Top PDF Een onderzoek naar de haalbaarheid van consignatievoorraad

Een onderzoek naar de haalbaarheid van consignatievoorraad

Een onderzoek naar de haalbaarheid van consignatievoorraad

... Aanleiding onderzoek} Werknemer plaatst een aanvraag tot bestelling (ATB) voor project X via Service order voor producten, die niet in het voorraadmagazijn ...vanaf een bepaalde hoeveelheid besteld ...

101

Van regel naar uitvoering : een onderzoek naar de praktijkuitvoering van de GreenSpeedmethode

Van regel naar uitvoering : een onderzoek naar de praktijkuitvoering van de GreenSpeedmethode

... voor de badkamer een blauwe, vochtige microvezeldoek, een snelwismop en de ...telescoopsteel. De blauwe doek is eigenlijk voor niet-sanitaire ruimtes. Ze gebruikt een spuitflacon ...

43

Acceptance and Commitment Therapy vanuit de beleving van een chronische pijnpatiënt : Een kwalitatief onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen gerapporteerde leerervaringen en de beoogde doelen van revalidatiecentrum het Roessingh

Acceptance and Commitment Therapy vanuit de beleving van een chronische pijnpatiënt : Een kwalitatief onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen gerapporteerde leerervaringen en de beoogde doelen van revalidatiecentrum het Roessingh

... werk een te grote belasting voor hem vormde en ervoor zorgde dat hij thuis ook niet meer goed kon ...functioneren van de ...functioneren van de patiënt, maar ook aan zijn of haar ...

41

Wat beïnvloedt het vertrouwen van een klant in een online financiële dienstverlener? : een onderzoek naar de invloed van vertrouwensoverdracht en sociale invloeden online

Wat beïnvloedt het vertrouwen van een klant in een online financiële dienstverlener? : een onderzoek naar de invloed van vertrouwensoverdracht en sociale invloeden online

... dit onderzoek wordt dan ook het begrip gepercipieerde para-social presence gebruikt, waarmee wordt bedoeld welke relationele aspecten een website uitstraalt en hoe die overkomen op de ...aspecten ...

36

Een onderzoek naar de determinanten van de keuze van medisch specialisten voor een radiotherapeutisch instituut

Een onderzoek naar de determinanten van de keuze van medisch specialisten voor een radiotherapeutisch instituut

... in de voorafgaande paragraaf (zie Figuur 2.1) geeft de belangrijkste as- pecten die het rationele keuzeproces beperken schematisch ...het onderzoek verder vorm te ...dit onderzoek van ...

78

Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector

Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector

... Uit de interviews komt naar voren dat bij zes van de elf aannemers er uitvoeringskennis in het ontwerpproces wordt ...integreren van de uitvoeringskennis in het ontwerpproces ...

98

Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan

Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan

... Behalve de plaats van een mobiliteitsscan binnen het ruimtelijke planproces is ook de status ervan ...Bij de locatiekeuze zijn de verkeers- en vervoeraspecten twee van ...

74

Een casestudy naar het referendum in Huizen : een onderzoek naar het Huizer referendum van 10 juni 2004, op
basis van de Tijdelijke referendumwet, over de aanpassing van de verordening speelautomatenhallen 1998

Een casestudy naar het referendum in Huizen : een onderzoek naar het Huizer referendum van 10 juni 2004, op basis van de Tijdelijke referendumwet, over de aanpassing van de verordening speelautomatenhallen 1998

... stelden de vier fracties de gemeenteraad voor het volgende -hier samengevatte- besluit bestaande uit vier eisen te nemen: het raadsbesluit van 27 november 2003 wordt ingetrokken waardoor de ...

56

Veelplegeradoptie in de kinderschoenen : een onderzoek naar de uitvoering van de adoptie van veelplegers in de gemeente Hengelo

Veelplegeradoptie in de kinderschoenen : een onderzoek naar de uitvoering van de adoptie van veelplegers in de gemeente Hengelo

... met de vakgroep Maatschappelijk Risico’s en Veiligheid om te kijken wat op dat moment de mogelijkheden ...bleek een mogelijkheid te zijn om onderzoek bij drie politiedistricten te verrichten ...

47

Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger

Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger

... onderdelen van dit onderzoek en de resultaten hebben te maken met ...dit onderzoek is kennisgenomen van de huidige stand van zaken omtrent de regelgeving bij ...om ...

36

Een sociaal marketing perspectief op preventieactiviteiten in het kader van 'Alcohol en Opvoeding'

Een sociaal marketing perspectief op preventieactiviteiten in het kader van 'Alcohol en Opvoeding'

... In de late jaren 80 van de vorige eeuw is men begonnen met marketing principes toe te passen op ...voorbeelden van deze aanpak zijn studies die werden ontwikkeld door de ‘Victoria ...

60

Nieuwe media in Twente. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een regionaal nieuwe media kennisnetwerk

Nieuwe media in Twente. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een regionaal nieuwe media kennisnetwerk

... punt van zorg is het vertrek van afgestudeerden uit de ...zoals de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de AKI. Echter, naar schatting is het vertrek van ...

92

Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie van Algemeen Pensioenfonds Wegener

Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie van Algemeen Pensioenfonds Wegener

... heeft de SERVPERF vragenlijst gebruikt om te bepalen of service kwaliteit leidt tot meer tevredenheid over SMS services en tot een grotere gedragsmatige intentie om in de toekomst SMS te blijven ...

88

Werk in beeld : onderzoek naar mediumgebruik en waardering voor bzktv, een vorm van bedrijfstelevisie

Werk in beeld : onderzoek naar mediumgebruik en waardering voor bzktv, een vorm van bedrijfstelevisie

... en een zeer leuke tijd gehad. Ik vond het erg leuk om mee te draaien in de studio, ik had de bediening van de autocue snel onder de ...in de studio, ook voor het programma ...

61

De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument

De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument

... door de relatieve afwezigheid van individuatie in CMC waarin verschillen tussen groepsleden (ingroup) genegeerd worden, omdat verschillen binnen de groep obscuur zijn en minder snel gemaakt worden ...

102

Samenwerking in de inburgeringsketen : een onderzoek naar de ketensamenwerking rond inburgering en de gevolgen van de Wet Inburgering voor deze samenwerking

Samenwerking in de inburgeringsketen : een onderzoek naar de ketensamenwerking rond inburgering en de gevolgen van de Wet Inburgering voor deze samenwerking

... bij de justitie; denk maar aan de justitiële keten met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ...is van karakter is het breed toepasbaar; hierin ligt ...

90

Gezonde samenwerking in de gezondheidsbevordering? Een onderzoek naar de ontwikkeling van een meetinstrument naar de kwaliteit van interorganisationele samenwerking

Gezonde samenwerking in de gezondheidsbevordering? Een onderzoek naar de ontwikkeling van een meetinstrument naar de kwaliteit van interorganisationele samenwerking

... terrein van de openbare gezondheidszorg brengt ook problemen met zich ...wel een wil tot samenwerking is, maar dat organisaties niet verder komen dan goede bedoelingen en eindeloos vergaderen, zodat ...

86

ITB CRIEM en ITEM: meer dan een paar letters verschil? : een onderzoek naar de werkwijze van en samenwerking rondom het ITB CRIEM  en ITEM traject

ITB CRIEM en ITEM: meer dan een paar letters verschil? : een onderzoek naar de werkwijze van en samenwerking rondom het ITB CRIEM en ITEM traject

... intensiteit van het ITEM-traject ligt hoger dan in geval van het ...hier een eerste voorbeeld van gegeven, maar de hogere mate van intensiteit blijkt ook uit het feit dat ...

45

De mentor is zat   en wie zijn zij? Een beschrijvend onderzoek naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van een alcoholtraining gericht op studentmentoren

De mentor is zat en wie zijn zij? Een beschrijvend onderzoek naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van een alcoholtraining gericht op studentmentoren

... ook de waargenomen omgeving een invloed op het alcoholgebruik; wanneer mensen waarnemen dat er alcohol gedronken wordt in de fysieke omgeving, bevordert dit ook het eigen alcoholgebruik (Alting & ...

106

Show all 10000 documents...

Related subjects