KELETSZIBÉRIAI PTERIDOPHYTÁK. PTERIDOPHYTES PROM EAST SIBERIA.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

XXIV. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI. 1926.

KELETSZIBÉRIAI PTERIDOPHYTÁK.

írták: D E KISS Á. és DR KÜMMERLE J. B.

PTERIDOPHYTES PROM EAST SIBERIA.

By DR Á. KISS and DR J. B. KÜMMERLE.

DR KISS ÁRPÁD orosz hadifogságának Nikolsk-Ussuriskban (Mandshuria) eltöltött évei alatt abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mint az ottani Vetőmagvizsgáló Állomás és Mezőgazdasági Múzeum alkalmazottja, az ugyanott alkalmazásban levő bajtársaival, DR MÜHLDORF A., DR NAGT E. és PETRZILKA K.-val együtt rendszeressen foglalkozhatott növénygyűjtéssel. A gyűjtött rendkívül gazdag anyag az említett intézetek gyűjteményeibe

került, a feles példányokat azonban, kiegészítve DR ELEK S. és DR HOFFER A. gyűjtésével és a Mezőgazdasági Múzeum igazgatójának SAVARY M. Á.-nak ajándékából számazó növénygyűjteménnyel együtt — a hazatérés nehézségei dacára — sikerült a Magyar Vöröskereszt anyagi támogatásával a Magyar Nemzeti Múzeum részére megmenteni.

A hazahozott gyűjteményben a Pteridophyták elég szép számmal vannak képviselve. A Pteridophytákat DR KISS Á. már Nikolsk-Ussuriskban határozta meg, itthon a reviziót DR KÜMMERLE J. B. vállalta el. Az enumerá-ciónkba felvettük azt a néhány Pteridophytát is, amelyet DR BARÁTOSI BALOGH BENEDEKNÉ kétízben, 1908-ban (május 20-tól július 4-ig) és 1909-ben (május 25-től július 20-ig) férje nyelvészeti és ethnographiai tanulmányútja

alkalmával Mandzsúriában gyűjtött. Dolgozatunk néhány igen érdekes és új adatról számol be.

DR Á. KISS was several years in the favourable condition of being able to occupy himself during his captivity in Nikolsk-Ussurisk (Mandshuria) as employe of the Russian Sowing-Seed Examination Station and Agri­ cultural Museum with collecting plants as well as his colleagues

DR A. MÜHLDORF, DR E. NAGY and DR K . PETRZILKA.

The collected exceedingly rich material was naturally placed at disposal of the above mentioned institutes, but they succeeded in saving for the Hungarian National Museum the duplicate specimens, completed

(2)

with the collections of DR S. ELEK and DR A. HOEFER as well as with the donation of M. A. SAVARY, Director of the Russian Agricultural Museum by aid of the Hungarian Red Cros^.

The Pteridophytes are well represented in the collection brought home. DR Á. KISS has determined the Pteridophytes already in the Institutes of Nikolsk-Ussurisk, which was revised by DR J. B . KÜMMERLE at home (in Hungary). In our enumeration we have taken up also those Pterido­ phytes, which Mrs. DR B . BARÁTOSI BALOGH (Budapest) has collected in Mandshuria in 1 9 0 8 and 1909 at the occasion of her husbands travelling for linguistic and ethnographical studies there. Our work gives account of some very interesting and new data.

Polypodiaceae.

Woodsia polystichoides EAT. var. Veitchii HOOK. — Zajnika Rutkovsky, solo basaltico, 13. IX. 1920 [leg. HOFFER]; in insula Ruskij adversus Wladiwostok, 1 7 . V I I . 1 9 1 9 [leg. NAGY].

var. nudiuscula HOOK. — Nikolsk-Ussurisk, in rupibus umbrosis inter muscos, 2 1 . V I . 1 9 2 0 [leg Kiss]; Zajnika Rutkovsky, solo basaltico,

13. IX. 1 9 2 0 [leg. HOFFER].

Woodsia sinuata (HOOK.) CHRIST.

Nikolsk-Ussurisk, in silvis in rupibus,

6. V I . 1 9 1 8 [legere curavit SAVARY]; 2 5 . V I . 1 9 2 0 [leg. Kiss], monstr. depauperata Kiss & KÜMM. nov. monstr.

Pinnis infimis descrescentibus reductis et lobis pinnae infimis etiarn valde decrescentibus reductis.

Nikolsk-Ussurisk, in silvis in rupibus, 10. V I I . 1 9 2 0 [leg. Kiss]. Woodsia ilvensis (L.) R. BR. — Ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk

et oppidum Albasin, 1 5 . V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B . BALOGH]. Struthiopteris germanica W. — Ad flumen Amur inter oppid. Chabarowsk et

Marinsk, 20. V.—4. VII. 1908 [leg. B . BALOGH]; ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B . BALOGH]; Nikolsk-Ussurisk, Krasnojarskaja, 1 . IX. 1920 [leg. Kiss]. Onoclea sensibilis L. — Ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et

oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B. BALOGH] ; Nikolsk-Ussurisk, in pratis ad rivum Rakovka inter frutices, 1 0 . V I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY] ; in silvis ad pagum Pervaja-Rjecska supra portum Wladiwostok, 1 1 . VIL 1 9 1 9 [leg. NAGY]; Nikolsk-Ussurisk, Sujfunskaja, 6. IX. 1 9 2 0 [leg. Kiss],

monstr. hemiphyllodes Kiss & KÜMM. nov. monstr.

Folio fertili in uno semilatere tantum fertili, in semilatere altero autern frondoso.

(3)

Phegopteris dryopteris (L.) FÉE. var. longula (CHRIST.)

Nikolsk-Ussurisk, in rupibus umbrosis in silvis montis Krasnaja, 16. V I . 1918 [legere curavit SAVARY], 25. V I I . 1920. [leg. Kiss].

Phegopteris Robertiana (HOFFM.) A . BR. — Nikolsk-Ussurisk, Zajnika Rutkovsky, 13. IX. 1920 [leg. HOPFER].

Phegopteris polypodio\des FÉE. — Nikolsk-Ussurisk, in silvis declivium,

10. IX. 1919 [leg. Kiss]; ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . - 2 0 . V I I . 1909 [leg. B . BALOGH].

var. obtusidentata WARNST. — Nikolsk-Ussurisk, in silvis declivium, 10. IX. 1919 [leg. Kiss].

Nephrodium thelypteris (L.) DESV. var. ineisum (ASCH.) — Nikolsk-Ussurisk, in pratis humidis ad rivum Rahovka, 29. VIII. 1917 [legere curavit

SAVARY].

Nephrodium fdix mas (L.) RICH. ssp. Maackii (MILDE, Filices [1867]

p. 122.) KÜMM. — Ad flumen Amur inter oppidum Chabarowsk et Marinsk, 20. V.—4. V I I . 1908 [leg. B. BALOGH]; Nikolsk-Ussurisk, in silvis ad rivum Panicheza, 25. VIII. 1917 [legere curavit SAVARY],

22. V I I I . 1920 [leg. Kiss].

Nota: var. fibrillosa CLARK [Trans. Linn. Soc. (2) I , 1880, p. 520, t. 70] est verisimiliter synonymon ssp. Maackii (MELDE). Nephrodium fragrans (L.) RICH. var. remotiusculum (KOM.) —

Nikolsk-Ussurisk, in rupestribus ad ripam rivi Lichacsovka, 23. VIII. 1920 [leg. Kiss].

var. lepidotum (KOM.) — Nikolsk-Ussurisk, in rupestribus ad ripam rivi Lichacsovka, 23. V I I I . 1920 [leg. Kiss].

Nephrodium laetum KOMAROV. •— Nikolsk-Ussurisk, in silvis ad rivum Panicheza, 28. VIII. 1917 et 18. V I I I . 1919 [legere curavit SAVARY],

28. V I I I . 1919 [leg. Kiss].

Nota : Filix nostra habet rhizoma repens. Secundum cl.

KOMAROV autem, cuius sententiam rogavimus, planta nostra est

N. Wladiwostokense FEDTSCH. (Acta Horti Petropolitani. XXXI, 1,

1912, p. 99)! Sed diagnosis huius secundum auctorem „rhizoma erectum" dicit. Fieri potest, quin cl. FEDTSCHENKO in diagnosi speciei suae rhizoma erectum false imputaret et N. wladnvostokense FEDTSCH. cum N. laeto KOM. (Acta Horti Petropol. XX, 1901, p. 124) esset indenticum.

Nephrodium amurense (MILDE) B. FEDTSCH. Acta Horti Petropolitani.

