδια. Βάρταχος. Βάτραχος. Σπουδαίος. Σπουδίος. Αρφάτος. Αφράτος. Φασούλα. Φατσούλα. Αρχειότητα. Αρχαιότητα. Μπράβο. Μπάρβο. Μικρόσωμος. Μικόσωμος. Ανίρρηση. Αντίρρηση. Αντίθετος. Ατνίθετος. Φούσκα. Φούσα. Βέβαιος. Βέβεβαιος. Μαγαζάτορας. Μαζαγάτορας. Ισιοφόρο. Ιστιοφόρο. Τσουκράνα. Τσουγκράνα. Ποιητής. Ποιτής. Σολικός. Σχολικός. Πούλσιος. Πλούσιος. Παράγραφος. Παράφραφος. Μπουρνούζι. Μπουνούζι. Αλληλογαφία. Αλληλογραφία. Γομολάστιχα. Γομολάσιχα. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(18) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Κυκλώνω τη σωστή λέξη Ραδίκι. Ρακίδι. Κανπίζω. Καπνίζω. Κανιμάδα. Καμινάδα. Παιδιάκια. Παιδάκια. Παϊδιάκια. Παϊδάκια. Σπουργίτι. Σπουγρίτι. Κάμπος. Κάμος. Σαλάτα. Σαλάλατα. Άριτσα. Άριστα. Καρφίτσα. Καφρίτσα. Μήνυμα. Μήμυμα. Αντιρίζω. Αντικρίζω. Απέρανος. Απέραντος. Φροντιστήριο. Φορντιστήριο. Βάραβος. Βάρβαρος. Πίτσα. Πίτστα. Βουνίσιος. Βουσίνιος. Τοστ. Τοτς. Ταρμ. Τραμ. Ποτλός. Πολτός. Τάβλι. Τάλβι. Πανελόνι. Παντελόνι. Βόμβα. Βόβα. Κατσαρός. Κασταρός. Μπουσκέτο. Μπουκέτο. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(19) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Κυκλώνω τη σωστή λέξη Ραδίκι. Ρακίδι. Κανπίζω. Καπνίζω. Κανιμάδα. Καμινάδα. Παιδιάκια. Παιδάκια. Παϊδιάκια. Παϊδάκια. Σπουργίτι. Σπουγρίτι. Κάμπος. Κάμος. Σαλάτα. Σαλάλατα. Άριτσα. Άριστα. Καρφίτσα. Καφρίτσα. Μήνυμα. Μήμυμα. Αντιρίζω. Αντικρίζω. Απέρανος. Απέραντος. Φροντιστήριο. Φορντιστήριο. Βάραβος. Βάρβαρος. Πίτσα. Πίτστα. Βουνίσιος. Βουσίνιος. Τοστ. Τοτς. Ταρμ. Τραμ. Σληρός. Σκληρός. Φούστα. Φούτα. Χούφτα. Χούφα. Κούπα. Πούκα. Παραλία. Παλαρία. Μπαραλίνα. Μπαλαρίνα. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(20) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Κυκλώνω τη σωστή λέξη Σιδηρόδραμος. Σιδηρόδρομος. Ανεβοκατεβάζω. Αναβοκατεβάζω. Μαχαιροπέρουνα. Μαχαιροπήρουνα. Πασατέμπος. Πασετέμπος. Υποδιευθυντής. Υπεδιευθυντής. Νάυαρχας. Ναύαρχος. Μαξιλαραθήκη. Μαξιλαροθήκη. Γλυκοπατάτα. Γλυκοπατότα. Μπατζανάκης. Μπατζονάκης. Μετεωρολόγος. Μετεωραλόγος. Τερηδάνα. Τερηδόνα. Καπετάνιας. Καπετάνιος. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθέκη. Φασαριόζας. Φασαριόζος. Βουνοπλογιά. Βουνοπλαγιά. Σουβλατζίδικο. Σοβλατζίδικο. Βαλτόνερα. Βολτόνερα. Εξετεστικός. Εξεταστικός. Βουληυτής. Βουλευτής. Λαμπακοπώ. Λαμποκοπώ. Φανταχτερός. Φαναχταρός. Ανεμόμυλος. Ανεμόμολος. Πόμολο. Πόμαλο. Μετατράπω. Μετατρέπω. Σοκολατούχος. Σοκολοτούχος. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(21) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ενίσχυσης Φωνολογικής Ενημερότητας Κυκλώνω τη σωστή λέξη Καντηλανάφτης. Καντηλανάφτας. Ξεροκέφαλας. Ξεροκέφαλος. Σκληρόκαρδος. Σκληρόκορδος. Νεροχύτης. Νεροχότης. Καστανομάλλης. Κασταναμάλλης. Δεκαπεντέυγουστος. Δεκαπενταύγουστος. Γλυκονάλατος. Γλυκανάλατος. Στομαχόπονος. Στομαχάπονος. Ιδιότρυπος. Ιδιότροπος. Κιτρινοπράσανος. Κιτρινοπράσινος. Βορειοδυτικός. Βορειοδετικός. Σπανακόποτα. Σπανακόπιτα. Ξινόμολο. Ξινόμηλο. Κατάμευρος. Κατάμαυρος. Πειραματόζωο. Πειραματάζωο. Πλαγιότιτλος. Πλαγιάτιτλος. Αξιολάγηση. Αξιολόγηση. Γαλανομύτης. Γαλανομάτης. Ζαχαροπλάστης. Ζαχαραπλάστης. Κρυφακόω. Κρυφακούω. Ανοιγοκλείνω. Ανοιγεικλείνω. Μολυβοθέκη. Μολυβοθήκη. Πεζοδρόμιο. Πεζηδρόμιο. Αερομαχία. Αεραμαχία. Καλτσοδέτες. Καλτσαδέτες. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(22) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ομοίων- ανόμοιων Κυκλώνω τη λέξη που δεν ταιριάζει. Ομάδα 1 Κορίτσι. Γυναίκα. Αγόρι. Κοπέλα. Ομάδα 2 Αεροπλάνο. Σταθμός. Αυτοκίνητο. Τρένο. Ομάδα 3 Λιοντάρι. Αγελάδα. Γουρούνι. Κότα. Ομάδα 4 Νηπιαγωγείο. Πανεπιστήμιο. Δημοτικό. Καθηγητής. Ομάδα 5 Πουλάκι. Φωνάρα. Παιδάκι. Σπιτάκι. Ομάδα 6 Τρέχω. Διατάζω. Σκουπίζω. Αφήνω. Όμορφος. Πίνω. Ομάδα 7 Μαύρο. Λαχανί. Κίτρινο. Κόκκινο. Βάφω. Πράσινο. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(23) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ομοίων- ανόμοιων Κυκλώνω τη λέξη που δεν ταιριάζει. Ομάδα 1 Σαγιονάρα. Παντελόνι. Μπότα. Παντόφλες. Ομάδα 2 Πλουτίζω. Αγγίζω. Κοιτάω. Καθαρίζω. Ομάδα 3 Όμορφη. Ψηλός. Ωραίος. Ξανθός. Ομάδα 4 Ολυμπιακός. Ποδόσφαιρο. Α.Ε.Κ.. Παναθηναϊκός. Ομάδα 5 Ανακοινώνω. Αναβάλλω. Καταγγέλλω. Ανακυκλώνω. Ομάδα 6 Στρατιώτης. Στρατός. Στρατηγός. Λοχαγός. Υποστράτηγος. Στρατάρχης. Ομάδα 7 Μπελάδες. Φωνές. Μπέρδεμα. Διαμαρτυρίες. Παράπονα. Εντάσεις. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(24) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ομοίων- ανόμοιων Κυκλώνω τη λέξη που δεν ταιριάζει. Ομάδα 1 Καρέκλα. Μπάνιο. Σαλόνι. Κουζίνα. Ομάδα 2 Κυκλώνω. Μαλώνω. Μιλάω. Μπαλώνω. Ομάδα 3 Έξυπνος. Πονηρός. Ευφυής. Επιστήμονας. Ομάδα 4 Άστεγος. Αέρας. Άνανδρος. Άχρηστος. Ομάδα 5 Κανό. Φώτα. Κότα. Νότα. Ομάδα 6 Νιώθω. Βλέπω. Κοιτώ. Ακούω. Νοιάζομαι. Μυρίζω. Ομάδα 7 Μοίρα. Ομάδα. Κρυάδα. Μπουγάδα. Βαρκάδα. Εξυπνάδα. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

(25) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήρι Ψυχολογίας. Ασκήσεις ομοίων- ανόμοιων Κυκλώνω τη λέξη που δεν ταιριάζει. Ομάδα 1 Εκκλησία. Χώρα. Φαντασία. Προστασία. Ομάδα 2 Γεύομαι. Αστειεύομαι. Σέβεσαι. Τρέφομαι. Ομάδα 3 Ήρεμος. Σεμνή. Ταπεινή. Ήσυχη. Ομάδα 4 Ισχυροί. Δυνατή. Άξιοι. Έντονοι. Ομάδα 5 Καρότα. Σαλάτα. Κανάτα. Πατάτα. Ομάδα 6 Ακολουθό. Μπαίνω. Βάφω. Βγαίνω. Γυρίζω. Σκουντάω. Ομάδα 7 Αστείο. Εστία. Εστιατόριο. Άτσαλος. Αστός. Αστακός. «Σύγχρονες Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & Παραγωγή Γραπτού Λόγου» Ηλίας Α. Βασιλείου, Υπ. Δρ, MSc Ειδ. Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :