TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA AGS BL TECHNICKÁ DOKUMENTACE AGS BL

32 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA AGS BL

TECHNICKÁ DOKUMENTACE AGS BL

d T E P L O V Z D U Š N Ý P L Y N O V Ý A G R E G Á T T E P L O V Z D U Š N Ý P L Y N O V Ý A G R E G Á T

CE

0

AGS BL séria H

.1

AGS BL série H

0

AGS BL séria C

.2

AGS BL série C

0

AGS séria C pre exteriér

.3

AGS série C pro exteriér

0

Elektrická schéma zapojenia

.4

Elektrické schéma zapojení

0

Ovládacie panely

.5

Ovládací panely

0

Programovani e ovládacieho panelu

.6

Programování ovládacího panelu

0

Upev ovacie konzoly

.7

Upev ovací konzoly

0

Odvod spalín

.8

Odvod spalin

0

Inštalácia

.9

Instalace

1

Pripojenie na plyn

.0

P ipojení na plyn

1

Signalizácia a bezpe nostné prvky

.1

Signalizace a bezpe nostní prvky

1

Uvedenie do prevádzky

.2

Uvedení do provozu

1

Údržba a servis

.3

Údržba a servis

1

Možné prí iny porúch

.4

Možné p í iny poruch

1

Vyhlásenie o zhode

.5

Prohlášení o shod

(2)

0.1

0.1.1 0.1.2 B D O U Z X Y P T P D B L A F N RQ V H M G J K Ø Gas N Ø Aria Ø Fumi O H D M H H Z D A L B F T N Y X O P V PER IHP T 20-28-35H T Q Ø Gas B G J V R Q U O Ø Aria Ø Fumi K N P PER IHP T 45-55-75H

(3)

AGS BL séria H / AGS BL série H

0.1

0.1.1 Technické parametre 0.1.1 Technické parametry

0.1.2 Rozmery 0.1.2 Rozm ry TYP 20H 28H 35H 45H 55H 75H 95H Príkon P íkon kW 21 28 34,5 45 55 71 95 Výkon Výkon kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 Ú innos Ú innost % 90 90 90 90 90 90 90 Po et ventilátorov Po et ventilátor 1 1 1 1 1 1 2 Vzd. objem pri 15°C Vzd. objem pri 50°C Vzd. objem p i 15°C Vzd. objem p i 50°C m3/h 1450 1625 2050 2250 2900 3250 4000 4400 4900 5400 5800 6400 8000 8800 T °C 40 36 32 30 30 32 32 Dosah prúdenia Dosah proud ní m 12 16 23 26 28 30 35

Spotr. plynu pri 15°C Spot . plynu pri 15°C G20 G25 G30/G31 20 mbar 25 mbar 28/37 mbar 2.22 m3/h 2.46 m3/h 1.64 kg/h 2.96 m3/h 3.29 m3/h 2.18 kg/h 3.70 m3/h 4.11 m3/h 2.73 kg/h 4.76 m3/h 5.28 m3/h 3.51 kg/h 5.82 m3/h 6.43 m3/h 4.30 kg/h 7.40 m3/h 8.22 m3/h 5.46 kg/h 10.0 m3/h 11.1 m3/h 7.40 kg/h Plynová prípojka Plynová p ípojka Ø 1/2" 3/4" Odvod spalín [ø] Odvod spalin [ø] mm 100 130 130 130 Prívod sp. vzd. [ø] P ívod sp. vzd. [ø] mm 80/125 80/125 80/125 100 130 130 130 Elektrické napájanie

Elektrické napájení 230V / 50Hz; IP42

Elektrický príkon

Elektrický p íkon W 300 310 320 350 500 580 750

Hmotnos

Hmotnost kg 82 82 90 105 127 145 185

Hlu nos

Hlu nost dB(A) 43 46 49 51 52 53 55

A B D F G H J K L M N O P Q R T U V Z X Y 20-28H 1040 676,5 800 250 40 460 50 50 750 360 233,5 250 193 130 - 300 - 160 235,5 765 39,5 35H 1040 676,5 820 250 40 510 50 50 750 410 233,5 250 193 130 - 325 - 185 235,5 765 39,5 45H 1040 676,5 820 250 40 570 50 50 750 470 233,5 250 193 130 0 230 140 200 235,5 765 39,5 55H 1040 676,5 840 250 40 700 50 50 750 600 233,5 250 193 130 0 295 140 405 235,5 765 39,5 75H 1120 676,5 840 330 40 825 50 50 750 725 233,5 250 193 135 58 240 217 365 315,5 765 39,5 95H 1120 676,5 840 330 40 1120 50 50 750 1020 233,5 250 193 107 77 434 211 430 315,5 765 39,5

(4)

0.2

0.2.1 0.2.2 B E O Z X Y P P E B L A F N H M G J K Ø Gas N Ø Aria Ø Fumi O H D D S T V R Q U V Q T PER IHP T 45-55C PER IHP T 20-28-35C E O P N B Z X Y D U T Q R V D E A F H L M G J K P H S N B O Ø Gas Ø Fumi Ø Aria

(5)

AGS BL séria C / AGS BL série C

0.2

0.2.1 Technické parametre 0.2.1 Technické parametry

0.2.2 Rozmery 0.2.2 Rozm ry TYP TYP 20C 28C 35C 45C 55C 75C 95C Príkon P íkon kW 21 28 34,5 45 55 71 95 Výkon Výkon kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 Ú innos Ú innost % 90 90 90 90 90 90 90 Po et ventilátorov Po et ventilátor 1 1 1 1 1 1 2 Vzd. objem pri 15°C Vzd. objem pri 50°C Vzd. objem p i 15°C Vzd. objem p i 50°C m3/h 1450 1625 2050 2250 3250 2900 4000 4400 4900 5400 5800 6400 8000 8800 T °C 40 36 32 30 30 32 32 Statický tlak Statický tlak mm wc 10 10 10 10 10 10 10

Spotr. plynu pri 15°C Spot . plynu p i 15°C G20 G25 G30/G31 20 mbar 25 mbar 28/37 mbar 2.22 m3/h 2.46 m3/h 1.64 kg/h 2.96 m3/h 3.29 m3/h 2.18 kg/h 3.70 m3/h 4.11 m3/h 2.73 kg/h 4.76 m3/h 5.28 m3/h 3.51 kg/h 5.82 m3/h 6.43 m3/h 4.30 kg/h 7.40 m3/h 8.22 m3/h 5.46 kg/h 10.0 m3/h 11.1 m3/h 7.40 kg/h Plynová prípojka Plynová p ípojka Ø 1/2" 3/4" Odvod spalín [ø] Odvod spalin [ø] mm 100 130 130 130 Prívod sp. vzduchu [ø] P ívod sp. vzduchu [ø] mm 80/125 80/125 80/125 100 130 130 130 Elektrické napájanie Elektrické napájení 230V / 50Hz Elektrický príkon Elektrický p íkon W 600 600 750 1100 1470 2200 2200 Hmotnos Hmotnost Kg 97 97 105 120 147 170 215 Hlu nos

Hlu nost dB(A) 43 46 49 51 52 53 55

A B D E F G H J K L M N O P Q R S T U V Z X Y 20C -28C 1040 676 449 1125 250 40 460 50 50 750 360 233 250 193 130 - 150 300 - 160 235 765 39.5 35C 1040 676 499 1175 250 40 510 50 50 750 410 233 250 193 130 - 150 325 - 185 235 765 39.5 45C 1040 676 599 1275 250 40 570 50 50 750 470 233 250 193 130 0 150 230 140 200 235 765 39.5 55C 1040 676 599 1275 250 40 700 50 50 750 600 233 250 193 130 0 150 295 140 405 235 765 39.5 75C 1120 676 599 1275 330 40 825 50 50 750 725 233 250 193 135 58 150 240 217 365 315 765 39.5 95C 1120 676 599 1275 330 40 1120 50 50 750 1020 233 250 193 107 77 150 434 211 430 315 765 39.5

(6)

0.3

0.3.1 0.3.2 O E B P Z X Y N D O N P H M A L F G J K H D E S B Ø Gas Ø Aria Ø Fumi

(7)

AGS BL séria C pre exteriér / AGS BL série C pro exteriér

0.3

0.3.1 Technické parametre 0.3.1 Technické parametry

0.3.2 Rozmery 0.3.2 Rozm ry TYP 20C 28C 35C 45C 55C 75C 95C Príkon P íkon kW 21 28 34,5 45 55 71 95 Výkon Výkon kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 Ú innos Ú innost % 90 90 90 90 90 90 90 Po et ventilátorov Po et ventilátor 1 1 1 1 1 1 2 Vzd. objem pri 15°C Vzd. objem pri 50°C Vzd. objem p i 15°C Vzd. objem p i 50°C m3/h 1450 1625 2050 2250 3250 2900 4000 4400 4900 5400 5800 6400 8000 8800 T °C 40 36 32 30 30 32 32 Statický tlak Statický tlak mm wc 10 10 10 10 10 10 10

Spotr. plynu pri 15°C Spot . plynu p i 15°C G20 G25 G30/G31 20 mbar 25 mbar 28/37 mbar 2.22 m3/h 2.46 m3/h 1.64 kg/h 2.96 m3/h 3.29 m3/h 2.18 kg/h 3.70 m3/h 4.11 m3/h 2.73 kg/h 4.76 m3/h 5.28 m3/h 3.51 kg/h 5.82 m3/h 6.43 m3/h 4.30 kg/h 7.40 m3/h 8.22 m3/h 5.46 kg/h 10.0 m3/h 11.1 m3/h 7.40 kg/h Plynová prípojka Plynová p ípojka Ø 1/2" 3/4" Odvod spalín [ø] Odvod spalin [ø] mm 100 130 130 130 Prívod spa . vzd. [ø] P ívod spal. vzd. [ø] mm 80/125 80/125 80/125 100 130 130 130 Elektrické napájanie

Elektrické napájení 230V / 50Hz; IP44

Elektrický príkon

Elektrický p íkon W 600 600 750 1100 1470 2200 2200

Hmotnos

Hmotnost kg 97 97 105 120 147 170 215

Hlu nos (pri 6m)

Hlu nost (v 6m) dB(A) 43 46 49 51 52 53 55

A B D F G H J K L M N O P Z X Y 20 – 28 C 1040 676 800 250 40 500 50 100 750 360 233 250 193 235 765 39.5 35 C 1040 676 820 250 40 550 50 100 750 410 233 250 193 235 765 39.5 45 C 1040 676 820 250 40 610 50 100 750 470 233 250 193 235 765 39.5 55 C 1040 676 840 250 40 740 50 100 750 600 233 250 193 235 765 39.5 75 C 1120 676 840 330 40 865 50 100 750 725 233 250 193 315 765 39.5 95 C 1120 676 840 330 40 1170 50 100 750 1020 233 250 193 315 765 39.5

(8)

0.4

0.4.1 1 V1 7 8 5 6 4 JP2 3 2 1 5 2 3 JP4 1 1 3 4 2 JP1 1 2 C 1 2 C C 1 2 LIMIT SICUR FAN 3 2 JP3 1 5 4 9 MVE SI EA EVG V2 V1 N PA 3 2 Hearth (Yellow-Green) Signal (Black) Neutral (Blue) Phase (Brown) 0.4.2 1

SICUR FAN LIMIT C 9 12C 1 2 7 8 1 2 C 5 6 4 3 2 SI EA EVG V2 V1 PA MVE N 13 2 2 1 V1 3 2 JP3 4 5 B N VJ BN 2 3 JP4 A2 246 5 1 JP2 5 1 Al 3 3 4 JP1 1 N 230V AC L Electrical Supply B us S ig na l Neutral (Blue) Signal (Black) Hearth (Yellow-Green) Phase (Brown) 0.4.3 1

SICUR FAN LIMIT

C 9 12C 1 2 7 8 1 2 C 5 6 4 3 2 SI EA EVG V2 V1 PA MVE N 13 2 2 1 V2 3 2 JP3 4 5 2 3 JP4 A2 5 1 Al 3 4 1 N 230V AC L Relè V1 Phase (Brown) Neutral (Blue) Hearth (Yellow-Green) Signal (Black) B us S ig na l Electrical Supply

(9)

Elektrická schéma zapojenia / Elektrické schéma zapojení

0.4

0.4.1 Schéma zapojenia AGS BL 20-95H a 20-55C 0.4.1 Schéma zapojení AGS BL 20-95H a 20-55C

0.4.2 Schéma zapojenia AGS BL 75C 0.4.2 Schéma zapojení AGS BL75C

0.4.3 Schéma zapojenia AGS BL 95C 0.4.3 Schéma zapojení AGS BL 95C

EGV El.mag. ventil El.mag. ventil FAN Termostat ventilátora Termostat ventilátoru Phase (brown) Fázový vodi (hnedý) Fázový vodi (hn dý) SI Ionizácia Ionizace SICUR Bezpe nostný termostat Bezpe nostní termostat Neutral (blue) Nulový vodi (modrý) Nulový vodi (modrý) EA Zapa ovacia elektróda Zapalovací elektroda LIMIT Prevádzkový termostat Provozní termostat Earth

(yellow-green)

Zemniaci vodi (žlto-zelený) Zemnící vodi (žluto-zelený) MVE Spalinový ventilátor Spalinový ventilátor PA Podtlakový spína Podtlakový spína

V1 Ventilátor Ventilátor Signal (Black) Signál ( ierny) Signál ( erný)

EGV El.mag. ventil El.mag. ventil FAN Termostat ventilátora Termostat ventilátoru Phase (brown) Fázový vodi (hnedý) Fázový vodi (hn dý) SI Ionizácia Ionizace SICUR Bezpe nostný termostat Bezpe nostní termostat Neutral (blue) Nulový vodi (modrý) Nulový vodi (modrý) EA Zapa ovacia elektróda Zapalovací elektroda LIMIT Prevádzkový termostat Provozní termostat Earth

(yellow-green)

Zemniaci vodi (žlto-zelený) Zemnící vodi (žluto-zelený) MVE Spalinový ventilátor Spalinový ventilátor PA Podtlakový spína Podtlakový spína Electrical supply Elektrické napájanie Elektrické napájení V1 Ventilátor Ventilátor Signal (Black) Signál ( ierny) Signál ( erný)

EGV El.mag. ventil El.mag. ventil FAN Termostat ventilátora Termostat ventilátoru Phase (brown) Fázový vodi (hnedý) Fázový vodi (hn dý) SI Ionizácia Ionizace SICUR Bezpe nostný termostat Bezpe nostní termostat Neutral (blue) Nulový vodi (modrý) Nulový vodi (modrý) EA Zapa ovacia elektróda Zapalovací elektroda LIMIT Prevádzkový termostat Provozní termostat Earth

(yellow-green)

Zemniaci vodi (žlto-zelený) Zemnící vodi (žluto-zelený) MVE Spalinový ventilátor Spalinový ventilátor PA Podtlakový spína Podtlakový spína Electrical supply Elektrické napájanie Elektrické napájení V1 Ventilátor Ventilátor Signal (Black) Signál ( ierny) Signál ( erný)

(10)

0.5

0.5.1 Blue B ro w n Electrical Supply 230V AC Neutral Phase Hearth B la ck SD

Black (Bus Signal) Brown IG FRONTAL SIDE Thermostat TFP1 Yellow/Green Black Brown POSTERIOR SIDE Thermostat TFP1 Cable 4x1 0.5.2

Black (Bus Signal) Yellow Green Brown

Cable 4x1

Programmable thermostat TFP2POSTERIOR SIDE

IG SD I 0 II FRONTAL SIDE Blue Yellow/Green Black Brown Programmable thermostat TFP2 Electrical Supply 230V AC Neutral Phase Hearth NOTE 0.5.3 Electrical Supply 230V AC Therm ostat TFP1 Phase N eutral Hearth SD SD SD : C onnection Box Brow n Yellow -G reen Black Blue SD SD SD Yellow -Green Black Brow n Blue Yellow -G reen Black Brow n Blue Yellow -Green Black Blue Brow n

(11)

Ovládacie panely/ Ovládací panely

0.5

0.5.1 Schéma zapojenia ovládacieho panelu T1

(6TA0010)

Technické parametre :

Funkcie: ON/OFF, RESET

Elektrické napájanie: 230 V ±10%, 50 Hz

Nastavite ný rozsah: 6..30 °C

Prevádzková teplota: 0°C .. +50°C

Elektrické krytie: IP 20

Rozmery: 75 x 75 x 34 mm

0.5.2 Shcéma zapojenia ovládacieho panelu T3

(6TA0011)

0.5.1 Schéma zapojení ovládacího panelu T1 (6TA0010)

Technické parametry:

Funkce: ON/OFF, RESET

Elektrické napájení: 230 V ±10%, 50 Hz

Nastavitelný rozsah: 6..30 °C

Provozní teplota: 0°C .. +50°C

Elektrické krytí: IP 20

Rozm ry: 75 x 75 x 34 mm

0.5.2 Schéma zapojení ovládacího panelu T3

(6TA0011)

0.5.3 Ovládacími panelmi je možné ovláda viacero

zariadení sú asne. 0.5.3 Ovládacími panelmi je možno ovládat více za ízení sou asn .

IG Hlavný vypína Hlavní vypína SD Rozvodná krabica Rozvodní krabice Phase (brown) Fázový vodi (hnedý) Fázový vodi (hn dý) FRONTAL

SIDE predná strana termostatu p ední strana termostatu POSTERIOR SIDE zadná strana termostatu zadní strana termostatu Neutral (blue) Nulový vodi (modrý) Nulový vodi (modrý) Black ierny (pilotný vodi ) erný (pilotní vodi ) Electrical Supply El. napájanie El. napájení Earth

(yellow-green)

Zemniaci vodi (žlto-zelený) Zemnící vodi (žluto-zelený)

(12)

0.6

0.6.1 0.6.2 1 Nero (controllo) Terra (giallo-verde) Neutro (blu) Fase (marrone) V1 7 8 5 6 4 JP2 3 2 1 5 2 3 JP4 1 1 3 4 2 JP1 1 2 C 1 2 C C 1 2 LIMIT SICUR FAN 3 2JP3 1 5 4 9 MVE SI EA EVG V2 V1 N PA 3 2

Block lamp (Grey)

R1 T1 OFF ON SB S1 R1 = Reset IG Legenda: NOTE

It's necessary for the connection to the Electrical supply to put a general switch and a thermal protection for the power adsorption of the heater. The installation has to be done in respect of the law of the country of installation.

The control panel or thermostat must be connected in respesct of the wiring diagram.

T1 = Thermostat S1 = Selector Summer/Winter/Off SB = Block Lamp IG = General switch (not included) Grey Brown Blue Black Yellow/Green Signal Hearth Neutral Phase Block Lamp Phase Neutral Hearth Electrical Supply 230V AC C ab le 4 x1 C ab le 3 x1 Cable 1x1 Cable 4x1

EGV El.mag. ventil El.mag. ventil FAN Termostat ventilátora Termostat ventilátoru Phase (brown) Fázový vodi (hnedý) Fázový vodi (hn dý) SI Ionizácia Ionizace SICUR Bezpe nostný termostat Bezpe nostní termostat Neutral (blue) Nulový vodi (modrý) Nulový vodi (modrý) EA Zapa ovacia elektróda Zapalovací elektroda LIMIT Prevádzkový termostat Provozní termostat Earth

(yellow-green)

Zemniaci vodi (žlto-zelený) Zemnící vodi (žluto-zelený) MVE Spalinový ventilátor Spalinový ventilátor PA Podtlakový spína Podtlakový spína Electrical supply Elektrické napájanie Elektrické napájení

V1 Ventilátor Ventilátor Signal (Black) Signál ( ierny) Signál ( erný) Block lamp

(grey)

signálka (šedá) signálka (šedá)

T1 Termostat Termostat S1 Spína (leto/zima/vyp.) Spína (léto/zima/vyp.) SB Signálka Signálka

(13)

Programovanie ovládacieho panelu

/ Programování ovládacího panelu

0.6

0.6.1 Ovládací panel T3

1) trojpolohový spína : kúrenie vetranie -vypnutie 2) RESET 3) kryt 4) nastavenie d a 5) nastvenie hodín 6) nastavenie minút 7) reset programu 8) tla idlo potvrdenia 9) kryt batérii (2x 1,5 AAA) 10) displej

11) nastavenie no nej teploty 12) no ná teplota

13) denná teplota

14) nastavenie dennej teploty

0.6.1 Ovládací panel T3

1) trojpolohový spína : topení - v trání - vypnutí 2) RESET 3) kryt 4) nastavení dne 5) nastvení hodin 6) nastavení minut 7) reset programu 8) tla ítko potvrzení 9) kryt baterií (2x 1,5 AAA) 10) displej

11) nastavení no ní teploty 12) no ní teplota

13) denní teplota

14) nastavení denní teploty

Postup nastavenia ovládacieho panelu:

1) odklopíme kryt (3)

2) tenkým predmetom zatla te tla idlo (7) na okamih sa vysvietia všetky segmenty displeja. 3) na displeji sa zobrazí aktuálna teplota a za nú blika hodiny. Nastavíme ich pomocou tla idiel (5) a (6).

4) pomocou tla idla (4) nastavíme aktuálny de týžd a a potvrdíme tla idlom (8). Pozn.: Po/Lun; Ut/Mar; St/Mer; Št/Glo; Pi/Ven; So/Sab; Ne/Dom. 5) tla idlami (12) a (13) nastavíme asový program dennej a no nej teploty pod a požiadaviek kúrenia. Zatla ením tla idla (4) prejdeme na alší de , kde prebieha nastavenie

asového programu obdobne ako u

predchádzajúceho d a. vstup a výstup pre editovanie asového programu prebieha tla idlom (8).

6) teplota denné režimu sa nastavuje oto ným tla idlom (14). Pre presné nastavenie hodnoty zatla íme tla idlo (13) a potom nastavujeme požadovanú hodnotu, po ukon ení nastavenia opä zatla íme tla idlo (13).

7) teplota no ného režimu sa nastavuje oto ným tla idlom (11). Presné nastavenie hodnoty prebieha obdobne ako u nastavenia dennej teploty.

Postup nastavení ovládacího panelu:

1) odklopíme kryt (3)

2) tenkým p edm tem zatla te tla ítko (7). na okamžik se rozsvítí všechny segmenty displeje. 3) na displeji se zobrazí aktuální teplota a za nou blikat hodiny. Nastavíme je pomocí tla ítek (5) a (6).

4) pomocí tla ítka (4) nastavíme aktuální den týdne a potvrdíme tla ítkem (8). pozn.: Po/Lun; Út/Mar; St/Mer; t/Glo; Pá/Ven; So/Sab; Ne/Dom. 5) tla ítky (12) a (13) nastavíme asový program denní a no ní teploty podle požadavk topení. Stisknutím tla ítka (4) p ejdeme na další den, kde probíhá nastavení asového programu obdobn jako u p edcházejícího dne. Vstup a výstup pro editování asového programu probíhá tla ítkem (8).

6) teplota denního režimu se nastavuje oto ným tla ítkem (14). Pro p esné nastavení hodnoty stiskneme tla ítko (13) a potom nastavujeme požadovanou hodnotu, po ukon ení nastavení op t stikneme tla ítko (13).

7) teplota no ního režimu sa nastavuje oto ným tla ítkem (11). P esné nastavení hodnoty probíhá obdobn jako u nastavení denní teploty.

0.6.2 Schéma zapojenia ovládacieho panelu T2

(6AP0010)

0.6.3 Umiestnenie ovládacích panelov

Ovládací panel musí by osadený približne 1,5m na podlahou, mimo dosahu prievanu, priameho slne ného žiarenia alebo tepelných telies.

Používajte výlu ne originálne ovládacie panely!

Bežným termostatom môže nasta poškodenie zariadenia.

0.6.2 Schéma zapojení ovládacího panelu T2

(6AP0010)

0.6.3 Umíst ní ovládacích panel

Ovládací panel musí být osazen p ibližn 1,5m nad podlahou, mimo dosahu pr vanu, p ímého slune ního zá ení nebo tepelných t les.

Používejte výlu n originální ovládací panely!

B žné termostaty m žou vést k poškození za ízení.

(14)

Upev ovacie konzoly / Upev ovací konzoly

0.7

0.7.1 Upev ovacie konzoly pre AGS BL 20-55H: 0.7.1 Upev ovací konzoly pro AGS BL 20-55H:

0.7.2 Upev ovacie konzoly pre AGS BL 75-95H a

20-95C:

Pre vyhotovenia 20-55C je upevnenie konzol zhora.

0.7.2 Upev ovací konzoly pro AGS BL 75-95H a

20-95C:

Pro vyhotovení 20-55C je upevn ní konzol shora.

0.7.3 Upev ovacie konzoly pre AGS BL 20-55 H

(15)

0.7

0.7.4

(16)

0.7

0.7.6

(17)

Montáž upev ovacích konzol / Montáž upev ovacích konzol

0.7

0.7.4 Upev ovacie konzoly pre AGS BL 20-95 C (aj

pre exteriérové vyhotovenie): 0.7.4 Upev ovací konzoly pro AGS BL 20-95 C (i pro exteriérové vyhotovení):

0.7.5 Upev ovacie komponenty pre AGS BL 20-55H

a) FISCHER SLM 8 vrtná kotva so skrutkou M8 – ø14 (9VI7308) - 4ks

b) Podložka (9VI5205)- 4ks

c) Šes hranná skrutka M10x70 8.8 (9VI1248) - 6ks

d) Matica M10 UNI 7473 s podložkou M10 (9VI5207)- 6ks

e) Šesthranná skrutka M8x30 4.8 (9VI1060) - 4ks f) 8MA 110mm (9TE0508)- 2ks

g) Šes hranná skrutka M10x30 4.8 (9VI1076)- 2ks

h) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4ks

0.7.5 Upev ovací komponenty pro AGS BL 20-55H

a) FISCHER SLM 8 vrtná kotva se šroubem M8 – ø14 (9VI7308) - 4ks

b) Podložka (9VI5205)- 4ks

c) Šestihranný šroub M10x70 8.8 (9VI1248)- 6ks d) Matice M10 UNI 7473 s podložkou M10

(9VI5207)- 6ks

e) Šestihranný šroub M8x30 4.8 (9VI1060)- 4ks f) 8MA 110mm (9TE0508)- 2ks

g) Šestihranný šroub M10x30 4.8 (9VI1076)- 2ks h) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4ks

0.7.6 Upev ovacie komponenty pre AGS BL 20-55H

a) Upev ovacia ty M10 1000mm (9VI6506) - 4ks b) Podložka M10 (9VI5230)- 40 ks

c) Šes hranná skrutka M10x25 8.8 (9VI1075)- 16ks

d) Matica M10 UNI 7473 s podložkou M10 (9VI1075)- 32ks

e) Šes hranná skrutka M8x30 4.8 (9VI1060) - 4ks f) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4ks

0.7.6 Upev ovací komponenty pro AGS BL 20-55H

a) Upev ovací ty M10 1000mm (9VI6506) - 4ks b) Podložka M10 (9VI5230)- 40 ks

c) Šestihranný šroub M10x25 8.8 (9VI1075)- 16ks

d) Matice M10 UNI 7473 s podložkou M10 (9VI1075)- 32ks

e) Šestihranný šroub M8x30 4.8 (9VI1060) - 4ks f) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4ks

0.7.7 Montáž upev ovacích konzol pre AGS BL

20-95C:

Pre typy zariadení 20-55C je uchytenie konzol zhora!

Pre typy zariadení 75C a 95C je uchytenie konzol zdola (obr.)!

0.7.7 Montáž upev ovacích konzol pro AGS BL

20-95C:

Pro typy za ízení 20-55C je uchycení konzol shora!

Pre typy za ízení 75C a 95C je uchycení konzol zdola (obr.)!

0.7.8 Upev ovacie komponenty pre AGS BL 20-55H

a) Upev ovacia ty M10 1000mm (9VI6506) - 2ks b) Podložka M10 (9VI5230)- 40 ks

c) Šes hranná skrutka M10x25 8.8 (9VI1075)- 16ks

d) Matica M10 UNI 7473 s podložkou M10 (9VI1075)- 32ks

e) Šes hranná skrutka M8x30 4.8 (9VI1060) - 4ks f) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4ks

0.7.8 Upev ovací komponenty pro AGS BL 20-55H

a) Upev ovací ty M10 1000mm (9VI6506) - 2ks a) Podložka M10 (9VI5230)- 40 ks

c) Šestihranný šroub M10x25 8.8 (9VI1075)- 16ks d) Matice M10 UNI 7473 s podložkou M10

(9VI1075)- 32ks

e) Šestihranný šroub M8x30 4.8 (9VI1060) - 4ks f) Podložka D9x24x2 (9VI5228)- 4k

(18)

Rozmery upev ovacích konzol / Rozm ry upev ovacích konzol

0.7

0.7.9 Rozmery pre upev ovacie konzoly

AGS BL 75-95 0.7.9 Rozm ry pro upev ovací konzoly

0.7.10 Rozmery pre upev ovacie konzoly 0.7.10 Rozm ry pro upev ovací konzoly

(19)

0.8

0.8.1 0.8.2

(20)

Odvod spalín

/ Odvod spalin

0.8

0.8.1 C32 - Cez strop pre AGS BL 20-28-35H a C

(6SC6024):

1-súosový komín zvislý 2-súosové koleno 90°

5-strešná prechodová manžeta 7-pohyblivý tesniaci krúžok

súosový komín je rozmeru 80/125mm A = min. 250mm

B = 1195mm C = 125mm

Celková d žka komína nesmie presiahnu 8 metrov. Použitie kolena redukuje d žku komína o jeden meter.

0.8.1 C32 - P es strop pro AGS BL 20-28-35H a C

(6SC6024):

1-souosý komín svislý 2-souosé koleno 90°

5-st ešní pr chodová manžeta 7-pohyblivý t snící kroužek

souosý komín je rozm ru 80/125mm A = min. 250mm

B = 1195mm C = 125mm

Celková délka komínu nesmí p esáhnout 8 metr . Použití kolena redukuje délku komína o jeden metr.

0.8.2 B22 - cez strop pre AGS BL 20-28-35H a C

(6SC0026)

1-priamy kus 1000mm

2- T-kus (štandardne oblúk 90°) 3-odvod spalín s ukon ením 5-strešná prechodová manžeta 7-pohyblivý tesniaci krúžok potrubie má priemer 80mm B = 2150mm

C = 125mm

Priemer odvodu spalín musí by po celej jeho d žke zhodný s priemerom otvoru odvodu spalín. Odvod spalín musí by inštalovaný vertikálne. V prípade odvodu spalín po vonkajšej obvodovej stene musí by odvod spalín izolovaný.

0.8.2 B22 - P es strop pro AGS BL 20-28-35H a C

(6SC0026)

1-p ímý kus 1000mm

2-T-kus (standardne oblouk 90°) 3-odvod spalin s ukon ením 5-st ešní pr chodová manžeta 7-pohyblivý t snící kroužek potrubí má pr m r 80mm B = 2150mm

C = 125mm

Pr m r odvodu spalin musí být po celé jeho délce shodný s pr m rem otvoru odvodu spalin. Odvod spalin musí být instalován vertikáln . V p ípad odvodu spalin po vn jší obvodové st n musí být odvod spalin izolován.

0.8.3 C32 - cez strop pre AGS BL 45-55-75-95h a C

(6SC0048, 6SC0049)

-pre AGS BL 45H a C (6SC0048)

priemer potrubia 100/150mm 1-súosový komín zvislý s ukon ením 2-koleno 90° (Ø100) – 2ks 3-priamy kus (250mm) – 2ks 4-pripojovací kus A = 460mm B = 930mm C = 190mm -pre AGS BL 55-75-95H a C (6SC0049) priemer potrubia 130/200mm 1-súosový komín zvislý s ukon ením 2-koleno 90° (Ø130) – 2ks 3-priamy kus (500mm) 3-priamy kus (250mm) 4-pripojovací kus A = 900mm B = 1500mm C = 205mm

Celková d žka komína nesmie presiahnu 8 metrov. Použitie kolena redukuje d žku komína o jeden meter.

0.8.3 C32 - P es strop pro AGS BL 45-55-75-95H a C

(6SC0048, 6SC0049)

-pro AGS BL 45H a C (6SC0048)

pr m r potrubí 100/150mm 1-souosý komín svislý s ukon ením 2-koleno 90° (Ø100) – 2ks 3-p ímý kus (250mm) – 2ks 4-p ipojovací kus A = 460mm B = 930mm C = 190mm -pro AGS BL 55-75-95H a C (6SC0049) pr m r potrubí 130/200mm 1-souosý komín svislý s ukon ením 2-koleno 90° (Ø130) – 2ks 3-p ímý kus (500mm) 3-p ímý kus (250mm) 4-p ipojovací kus A = 900mm B = 1500mm C = 205mm

Celková délka komína nesmí p esáhnout 8 metr . Použití kolena redukuje délku komína o jeden metr.

(21)

0.8

0.8.4 0.8.5

(22)

Odvod spalín

/ Odvod spalin

0.8

0.8.4 B22 - cez strop pre AGS BL 45-55-75-95H a C

(6SC0026, 6SC0035)

1-priamy kus (1000mm) 2-T-kus (štandardne oblúk 90°) 3-odvod spalín s ukon ením 5-strešná prechodová manžeta 7-pohyblivý tesniaci krúžok pre AGS BL 45H a C (6SC0026) B = 2320mm pre AGS BL 55-75-95H a C (6SC0035) B=2600mm

Priemer odvodu spalín musí by po celej jeho d žke zhodný s priemerom otvoru odvodu spalín. Odvod spalín musí by inštalovaný vertikálne. V prípade odvodu spalín po vonkajšej obvodovej stene musí by odvod spalín izolovaný.

0.8.4 B22 - P es strop pro AGS BL 45-55-75-95H a C

(6SC0026, 6SC0035)

1-p ímý kus (1000mm)

2-T-kus (standardne oblouk 90°) 3-odvod spalin s ukon ením 5-st ešní pr chodová manžeta 7-pohyblivý t snící kroužek pro AGS BL 45H a C (6SC0026) B = 2320mm pro AGS BL 55-75-95H a C (6SC0035) B=2600mm

Pr m r odvodu spalin musí být po celé jeho délce shodný s pr m rem otvoru odvodu spalin. Odvod spalín musí být instalován vertikáln . V p ípad odvodu spalin po vn jší obvodové st n musí být odvod spalin izolován.

0.8.5 Odvod spalín a prívod spalovacieho vzduchu

pre exteriérové vyhotovenia

Pripevnite protidaž ovú striešku k agregátu pomocou profilov (A, B).