XXXI, 1, 1912, p. 99. — Aspidium spinulosum var. amurense MILDE,

Filices Europae 1867, p. 133. — Dryopteris amurensis CHRIST. Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. XVIII, 1909, p. 165. — CHRISTENSEN, Index Filicum, Suppl. 1913, p. 29. — Ad flumen Amur inter portum

(4)

Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg.

B. BADOGH).

Dryopteris triptera (KZE.) O. KTZE. — Nikolsk-Ussurisk, ad terram in silvis ad rivum Panicheza, 8. V I I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY]. Dryopteris Braunii (SPENN.) UND. — Nikolsk-Ussurisk, in silvis, 2 6 . V I I I .

1 9 1 9 [leg. Kiss].

Mierolepia Wilfordii MOORE. — Nikolsk-Ussurisk, in rupestribus in silvis ad rivum, 9. X . 1 9 2 0 [leg. Kiss].

Athyrium yoJcoscense (FRANCH. & SAV.) CHRIST. — Nikolsk-Ussurisk, in silvis inter frutices, 15. V I I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY]; Ruskij Ostrov, in declivibus inter frutices Quercus, Coryli, 1 0 . I X . 1 9 1 8 [legere curavit SAVARY] ; in insula Ruskij adversus Wladiwostok [leg. NAGY]. —• Corea: Quelpaert, in silvis Yengsil (nr. 3 5 4 5 sub

A. demisso CHRIST et nr. 3 7 7 8 sub A. flaccido CHRIST) et Hallásán

(ROSENSTOCK Fil. Kor. exs. nr. 2 6 sub A. demisso CHRIST) [leg.

TAQUET].

Filix pro Mandshuria nova.

Athyrium filix femina ( L . ) ROTH var. pruinosum MOORE. — Ad flumen

Amur inter oppid. Chabarowsk et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . V I I . 1 9 0 8 [leg. B . BALOGH]; ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B. BALOGH]; in insula Ruskij adversus portum Wladiwostok, 16. V I I . 1 9 1 9 [leg. NAGY];

Zajnika Rutkovsky, 1 3 . I X . 1 9 2 0 [leg. HOFFER]; Nikolsk-Ussurisk, ad terram umbrosam in silvis et in pratis montanis inter dumetis

10. V I L et 10. I X . 1 9 2 0 [leg. Kiss],

var. cyclosorum RUPR. — Nikolsk-Ussurisk, ad terram in silvis, 15. V I I I .

1 9 1 7 [legere curavit SAVARY ; leg. HOFFER] ; ad ripas rivi Panicheza montis Panicheza, 2 3 . V I I I . 1 9 2 0 [leg. Kiss].

Athyrium crenatum (SOMMERF.) RUPR. — Nikolsk-Ussurisk, in silvis,

18. V I I . 1 9 1 9 . [leg. Kiss].

Athyrium spinulosum (MAXIM.) MILDE —• Nikolsk-Ussurisk, ad terram in silvis, 17. et 2 2 . V I I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY]; 1 9 1 7 [leg. Kiss].

Athyrium Wardii (HOOK.) MAK. ssp. major (MAK.) KÜMM. — Nikolsk-Ussurisk, ad terram in silvis ad rivum Panicheza, 5. V I I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY] — British Columbia: Selkirk, 3. V I I I . 1 9 0 5 [leg. CHARLES H. SHAW sub Aspidio cyclosoro nr. 1 0 6 9 .

Filix nova pro Mandshuria et America septentrionalis ! Habitat in China, Chorea et Japonia.

Camptosorus sibiricus RUPR. — Nikolsk-Ussurisk, inter muscos in rupestribus

umbrosis, 4 . V I . 1 9 2 0 [leg. Kiss]; mons Krasnojarski, 1 . V I I . 1 9 1 8 [legere curavit SAVARY].

(5)

Adiantum pedatum L . — Nikolsk-Ussurisk, ad terram in silvis, 2 8 . VIII. 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY]; Sujfunskaja 6. IX. 1 9 2 0 . [leg. HOEFER];

ad pagum Pervaja-Rjecska supra portum Wladiwostok, in silvis tantum locis umbrosis, 5. V I . 1 9 1 9 [leg. NAGY].

Pleridium aquilinum ( L . ) KUHN var. glabrum (HOOK.) — Ad flumen Amur inter oppidum Chabarowsk et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . V I I . 1 9 0 8 [leg. B . BALOGH]; ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B . BALOGH]; Nikolsk-Ussurisk, in pratis ad rivum Rahovka 15. V I I . 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY].

— Filix valde accedit ad var. pseudocaudatam (CLUTE).

Polypodium vulgare L . var. angustum HAUSM. — Ippolitovka, in silvis ad lignum putridum, 8. V I I I . 1 9 1 8 (legere curavit SAVARY]; 18. VIII.

1921 (leg. NAGY & PETRZILKA].

Polypodium lineare THBG. var. ussuriense (REGEL & MAACK) CHRISTENS.

— Nikolsk-Ussurisk, inter muscos in rupestribus, 16. IX. 1 9 1 7

[leg. SAVARY].

Osmundaceae.

Osmunda cinnamonea L . — Ad flumen Amur inter oppidum Chabarowsk

et Marinsk, 2 0 . V.—4. V I I . 1908 [leg. B . BALOGH); Nikolsk-Ussurisk, Sujfunskaja, 2 5 . V I . 1 9 2 0 [leg. Kiss],

var. angusta CLUTE.

Ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 . [leg. B . BALOGH]; ad pagum Pervaja-Rjecska supra portum Wladiwostok, in silvis, 9.

VII. 1 9 1 9 [leg. NAGY].

Salviniaceae.

Salvinia natans (L.) A L L . —- Nikolsk-Ussurisk, in inundatis rivi Suputinka, 12. VIII. 1 9 1 7 [leg. PETRZILKA].

Equisetaceae.

Equisetum silvatieum L . var. vulgare KLINGE.

Ad flumen Amur inter oppidum Chabarowsk et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . VII. 1 9 0 8 [leg. B . BALOGH];

ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V . — 2 0 . V I I . 1 9 0 9 [leg. B . BALOGH]; Nikolsk-Ussurisk, in pratis montanis humidis inter frutices, 1 2 . V. 1 9 2 0 [leg. Kiss],

var. vulgare KLINGE f. multicaule BAENITZ

Nikolsk-Ussurisk, in pratis humidis ad rivum Rakovka inter frutices, 16. VIII. 1 9 1 7 [legere curavit SAVARY].

Equisetum pratense EHRH. var. vulgare KLINGE. — Ad flumen Amur inter portum Nikolajewsk et oppidum Albasin, 15. V.-—20. V I I . 1 9 0 9 .

(6)

[leg. B . BALOGH]; Nikolsk-Ussurisk, in pratis montanis inter frutices, 12. et 2 2 . V. 1 9 2 0 . [leg. Kiss],

var. vulgare KLINGE forma umbrosum KLINGE. — Ad flumen Amur inter oppid. Chabarowsk et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . V I I . 1 9 0 8 [leg.

B . BALOGH].

Equisetum arvense L . fertile. — Ad pagum Pervaja Rjecska supra portum

Wladiwostok, 6. V . 1 9 1 9 . [leg. NAGY]; Nikolsk-Ussurisk, in arenosis siccis ad flumen Suj-fun, 20. V. 1 9 2 0 [leg. Kiss].

sterile var. ascendens KLINGE — Nikolsk-Ussurisk, in arenosis ad flumen Suj-fun, 1 5 . V I I I . 1 9 1 7 . [legere curavit SAVARY].

sterile var. boréale (BONG.) — Ad flumen Amur inter oppid. Chabarowsk

et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . V I I . 1 9 0 8 . [leg. B . BALOGH].

fertile var. campestre (F. W. SCHULTZ) — Nikolsk-Ussurisk, in palus-tribus Krasnojarskaja Sopka dictis, 2 4 . V I . 1 9 2 0 . [leg. Kiss].

Equisetum palustre L . — Nikolsk-Ussurisk, in palustribus, 19. V. 1 9 1 9 .

[leg. Kiss].

Equisetum heleocharis EHRH. var. limosum ( L . ) — Nikolsk-Ussurisk, in

palustribus ad rivum Suputinka, 2 8 . V. et 10. VI. 1920. [leg. Kiss], var. fluviatile (L.) — Nikolsk-Ussurisk, in palustribus ad rivum Suputinka,

29. V. 1 9 1 9 [leg. Kiss].

Equisetum hiemale L . — Ad flumen Amur inter oppid. Chabarowsk et Marinsk, 2 0 . V . — 4 . V I I . 1 9 0 8 . [leg. B . BALOGH].

Selaginellaceae.

Selaginella sibirica (MILDE) HIER. — Ad vi am ferream ad station em

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :