• No results found

You are the One / You are That /You are the Divinity (The Absolute)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "You are the One / You are That /You are the Divinity (The Absolute)"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

 You are the

 You are the OneOne // You are T You are That / You ahat / You are the Dire the Divinityvinity

(The Absolute)

(The Absolute)

Tu esti Acela Tu

Tu esti Acela Tu esti Divinitatea (Absolutuesti Divinitatea (Absolutul )l ) Tat Tvam Asi (

Tat Tvam Asi (  तत तत् व् वम् अम् अिस िस ))

Care este semnific

Care este semnificatia frazei: atia frazei: "Doar cei c"Doar cei ce merg dine merg dincolo de lucolo de lume potme pot schimba lumea"/

schimba lumea"/ Which is the true meaning of Which is the true meaning of the phrase: "Only thethe phrase: "Only the

people who have gone

people who have gone beyond the world can change the world"beyond the world can change the world"

Dan Mirahorian Dan Mirahorian articol preluat

articol preluat din: http://www.danmirahorian.rodin: http://www.danmirahorian.ro// Copyright © 2013

Copyright © 2013 All Rights Reserved All Rights Reserved

 Textul

 Textul de mai sus apare in de mai sus apare in cartea cartea ""Eu sunt Acela"/ "I Am ThatEu sunt Acela"/ "I Am That ", a", a lui Nisargad

lui Nisargadatta Maharaj atta Maharaj - (capitolul - (capitolul 68) [1] si este 68) [1] si este reluat de creluat de ceiei adormiti (care fii

adormiti (care fiindca ndca n-au inteles nimn-au inteles nimic din ceea ce se afirmic din ceea ce se afirma, il repetaa, il repeta ca niste papagali ) in

ca niste papagali ) in numeroase imagini de pe internet, fara ca numeroase imagini de pe internet, fara ca cinevacineva sa sesizeze ca in acest text

sa sesizeze ca in acest text este ceva gresit si o aberatie, datorataeste ceva gresit si o aberatie, datorata

programarii celui care a redactat textul din raspunsurile inregistrate ale programarii celui care a redactat textul din raspunsurile inregistrate ale lui Nisargadatta Maharaj (amintiţi-va ca programarea, setul

lui Nisargadatta Maharaj (amintiţi-va ca programarea, setul de credinţe,de credinţe, concepţii comanda perceptia)[4].

(2)

Doar cei adormiti sunt preocupati sa schimbe lumea, sa

Doar cei adormiti sunt preocupati sa schimbe lumea, sa schimbe ceeaschimbe ceea ce este perfect ( in loc

ce este perfect ( in loc sa se schimbe pe ei ) sa se schimbe pe ei ) si acest lucru se vede dinsi acest lucru se vede din raspunsul lui Nisargadatta Maharaj (redat in intregime mai jos): "

raspunsul lui Nisargadatta Maharaj (redat in intregime mai jos): " NuNu este nimic în neregulă cu lumea, ci doar cu oamenii care o fac este nimic în neregulă cu lumea, ci doar cu oamenii care o fac rea. "/ "

rea. "/ "There is nothing wrong with the world, but for theThere is nothing wrong with the world, but for the people who make it bad. "

people who make it bad. " Din ce cau

Din ce cauza este o redza este o redare eronata sau are eronata sau trunchiattrunchiata a fraza de mai fraza de mai jos:jos: "Doar cei ce merg dincolo de lume pot schimba lumea"/

"Doar cei ce merg dincolo de lume pot schimba lumea"/ "Only"Only the people who have gone beyond the world can change the the people who have gone beyond the world can change the world".

world".

Dupa ce o sa explic asta o

Dupa ce o sa explic asta o sa apara unii care o sa zica ca sa apara unii care o sa zica ca nu trebuie sanu trebuie sa fii trezit ca sa inţelegi asta. Dar asa este

fii trezit ca sa inţelegi asta. Dar asa este in toate domeniile. Cineva facein toate domeniile. Cineva face o decoperire si apoi tuturor li se pare simplu de pilda sa curbeze

o decoperire si apoi tuturor li se pare simplu de pilda sa curbeze ţesatura spaţiu-timp si sa obţina acces la

ţesatura spaţiu-timp si sa obţina acces la toate tehnologiile care otoate tehnologiile care o utilizeaza.

utilizeaza.

 Trezirea nu inseamn

 Trezirea nu inseamna sa iesi din la sa iesi din lume, ci sa contacume, ci sa contactezi lumea reala, itezi lumea reala, inn locul lumii virtuale a umbrelor din minte - adica sa

locul lumii virtuale a umbrelor din minte - adica sa iesi din minte si diniesi din minte si din realitatea secunda a numelor si formelor (nama rupa). Cel care a

realitatea secunda a numelor si formelor (nama rupa). Cel care a redactat textul a pus o

redactat textul a pus o intrebare eronata din start (care indicaintrebare eronata din start (care indica programarea sa eronata):

programarea sa eronata): "Ne recomanzi oare sa evadam ? /"Ne recomanzi oare sa evadam ? / AreAre you not advising escape

you not advising escape ?? "" ( cel ce pune o astfel

( cel ce pune o astfel de intrebare nu stie ca noi deja traim intr-ode intrebare nu stie ca noi deja traim intr-o realitate secunda, separati de noi insine, de semeni si de realitate ) realitate secunda, separati de noi insine, de semeni si de realitate )

Din ceea ce precede ( topirea fostei bijuterii pt a face una noua) Din ceea ce precede ( topirea fostei bijuterii pt a face una noua) sisi tinand cont

tinand cont de intregul cde intregul context ne dam seama context ne dam seama ca a Nisargadatta MahNisargadatta Maharajaraj s-a referit la eliberare din lumea numelor si formelor, asa ca raspunsul s-a referit la eliberare din lumea numelor si formelor, asa ca raspunsul sau a fost:

sau a fost:

"Doar cei ce merg dincolo de lumea numelor si formelor ( care "Doar cei ce merg dincolo de lumea numelor si formelor ( care se elibereaza din lumea umbrelor si a proiectiilor mentale

se elibereaza din lumea umbrelor si a proiectiilor mentale contacteaza lumea reala si in consecinta) pot

contacteaza lumea reala si in consecinta) pot schimba lumea"schimba lumea" “

“Only the people who have gone beyond the world of illusionsOnly the people who have gone beyond the world of illusions (shadows, names and forms; nama- rupa) can change the

(shadows, names and forms; nama- rupa) can change the world”.

world”. (Mirahorian)(Mirahorian) Redam intregul pasaj [1]: Redam intregul pasaj [1]:

Q: "NE RECOMANZI OARE SA EVADAM ? Q: "NE RECOMANZI OARE SA EVADAM ?

M: "SINGURA CALE DE REINOIRE ESTE PRIN DISTRUGERE, MOARTE( fals M: "SINGURA CALE DE REINOIRE ESTE PRIN DISTRUGERE, MOARTE( fals fiindca autorul scrie pe coperta cartii altceva, dupa cum puteti vedea fiindca autorul scrie pe coperta cartii altceva, dupa cum puteti vedea inin comentariu,

comentariu, iar in piar in propozitia carropozitia care urmeaza se refera e urmeaza se refera la soaterea dinla soaterea din forma a aurului),

forma a aurului),

 TREBUIE SA TOPESTI FOS

 TREBUIE SA TOPESTI FOSTA BIJUTERIE DIN AUR, SA TA BIJUTERIE DIN AUR, SA O ADUCI LA STAREAO ADUCI LA STAREA FARA FORMA,

FARA FORMA, CA SA CA SA POTI SA POTI SA FACI UNA FACI UNA NOUA .NOUA .

DOAR OAMENII CARE AU MERS DINCOLO DE LUME POT SCHIMBA LUMEA DOAR OAMENII CARE AU MERS DINCOLO DE LUME POT SCHIMBA LUMEA ( cel

( cel care a care a inregistrat inregistrat acest raspuacest raspuns l-a ns l-a redat eronredat eronat in at in text, text, fiindcafiindca raspunsul a fost : doar cei care s-au eliberat din lumea numelor si raspunsul a fost : doar cei care s-au eliberat din lumea numelor si formelor, din realitatea virtuala, separata a mintii, pot sa

formelor, din realitatea virtuala, separata a mintii, pot sa contactezecontacteze realitatea si deci sa o schimbe)

realitatea si deci sa o schimbe)

NICIODATA NU S-AU PETRECUT ALTFEL LUCRURILE NICIODATA NU S-AU PETRECUT ALTFEL LUCRURILE

(3)

PUTINELE FIINTE

PUTINELE FIINTE UMANE AL UMANE AL CAROR IMPACT CAROR IMPACT INCA INCA DAINUIE AU DAINUIE AU FOSTFOST  TOTI CUNOSCATORI AI R

 TOTI CUNOSCATORI AI REALITATII ( termenul cuEALITATII ( termenul cunoastere este nefericit,noastere este nefericit, fiindca este confundat cu acela de

fiindca este confundat cu acela de cunoastere mijlocita a lumii efectelorcunoastere mijlocita a lumii efectelor sau umbrelor, cand de fapt es

sau umbrelor, cand de fapt este vorba despre cunoasterea directa, carete vorba despre cunoasterea directa, care se manifesta dupa contactul cu realitatea, dupa iesirea din

se manifesta dupa contactul cu realitatea, dupa iesirea din lumealumea numelor

numelor si formsi formelor ; elor ; vedeti vedeti [3] [3] ))

ATINGE NIVELUL LOR SI DOAR APOI VORBESTE DESPRE A ATINGE NIVELUL LOR SI DOAR APOI VORBESTE DESPRE A AJUTA/SCHIMBA LUMEA "

AJUTA/SCHIMBA LUMEA "

M: NU ESTE NIMIC ÎN NEREGULĂ CU LUMEA, CI

M: NU ESTE NIMIC ÎN NEREGULĂ CU LUMEA, CI DOAR CU OAMENII CAREDOAR CU OAMENII CARE O FAC REA. DU-TE ŞI CERE-LE

O FAC REA. DU-TE ŞI CERE-LE SĂ SE COMPORTE CORECT.(SĂ SE COMPORTE CORECT.( cum am spuscum am spus mai sus: sa se elibereze din lumea numelor si a

mai sus: sa se elibereze din lumea numelor si a formelor, sa seformelor, sa se trezeasca)

trezeasca)

"Q: Are you not advising escape ?

"Q: Are you not advising escape ?

M: On the contrary. The

M: On the contrary. The only way to renewal lies only way to renewal lies through destructithrough destruction.on.

 You must melt d

 You must melt down the old jewelown the old jewellery into formless glery into formless gold before you canold before you can

mould a new one. Only the people who have gone beyond the world can

mould a new one. Only the people who have gone beyond the world can

change the world. It never

change the world. It never happened otherwise. The few whose happened otherwise. The few whose impactimpact

was long lasting were all knowers of reality. Reach their level and then

was long lasting were all knowers of reality. Reach their level and then

only talk of helping the world.

only talk of helping the world.

M: There is nothing wrong with the world, but for the people who make

M: There is nothing wrong with the world, but for the people who make

it bad. Go and ask them to behave."

it bad. Go and ask them to behave." (Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt(Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 68. Seek the Source of Consciousness) [1] Acela"/ I Am That" - chapter 68. Seek the Source of Consciousness) [1] Comentariu

Comentariu

Un altă modalitate pentru a intelege eroarea

Un altă modalitate pentru a intelege eroarea din formularea actualădin formularea actuală este sa inlocu

este sa inlocuiţi "lumiţi "lumea" cu o "ea" cu o "cameră” cameră” si veţi obţisi veţi obţine afirmaţiane afirmaţia aberantă

aberantă care care este repeste repetata etata azi: azi: ""doar cel ce iese din cameră poatedoar cel ce iese din cameră poate schimba ceea ce este in cameră"

schimba ceea ce este in cameră" (de pildă, poate să mute o cană(de pildă, poate să mute o cană de pe

de pe masă, pmasă, pe un e un birou). birou). Aceasta Aceasta afirmatie afirmatie paradoxală paradoxală devine devine corectăcorectă doar in cazul in care se subintelege că ne aflăm intr-o cameră cu umbre doar in cazul in care se subintelege că ne aflăm intr-o cameră cu umbre proiectate pe un ecran (mintea; rupti de lume si de realitate), asa ca proiectate pe un ecran (mintea; rupti de lume si de realitate), asa ca iesirea din camera umbrelor ( nume si forme) inseamna o intrare in iesirea din camera umbrelor ( nume si forme) inseamna o intrare in realitate.

realitate.

In practica mistica autentica eliberarea din camera nu se

In practica mistica autentica eliberarea din camera nu se realizeazarealizeaza prin moartea biologica, ci prin

prin moartea biologica, ci prin uitare, stergere, deprogramare,uitare, stergere, deprogramare, deconditiona

deconditionare, dezvatare si re, dezvatare si stingerea mintii si a umbrei sale(egoul) .stingerea mintii si a umbrei sale(egoul) . (vedeti [2] Lao

(vedeti [2] Lao Tzu capitolul 48 in Bibliografie)Tzu capitolul 48 in Bibliografie) Cei ce au inteles eronat pe "a

Cei ce au inteles eronat pe "a merge dincolo de lume", dreptmerge dincolo de lume", drept moarte( singura cale este moartea distrugerea) pot sa vada moarte( singura cale este moartea distrugerea) pot sa vada

urmatoarele 3 fraze care apar pe coperta cartii "Eu sunt Acela"/ I Am urmatoarele 3 fraze care apar pe coperta cartii "Eu sunt Acela"/ I Am  That", a lui N

 That", a lui Nisargadatta Maharisargadatta Maharaj si in capitaj si in capitolele indicate mai olele indicate mai jos dupajos dupa fiecare fraza:

fiecare fraza:

"Ceea ce este real

"Ceea ce este real nu moare, ceea ce este ireal nu a nu moare, ceea ce este ireal nu a trăit niciodata"/trăit niciodata"/ "" The real does not d The real does not die, the unreal never ie, the unreal never livedlived". (Nisargadatta Maharaj's". (Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 50 Self-awareness is the

"Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 50 Self-awareness is the Witness)Witness) "Odată ce ştiţi c

"Odată ce ştiţi că moartea este ceva ce se înă moartea este ceva ce se întâmplă tâmplă corpului, corpului, iar nuiar nu dumneavoastră, urmăriţi doar căderea ori desprinderea corpului ca o dumneavoastră, urmăriţi doar căderea ori desprinderea corpului ca o coajă sau ca un

(4)

death happens to the body and not to you, you just watch your body

death happens to the body and not to you, you just watch your body

falling off like a

falling off like a discarded garment.discarded garment. (Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt(Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 90 Surrender to Your Own Self)

Acela"/ I Am That" - chapter 90 Surrender to Your Own Self)

"Adevărata dumneavoastră identitate (Sine) este atemporală şi dincolo "Adevărata dumneavoastră identitate (Sine) este atemporală şi dincolo de naştere şi de moarte. Iar corpul va supravieţui, atât timp cât este de naştere şi de moarte. Iar corpul va supravieţui, atât timp cât este nevoie. Nu este im

nevoie. Nu este important faptul cportant faptul ca a aceasta să trăiască o aceasta să trăiască o viaţă lungă. Oviaţă lungă. O viaţă plină ( in care ne-am implinit menirea) este mai bună decât o

viaţă plină ( in care ne-am implinit menirea) este mai bună decât o viaţă lungă"/"

viaţă lungă"/" The real you is ti The real you is timeless and beyond meless and beyond birth and debirth and death. Andath. And

the body will survive as long as it is needed. It

the body will survive as long as it is needed. It is not important that itis not important that it

should live long. A full life is better than a long life

should live long. A full life is better than a long life. (Nisargadatta. (Nisargadatta Maharaj's "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 66 All Search for Maharaj's "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 66 All Search for Happiness is Misery)

Happiness is Misery) Acum vedeti de ce

Acum vedeti de ce este necesara linistirea sau pacificarea mintii sieste necesara linistirea sau pacificarea mintii si practica prezentei constiente ( fara expectatii )

practica prezentei constiente ( fara expectatii ) pentru realizareapentru realizarea eliberarii din minte

eliberarii din minte

"Adevărul ( contactarea adevăratei realităţi; eliberarea din realitatea "Adevărul ( contactarea adevăratei realităţi; eliberarea din realitatea secundă a minţii ) nu

secundă a minţii ) nu este o recompensă pentru bună purtare şi este o recompensă pentru bună purtare şi nici unnici un premiu pentru trecerea unor examene. Această realizare nu

premiu pentru trecerea unor examene. Această realizare nu poate fipoate fi adusă din afară( primită cadou). Este

adusă din afară( primită cadou). Este ceea ce este ceea ce este primordial, nenăscuprimordial, nenăscut,t, stravechiul

stravechiul izvor a tot izvor a tot ceea ce este ( ceea ce este ( vedeţi articolvedeţi articolul ul "Realitatea sursă "Realitatea sursă şişi umbra ei" [3]. Eşti

umbra ei" [3]. Eşti eligibil penteligibil pentru că exişti ( ru că exişti ( fiintezi). Tu nfiintezi). Tu nu trebuie său trebuie să meriţi adevărul. Este al tău ( este dreptul tău din naştere). Opreşte-te meriţi adevărul. Este al tău ( este dreptul tău din naştere). Opreşte-te doar din alergarea după el. Stai

doar din alergarea după el. Stai neclintit, fii tăcut, liniştit. "/neclintit, fii tăcut, liniştit. "/ "Truth is not"Truth is not

a reward for good behaviour, nor a prize for passing some tests. It

a reward for good behaviour, nor a prize for passing some tests. It

cannot be brought about. It is the

cannot be brought about. It is the primary, the unborn, the ancientprimary, the unborn, the ancient

source of all that is. You are eligible because you are. You

source of all that is. You are eligible because you are. You need notneed not

merit truth. It is your

merit truth. It is your own. Just stop running away by own. Just stop running away by running after.running after.

Stand still, be quiet. "

Stand still, be quiet. " (Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am (Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That"That" - chapter 74 Truth is Here and Now) [1]

- chapter 74 Truth is Here and Now) [1]

"Nu puteţi vedea adevărul (adevărata realitate) dacă

"Nu puteţi vedea adevărul (adevărata realitate) dacă nu sunteţinu sunteţi pacificaţi impăcaţi

pacificaţi impăcaţi, calmi). O minte , calmi). O minte linistită (tacută) este esenţialălinistită (tacută) este esenţială pentru "percepţia corectă" ( termen care desemnează: percepţia pentru "percepţia corectă" ( termen care desemnează: percepţia directă; vedeti articolele [5][6]) , care din nou este necesară pentru directă; vedeti articolele [5][6]) , care din nou este necesară pentru realizarea de sine."/

realizarea de sine."/ "You cannot see the true unless you are at peace. "You cannot see the true unless you are at peace. AA

quiet mind is essential for

quiet mind is essential for right perception, which again is required forright perception, which again is required for

self-realization. " (

self-realization. " (Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That" -That" -chapter 93 Man is not the Doer)[1]

chapter 93 Man is not the Doer)[1]

"O minte liniştită, este tot ce ai nevoie. Toate celelalte se vor întâmpla "O minte liniştită, este tot ce ai nevoie. Toate celelalte se vor întâmpla de la sine, odată c

de la sine, odată ce mintea ta este line mintea ta este liniştită.. Asa cum iştită.. Asa cum rasaritul soareluirasaritul soarelui face ca lumea sa se

face ca lumea sa se trezeasca la activitate, tot aşa prezenţa constienţeitrezeasca la activitate, tot aşa prezenţa constienţei de sine afectează

de sine afectează schimbările din minte. In prezenţa luminii constienţeischimbările din minte. In prezenţa luminii constienţei de sine, cal

de sine, calme şi constanme şi constante, energiile te, energiile interioare se interioare se trezesc şi trezesc şi facfac miracole fără niciun efort din partea ta.

miracole fără niciun efort din partea ta. "/"/ "A quiet mind is all you need."A quiet mind is all you need.

All else will happen rightly, once your mind is

All else will happen rightly, once your mind is quiet. As the sun on quiet. As the sun on risingrising

makes the world active, so does self-awareness affect

makes the world active, so does self-awareness affect changes in thechanges in the

mind. In the light of calm and steady self-awareness inner energies

mind. In the light of calm and steady self-awareness inner energies

wake up and work miracles without any effort on your part. "

(5)

(Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 65 A Quiet (Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That" - chapter 65 A Quiet Mind is All You Need)[1]

Mind is All You Need)[1] "Atunci cân

"Atunci când nu ceri nid nu ceri nimic de la lumic de la lume, nici me, nici de la Dumnezeu, ade la Dumnezeu, atunci cândtunci când nu doriţi nimic, nu cautati nimic, nu

nu doriţi nimic, nu cautati nimic, nu aşteptati nimic atunci stareaaşteptati nimic atunci starea Supremă va veni la tine neinvitata şi pe neaşteptate!" ( vedeti in Supremă va veni la tine neinvitata şi pe neaşteptate!" ( vedeti in articolul

articolul [7] con[7] conexiunea exiunea cu Hcu Heraclit eraclit )/)/ "When you demand nothing of "When you demand nothing of 

the world, nor of

the world, nor of God, when you want nothing, seek nothing, expectGod, when you want nothing, seek nothing, expect

nothing then the Supreme State will come to

nothing then the Supreme State will come to you uninvited andyou uninvited and

unexpected!"(

unexpected!"(Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That" -That" -chapter 43 Ignorance can be Recognized, not Gnana) [1]

chapter 43 Ignorance can be Recognized, not Gnana) [1] Afirmatia ca " iluminarea este

Afirmatia ca " iluminarea este ultima dezamagire a egoului" /ultima dezamagire a egoului" / "Enlightenmen

"Enlightenment is t is the ego's the ego's ultimate disappointmenultimate disappointmentt" (Chogyam" (Chogyam  Trungpa) este

 Trungpa) este corecta, daca ncorecta, daca ne gandim la astepe gandim la asteptarile egouluitarile egoului ( centrului virtual operational al mintii ) si f

( centrului virtual operational al mintii ) si falsa, fiindca dupa iluminarealsa, fiindca dupa iluminare nu mai exista un astfel de centru fals (ego) ca

nu mai exista un astfel de centru fals (ego) ca sa fie dezamagitsa fie dezamagit "O minte liniştită, nu este o

"O minte liniştită, nu este o minte moartă.... Există o mică diferenţăminte moartă.... Există o mică diferenţă  între conştienţ

 între conştienţă şi inconştienă şi inconştienţă . ..Starea de veghţă . ..Starea de veghe diferă de starea dee diferă de starea de somn adânc prin prezenţa martorului conştient" ( am pus puncte in somn adânc prin prezenţa martorului conştient" ( am pus puncte in zona unde cel ce a redactat textul a pus semnul de egalitate intre zona unde cel ce a redactat textul a pus semnul de egalitate intre prezenta si lipsa prezentei constiente )"/

prezenta si lipsa prezentei constiente )"/ "A quiet mind is not a dead"A quiet mind is not a dead

mind. .... there is little difference

mind. .... there is little difference between the conscious and thebetween the conscious and the

unconscious .... The waking state differs from deep sleep in the

unconscious .... The waking state differs from deep sleep in the

presence of the witness. "

presence of the witness. " (Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am(Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am  That" - chapter1

 That" - chapter101 Gnani does n01 Gnani does not Grasp, nor Hot Grasp, nor Hold) [1]old) [1] Tat Tvam Asi

Tat Tvam Asi (Sanskrit:(Sanskrit: तत् वम् तत् वम् िअस िअस oror तविमस  तविमस ) - "Tu esti ) - "Tu esti Acela"/"Thou artAcela"/"Thou art

 That" (Chandogya

 That" (Chandogya Upanishad 6.8Upanishad 6.8.7 of the Sama Veda); t.7 of the Sama Veda); this Sanskrithis Sanskrit sentence, translated variously as "That art thou," "That thou

sentence, translated variously as "That art thou," "That thou art," "Thouart," "Thou art that," "You are that," or "That you are," is one

art that," "You are that," or "That you are," is one of the Mahāvākyasof the Mahāvākyas (Sanskrit:

(Sanskrit: महावाकयान  महावाकयान  "The Great Sayings" or "Grand Pronouncements) in"The Great Sayings" or "Grand Pronouncements) in

Vedantic Sanatana Dharma. Vedantic Sanatana Dharma. Aham Brahma Asmi

Aham Brahma Asmi- "Eu sunt Absolutul" /"I am Brahman", or "I am- "Eu sunt Absolutul" /"I am Brahman", or "I am Divine" (Brhadaranyaka Upanishad 1.4.10 of the Yajur Veda)

Divine" (Brhadaranyaka Upanishad 1.4.10 of the Yajur Veda) O realitate holografica- Marile Ziceri (Mahavakya) si

O realitate holografica- Marile Ziceri (Mahavakya) si Universul HolograficUniversul Holografic http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/36012487/Cele-patru36012487/Cele-patru-mari-ziceri-

-mari-ziceri-

Mahavakyas-si-universul-Holografic-The-four-Great-Statements-Mahavakyas-and-the-Holographic-Universe

Mahavakyas-and-the-Holographic-Universe

http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/28005586/28005586/

http://www.danm

http://www.danmirahorian.ro/Rirahorian.ro/Realitatea-Holografica.pealitatea-Holografica.pdf df 

Bibliografie Bibliografie

1. Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/

1. Nisargadatta Maharaj "Eu sunt Acela"/ I Am That"I Am That" documentul pdf se descarca de la adresa de mai jos:

documentul pdf se descarca de la adresa de mai jos: http://prahl

http://prahlad.org/gallery/nad.org/gallery/nisargadatta/books/Nisargadatta/books/Nisargadatta%20Mahaisargadatta%20Maharajraj

%20-%20ebook%20-%20I%20AM%20THAT%20-%20MUST%20READ

%20-%20ebook%20-%20I%20AM%20THAT%20-%20MUST%20READ

%20-%20searchable%20PDF.pdf 

(6)

http://www.pr

http://www.prahlad.org/galleryahlad.org/gallery/nisargadatta/co/nisargadatta/concordances/I_Am_Thatncordances/I_Am_That/ht/ht ml/IAT_068_9786_9882_.htm

ml/IAT_068_9786_9882_.htm 2.

2. Traducerea capitolului Traducerea capitolului 48 din Tao 48 din Tao Te Ching Te Ching (Dao De Jing(Dao De Jing) ) alal lui Lao Tzu

lui Lao Tzu ( Lao ( Lao Zi) intitulata: Zi) intitulata: "Calea catre regim"Calea catre regimul direct deul direct de functionare este caracterizata de: Dezvatare (Unlearning), functionare este caracterizata de: Dezvatare (Unlearning), Deprogramare (Deprogramming), Deconditionare

Deprogramare (Deprogramming), Deconditionare (Deconditioning), Uitare (Forgetting)"

(Deconditioning), Uitare (Forgetting)" CALEA INTELEPCIUNII ESTE SA SCAZI ZI DE

CALEA INTELEPCIUNII ESTE SA SCAZI ZI DE ZI CUNOASTEREA MIJLOCITAZI CUNOASTEREA MIJLOCITA " ( A urma) Calea

" ( A urma) Calea cunoaşterii inseamna sa înveţi (sa adaugi) ceva nou incunoaşterii inseamna sa înveţi (sa adaugi) ceva nou in fiecare zi. Calea inţelepciunii inseamna sa dai drumul la ceva ( sa scazi fiecare zi. Calea inţelepciunii inseamna sa dai drumul la ceva ( sa scazi cunoasterea mijlocita

cunoasterea mijlocita) in fiecare zi". / "The ) in fiecare zi". / "The Way of Knowledge is to learnWay of Knowledge is to learn ( to add )

( to add ) something new every day. The Way of Wisdom is to let something new every day. The Way of Wisdom is to let go of (go of ( to subtract

to subtract ) ) something every something every day"./ "La vday"./ "La voie de la coie de la connaissance estonnaissance est d'apprendre ( ajouter) quelque chose de

d'apprendre ( ajouter) quelque chose de nouveau chaque jour. La voienouveau chaque jour. La voie de la sagesse est

de la sagesse est de lâcher (enlever) quelque chose chaque jourde lâcher (enlever) quelque chose chaque jour (Proverb Zen si prima propozitie din Lao Tzu 48)

(Proverb Zen si prima propozitie din Lao Tzu 48)  Yoda- " Trebuie să te d

 Yoda- " Trebuie să te dezveti de ce ai înezveti de ce ai învătat / You must uvătat / You must unlearn whatnlearn what you have learned”

you have learned”

Dezvăţarea de limitările care ne-au fost

Dezvăţarea de limitările care ne-au fost inoculate/ "Unlearniinoculate/ "Unlearning ourng our limitations"

limitations"

"Trebuie să te dezveti de ceea ce

"Trebuie să te dezveti de ceea ce ai fost programat să crezi de laai fost programat să crezi de la nastere. Acel software ( program) nu-ti mai serveste, dacă vrei să nastere. Acel software ( program) nu-ti mai serveste, dacă vrei să trăiesti într-o lume în care toate

trăiesti într-o lume în care toate lucrurile sunt posibile "/ "You mustlucrurile sunt posibile "/ "You must unlearn what you have been programmed to

unlearn what you have been programmed to believe since birth. Thatbelieve since birth. That software no longer serves you if you want to

software no longer serves you if you want to live in a world where alllive in a world where all things are possible." – Jacqueline E.

things are possible." – Jacqueline E. PurcellPurcell http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/119148723/Lao-Tzu-48119148723/Lao-Tzu-48-Dezvatarea-

-Dezvatarea-Unlearning-Dep

Unlearning-Deprogramarea-Deprogrammrogramarea-Deprogramming-Deconditiing-Deconditionarea-

onarea-Deconditioning

Deconditioning

3. Nichita Stanescu - Intunecand intunericul, iata portile 3. Nichita Stanescu - Intunecand intunericul, iata portile lumini...

lumini...

Realitatea sursa si umbra ei (realitatea fenomenala) / Source Reality Realitatea sursa si umbra ei (realitatea fenomenala) / Source Reality and its Shadow (Phenomenal Reality)

and its Shadow (Phenomenal Reality)

Modelul realitatii in care traim si tipurile de a

Modelul realitatii in care traim si tipurile de actiune ( regimuri dectiune ( regimuri de functionare)

functionare) Care este

Care este deosebirea dintre dharana (concentrare), dhyana(meditdeosebirea dintre dharana (concentrare), dhyana(meditatie)atie) si samadhi

si samadhi

(transa mistica) ? (transa mistica) ? http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/112436772/112436772/

4.

4. Conceptia comanda perceptia /Conceptia comanda perceptia /Conception commands /Conception commands / controls perception

controls perception// La conception contrôle la perception/La conception contrôle la perception/

Proiectia creaza perceptia/

Proiectia creaza perceptia/Projection Makes PerceptionProjection Makes Perception// LaLa

projection fait la perception;

projection fait la perception; Credintele comanda ceea ceCredintele comanda ceea ce vedeti/

vedeti/ Beliefs commands what you seeBeliefs commands what you see articol de Mirahorian

articol de Mirahorian http://www.scri

(7)

5. Regimul de functionare directa, trecerea de la "a privi"

5. Regimul de functionare directa, trecerea de la "a privi" la "ala "a vedea" sau "Despre ceea ce nu trebuie sa stiti si sa auziti

vedea" sau "Despre ceea ce nu trebuie sa stiti si sa auziti vreodata

vreodata

http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/125037973/Despre-ce-c125037973/Despre-ce-ce-nu-trebuie-sa-stim- e-nu-trebuie-sa-stim-si-sa-auzim-vreodata

si-sa-auzim-vreodata

6. POARTA INTELEPCIUNII NU ESTE NICIODATA

6. POARTA INTELEPCIUNII NU ESTE NICIODATA INCHISA / THEINCHISA / THE GATE OF WISDOM IS NEVER SHUT

GATE OF WISDOM IS NEVER SHUT Deosebirea intre cunoasterea mijlocita si

Deosebirea intre cunoasterea mijlocita si cunoasterea nemijlocita” incunoasterea nemijlocita” in cartea “Maiestria in iubire”, a lui Don

cartea “Maiestria in iubire”, a lui Don Miguel Ruiz / The differenceMiguel Ruiz / The difference between knowledge and wisdom in Don Miguel Ruiz’s book:

between knowledge and wisdom in Don Miguel Ruiz’s book: TheThe Mastery of Love

Mastery of Love http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/133966637/THE-GA133966637/THE-GATE-OF-WISDOM-IS-

TE-OF-WISDOM-IS-NEVER-SHUT

NEVER-SHUT

7. "SECRETUL LUI ACUM / THE SECRET OF NOW "

7. "SECRETUL LUI ACUM / THE SECRET OF NOW " de Mirahoriande Mirahorian Motto: "Intelegeti profund că momentul prezent este tot

Motto: "Intelegeti profund că momentul prezent este tot ceea ce aveţi.ceea ce aveţi. Faceţi din Acum ţinta principală a vieţii dvs. /

Faceţi din Acum ţinta principală a vieţii dvs. / "Realize deeply that the"Realize deeply that the

present moment is all you ever have. Make the Now the

present moment is all you ever have. Make the Now the primary focusprimary focus

of your life."

of your life." (Eckhart Tolle: "Puterea lui ACUM/ The Power of NOW")(Eckhart Tolle: "Puterea lui ACUM/ The Power of NOW") http://www.scri

http://www.scribd.com/doc/bd.com/doc/125040244/SE125040244/SECRETUL-LUI-ACUM-THE-

CRETUL-LUI-ACUM-THE-SECRET-OF-NOW

References

Related documents

Whenever new firms can easily enter a particular industry, the intensity of competitiveness among firms will increase. New Entrants are companies that are not

Assessment data is also discussed and used to determine the effectiveness of instruction: 25% of the fourth grade teachers in School A say this happens “almost every time we meet”

While two countries could provide identical tax incentives (for example, a 10-year holiday for corporate income taxes), the relative effectiveness of the incentive attractive

“How political science helps explain the rise of Trump: white identity and grievances.” Washington

American Journal of Political Science, Finnish Economic Papers, European Economic Review, Journal of Economic Behaviour and Organization, Journal of Economic Geography, Journal

As the home of nearly 200 private equity fund managers that have raised a total of nearly €50 billion in aggregate capital commitments over the last 10 years, the Nordic

As these software products seem to be gaining attention, and at the very least, show potential for making a difference in crucial organizational functions that affect D&I in the

The monitor holder HST941V3 enables the connection of the monitor M941 with the control unit CU941 and the thermal printer

More specifically, it was tested whether the mean looking time towards the RLC stimulus was different from the mean looking times towards the LC stimulus, the FS stimulus, and the

External single-lever thermostatic shower mixer with telescopic column, diverter, flexible, handshower and 30x30 cm anticalcareous shower head. Cromato -

Nu-i nimic bizar în universul pe care îl descrie , el descrie practic o lume în care evenimentele zilnice se succed şi orice logică a realului este abolită ”în imagini ce ne

Analizele aratã cã existã doar o slabã legãturã între cheltuieli ºi performanþa subiectivã. Astfel, þãrile care cheltuiesc mai puþin cu administraþia publicã realizeazã,

Numeroase abordãri critice subliniazã cã, în cel mai rãu caz, avantajul competitiv nu este nimic mai mult decât o tautologie: firmele de succes sunt performante deoarece deþin

Rest America 2% Rest Europe 1% Argentina 4% Chile 5% Brazil 19% Mexico 7% US 8% Portugal 4% Poland 4% SCF 11% Spain 12% UK 23% North America South America

On the assumption of harmonic task periods, we propose an intra-task scheduling algorithm which constructs a minimum energy schedule for k periodic tasks in O(d+k log k) time..

- Nu umpleți niciodată fierbătorul cu apă și nu curățați fierbătorul atunci când acesta este așezat pe stand.. - Nu atingeți apa turnată în fierbător atunci când acesta

- Nu umpleți niciodată fierbătorul cu apă și nu curățați fierbătorul atunci când acesta este așezat pe stand.. - Nu atingeți apa turnată în fierbător atunci când acesta

For polarity classification (Step 2, after sen- timent words are found), we propose a novel method that is based on polarity association of in- dividual (Chinese) characters in

Augustin este cel dintâi, cel puţin din spaţiul apusean care a resimţit nevoia de a-şi raţionaliza credinţa, ceea ce este acelaşi lucru cu a spune că o pune în acord cu

Domestic hedge funds are usually established as funds of hedge funds rather than single hedge funds and take the form of Invest- ment Funds of the category “other funds for

Deşi este de acord cu Apostolul (I Cor., 1: 21-23), care pune în opoziţie înţelepciunea „nebună” a lui Dumnezeu cu nebunia înţelepciunii lumii, în particular

conductance-based neurons and muscles (based on parameters C1), and a subset of neurons known to be invol- ved in forward locomotion, to investigate whether the network produces

Setiap tim peserta harus membuat sebuah payload, yaitu muatan roket berbentuk tabung silinder berisi rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai perangkat telemetri