Zostavte spalinové potrubie pod a nasledovného postupu. Zasu te oblúk (4) do agregátu. Umiestnite prechodovú manžetu (3) na otvor protidaž ovej striešky a prestr te ou potrubie (2). Následne zasu te hlavicu (1) do potrubia (2). Ubezpe te sa, že je spalinové potrubie dôkladne vyskladané. Pre pevný spoj potrubia odporú ame použi samorezné skrutky, ktoré zabezpe ia potrubie proti vyšmyknutiu.

Zostavte potrubie prívodu spa ovacieho vzduchu (5,6).

0.8.5 Odvod spalin a p ívod spalovacího vzduchu

pro exteriérové vyhotovení

P ipevn te protideš ovou st íšku k agregátu pomocí profil (A, B).

Sestavte spalinové potrubí podle nasledujícího postupu. Zasu te oblouk (4) do agregátu. Umíst te pr chodovou manžetu (3) na otvor protideš ové st íšky a prostr te ní potrubí (2). Následn zasu te hlavici (1) do potrubí (2). Ubezpe te se, že je spalinové potrubí d kladn poskládáno. Pro pevný spoj potrubí doporu ujeme použít samo ezné šrouby, které zabezpe í potrubí proti vypadení.

Sestavte potrubí p ívodu spalovacího vzduchu (5,6).

(23)

0.9

0.9.1 0.9.2

Inštalácia / Instalace

0.9

0.9 Zariadenie musí by inštalované v súlade s

technickou dokumentáciou a inštaláciu musí vykona kvalifikovaný inštalatér s príslušnými oprávneniami.

Nesprávna inštalácia môže vies k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu osôb.

0.9 Za ízení musí být instalováno v souladu s

technickou dokumentací a instalaci musí provést kvalifikovaný instalatér s p íslušnými oprávn ními. Nesprávná instalace m že vést k poškození za ízení nebo ke zran ní osob.

0.9.1 Protichodné prúdenie 0.9.1 Protich dné proud ní

(24)

1.0

1.0.1

Pripojenie na plyn / P ipojení na plyn

1.0

1.0.1 Pripojenie k rozvodu plynu:

Teplovzdušné agregáty môžu by prevádzkované na druhy paliva uvedené v tabu ke technických

parametrov. V prípade požiadavky

prevádzkovania na iný druh paliva kontaktujte technické oddelenie.

Vstupný pretlak plynu ur ený pre palivo zemný plyn je 20mbar a pre propán je 37mbar.

V prípade, ak je vstupný pretlak plynu vyšší ako predpísaný, je potrebné použi predradený regulátor tlaku plynu. Takýto regulátor tlaku plynu môže by umiestnený pred každým jedným zariadením alebo centrálne, pred skupinou týchto zariadení. Pred regulátor tlaku plynu musí by umiestnený filter (v prípade ak nie je inštalovaný regulátor tlaku umiest uje sa plynový filter pred zariadenie), ktorý zabráni vniknutiu ne istôt do regulátora (aj v prípade, že potrubie bolo riadne prefúknuté stla eným vzduchom).

1.0.1 P ipojení k rozvodu plynu:

Teplovzdušné agregáty mohou být provozovány na druhy paliva uvedené v tabulce technických parametr . V p ípad požadavk provozu na jiný druh paliva kontaktujte technické odd lení. Vstupní p etlak plynu ur ený pro zemní plyn je 20mbar a pro propan je 37mbar.

V p ípad , pokud je vstupní p etlak plynu vyšší než p edepsaný, je pot eba použít p ed azený regulátor tlaku plynu. Takový regulátor tlaku plynu m že být umíst n p ed každým jedním za ízením nebo centráln , p ed skupinou t chto za ízení. P ed regulátor tlaku plynu musí být umíst n filtr (v p ípad pokud není instalován regulátor tlaku umís uje se plynový filtr p ed za ízení), který zabráni vniknutí ne istot do regulátoru (i v p ípad , že potrubí bylo ádn profouknuto stla eným vzduchem).

(25)

1.1

1.1.1

1.1.2

Signalizácia a bezpe nostné prvky / Signalizace a bezpe nostní prvky

1.1

1.1.1 V teplovzdušnom agregáte sa po otvorení dvierok

zariadenia nachádza na elektronickom panely signálka poruchy (1)

1.1.1 V teplovzdušném agregátu se po otev ení dví ek

za ízení nachází na elektronickém panelu signálka poruchy (1)

1.1.2 Zariadenie disponuje nasledovnými

bezpe nostnými prvkami:

• bezpe nostný termostat (4) – v prípade

neúmerného prehriatia zariadenia zopne a zariadenie sa dostane do stavu poruchy. Odblokova tento stav je možné len manuálne po zatla ení tla idla, ktoré sa nachádza pod iernou iapo kou

• Podtlakový spína (3) – kontrola

spa ovacieho okruhu

• Riadiaca automatika (7) – Zariadenie je

možné odblokova cez elektronický panel tla idlom (2), cez termostat alebo cez príslušný ovládací panel.

• Poistka (8) – 6,3 A

• Prevádzkový termostat ventilátora (5) – FAN

1.1.2 Za ízení disponuje následujícími

bezpe nostními prvky:

• bezpe nostní termostat (4) – v p ípad

neúm rného p eh átí za ízení zapne a uvede za ízení do stavu poruchy. Odblokovat tento stav je možno jen manuáln po stisknutí

tla ítka, které se nachází pod ernou

epi kou

• Podtlakový spína (3) – kontrola spalovacího

okruhu

• ídící automatika (7) – Za ízení je možno

odblokovat p es elektronický panel tla ítkem (2), p es termostat nebo p es p íslušný ovládací panel.

• Pojistka (8) – 6,3 A

(26)

Uvedenie do prevádzky / Uvedení do provozu

1.2

1.2.1 Prvé odborné uvedenie do prevádzky plynového

spotrebi a je povinné a objednáva si ho písomne

prevádzkovate priamo od dovozcu

ABSOLUTGAZ, s.r.o. na fax. ísle: 02/4564 4765 alebo na e-mailovej adrese: servis@absolutgaz.sk Ú elom je zabezpe i , aby zariadenie pracovalo v rozsahu technických parametrov garantovaných výrobcom. Aj napriek tomu, že každé zariadenie je podrobené výstupnej kontrole, je nutné jeho parametre skontrolova a v prípade potreby nastavi v závislosti od miestnych podmienok. Uvedenie zariadení do prevádzky a všetky

potrebné nastavenia vykonáva výhradne

ABSOLUTGAZ, s.r.o.. Iba v takomto prípade platí na zariadenia záruka na výrobné vady, v trvaní 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky.

V PRÍPADE, AK PRVÉ UVEDENIE DO

PREVÁDZKY NEBOLO VYKONANÉ VÔBEC, ALEBO HO VYKONALA OSOBA, KTORÁ NEMÁ OPRÁVNENIE, TAKÉTO ZARIADENIE STRÁCA

ZÁRUKU V ZMYSLE ZÁRU NÝCH

PODMIENOK.

1.2.1 První odborné uvedení do provozu plynového

spot ebi e je povinné a objednává si ho písemn provozovatel p ímo od dovozce ABSOLUTGAZ, s.r.o. na fax. ísle: +421 2 4564 4765 nebo na e-mailové adrese: servis@absolutgaz.sk

Ú elem je zabezpe it, aby za ízení pracovalo v rozsahu technických parametr garantovaných výrobcem. I p es to, že každé za ízení je podrobeno výstupní kontrole, je nutno jeho parametry zkontrolovat a v p ípad pot eby nastavit v závislosti od místních podmínek. Uvedení za ízení do provozu a všechna potrebná nastavení vykonáva pouze ABSOLUTGAZ, s.r.o.. Pouze v takovém p ípad platí na za ízení záruka na výrobní vady, v trvaní 24 m síc od uvedení do provozu.

V P ÍPAD , ŽE PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU NEBYLO PROVEDENO V BEC, NEBO HO

PROVEDLA OSOBA, KTERÁ NEMÁ

OPRÁVN NÍ, TAKOVÉ ZA ÍZENÍ ZTRÁCÍ ZÁRUKU VE SMYSLU ZÁRU NÍCH PODMÍNEK.

Údržba a servis / Údržba a servis

1.3

1.3.1 Ú elom každoro nej údržby zariadení je

zabezpe i ich dlhoro nú spo ahlivú prevádzku. Štandardná perióda údržby je jeden rok, ideálne pred za iatkom vykurovacej sezóny. V prípade, ak

je zariadenie inštalované v zne is ujúcej

prevádzke, je nutné prehodnoti astejšiu periódu údržby.

a) Teplovzdušné agregáty musia by každoro ne

pred za iatkom vykurovacej periódy

prekontrolované a vy istené. Prípadné známky poruchy, alebo opotrebovania sú iastok je nutné odborne odstráni .

b) Všetky opravy, pri ktorých je potrebné rozmontova zariadenie, smie vykona iba kvalifikovaný technik vyškolený dodávate om, ktorý disponuje platným oprávnením.

c) Ideálnym riešením je uzavrie s nami servisnú zmluvu. Sú as ou náplne servisnej zmluvy je aj každoro ná servisná prehliadka a zabezpe ovanie

záru ných a pozáru ných opráv. Bližšie

informácie získate na našej adrese.

V zmysle vyhlášky . 718/2002 Z. z. je každoro ná odborná prehliadka vyhradených plynových zariadení predpísaná a povinná.

1.3.1 Ú elem každoro ní údržby za ízení je zabezpe it

jejich dlouholetý spolehlivý provoz. Standardní perioda údržby je jeden rok, ideáln p ed za átkem vytáp cí sezóny. V p ípad , že je za ízení instalováno v zne iš ujícím provozu, je nutno zvážit astejší periodu údržby.

a) Teplovzdušné agregáty musí být každoro n p ed za átkem vytáp cí periody p ekontrolovány a vy išt ny. P ípadné známky poruchy, nebo opot ebování sou ástek je nutno odborn odstranit.

b) Všechny opravy, p i kterých je pot eba rozmontovat za ízení, smí provést pouze kvalifikovaný technik vyškolený dodavatelem, který disponuje platným oprávn ním.

c) Ideálním ešením je uzav ít s námi servisní smlouvu. Sou ástí nápln servisní smlouvy je i každoro ní servisní prohlídka a zabezpe ování záru ních a pozáru ních oprav. Bližší informace získáte na naší adrese.

Ve smyslu vyhlášky je každoro ní odborná prohlídka vyhrazených plynových za ízení p edepsaná a povinná.

(27)

Možné prí iny porúch /Možné p í iny poruch

1.4

PREJAVY

PROJEVY MOŽNÉ PRÍ INY MOŽNÉ P Í INY ODSTRÁNENIE PORUCHY ODSTRAN NÍ PORUCHY

Zariadenie nefunguje Za ízení nefunguje • elektrické napájanie • elektrické napájení • zablokovanie jednotky • zablokování jednotky

• priestorový termostat nezopol

• prostorový termostat nezapl

• bezpe nostný termostat rozopol kontakt

• bezpe nostní termostat rozepl kontakt

• kontrola elektrického napájania

• kontrola elektrického napájení

• odblokovanie zariadenia reset tla idlom

• odblokování za ízení reset tla ítkem

• nastavenie vyššej teploty na termostate

• nastavení vyšší teploty na termostatu

• odblokovanie bezpe nostného termostatu

• odblokování bezpe nostního termostatu

Nevytvára iskrenie

(spalinový ventilátor nefunguje)

Nevytvá í jisk ení

(spalinový ventilátor nefunguje)

• porucha riadiacej automatiky

• porucha ídící automatiky

• porucha spalinového ventilátora

• porucha spalinového ventilátoru

• výmena riadiacej automatiky

• vým na ídící automatiky

• výmena spalinového ventilátora

• vým na spalinového ventilátoru

Nevytvára iskrenie

(spalinový ventilátor funguje)

Nevytvá í jisk ení

(spalinový ventilátor funguje)

• ve ký odpor v prívode alebo odvode spalín

• velký odpor v p ívodu nebo odvodu spalin

• chybný spalinový ventilátor

• chybný spalinový ventilátor

• podtlakový spína

• podtlakový spína

• kontrola prívodu a odvodu spalín

• kontrola p ívodu a odvodu spalin

• výmena spalinového ventilátora

• vým na spalinového ventilátoru

• kontrola podtlakového spína a, prípadná vým na v p ípad poruchy

• kontrola podtlakového spína e, p ípadná vým na v p ípad poruchy

Zariadenie po spustení prejde do stavu poruchy Za ízení po spušt ní p ejde do stavu poruchy

• nesprávne iskrenie

• nesprávné jisk ení

• nesprávny tlak na tryske

• nesprávný tlak na trysce

• zámena fázového a nulového vodi a

• zám na fázového a nulového vodi e

• porucha el.magnetického ventilu

• porucha el.magnetického ventilu

• porucha ioniza nej elektródy

• porucha ioniza ní elektrody

• kontrola iskrenia a prípadná výmena elektródy

• kontrola jisk ení a p ípadná vým na elektrody

• kontrola a nastavenie tlaku

• kontrola a nastavení tlaku

• kontrola zapojenia

• kontrola zapojení

• výmena

• vým na

• kontrola zapojenia, prípadná výmena

• kontrola zapojení, p ípadná vým na Zariadenie prejde do

poruchového stavu po as prevádzky

Za ízení p ejde do poruchového stavu b hem provozu

• uzatvorená dodávka plynu do zariadenia

• uzav ena dodávka plynu do za ízení

• obnova dodávky plynu a odblokovanie

zariadenia reset tla idlom

• obnova dodávky plynu a odblokování za ízení reset tla ítkem

Zariadenie prejde do poruchy v nepredvýdaných intervaloch

Za ízení p ejde do poruchy v nep edvýdaných

intervalech

• upchatie prívodu vzduchu alebo odvodu

spalín

• ucpání p ívodu vzduchu nebo odvodu

spalin

• porucha podtlakového spína a

• porucha podtlakového spína e

• priestorový termostat je v prievane

• prostorový termostat je v pr vanu

• porucha riadiacej automatiky

• porucha ídící automatiky

• porucha ioniza nej elektródy

• porucha ioniza ní elektrody

• kontrola potrubia

• kontrola potrubí

• výmena

• vým na

• zmena polohy termostatu

• zm na polohy termostatu

• výmena

• vým na

• kontrola, prípadne výmena

(28)

