• No results found

NATATANGING PILIPINO NA NAGPAUNLAD NG KULTURA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "NATATANGING PILIPINO NA NAGPAUNLAD NG KULTURA"

Copied!
18
482
3
Show more ( Page)

Full text

(1)

H

 

E

 

K

 

A

 

S

 

I

 

 

4

 

Modified

 

In

School

 

Off

School

 

Approach

 

Modules

 

(MISOSA)

 

Distance

 

Education

 

for

 

Elementary

 

Schools

 

SELF

INSTRUCTIONAL

 

MATERIALS

 

NATATANGING

 

PILIPINO

  

NA

 

NAGPAUNLAD

  

NG

 

KULTURA

 

Department of Education 

BUREAU

 

OF

 

ELEMENTARY

 

EDUCATION

 

2nd Floor Bonifacio Building 

DepEd Complex, Meralco Avenue 

(2)

Revised

 

2010

 

by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS), 

DepEd ‐ Division of Negros Occidental 

under the Strengthening the Implementation of Basic Education 

in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE). 

  This edition has been revised with permission for online distribution 

through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal 

(http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported 

by AusAID.  

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the

Government of the Republic of the Philippines. However,

prior approval of the government agency or office wherein

the work is created shall be necessary for exploitation of

such work for profit.”

(3)

1

GRADE IV

NATATANGING PILIPINO NA

NAGPAUNLAD NG KULTURA

Kilala mo ba ang mga nasa larawan? Paano sila nakatulong sa pagpapaunlad ng kultura? Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa iyong kuwaderno.

Sa pag-aaral ng modyul na ito, matututuhan mo ang tungkol sa mga sumusunod:

• Ang mga Pilipinong nagpaunlad sa sariling kultura

• Paraan ng pagpapahalaga sa mga natatanging Pilipino.

• Mga paraan upang mapanatili at mapaunlad ang sariling kultura.

(4)

2

Natatandaan mo pa ba?

A. Ano ang maaaring mangyari sa kultura ng bansa kung hindi gagawin ng mga mamamayan ang kanilang mga tungkulin sa pagpapaunlad ng kultura. Isulat mo sa tatlong pangungusap ang sagot sa iyong kuwaderno.

1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________

B. Isulat ang K kung karapatan at T kung tungkulin ang tinutukoy. Isulat sa kuwaderno ang sagot.

_____ 1. Pakikilahok sa mga paligsahan.

_____ 2. Pagpapanatiling malinis ang makasaysayang lugar.

_____ 3. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino.

_____ 4. Pagsapi sa mga samahang kultural.

_____ 5. Libreng edukasyon para sa elementarya at hayskul.

_____ 6. Pagsali sa mga samahang nagpapaunlad ng kultura.

_____ 7. Pagpapahayag ng saloobin at damdamin.

_____ 8. Pagtangkilik tungkol sa ating kultura.

_____ 9. Pagsasaliksik tungkol sa ating kultura.

_____ 10. Pagsali sa mga mapayapang rali o demonstrasyon.

Matapos mong masagutan nang buong husay ang mga pagsasanay sa itaas, maaari ka nang mag-umpisa sa pag-aaral ng modyul na ito.

(5)

3

Pansinin mo ang mga larawan. Anu-ano ang naging kontribusyon nila sa pagpapaunlad ng kulturang Pilipino?

Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.

Tunay ngang kahanga-hanga ang mga Pilipino. Taglay nila ang natatanging kakayahan at talino. May mga Pilipino na nagpakita ng kakaibang husay sa musika, sining ng paglilok, pagpinta at arkitektura. Bilang pagkilala sa kanilang naitulong sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng kultura ng bansa, binigyan sila ng parangal. Iginawad sa kanila ang pinakamataas na parangal. Ito ang National Artist Award.

(6)

4

Narito ang mga talambuhay ng ilan sa mga natatanging Pilipinong nagpaunlad ng kultura. Basahin mong mabuti upang makilala sila nang husto.

Talambuhay ni Fernando Amorsolo

Si Fernando Amorsolo ay ipinanganak noong Mayo 30, 1892 sa Paco, Maynila. Bata pa lamang si Fernando ay mahilig na siyang gumuhit na gamit ang lapis at papel. Ang amain niyang pintor na si Fabian dela Rosa ang nagsilbing inspirasyon sa pagiging pintor niya.

Si Fernando ay nag-aaral sa Liceo de Manila, kung saan nagtamo siya ng maraming karangalan. Naging tanyag siya sa kanyang pagpipinta. Ang karaniwang paksa ng mga larawan niya ay mga tanawing Pilipino – pagtatanim sa bukid, paglalaba sa batis, at iba pang pang-araw-araw na gawain sa mga pamayanang rural. Ang “tinikling” ay isang obra ni Amorsolo.

(7)

5

Pagmasdan mo ang larawang ito.

Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno.

1. Ano ang masasabi mo sa ipininta ni Fernando Amorsolo?

________________________________________________________

2. Bakit siya naging isang tanyag at mahusay na pintor?

________________________________________________________

3. Tukuyin ang naging paksa ng kanyang pagpipinta? Humahanga ka ba sa kanya? Bakit?

________________________________________________________

4. Paano nakatulong sa pagpapaunlad ng ating kultura ang kanyang mga natatanging gawa?

________________________________________________________

5. Sa inyong palagay, karapat-dapat ba siyang taguriang “Pambansang Alagad ng Sining”? Bakit?

________________________________________________________

(8)

6

Ang Talambuhay ni Napoleon Abueva

Si Napoleon Abueva ay isinilang sa Paco, Maynila noong Enero 26, 1930. Siya ay lumaki sa Bohol at nahasa ang kanyang kaalaman sa paglililok. Sa Unibersidad ng Pilipinas siya nagtapos ng Fine Arts. Sa ibang bansa siya nagpakadalubhasa sa eskultura.

(9)

7

Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno.

1. Saan isinilang at ipinanganak si Napoleon Abueva?

2. Tukuyin ang mga kahanga-hangang eskulturang ginawa niya?

3. Paano mo mailalarawan ang kanyang kahanga-hangang gawa na “Transfiguration”?

4. Dapat ba siyang ipagmalaki? Bakit?

Narito ang ilan sa mga Pilipinong tumulong sa Pagpapanatili ng Kultura sa bansa.

Larangan

Pagpipinta – Juan Luna

(10)

8

Pagpipinta – Fernando Amorsolo

Natatanging Gawa “Tinikling”

Paglililok – Guillermo Tolentino

(11)

9

Paglililok – Napoleon Abueva

(12)

10

Narito ang talaan ng iba pang mga Pilipinong nagpaunlad sa kultura ng bansa. Suriin mo ang talaan sa ibaba.

TALAAN NG MGA PILIPINONG NAGPAUNLAD SA KULTURA

Natatanging Pilipino Larangan Ginawa

Pedro Bucaneg – Ama ng Panitikang Iloko

Panitikan Biag ni Lam-ang (Epiko)

Damian Domingo – Ama ng mga Pintor ng Pilipino

Pagpipinta Apotheosis of St.

Thomas Nicanor Abelardo – Ama ng

Sonata sa Pilipinas

Musika Nasaan ka Irog at Mutya

ng Pasig Lamberto Avellana –

Mahusay na Direktor

Tanghalan Mga Dula-dulaan at

Pelikula Alejandro Abadilla – Ama ng

Makabagong Tulang Tagalog

Panitikan Ako ang Daigdig (Tula)

Victorio Edades – Ama ng Makabagong Pagguhit sa Pilipinas

Arkitektura The Builders

Juan F. Nakpil Arkitektura Nagdisenyo ng

Simbahan ng Quiapo Pablo S. Antonio – Arkitekto

ng mga Arkitekto

Arkitektura Isa sa nakapagpaunlad

sa sining ng arkitektura

Francisca Reyes – Aquino Sayaw Binuhay ang mga

Katutubong Awit at Sayaw

Leonor Orosa – Goquingco Sayaw Binuhay ang mga

Etnikong Tugtugin at Sayaw

Carlos V. Francisco Pagguhit Mga myural na makikita

sa Tanggapan ng Lungsod ng Maynila at Manila Hotel

Sagutin mo ang mga tanong sa ibaba. Isulat mo sa kuwadernong sagutan

ang iyong sagot

.

Paano nakatulong ang bawat isa sa pagpapanatili ng kultura ng bansa?

(13)

11

Subukin mong sagutin ang mga pagsasanay upang mapagtibay mo ang iyong kaalaman. Gawin ito sa kuwadernong sagutan.

A. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa bawat bilang.

1. ________ ang obra maestro ni Fernando Amorsolo.

2. __________ ay likhang sining ni Napoleon Abueva.

3. Ipininta ni Juan Luna ang __________.

4. Ang __________ ng Pamantasan ng Pilipinas ay likha ni Guillermo

Tolentino.

5. Nilikha rin ni Guillermo Tolentino ang __________ sa Caloocan.

6. Ang tulang __________ ay isinulat ni Alejandro Abadilla.

7. Si Juan F. Nakpil ang nagdisenyo ng ____________.

8. Ang epikong __________ ay sinulat ni Pedro Bucaneg.

9-10.Ang __________ at __________ ay likhang awit ni Nicanor Abelardo.

B. Magbigay ng mga Pilipinong kilala sa mga sumusunod na larangan.

1. Panitikan

a. b.

2. Arkitektura

a. b. c.

PAGSANAYAN MO

(14)

12

3. Pagpipinta

a. b. c.

4. Sayaw

a. b.

5. Pagguhit

a. b.

Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong sa iyong kuwadernong sagutan.

1. Bilang isang kabataang Pilipino, ano ang iyong maitutulong sa pagpapaunlad ng ating kultura?

________________________________________________________

TANDAAN MO

ISAPUSO MO

• May bahaging ginagampanan ang mga mamamayan sa

pagpapaunlad ng ating kultura.

• Hangaan at ipagmalaki natin ang mga natatanging kontribusyon

(15)

13

2. Sino ang natatanging Pilipino na alagad ng sining ang nais mong tularan? Isulat kung bakit nais mo siyang gawing huwaran.

________________________________________________________

3. Ikaw ba ay naniniwalang may angking talino at kakayahan ang mga Pilipino? Ipaliwanag.

________________________________________________________

4. Kung ikaw ay natalo sa isang paligsahan sa pagguhit na sinalihan mo, ang iyong gagawin?

________________________________________________________

5. Ibig mo bang maglaro ng piko, patintero, tumbang preso o anumang katutubong laro? Bakit?

________________________________________________________

A. Makipanayam ka sa mga tao sa inyong lugar na may natatanging kakayahan sa sining gaya ng pagpipinta, pagguhit o paglilok, pag-awit at iba pa.

Maari mong itanong ang mga sumusunod sa kanya. Isulat mo ang kanilang kasagutan sa kuwaderno.

1. Paano mo napaghuhusay ang iyong kakayahan sa pagguhit, pag-awit at iba pa?

2. Ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ang pagguhit, pagpipinta o paglililok?

3. Anu-ano ang nagsisilbing inspirasyon mo sa inyong mga nilikhang sining?

4. Naniniwala ka ba na ang mga Pilipino ay may angking kakayahan at talino?

5. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataang tulad mo upang maging mahusay sa sining?

(16)

14

B. Gawaing Pansining

Lumikha ng isang disenyo batay sa kinagigiliwang paksa o bagay na naaayon sa naging karanasan, hilig o damdamin.

Kaya mo bang tularan ang mga mahuhusay na manlilikha ng sining?

Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan

- bond paper

- pentel pen

- pandikit

- gunting

- lapis

- mga patapong bagay katulad ng balat ng itlog, diyaryo, balat ng

prutas at gulay

Sikapin mong gumamit ng mga patapong bagay na maaaring pakinabangan, idikit ito sa bond paper hanggang sa makabuo ng iba’t ibang disenyo. Ipahayag ang nadarama habang isinasagawa ang sining. Lagyan ng pamagat ang iyong ginawa.

Ngayon naman ay sukatin mo ang iyong kaalaman tungkol sa modyul na ito. Gawin mo ang mga Pagtataya sa ibaba.

A. Iguhit sa iyong kuwadernong sagutan ang bituin () kung ang isinasaad

ng mga pangungusap ay tama at ang ulap () kung hindi.

1. Magandang paraan ng pangangalaga sa kultura ng bansa ang

pangangalap ng mga antigong kagamitan.

2. Maaari mong palitan nang makabago ang mga lumang kagamitan.

3. Dapat makipagtulungan sa mga komunista ang mga mamamayan.

(17)

15

4. Pagsasabuhay ng mga natatanging kaugaliang Pilipino.

5. Pamimitas ng mga naggagandahang bulaklak sa mga

makasaysayang pook.

6. Pangunahing tagapagtaguyod ng kultura ang mga mamamayan.

7. Palagiang paggamit ng wikang Ingles.

8. Pagsisikap na makapag-aral kahit mahirap lamang.

9. Pagkamalikhain sa paggawa ng mga sining.

10. Pagbibigay ng gantimpala sa mga Pilipinong may natatanging kakayahan.

B. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa bawat bilang sa Hanay A. Isulat mo sa kuwadernong sagutan ang iyong sagot.

Hanay A Hanay B

_____ 1. Ama ng Panitikang Iloko A. Juan F. Nakpil

_____ 2. Nagpasigla sa mga

katutubong awitin at sayaw

B. Leonor Orosa-Goquingco C. Victoria Edades

_____ 3. Bumuhay sa mga etnikong tugtugin at sayaw

D. Lamberto Avellana E. Nicanor Abelardo _____ 4. Ama ng makabagong

pagguhit

F. Pedro Bucaneg G. Damian Domingo _____ 5. Ama ng makabagong tulang

tagalog

H. Alejandro Abadilla

I. Pablo S. Antonio

_____ 6. Ama ng mga Pintor na Pilipino

J. Francisca Reyes-Aquino K. Carlos V. Francisco _____ 7. Ama ng sonata

_____ 8. Arkitekto ng mga Arkitekto _____ 9. Nagdisenyo ng Simbahan ng

Quiapo

(18)

16

References

Related documents

Mula sa mga natuklasan at konklusyon, ang sumusunod ay inerekomenda: mabigyang pokus at halaga ang mga kinagisnang kultura at ugali ng mga Pilipino tulad ng hiya,

The main objective of this research is to compare between different ERP software’ in terms of Cost Effective, Implementation, Customer Satisfaction, Operational

Conclusion: Our results showed that advanced plaque progression had an overall positive correlation with plaque wall stress and a negative correlation with flow shear stress

To test if ratjadone A specifically blocks the Rev-dependent HIV mRNA nuclear export, TZM-bl cells transfected with plasmids pCMVGagPol-RRE (Rev-dependent nuclear

After mating, the cells were spread onto marine LB plates containing 100 μ g/ml erythromycin to screen the clones in which a single recombination of pMT inserting into SM9913

Odd's ratio (OR), and 95% confi- dence interval (95% CI) was used for estimating the effect of shift working on lipid profile, hypertension and high blood glucose levels.

Correlation analysis of robustness phenotypes and gene expression levels revealed transcriptome signatures for oxidative and/or heat stress survival, including the metC-cysK

Neither adjust- ing for plant in the main analysis nor conducting a separate analysis within each plant (Indiana, Massachu- setts, New York) affected the relationship between

Lee SJ, Lee DY, Kim TY, Kim BH, Lee J, Lee SY: Metabolic engineering of Escherichia coli for enhanced production of succinic acid, based on genome comparison and in silico gene

CAD: Coronary artery disease; CHD: Coronary heart disease; CVD: Cardiovascular disease; HWE: Hardy – Weinberg equilibrium; MI: Myocardial infarction; RIS: Required information

Collection of a dense set of measurements may not be practically feasible for stud- ies analyzing expensive biomarkers during a short time window (40 weeks gestation) in a

In a study of Korean lead workers, blood lead levels and tibia bone lead levels were significantly higher in participants with the VDR Bsm1 minor frequency allele [35].. Another

In summary, our MCF-7 and BG1Luc assays demon- strate that extracts of four unstressed and/or stressed BPA-free thermoplastic resins, one PS and three Tritan ™ resins, release

The aim of the present work is to ascertain the exact day when the clock genes expressed with circadian rhythms in the mouse SCN and heart by partly filling the gap of our

Female gender, daily computer usage, incorrect body postures, bad work-habits, lack of autonomy, work overload and poor social support were all significantly associated with

Starch granule types are highly correlated with their size, as such almost all studies use a size-threshold for classification: large, small and tiny granule sizes cor- respond

Through improvements in individual THM exposure and dose assessment and con- trolling for many possible confounding variables, our study aims to offer estimated total

Our aim is to determine the axonal damage in normal appearing white matter measured by magnetic resonance spectroscopy and to correlate this with the functional disability measured

In our patient, after 2 weeks, in addition to the initial hyperintense sig- nals in the globus pallidus, confluent hyperintensities in the cerebellum and new lesions in the