Možné prí iny porúch / Možné p í iny poruch

1.4

Bezpe nostný termostat rozopol

Bezpe nostní termostat rozepl

• vysoký tlak na tryske

• vysoký tlak na trysce

• nevhodné trysky

• nevhodné trysky

• zne istený ventilátor

• zne iš ený ventilátor

• porucha motora ventilátora

• porucha motoru ventilátoru

• porucha kondenzátora ventilátora

• porucha kondenzátoru ventilátoru

• porucha prevádzkového FAN termostatu

• porucha provozního FAN termostatu

• nános prachu na lopatkách ventilátora

• nános prachu na lopatkách ventilátoru

• nastavenie zodpovedajúceho tlaku

• nastavení odpovídajícího tlaku

• výmena trysiek • vým na trysek • vy istenie • vy iš ení • výmena • vým na • výmena • vým na • výmena • vým na • vy istenie • vy iš ení

Horák obtiažne zapa uje Ho ák obtížn zapaluje

• porucha zapa ovacej elektródy

• porucha zapalovací elektrody

• nesprávne iskrenie

• nesprávné jisk ení

• nesprávny tlak • nesprávny tlak • zanesený výmenník • zanesený vým ník • výmena • vým na • kontrola • kontrola

• kontrola a správne nastavenie

• kontrola a správné nastavení

• vy istenie výmenníka

• vy iš ení vým níku Ventilátor nefunguje

Ventilátor nefunguje

• porucha FAN termostatu

• porucha FAN termostatu

• porucha motora ventilátora

• porucha motoru ventilátoru

• porucha kondenzátora ventilátora

• porucha kondenzátoru ventilátoru

• výmena • vým na • výmena • vým na • výmena • vým na

Prevádzka ventilátora nie je plynulá

Provoz ventilátoru není plynulý

• nesprávne nastavenie FAN termostatu

• nesprávné nastavení FAN termostatu

• porucha FAN termostatu

• porucha FAN termostatu

• kolísanie tlaku plynu

• kolísání tlaku plynu

• správne nastavenie

• správné nastavení

• výmena

• vým na

• kontrola, zabezpe enie konštantného tlaku

(29)

Vyhlásenie o zhode / Prohlášení o shod

1.5

1.6. pod a § 13 odst. 1 zákona . 264/99 o technických

požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, § 3 nariadenia vlády . 393, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na ostatné ur ené výrobky a nariadenia vlády .308/2004

Vyhlásenie o zhode vydáva:

Obchodné meno: ABSOLUTGAZ, s.r.o.

Sídlo: Južná trieda 3, 040 01 Košice

I O: 35 836 873

ako dovozca výrobkov týmto potvrdzuje, že na ur ené výrobky

Názov: Teplovzdušný agregát

s atmosferickým horákom na plynné palivo, kategória II2H3P

Typový rad: AGS BL 20H, AGS BL 28H, AGS BL 35H, AGS BL 45H, AGS BL 55H, AGS BL 75H, AGS BL 95H

AGS BL 20C, AGS BL 28C,

AGS BL 35C, AGS BL 45C, AGS BL 55C, AGS BL 75C, AGS BL 95C

Krajina pôvodu: BLOWTHERM S.P.A., Padova, Taliansko

bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností so zákonom a požiadavkami technických predpisov. Pre posúdenie zhody bol použitý postup pod a § 12 odst.4 zákona .264/99 Z.z., § 3 odst.1 nariadenia vlády .393/1999 Z.z. t.j. preskúšanie typu autorizovanou osobou (§ 12 odst.4 pism. b), c) zákona . 264/99 Z.z. a prílohy k nariadeniu

vlády .393/1999 Z.z.) a nariadenia vlády

.308/2004.

DOVOZCA VYHLASUJE, ŽE

A. Uvedené výrobky sú pri ur enom použití

bezpe né a prijaté opatrenia, ktorými je

zabezpe ená zhoda všetkých výrobkov

uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vz ahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B. B. Vlastnosti týchto výrobkov sp ajú technické požiadavky, ktoré sa na tieto výrobky vz ahujú a ktoré sú uvedené v príslušnom nariadení vlády,

príp. iných technických predpisoch.

C. Výrobok spl uje požiadavky týchto noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadenia: STN EN 92 0300:1997 - STN 06 1510:1990 - STN EN 55014-1:1997 - STN EN 60 335-1+A11:1997

1.6 podle § 13 odst. 1 zákona . 264/99 o technických

požadavcích na výrobky a posuzování shody, § 3 na ízení vlády . 393, kterým se stanovují technické požadavky na ostatní ur ené výrobky a na ízení vlády .308/2004

Prohlášení o shod vydává:

Obchodní jméno: ABSOLUTGAZ, s.r.o.

Sídlo: Južná trieda 3, 040 01 Košice

I O: 35 836 873

jako dovozce výrobk tímto potvrzuje, že na ur ené výrobky

Název: Teplovzdušný agregát

s atmosferickým ho ákem na plynné palivo, kategorie II2H3P

Typová ada: AGS BL 20H, AGS BL 28H, AGS BL 35H, AGS BL 45H, AGS BL 55H, AGS BL 75H, AGS BL 95H

AGS BL 20C, AGS BL 28C,

AGS BL 35C, AGS BL 45C, AGS BL 55C, AGS BL 75C, AGS BL 95C

zem p vodu: BLOWTHERM S.P.A., Padova, Itálie

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností se zákonem a požadavky technických p edpis . Pro posouzení shody byl použit postup podle § 12 odst.4 zákona .264/99 Z.z., § 3 odst.1 na ízení

vlády .393/1999 Z.z. t.j. p ezkoušení typu

autorizovanou osobou (§ 12 odst.4 pism. b), c) zákona . 264/99 Z.z. a p ílohy k na ízení vlády

.393/1999 Z.z.) a na ízení vlády .308/2004.

DOVOZCE PROHLAŠUJE, ŽE

A. Uvedené výrobky jsou p i ur eném použití

bezpe né a p ijatá opat ení, kterými je

zabezpe ena shoda všech výrobk uvád ných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky na ízení vlády, které se na n vztahují a požadavky technických p edpis uvedených v bod B.

B. Vlastnosti t chto výrobk spl ují technické požadavky, které se na tyto výrobky vztahují a které jsou uvedeny v p íslušném na ízení vlády,

p íp. jiných technických p edpisech.

C. Výrobek spl uje požadavky t chto norem a p edpis , p íslušných pro daný druh za ízení: STN EN 92 0300:1997 - STN 06 1510:1990 - STN EN 55014-1:1997 - STN EN 60 335-1+A11:1997

(30)

Poznámky / Poznámky

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(31)

Poznámky / Poznámky

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(32)

ABSOLUTGAZ, s.r.o. Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava

absolutgaz@absolutgaz.sk www.absolutgaz.sk

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :